Obstarávanie

Nábytkové vybavenie a detské atrakcie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
ESMI-elektrospoločnosť s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
62 335,00
Konečná suma(Bez DPH):
59 141,66
Zaplatené:
94.87%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39100000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
2

Opis obstarávania

1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných častí (logických celkov). ČASŤ 1: Nabytkové vybavenie ČASŤ 2: Detské atrakcie

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CassoStav, s.r.o. 2 34 480,00 20% EUR 27. November 2015 49442
Intersystem EU s.r.o. 2 36 490,00 20% EUR 27. November 2015 49443

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke OPRAVA súťažných podkladov 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/181721/content/293540/download","filename":"SP ESMI_OPRAVA.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/181733/content/293552/download","filename":"Zmluva_Intersystem_EU_konv.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. December 2014 8. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/181709/content/83239/download","filename":"SP ESMI Nábytokvé vybavenie a detské atrakcie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/181724/content/82865/download","filename":"Informacia 41 krit.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/181715/content/83256/download","filename":"Zapisnica z otvarania ponuk.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/181730/content/83158/download","filename":"Zmluva_CassoStav_konv.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/181739/content/82781/download","filename":"Zapisnica o posudeni splnenia podmienok ucasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CassoStav s. r. o. 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/181742/content/82632/download","filename":"CP_CassoStav_konv.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/181718/content/293538/download","filename":"Zapisnica o vyhodnoteni ponuk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. September 2015 4. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/181727/content/83101/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Intersystem EU s.r.o. 11. Január 2016 11. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/181712/content/83251/download","filename":"CP_Intersystem_konv.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/181736/content/293553/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Protokol o odovzdaní a prevzatí 17. Február 2016 17. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623778/content/416246/download","filename":"Prebraci protokol ESMI_Cassostav_konv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623778/content/416247/download","filename":"Preberaci protokol ESMI_Intersystem_konv.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Výpis z účtu 17. Február 2016 17. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623776/content/416237/download","filename":"Uhrada_ESMI_konv.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×