Obstarávanie

Dodatočné stavebné práce - projekt Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Košický samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
81 408,00
Konečná suma(Bez DPH):
91 296,66
Zaplatené:
112.14%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Pri realizácii stavebných prác v rámci projektu Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach bolo zistené, že rozpočet stavby nezahŕňa niektoré položky na práce, ktoré sú technicky a ekonomicky neoddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy a zároveň sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy, ktorej účelom je celková obnova nehnuteľnosti. Ide o doplňujúce stavebné práce zistené počas realizácie diela. Potreba vykonania týchto prác pred začatím pôvodného VO nebola známa. SO1 strecha - je potrebné doplniť počet hrebenáčov, keďže pôvodné hrebenáče boli zapustené do betónu a pri rozoberaní došlo k ich trvalému poškodeniu. Podľa PD mali byť repasované ale z uvedeného dôvodu je potrebné dokúpiť nové. - pri rozoberaní strechy sa zistilo, že krov je napadnutý červotočom. Z daného dôvodu je potrebné ho ošetriť aby nedošlo k ďalšiemu poškodzovaniu. - z dôvodu nesúladu PD a skutočného stavu je potrebné doplniť položky, ktoré sú nevyhnutné k dokončeniu strechy a zároveň zabráneniu jej pretekaniu. SO 01 fasáda - je potrebné vyrobiť okná naviac, keďže vznikol nesúlad medzi PD a jej rozpočtom (projektant navrhol vymeniť viac okien ako dal do rozpočtu) SO 01 oceľ. nosníky pod podlahu - z dôvodu nesúladu PD a rozpočtu je potrebné doplniť oceľové nosníky pod podlahu v podkroví kaštieľa SO 01 podlahy - z dôvodu nesúladu PD a skutočného stavu je potrebné zrealizovať iné riešenie podlahy v dotknutých miestnostiach SO 01 elektroinštalácia silnoprúd - z dôvodu nesúladu PD a skutočného stavu je potrebné doplniť kabeláž a pridružené práce SO 01 elektroinštalácia slaboprúd - z dôvodu nesúladu PD a skutočného stavu je potrebné doplniť kabeláž a pridružené práce SO 02 prípojka plynu - z dôvodu nesúladu PD a skutočného stavu je potrebné doplniť chráničku plynového potrubia SO 05 rekonštrukcia prípojky vody - z dôvodu nesúladu PD a skutočného stavu je potrebné doplniť chráničku vodovodného potrubia

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EURO-BUILDING, a.s. 1 109 556,00 20% EUR 21. December 2015 49786

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Doklad o sume skutočne uhradeného plnenie 30. December 2016 30. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755499/content/462195/download","filename":"eb90.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272384/content/122598/download","filename":"sprava o zakazke PRK eurobuilding.pdf"}]
Zmluva Zmluva 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/272381/content/122555/download","filename":"zmluva_dielo_EBzemplínske múzeum.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×