CPV kód

39000000-2

Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 585 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 41 667 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 2 4 777 EUR
Mesto Malacky 1 5 248 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 42 3 473 582 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 13 19 563 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 4 688 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 26 716 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 26 101 172 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 5 777 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 700 728 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 91 33 248 EUR
Trnavský samosprávny kraj 1 2 515 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 10 22 430 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 2 790 EUR
Košický samosprávny kraj 2 180 608 EUR
Technická univerzita v Košiciach 4 343 703 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 20 826 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 32 134 830 EUR
Mesto Komárno 5 3 578 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 442 877 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 3 9 574 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 3 492 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 1 753 928 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 2 2 799 EUR
Mesto Nové Mesto nad Váhom 1 65 000 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 3 515 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 293 878 EUR
Mesto Košice 1 27 498 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 5 000 000 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 21 000 EUR
Mesto Dunajská Streda 3 0 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 49 166 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 76 241 EUR
Mesto Nové Zámky 1 833 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 254 999 EUR
INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o. 1 200 500 EUR
X-TEAM SLOVAKIA, s.r.o. 1 273 900 EUR
Mesto Senec 1 30 692 EUR
Mesto Trebišov 1 27 361 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 208 802 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 6 137 658 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 16 101 045 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 2 12 414 EUR
IUVENTA 1 4 250 EUR
Mesto Michalovce 6 82 448 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 56 000 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 1 94 930 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 141 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 189 070 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 5 674 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 747 500 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 1 50 439 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 612 EUR
Stredná zdravotnícka škola 3 54 624 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 18 50 178 EUR
Mesto Sobrance 1 38 906 EUR
SLOV INN JASNÁ s. r. o. 2 391 337 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 1 612 EUR
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 1 1 500 EUR
Štátne divadlo Košice 3 303 867 EUR
Múzeum mesta Bratislavy 1 29 680 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 49 319 EUR
Zoologická záhrada 3 10 293 EUR
Horská záchranná služba 1 9 875 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 2 418 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 9 32 340 EUR
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 1 118 777 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 216 EUR
Národný onkologický ústav 14 42 841 EUR
Obec Mojmírovce 1 235 577 EUR
PRIBINA - W, spol. s r.o. 1 58 526 EUR
Roland Kiš - "BONO" 3 76 770 EUR
TENIS CENTRUM, s.r.o. 1 221 150 EUR
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 1 56 000 EUR
Stredná umelecká škola 1 68 942 EUR
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 1 623 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 542 EUR
SOJKA s.r.o. 3 120 690 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 4 17 158 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 2 9 891 EUR
Centrum účelových zariadení 1 21 550 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 589 EUR
Kaštieľ Gbeľany, s.r.o. 5 308 809 EUR
VITALITA n.o. 1 0 EUR
Zdravé regióny 2 4 102 EUR
Správa telovýchovných zariadeni 1 4 158 EUR
"BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 1 4 817 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 950 EUR
Športové centrum polície 1 24 832 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 21 112 EUR
Ústav merania SAV 3 711 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 48 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 2 6 917 EUR
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 1 4 578 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 1 833 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 4 110 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 6 452 EUR
Základná škola, Seňa 507 1 1 864 EUR
Základná škola, Krosnianska 4, Košice 2 34 075 EUR
Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 1 10 690 EUR
Základná škola Michalovce Okružná 17 1 500 EUR
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 3 9 683 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 2 4 545 EUR
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 560 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 1 083 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 0 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 300 EUR
Športové gymnázium 1 8 108 EUR
Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava 1 11 233 EUR
Základná škola s materskou školou Kuzmice 1 5 581 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická 1 3 050 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 2 914 EUR
Obec Polomka 1 44 163 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 18 708 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 34 083 EUR
Škola istoty a nádeje 4 748 515 EUR
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza 2 35 738 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 49 166 EUR
MY DVA Slovakia, s.r.o. 1 18 169 EUR
AVA-stav, s.r.o. 1 73 850 EUR
GMT projekt, spol. s r.o. 1 38 906 EUR
NABIMEX, s.r.o. 61 976 437 EUR
DREVONA GROUP s. r. o. 9 2 853 203 EUR
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 2 43 158 EUR
LEON global s.r.o. 1 6 452 EUR
KC INTERIÉR, s.r.o. 2 377 340 EUR
Štefan Ščerba ŠČERBA 1 27 361 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 1 21 000 EUR
DREVEX EU, s.r.o. 4 48 383 EUR
C.E.I. consulting a.s. 1 221 150 EUR
ECOTEST spol. s r.o. 1 18 555 EUR
PC SEMA, s.r.o. 1 7 450 EUR
KLS spol. s.r.o. 22 1 462 453 EUR
UEZ s.r.o. 1 10 690 EUR
CORTEC s.r.o. 1 19 600 EUR
VAREZ INTERIER, s.r.o. 4 161 090 EUR
FALCO SLOVAKIA s.r.o. 1 560 EUR
Alex Fémbútor Kft. 1 30 692 EUR
ALEZA INTERIER, s.r.o. 3 825 EUR
ZOFF spol. s r.o. 1 94 930 EUR
EXIMA, spol. s r.o. 1 16 210 EUR
Attila Kovács-MELMAKO III 1 0 EUR
Mgr. Viera Janočková - VERA 3 1 886 EUR
OSMOSA, s.r.o. 1 58 526 EUR
DREMONT spol. s r.o. 8 1 906 821 EUR
Ing. Vladimír Hurtoš - HS INTERIÉR 3 3 467 EUR
MediaTech Central Europe, a. s. 1 47 400 EUR
Miroslav Šimko SIMEX 12 9 231 EUR
Lester spol. s.r.o. 1 155 177 EUR
EUROSPAN, s.r.o. 2 4 953 EUR
Ing. Jiří Černý - KLIN 1 56 000 EUR
Petra Vaľová 1 68 942 EUR
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným 8 360 056 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 1 16 526 EUR
DREVOSPEKTRUM s.r.o. 1 49 900 EUR
ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o. 1 236 160 EUR
DOMAZ, spol. s r.o. 1 235 577 EUR
Neudoerfler Office Systems s.r.o. 5 237 941 EUR
Neudoerfler Office Systems s.r.o. 4 121 775 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 1 4 688 EUR
Ján Kuko - REVILO 2 57 170 EUR
PAPERA s.r.o. 1 990 EUR
Interiéry Riljak, s.r.o. 8 54 434 EUR
Marián Sasko, FI-SA 1 87 726 EUR
MOZOLANI TRAININGS, s.r.o. 1 49 933 EUR
V-H-Č STOLÁRSTVO s.r.o. 1 200 500 EUR
mercom, s.r.o. 1 10 260 EUR
S.C.C. - systems cards communications, s.r.o. 1 6 990 EUR
IBIS VRÁBLE, s.r.o. 1 208 802 EUR
JALAPA s.r.o. 2 874 EUR
BEGA, s.r.o. 33 205 842 EUR
DREVONA INTERIORS s.r.o. 5 6 809 071 EUR
SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2 6 412 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 1 1 583 EUR
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 3 35 323 EUR
BTC Slovakia, s.r.o. 1 4 833 EUR
KODRETA furniture, s.r.o. 2 14 131 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 4 395 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 1 542 EUR
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 44 121 730 EUR
HOBLO, spol. s r.o. 10 107 392 EUR
Ib-elektro s.r.o. 2 791 EUR
MERCATOR DMS, spol. s r.o. 6 61 985 EUR
CODUM s.r.o. 11 11 044 EUR
Ing. Eduard Schváb - Emka nábytok 1 833 EUR
B2B Partner s.r.o. 8 2 927 EUR
WINTEC Slovakia s.r.o. 1 48 EUR
ABAMET, s.r.o. 14 70 728 EUR
LINEA SK spol. s r.o. 2 11 475 EUR
CHEOPS nábytok, s.r.o. 6 37 163 EUR
TechnoBank, s.r.o. 1 612 EUR
A J Produkty a.s. 1 748 EUR
VZ a O, spol. s r.o. 1 800 EUR
VERDI, s. r. o. 2 3 290 EUR
Marián Uhlár 4 34 741 EUR
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. 1 1 229 EUR
Jarmila Svítková-BIBIONE 7 11 993 EUR
Ing. Daniel Krajčovič - INTERPAP 1 1 139 EUR
Ing. Viera Riljaková - INTERIÉRY 1 4 158 EUR
OFFICE DEPOT s.r.o. 4 8 756 EUR
AB SYSTEM SLOVAKIA 1 0 EUR
Mitru , s.r.o. 5 723 EUR
Baribal s.r.o. 1 742 EUR
TABRIS PLUS, s.r.o. 1 500 EUR
KFP, s. r. o. 4 2 082 EUR
Spelex spol. s r.o. 1 775 EUR
EMPORO, s. r. o. 1 1 015 EUR
ANDI, s.r.o. 1 5 500 EUR
SLOVCARE s.r.o. 1 2 702 EUR
metaloBox Slovakia, s.r.o. 1 950 EUR
RMK Media, s. r. o. 1 2 790 EUR
NT Consulting, s.r.o. 1 75 EUR
LK Consult, s. r. o. 3 5 562 EUR
MONASTER, s.r.o. 1 69 500 EUR
Ing. Juraj Halama - UČEBNÉ POMÔCKY SLOVAKIA 1 300 EUR
BEBA plus s.r.o. 36 33 109 EUR
MANUTAN Slovakia s.r.o. 1 596 EUR
CHAIR s. r. o. 1 8 108 EUR
Marián Juhás MRJ 6 4 786 EUR
EUROGASTROP s.r.o. 1 243 EUR
Ing. Ľuboš Kuchar - Elbyt 1 1 208 EUR
WoodX, s.r.o. 2 13 058 EUR
INVISTA Craft s.r.o. 1 0 EUR
ČECHOVO SK, s.r.o. 1 2 387 EUR
Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP 1 1 038 EUR
Vladimír Janičina ELKO 1 282 EUR
GASTROBAL s.r.o. 1 4 300 EUR
TriCare s. r. o. 1 2 075 EUR
5K, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 167 EUR
T.Z.M., s.r.o. 1 137 EUR
Škola.sk, s. r. o. 1 44 163 EUR
GAVIS, s.r.o. 1 24 845 EUR
VAŽO NÁBYTOK, s.r.o. 1 3 958 EUR
SPACEPLAN Factory s.r.o. 1 56 000 EUR
nabbi, s.r.o. 3 718 EUR
abaWood, s.r.o. 1 1 542 EUR
LAMAJ, spol s r.o. 2 1 597 EUR
ADAMICCI, s.r.o. 1 4 900 EUR
Marián Hucík - Kika Wood 3 36 581 EUR
KOVO MZ, spol. s r.o. 1 4 817 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zemianska kúria - interiérové vybavenie a športové zariadenie X-TEAM SLOVAKIA, s.r.o. 279 924 279924.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dom smútku v Trebišove - interiér Mesto Trebišov 28 216 28216.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Russayova vila - obstaranie interiéru Mesto Sobrance 45 463 45463.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Vybavenie depozitárov MMB Múzeum mesta Bratislavy 30 561 30561.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nábytok MŠ Alfa Mesto Senec 50 000 50000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Domu dôchodcov a sociálnych služieb. Mesto Nové Mesto nad Váhom 80 000 80000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Interierové vybavenie Vzdelávacieho centra Múzeum Slovenského národného povstania 81 370 81370.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Modernizácia a rekonštrukcia Penziónu HOFFER- dodávka a inštalácia interiérového zariadenia PRIBINA - W, spol. s r.o. 65 032 65032.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Interiérové prvky a zariadenie k projektu Rekonštrukcia hotela Björnson SLOV INN JASNÁ s. r. o. 173 643 173643.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 61 534 61534.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie a vybavenie ARCUS – Skladná, Košice Košický samosprávny kraj 202 000 202000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka tovaru pre projekt Stredná umelecká škola 96 847 96847.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia Hotel Tenis TENIS CENTRUM, s.r.o. 222 706 222706.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Interiérové zariadenie hotela Björnson SLOV INN JASNÁ s. r. o. 236 160 236160.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nábytok pre UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 722 722.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup zariadenia interiéru a koncertného klavírneho krídla Obec Mojmírovce 235 577 235577.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 354 232 354232.0 EUR 2015 Tovary Nie 8
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 99 060 99060.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
PIZZA DOMČEK - zariadenie a vybavenie Roland Kiš - "BONO" 76 770 76770.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Nábytok pre UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 626 22626.0 EUR 2014 Tovary Áno 3
Interiérové vybavenie študentského domova a súvisiaca služba Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 700 728 700728.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 805 200 805200.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nábytok pre UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 255 2255.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Interiérové vybavenie prevádzkových priestorov SMOPaJ, Školská 4, Liptovský Mikuláš Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 118 777 118777.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nábytok pre UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 456 456.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Interiérové vybavenie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 692 918 692918.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 137 911 137911.0 EUR 2015 Tovary Nie 5
Interiérové vybavenie a elektrospotrebiče pre projekty deinšitucionalizácie detských domov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 747 500 747500.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vytvorenie doplnkových služieb cestovného ruchu v Kaštieli Gbeľany Kaštieľ Gbeľany, s.r.o. 308 809 308809.0 EUR 2015 Tovary Áno 5
Dodanie interiéru v rámci projektu:"Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice" Štátne divadlo Košice 303 867 303867.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Podnikateľský inkubátor - Vnútorné vybavenie INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o. 200 500 200500.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 363 161 363161.0 EUR 2014 Tovary Nie 5
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 458 10458.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 255 810 255810.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 30 306 30306.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 104 711 104711.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 9
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 463 731 463731.0 EUR 2015 Tovary Nie 4
Dovybavenie SOJKA s.r.o. 120 690 120690.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Dodávka nábytku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 254 999 254999.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 132 146 132146.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 5
Scénická dekorácia TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 208 802 208802.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky a školský nábytok pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 5 000 000 5000000.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Kancelársky nábytok UNIVERZITA J. SELYEHO 22 000 22000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok UNIVERZITA J. SELYEHO 22 000 22000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 2 655 2655.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Národné lesnícke centrum (NLC) 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Nemocnica Poprad a. s. 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Mesto Dunajská Streda 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archívne policové regály Centrum vedecko-technických informácií SR 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytková zostava-ambulancie Národný onkologický ústav 4 400 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok a zariadenie pre materské školy Mesto Dunajská Streda 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 633 633.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok a zariadenie pre materské školy Mesto Dunajská Streda 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 25 680 25680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Policová skrinka s dvierkami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok-konferenčný stolík Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 70 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stôl Vigo Základná škola, Seňa 507 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok-kreslá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 190 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske kreslo Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kancelárske otočné kreslo na dlhodobé sedenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 214 1214.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Policové regály Centrum vedecko-technických informácií SR 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
záhradné posedenie (pivný set) 200x50x25 cm drevené Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Milano II UNIVERZITA J. SELYEHO 223 223.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa ProOffice 80 x 45 x178 UNIVERZITA J. SELYEHO 351 351.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Q-049 UNIVERZITA J. SELYEHO 201 201.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Nemocnica Poprad a. s. 7 500 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - nákup kancelárskeho nábytku Hlavné mesto SR Bratislava 2 453 2452.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie – skrinky na triedenie pošty, rokovacie stoly a stoličky Hlavné mesto SR Bratislava 21 203 21202.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čalúneného nábytku do kancelárskych priestorov Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čalúneného nábytku do kancelárskych priestorov. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička CALYPSO XL SP1 respektíve ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 120 1120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska regálová skriňa Katolícka univerzita v Ružomberku 141 141.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Ústav merania SAV 605 605.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
záhradné posedenie (pivný set) drevený Obec Jaslovské Bohunice 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá UNIVERZITA J. SELYEHO 565 565.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zostava nábytok- ambulancie II Národný onkologický ústav 3 980 3980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 460 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Písací stôl Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 898 898.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie reprezentačných priestorov Hlavné mesto SR Bratislava 9 489 9488.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 158 158.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 130 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezpečnostná skriňa trezorová Gréckokatolícka charita Prešov 750 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky čalúnené kancelárske Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 350 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatníková skriňa kovová 6-dverová Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 140 1140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
KANCELÁRSKY NÁBYTOK - zostava Mesto Malacky 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Ústav merania SAV 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 90 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Nemocnica Poprad a. s. 2 542 2542.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Najvyšší súd Slovenskej republiky 70 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie pre IPC Trnavský samosprávny kraj 3 883 3883.26 EUR 2016 Tovary Áno 1
Čistiace a hygienické prostriedky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 9 999 9999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatnínová štvordverová,kovová skrinka na verejnu plaváreň. Správa telovýchovných zariadeni 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do multimediálnej učebne Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 3 225 3225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok vyrobený z materiálu a postupmi šetrnými k životnému prostrediu Zoologická záhrada 11 581 11580.77 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Prezident alebo ekvivalentný UNIVERZITA J. SELYEHO 118 117.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zostava I. Národný onkologický ústav 3 400 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Fs2380 - ventilovaná dvojdverová presklená Národný onkologický ústav 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skrinky do laboratória Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok, stoličky, kreslá a sedačky Hlavné mesto SR Bratislava 58 359 58358.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie Hlavné mesto SR Bratislava 2 215 2214.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba, dodávka a montáž kancelárskeho nábytku Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 7 700 7700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá, podložky pod stoličku Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 786 786.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie interiéru, doplnenie častí k realizovanému zariadeniu Národný onkologický ústav 3 920 3920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 667 1667.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok, stoličky, kreslá a sedačky Hlavné mesto SR Bratislava 58 359 58358.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
drevený kancelársky nábytok VITALITA n.o. 12 120 12120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky čalúnené kancelárske Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 040 3040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sedací vak + sedáky Základná škola Michalovce Okružná 17 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenské stoly a stoličky Základná škola, SNP 5, Šurany 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Stredná odborná škola, Prakovce 282 5 200 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky čalúnené kancelárske Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 120 1120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok, stoličky, kreslá a sedačky Hlavné mesto SR Bratislava 58 359 58358.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 836 1836.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok kancelársky Horská záchranná služba 23 385 23385.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
konferenčná stolička s podložkou na písanie Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 440 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 219 1219.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronika pre centrum voľného času_140 Mesto Komárno 930 930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ergonomické kancelárske kreslá a nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 92 172 92172.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kancelársky nábytok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do reštauračných a hotelových priestorov Centrum účelových zariadení 21 550 21550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stoly a stoličky do školskej jedálne alebo ekvivalent Športové gymnázium 9 736 9735.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kreslá atypické šesťhranné Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 168 9168.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok - pracovná drevená stolička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 840 3840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 157 157.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stôl biliardový SAVANA, EATING LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 500 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 13 884 13884.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatňová skriňa kovová alebo ekvivalent Základná škola s materskou školou Kuzmice 6 700 6700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Domáce spotrebiče pre materskú školu_169 Mesto Komárno 337 337.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Zoologická záhrada 426 425.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Ústav merania SAV 340 340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná stolička s kruhovou podnožou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 253 253.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá, stoličky a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 308 1308.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 434 5433.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 96 96.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 160 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 38 298 38298.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Národný onkologický ústav 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička s priedušným operadlom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 130 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kuchynských spotrebičov Nitriansky samosprávny kraj 62 000 62000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a skladové vybavenie Národný onkologický ústav 1 160 1160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 7 500 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Váľandy Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 30 000 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stoly a stoličky do školskej jedálne alebo ekvivalent Stredná priemyselná škola elektrotechnická 6 840 6840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - skrine Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 700 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 918 2918.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 1 872 1872.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá otočné Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 615 615.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
stoly a stoličky do školskej jedálne alebo ekvivalent Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava 14 000 14000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslá Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 150 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Národný onkologický ústav 1 650 1650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 152 152.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 398 398.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie priestorov Integrovaného poradenského centra - Interiérové vybavenie Košický samosprávny kraj 2 594 2594.4 EUR 2017 Tovary Áno 1
Konferenčná stolička - chrómová Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 117 117.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky, kreslá, konferenčný stolík, jedálenské stoly Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 074 2074.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 144 144.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička CALYPSO XL SP1 respektíve ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skriňa otvorená - čerešňa Krajská prokuratúra v Prešove 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslá atypické šesťhranné Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 963 7962.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
kancelársky nábytok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 656 1656.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslá Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 4 644 4644.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pásy a lišty na stenu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 6 000 6000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Verejné obstarávanie – Interiérové vybavenie – kancelársky nábytok, stoličky a kreslá. Hlavné mesto SR Bratislava 16 288 16288.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 900 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske a koženkové kreslá Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 747 747.29 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo s opierkou hlavy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 960 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička CALYPSO XL SP1 respektíve ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky a ostatný nábytok - výroba na mieru LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 25 000 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 193 193.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky čalúnené kancelárske Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 14 850 14850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Váľandy Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 700 10700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky rokovacie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 787 2787.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 127 127.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 147 147.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stoličky čalúnené kancelárske Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 7 500 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 846 846.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske skrine D 3 80 02 a ergonomické stoličky Calypso XL Technická univerzita v Košiciach 1 240 1240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 496 496.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
lavičky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 960 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 228 228.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebiče bielej techniky pre MŠ_119 Mesto Komárno 1 248 1248.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 228 228.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 220 220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 147 147.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 10 453 10453.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok do školy Stredná odborná škola - Szakközépiskola 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nerezové vozíky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskeho nábytku "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 240 1239.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sedačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 389 389.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie interiérového vybavenia "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 5 040 5040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky a laboratórny nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 647 12647.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 575 575.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Zoologická záhrada 856 856.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 950 11949.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo a pracovná stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 373 373.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 7 820 7820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 645 1645.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 11 307 11307.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 18 150 18150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo a pracovná stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 373 373.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 722 3722.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 4 245 4245.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 6 527 6527.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 5 970 5970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovové šatňové skrine Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 044 1044.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 690 690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 86 86.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 963 963.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protišmyková bazénová rohož a držiak na mydlo Ekonomická univerzita v Bratislave 911 910.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potreby na upratovanie Správa ciest Košického samosprávneho kraja 8 459 8459.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Správa ciest Košického samosprávneho kraja 16 528 16528.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mäsiarsky klát Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 293 293.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 200 10200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záťažové kreslo na 24 hodinové sedenie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 796 1796.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 130 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 109 109.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 125 125.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 425 9424.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo, kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 311 311.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 255 9255.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 384 2384.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šatňové skrine Stredná odborná škola obchodu a služieb 7 665 7665.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 290 3290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie tried MŠ_2018 Mesto Košice 40 400 40400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šatňové skrine Stredná odborná škola obchodu a služieb 7 665 7665.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ekonomická univerzita v Bratislave 6 198 6198.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok set 1 stôl a 2 stoličky Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 3 800 3800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šatňové skrine Stredná odborná škola obchodu a služieb 7 665 7665.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 669 3669.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 193 193.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie materskej školy Mesto Kráľovský Chlmec 11 191 11191.42 EUR 2018 Tovary Áno 1
interiérové vybavenie Mesto Kráľovský Chlmec 9 470 9470.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kuchynská linka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 475 1475.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo s podrúčkami - GAE Národný onkologický ústav 1 420 1420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovový nábytok a vozíky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 799 555 1799555.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
kancelársky nábytok Športové centrum polície 30 000 30000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 340 340.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 164 164.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 131 131.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske nábytok Stredná odborná škola, Prakovce 282 3 100 3100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 148 148.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 490 490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 495 495.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 229 229.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 720 1720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad 058 39 18 000 18000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školský nábytok set 1 stôl a 2 stoličky a učiteľské stoly a učiteľské stoličky Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 5 500 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie reprezentatívnych priestorov – typové prvky Úrad vlády Slovenskej republiky 76 092 76092.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Office Pro Calypso XL SP4 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 180 2180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Zdravé regióny 2 714 2713.81 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nábytok - stoličky kancelárske Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 810 810.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo, kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 92 92.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatňová skrinka Národný onkologický ústav 7 770 7770.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obrazy vnútorných orgánov človeka Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 360 360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ekonomická univerzita v Bratislave 6 025 6025.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 22 000 22000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Zdravé regióny 3 563 3563.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kreslá a stolík Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 230 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 292 292.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ekonomická univerzita v Bratislave 3 720 3720.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 000 10000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - Modernizácia učební s cieľom skvalitnenia vzdelávacieho procesu Mesto Žiar nad Hronom 29 773 29773.42 EUR 2019 Tovary Áno 1
Interiérové vybavenie - šatňové skrine, lavice do šatní a stojanové vešiaky Hlavné mesto SR Bratislava 3 585 3584.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 60 000 60000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatňová skrinka Národný onkologický ústav 8 870 8870.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - dispečerské a kancelárske kreslá Hlavné mesto SR Bratislava 10 144 10143.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - Stoly a skrine Hlavné mesto SR Bratislava 2 646 2646.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - barové stoličky a pohovka Hlavné mesto SR Bratislava 972 972.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové prvky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 189 070 189070.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nábytok pre ŠDaJ Technická univerzita v Košiciach 230 897 230897.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Nábytkové a interiérové vybavenie Škola istoty a nádeje 748 515 748515.0 EUR 2020 Tovary Áno 4
PC stoly Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 232 5232.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky - stohovateľné Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 120 1120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konferenčná stoličká Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 107 107.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Regtale Národný onkologický ústav 4 230 4230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynská linka pre zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Mesto Nové Zámky 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 408 407.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok EVS Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 29 858 29858.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nábytok - stoly pracovné Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 12 050 12050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - váľandy Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 500 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - stoličky konferenčné Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 000 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výškovo nastaviteľný kancelársky stôl Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 620 620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Ekonomická univerzita v Bratislave 1 945 1945.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok - pult s regálom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 120 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia pre vykurovanie a ohrev vzduchu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stojanový ventilátor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 050 2050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60 60.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 943 943.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrotepelné prístroje Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 810 1810.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 535 535.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 647 3647.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička s pultíkom a s košíkom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 847 847.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok - sedacia súprava Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 564 2564.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kovové šatňové skrine Hlavné mesto SR Bratislava 2 070 2070.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie zdravotníckych priestorov 1 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 37 290 37290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Klubové kreslo Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 500 2499.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 99 99.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 125 125.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok, zariadenie interiéru Centrum sociálnych služieb - Jesienka 3 245 3245.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok Bratislavský samosprávny kraj 68 784 68784.47 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kancelárske kreslo UNIVERZITA J. SELYEHO 1 491 1491.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 204 204.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 13 405 13405.06 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 10 361 10361.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základná škola -zariadenie dielní Obec Polomka 56 185 56185.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Šatňová skrinka s lavičkou IUVENTA 5 600 5600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky - stohovateľné Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 478 478.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 426 3426.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 7 967 7967.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 152 152.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 190 190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok, kancelársky nábytok Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 165 1165.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 95 95.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 310 310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - rohová sedačka Hlavné mesto SR Bratislava 1 265 1265.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sedacia súprava, stoličky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 820 820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Štatistický úrad Slovenskej republiky 790 790.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo UNIVERZITA J. SELYEHO 362 362.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60 60.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kreslo, stoličky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 424 424.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 347 346.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 230 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 345 345.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok a doplnky Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 550 2550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička s pultíkom a s košíkom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 848 847.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kôš na triedený odpad Národný onkologický ústav 1 760 1760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - Kancelársky nábytok Hlavné mesto SR Bratislava 13 200 13200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nábytok Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 939 2938.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatňové skrinky do materskej školy Mesto Komárno 892 892.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - Kancelársky nábytok Hlavné mesto SR Bratislava 13 200 13200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šatňové skrinky do materskej školy Mesto Komárno 892 892.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 605 1605.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 62 62.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Šatňová skrinka Základná škola, Krosnianska 4, Košice 23 520 23520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Šatňová skrinka Základná škola, Krosnianska 4, Košice 23 520 23520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 280 280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok a doplnky Štatistický úrad Slovenskej republiky 790 790.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Skrine - kartotéky Národný onkologický ústav 4 980 4980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nábytku v jazykovej učebni a v knižnici_5 Mesto Michalovce 10 695 10695.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž nábytku do jazykovej učebne_1 Mesto Michalovce 4 783 4783.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž nábytku do jazykovej učebne_6 Mesto Michalovce 2 157 2157.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nábytok - EKS stoličky do internátnych izieb Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 790 2790.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - EKS skrinka kúpeľňová so zrkadlom Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 000 8000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - EKS stoly do internátnych izieb Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 11 160 11160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - EKS váľandy Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 17 670 17670.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Polohovacie postele, matrace Centrum sociálnych služieb - Jesienka 2 960 2960.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytková zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 880 8880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - skriňa kovová EKS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 400 1400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - EKS stoličky do kultúrnej miestnosti Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 6 400 6400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - EKS stoličky do kultúrnej miestnosti Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 6 000 6000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka interiérového vybavenia izieb v ŠD Mladosť Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 92 794 92794.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok: 1.konferenčný stolík, 2.kreslo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 730 730.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stojanový ventilátor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 302 301.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybudovanie polytechnickej učebne a zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne v ZŠ sv. Vincenta de Paul v Bratislave Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza 35 738 35738.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Kancelárska stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 326 326.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárska stoličky, sedacia súprava Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 270 1270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 521 521.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia a dodávka nábytku pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave 126 074 126074.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 16 217 16217.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok pre ŠD Technická univerzita v Košiciach 111 890 111890.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 150 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - váľandy Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 000 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - stoly, kontajnery, skrine, regály Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 12 024 12024.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Barová stolička s podrúčkami Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 45 45.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytková zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 8 460 8460.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá a stoličky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 570 570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 12 776 12776.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolička do laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 550 550.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 320 1320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - stoličky Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 7 226 7226.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nábytok - EKS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 423 1423.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 300 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 320 1320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie PADC Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 366 526 366526.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kovová šatníková skriňa Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 720 720.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Plastová lavica Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 240 240.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie do obnovenej kultúrnej pamiatky Zlatý býk Michalovce Mesto Michalovce 95 786 95786.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Kancelársky nábytok 2021 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 27 200 27200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kreslá a 3 miestna pohovka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 655 655.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Šatňové lavice s podnožím "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 8 257 8257.16 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok na vrátnicu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 020 2020.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka interiérového vybavenia izieb v ŠD Nová Doba v Nitre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 139 960 139960.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok - EKS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 430 2430.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok Stredná zdravotnícka škola 185 761 185761.0 EUR 2021 Tovary Áno 3
Nábytok do kancelárie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 500 2500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vozíky na inštrumenty Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 2 952 2952.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 180 180.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo a stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 196 196.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 209 209.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž interiérového vybavenia Geodetický a kartografický ústav Bratislava 79 791 79791.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok - EKS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 16 400 16400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Liekové skrine Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 2 592 2592.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok - EKS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 200 3200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok - EKS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 16 400 16400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nábytok - EKS Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 400 8400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie pre Coworkingové centrum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 28 101 28101.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie izieb v ŠD Nová Doba Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 174 592 174592.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Zákazka Obstarávateľ Modernizácia a rozšírenie Koliby pod Magurou - vnútorné zariadenie Ľubomír Kučera 72 780 72780.4 EUR 15. December 2014 2. Január 2015 Áno 2014-12-15 00:00:00 UTC 2015-01-02 14:00:00 UTC
Nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 390 392 390391.84 EUR 26. August 2021 27. September 2021 Nie 2021-08-26 00:00:00 UTC 2021-09-27 10:00:00 UTC
Nákup dreveného nábytku pre potreby NDS, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 96 279 96279.46 EUR 23. September 2021 12. Október 2021 Neuvedené 2021-09-23 00:00:00 UTC 2021-10-12 10:00:00 UTC
Vybavenie interiérom novozrekonštruovaného študentského domova Horský park, Prokopa Veľkého 41 – záverečná 7. etapa rekonštrukcie Prokopa Veľkého č. 41, Bratislava Ekonomická univerzita v Bratislave 48 400 48400.38 EUR 14. Január 2022 24. Január 2022 Neuvedené 2022-01-14 00:00:00 UTC 2022-01-24 09:00:00 UTC
Interierové vybavenie Vzdelávacieho centra Múzeum Slovenského národného povstania 225 080 225080.0 EUR 10. Marec 2015 16. Apríl 2015 Nie 2015-03-10 00:00:00 UTC 2015-04-16 10:00:00 UTC
Výmena mobilného nábytku v izbách HOTEL ZOBOR s.r.o. 116 776 116776.0 EUR 23. Február 2015 13. Marec 2015 Áno 2015-02-23 00:00:00 UTC 2015-03-13 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia vily Dr. Emila Stodolu - Interiérové vybavenie - nábytok STODOLOVA VILA s.r.o. 203 379 203379.0 EUR 5. August 2014 25. August 2014 Áno 2014-08-05 00:00:00 UTC 2014-08-25 12:00:00 UTC
Areál lesnej pedagogiky, Mlynica, okres Poprad - tovary Krásne Sady Mlynica - servisná a prevádzková, a. s. 68 041 68041.18 EUR 31. December 2015 20. Január 2016 Áno 2015-12-31 00:00:00 UTC 2016-01-20 09:00:00 UTC
Modernizácia a rozšírenie Koliby pod Magurou - vnútorné zariadenie Ľubomír Kučera 72 780 72780.4 EUR 16. Marec 2015 9. Apríl 2015 Áno 2015-03-16 00:00:00 UTC 2015-04-09 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia vily Dr. Emila Stodolu - Interiérové vybavenie - nábytok STODOLOVA VILA s.r.o. 203 379 203379.0 EUR 12. September 2014 1. Október 2014 Áno 2014-09-12 00:00:00 UTC 2014-10-01 12:00:00 UTC
Zariadenie a vybavenie PIZZA DOMČEK Roland Kiš - "BONO" 135 127 135127.07 EUR 15. December 2014 12. Január 2015 Áno 2014-12-15 00:00:00 UTC 2015-01-12 09:30:00 UTC
Dovybavenie SOJKA s.r.o. 144 689 144688.57 EUR 15. December 2014 27. Január 2015 Áno 2014-12-15 00:00:00 UTC 2015-01-27 14:00:00 UTC
Dodanie interiéru v rámci projektu: Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice Štátne divadlo Košice 255 376 255376.29 EUR 23. Október 2014 1. December 2014 Nie 2014-10-23 00:00:00 UTC 2014-12-01 10:00:00 UTC
Dodávka nábytku pre Šarišské múzeum v Bardejove Prešovský samosprávny kraj 94 988 94987.77 EUR 3. Marec 2015 23. Marec 2015 Áno 2015-03-03 00:00:00 UTC 2015-03-23 09:00:00 UTC
Interiérové vybavenie BAD, s.r.o. 303 186 303185.88 EUR 3. Marec 2015 20. Marec 2015 Áno 2015-03-03 00:00:00 UTC 2015-03-20 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia vily Dr. Emila Stodolu - Interiérové vybavenie - nábytok STODOLOVA VILA s.r.o. 203 379 203379.0 EUR 9. December 2014 7. Január 2015 Áno 2014-12-09 00:00:00 UTC 2015-01-07 12:00:00 UTC
interiér Turististickej ubytovne VESEL BP HOTEL s.r.o. 109 917 109917.0 EUR 11. December 2014 9. Január 2015 Áno 2014-12-11 00:00:00 UTC 2015-01-09 10:00:00 UTC
interiér penziónu DONLY, Donovaly B & B BAU, s.r.o. 91 671 91670.77 EUR 11. December 2014 9. Január 2015 Áno 2014-12-11 00:00:00 UTC 2015-01-09 10:00:00 UTC
Športovo rekreačné zariadenie a interiérové vybavenie športovo rekreačného centra penziónu ul. SNP 71, Šurany TYCHÉ, s.r.o. 54 045 54045.0 EUR 26. November 2014 16. December 2014 Áno 2014-11-26 00:00:00 UTC 2014-12-16 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia vily Dr. Emila Stodolu - Interiérové vybavenie - nábytok STODOLOVA VILA s.r.o. 203 379 203379.0 EUR 2. December 2014 22. December 2014 Áno 2014-12-02 00:00:00 UTC 2014-12-22 12:00:00 UTC
Interierové vybavenie Vzdelávacieho centra Múzeum Slovenského národného povstania 81 371 81370.9 EUR 5. Október 2015 23. Október 2015 Nie 2015-10-05 00:00:00 UTC 2015-10-23 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×