Obstarávanie

Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky, časť 6 - Sanácia environmentálnej záťaže BR (003) / Brezno ŽSR Brezno


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
89 180,00
Konečná suma(Bez DPH):
89 180,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71351910-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na lokalite BR (003) / Brezno ŽSR Brezno, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Prácami vykonanými podľa zmluvy o dielo č. 130/2014/7.2 v prvej fáze sanácie v roku 2015 a vyhodnotenými v predsanačnej analýze rizika znečisteného územia boli zistené nasledovné skutočnosti, ktoré v čase prípravy predchádzajúceho verejného obstarávania nebolo možné predvídať ale je potrebné ich po zistení týchto skutočností zabezpečiť. Zistené boli nasledovné skutočnosti: - Znečistenie bolo preukázané stanovením vysokých koncentrácií NEL-IR a C10-C40 v zeminách aj v podzemnej vode. - Celkový objem znečistených zemín je 5 445 m3 pre NEL-IR a 5 645 m3 pre C10-C40, čo je cca 1,8 x viac ako množstvo predpokladané v zadaní a v projekte. - Znečistenie podzemnej vody bolo zistené v celej skúmanej ploche s vysokými koncentráciami znečisťujúcich látok.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EBA, s.r.o. 1 107 016,00 20% EUR 10. November 2015 49948

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58911/content/28505/download","filename":"Zmluva o dielo - final_SG_28102015.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 12. November 2015 12. November 2015 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. November 2015 13. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/58914/content/28552/download","filename":"Sprava o zákazke.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×