Obstarávanie

Laboratórne sklo - všeobecné


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzitná nemocnica Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
8 648,62
Konečná suma(Bez DPH):
5 194,16
Zaplatené:
60.05%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33790000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Spotrebný materiál nevyhnutný pre prevádzku pracovísk pre dennodenné, rutinné a špeciálne vyšetrenia, meranie objemu tekutých látok, diagnostika mikroorganizmov, príprava a uskladňovanie vzoriek, fľašky s príslušenstvom pre dojčatá.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Banka kuž. Erlenmeyer širokohrdlá , Hodnota / charakteristika: 100 ml; Technické vlastnosti: 2. Banka kuž. Erlenmeyer širokohrdlá, Hodnota / charakteristika: 500 ml; Technické vlastnosti: 3. Banka kuž. Erlenmeyer širokohrdlá , Hodnota / charakteristika: 1000 ml; Technické vlastnosti: 4. Banka kuž. Erlenmeyer úzkohrdlá, Hodnota / charakteristika: 100 ml; Technické vlastnosti: 5. Banka kuž. Erlenmeyer úzkohrdlá, Hodnota / charakteristika: 250 ml; Technické vlastnosti: 6. Banka kuž. Erlenmeyer úzkohrdlá, Hodnota / charakteristika: 500 ml; Technické vlastnosti: 7. Banka kuž. Erlenmeyer úzkohrdlá, Hodnota / charakteristika: 2000 ml; Technické vlastnosti: 10. Džbán odmerný valcovitý so stupnicou a uchom, Hodnota / charakteristika: 2000 ml; Technické vlastnosti: 11. Džbán odmerný kužeľovitý so stupnicou a uchom, Hodnota / charakteristika: 2000 ml; Technické vlastnosti: 12. Džbán na moč so stupnicou a výlevkou, Hodnota / charakteristika: 1500 ml; Technické vlastnosti: 13. Fľaša kojenecká sklo, Hodnota / charakteristika: 250ml ; Technické vlastnosti: 16. Kadinka nízka s výlevkou , Hodnota / charakteristika: 25 ml; Technické vlastnosti: 17. Kadinka nízka s výlevkou , Hodnota / charakteristika: 50 ml; Technické vlastnosti: 18. Kadinka nízka s výlevkou , Hodnota / charakteristika: 100 ml ; Technické vlastnosti: 19. Kadinka nízka s výlevkou , Hodnota / charakteristika: 150 ml; Technické vlastnosti: 20. Kadinka nízka s výlevkou , Hodnota / charakteristika: 250 ml; Technické vlastnosti: 21. Kadinka nízka s výlevkou a uchom , Hodnota / charakteristika: 250 ml; Technické vlastnosti: 22. Kadinka nízka s výlevkou, Hodnota / charakteristika: 400 ml; Technické vlastnosti: 23. Kadinka nízka s výlevkou, Hodnota / charakteristika: 600 ml; Technické vlastnosti: 24. Kadinka nízka s výlevkou, Hodnota / charakteristika: 800 ml; Technické vlastnosti: 25. Kadinka nízka s výlevkou, Hodnota / charakteristika: 1000 ml; Technické vlastnosti: 26. Kadinka nízka s výlevkou, Hodnota / charakteristika: 2000 ml; Technické vlastnosti: 27. Kadinka nízka s výlevkou, Hodnota / charakteristika: 5000 ml; Technické vlastnosti: 28. Kadinka vysoká s výlevkou, Hodnota / charakteristika: 50 ml; Technické vlastnosti: 29. Kadinka vysoká s výlevkou, Hodnota / charakteristika: 100 ml; Technické vlastnosti: 30. Kadinka vysoká s výlevkou, Hodnota / charakteristika: 150 ml; Technické vlastnosti: 31. Kadinka vysoká s výlevkou, Hodnota / charakteristika: 250 ml; Technické vlastnosti: 32. Kadinka vysoká s výlevkou, Hodnota / charakteristika: 400 ml; Technické vlastnosti: 33. Kadinka vysoká s výlevkou, Hodnota / charakteristika: 600 ml; Technické vlastnosti: 34. Kadinka vysoká s výlevkou, Hodnota / charakteristika: 800 ml; Technické vlastnosti: 35. Kadinka vysoká s výlevkou, Hodnota / charakteristika: 1000 ml; Technické vlastnosti: 36. Kadinka vysoká s výlevkou, Hodnota / charakteristika: 3000 ml; Technické vlastnosti: 37. Kefka na kojenecké fľaše, Hodnota / charakteristika: priemer 50 mm; Technické vlastnosti: 38. Kefka na skúmavky, Hodnota / charakteristika: priemer 5 mm; Technické vlastnosti: 39. Kefka na skúmavky, Hodnota / charakteristika: priemer 6 mm; Technické vlastnosti: 40. Kefka na skúmavky, Hodnota / charakteristika: priemer 10 mm; Technické vlastnosti: 41. Krabica na vatu, vrchnák previslý, hmatník, Hodnota / charakteristika: 120x80 mm; Technické vlastnosti: 42. Lievik pre všeobecné účely, hladký, Hodnota / charakteristika: 75 mm; Technické vlastnosti: 43. Lievik pre všeobecné účely, hladký, Hodnota / charakteristika: 100 mm; Technické vlastnosti: 44. Lodička navažovacia, porcelánová, Hodnota / charakteristika: 53/23 mm; Technické vlastnosti: 45. Lodička navažovacia, porcelánová, Hodnota / charakteristika: 64/29 mm; Technické vlastnosti: 47. Miska dezinf. nerez. viečko, Hodnota / charakteristika: 250x165x60 mm; Technické vlastnosti: 48. Miska dezinf. nerez. viečko, Hodnota / charakteristika: 250x165x120 mm; Technické vlastnosti: 49. Miska odparovacia s rovným dnom s výlevkou, Hodnota / charakteristika: 98x40 mm, 154 ml; Technické vlastnosti: 50. Miska odparovacia s rovným dnom s výlevkou, Hodnota / charakteristika: 112x50 mm, 265 ml; Technické vlastnosti: 51. Miska odparovacia s rovným dnom a výlevkou, Hodnota / charakteristika: 126x53 mm, 330 ml; Technické vlastnosti: 52. Miska Petri jednodielne dno, Hodnota / charakteristika: 60x15 mm; Technické vlastnosti: 53. Miska Petri jednodielne dno, Hodnota / charakteristika: 70x15 mm ; Technické vlastnosti: 54. Miska Petri jednodielne dno, Hodnota / charakteristika: 80x15 mm; Technické vlastnosti: 55. Miska trecia drsná, Hodnota / charakteristika: 91x46 mm, 75 ml; Technické vlastnosti: 56. Miska trecia drsná, Hodnota / charakteristika: 100x50 mm, 110 ml; Technické vlastnosti: 57. Miska trecia glazovaná, Hodnota / charakteristika: 70x37 mm, 30 ml; Technické vlastnosti: 58. Miska trecia glazovaná, Hodnota / charakteristika: 91x46 mm, 75 ml; Technické vlastnosti: 59. Miska trecia glazovaná, Hodnota / charakteristika: 100x50 mm, 110 ml; Technické vlastnosti: 60. Tĺčik trecí drsný, Hodnota / charakteristika: 88 mm; Technické vlastnosti: 61. Tĺčik trecí drsný, Hodnota / charakteristika: 115 mm; Technické vlastnosti: 62. Tĺčik trecí glazovaný, Hodnota / charakteristika: 54 mm; Technické vlastnosti: 63. Tĺčik trecí glazovaný, Hodnota / charakteristika: 115 mm; Technické vlastnosti: 64. Močomer s teplomerom, Hodnota / charakteristika: 1000-1040:1kg/m3 ; Technické vlastnosti: 65. Pipeta delená, Hodnota / charakteristika: 5 ml del. 0,05 ml; Technické vlastnosti: 66. Pipeta delená, Hodnota / charakteristika: 10 ml del. 0,1 ml; Technické vlastnosti: 67. Pohár močový reagenčný (šampuska), Hodnota / charakteristika: 200ml; Technické vlastnosti: 68. Prachovnica so zátkou (fľaša širokohrdlá, hnedá so zabrúsenou zátkou), Hodnota / charakteristika: 100 ml; Technické vlastnosti: 69. Prachovnica so zátkou (fľaša širokohrdlá, hnedá so zabrúsenou zátkou), Hodnota / charakteristika: 250 ml; Technické vlastnosti: 70. Prachovnica so zátkou (fľaša širokohrdlá, hnedá so zabrúsenou zátkou), Hodnota / charakteristika: 500 ml; Technické vlastnosti: 71. Fľaša sklenená, reagenčná, úzkohrdlá, číra so zabr. zátkou, Hodnota / charakteristika: 5000 ml; Technické vlastnosti: 72. Fľaša sklenená, reagenčná, úzkohrdlá, číra so zabr. zátkou, Hodnota / charakteristika: 10000 ml; Technické vlastnosti: 73. Skúmavka, Hodnota / charakteristika: 14/15x100 mm RO; Technické vlastnosti: 74. Skúmavka, Hodnota / charakteristika: 15/16x160 mm RO; Technické vlastnosti: 75. Skúmavka aglutinačná, Hodnota / charakteristika: 11,5x80x0,75 SD RO; Technické vlastnosti: 76. Skúmavka reagenčná s vyhnutým okrajom a delenou stupnicou, Hodnota / charakteristika: 10 ml; Technické vlastnosti: 77. Skúmavka reagenčná s vyhnutým okrajom a delenou stupnicou, Hodnota / charakteristika: 25 ml; Technické vlastnosti: 78. Strička PE so skleneným kolienkom, Hodnota / charakteristika: 250ml; Technické vlastnosti: 81. Tyčinka otavená, Hodnota / charakteristika: 5x200 mm; Technické vlastnosti: 82. Preparačný valec s vekom, Hodnota / charakteristika: priemer 300 mm; Technické vlastnosti: 83.  Valec odmerný nízky s výlevkou tr. presnosti B, Hodnota / charakteristika: 25 ml; Technické vlastnosti: 84. Valec odmerný nízky s výlevkou tr. presnosti B, Hodnota / charakteristika: 50 ml; Technické vlastnosti: 85. Valec odmerný nízky s výlevkou tr. presnosti B, Hodnota / charakteristika: 100 ml; Technické vlastnosti: 86. Valec odmerný nízky s výlevkou tr. presnosti B, Hodnota / charakteristika: 250 ml; Technické vlastnosti: 87. Valec odmerný nízky s výlevkou tr. presnosti B, Hodnota / charakteristika: 500 ml; Technické vlastnosti: 88. Valec odmerný nízky s výlevkou tr. presnosti B, Hodnota / charakteristika: 1000 ml; Technické vlastnosti: 89.  Valec odmerný vysoký s výlevkou tr. presnosti B, Hodnota / charakteristika: 25 ml; Technické vlastnosti: 90. Valec odmerný vysoký s výlevkou tr. presnosti B, Hodnota / charakteristika: 50 ml; Technické vlastnosti: 91. Valec odmerný vysoký s výlevkou tr. presnosti B, Hodnota / charakteristika: 100 ml; Technické vlastnosti: 92. Valec odmerný vysoký s výlevkou tr. presnosti B, Hodnota / charakteristika: 250 ml; Technické vlastnosti: 93. Valec odmerný vysoký s výlevkou tr. presnosti B, Hodnota / charakteristika: 500 ml; Technické vlastnosti: 94. Valec odmerný vysoký s výlevkou tr. presnosti B, Hodnota / charakteristika: 1000 ml; Technické vlastnosti: 95. Valec odmerný vysoký s výlevkou tr. presnosti B, Hodnota / charakteristika: 2000 ml; Technické vlastnosti: 96. Zátka gumená na skúmavky v kg, Hodnota / charakteristika: 14,5x10,5x20 mm; Technické vlastnosti: 97. Zátka gumená na skúmavky v kg, Hodnota / charakteristika: 16,5x12,5x20 mm

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Banka kuž. Erlenmeyer širokohrdlá 100 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 2. Banka kuž. Erlenmeyer širokohrdlá 500 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 3. Banka kuž. Erlenmeyer širokohrdlá 1000 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 4. Banka kuž. Erlenmeyer úzkohrdlá 100 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: 5. Banka kuž. Erlenmeyer úzkohrdlá 250 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 6. Banka kuž. Erlenmeyer úzkohrdlá 500 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: 7. Banka kuž. Erlenmeyer úzkohrdlá 2000 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 8. Dóza na mikrosklo s viečkom Hellendahl, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 9. Dóza na mikrosklo s viečkom Schiefferdecker, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 10. Džbán odmerný valcovitý so stupnicou a uchom 2000 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 11. Džbán odmerný kužeľovitý so stupnicou a uchom 2000 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 12. Džbán na moč so stupnicou a výlevkou 1500 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: 13. Fľaša kojenecká 250 ml sklo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 648; Technické vlastnosti: 14. Uzáver ku kojeneckej fľaši 250 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 648; Technické vlastnosti: 15. Vložka ku kojeneckej fľaši 250 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 648; Technické vlastnosti: 16. Kadinka nízka s výlevkou 25 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 17. Kadinka nízka s výlevkou 50 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 18. Kadinka nízka s výlevkou 100 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: 19. Kadinka nízka s výlevkou 150 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 20. Kadinka nízka s výlevkou 250 ml , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 35; Technické vlastnosti: 21. Kadinka nízka s výlevkou a uchom 250 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: 22. Kadinka nízka s výlevkou 400 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: 23. Kadinka nízka s výlevkou 600 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 24. Kadinka nízka s výlevkou 800 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 25. Kadinka nízka s výlevkou 1000 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 26. Kadinka nízka s výlevkou 2000 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 27. Kadinka nízka s výlevkou 5000 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 28. Kadinka vysoká s výlevkou 50 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 29. Kadinka vysoká s výlevkou 100 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 27. Kadinka vysoká s výlevkou 150 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 31. Kadinka vysoká s výlevkou 250 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 32. Kadinka vysoká s výlevkou 400 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 33. Kadinka vysoká s výlevkou 600 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 34. 32. Kadinka vysoká s výlevkou 800 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 35. Kadinka vysoká s výlevkou 1000 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 36. Kadinka vysoká s výlevkou 3000 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 37. Kefka na kojenecké fľaše priemer 50 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 250; Technické vlastnosti: 38. Kefka na skúmavky priemer 5 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: 39. Kefka na skúmavky priemer 6 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 250; Technické vlastnosti: 40. Kefka na skúmavky priemer 10 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 41. Krabica na vatu, vrchnák previslý, hmatník 120x80 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 42. Lievik pre všeobecné účely, hladký 75 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 43. Lievik pre všeobecné účely, hladký 100 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 44. Lodička navažovacia 53/23 mm, porcelánová, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 45. Lodička navažovacia 64/29 mm, porcelánová, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 46. Mikrodóza Coplin kompletná (dóza + veko), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 47. Miska dezinf. nerez. viečko 250x165x60 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 48. Miska dezinf. nerez. viečko 250x165x120 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 49. Miska odparovacia s rovným dnom s výlevkou 98x40 mm, 154 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 50. Miska odparovacia s rovným dnom s výlevkou 112x50 mm, 265 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 51. Miska odparovacia s rovným dnom s výlevkou 126x53 mm, 330 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 52. Miska Petri jednodielne dno 60x15 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80; Technické vlastnosti: 53. Miska Petri jednodielne dno 70x15 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: 54. Miska Petri jednodielne dno 80x15 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 70; Technické vlastnosti: 55. Miska trecia drsná 91x46 mm, 75 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: 56. Miska trecia drsná 100x50 mm, 110 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 57. Miska trecia glazovaná 70x37 mm, 30 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 58. Miska trecia glazovaná 91x46 mm, 75 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 59. Miska trecia glazovaná 100x50 mm, 110 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 60. Tĺčik trecí drsný 88 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: 61. Tĺčik trecí drsný 115 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 62. Tĺčik trecí glazovaný 54 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 63. Tĺčik trecí glazovaný 115 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: 64. Močomer 1000-1040:1kg/m3 s teplomerom, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 65. Pipeta delená 5 ml del. 0,05 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 66. Pipeta delená 10 ml del. 0,1 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 67. Pohár močový reagenčný 200 ml (šampuska), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 68. Prachovnica so zátkou 100 ml (fľaša širokohrdlá, hnedá so zabrúsenou zátkou), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: 69. Prachovnica so zátkou 250 ml (fľaša širokohrdlá, hnedá so zabrúsenou zátkou), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: 70. Prachovnica so zátkou 500 ml (fľaša širokohrdlá, hnedá so zabrúsenou zátkou), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 71. Fľaša sklenená, reagenčná, úzkohrdlá, číra so zabr. zátkou 5000 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 72. Fľaša sklenená, reagenčná, úzkohrdlá, číra so zabr. zátkou 10000 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 73. Skúmavka RO 14/15x100 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4500; Technické vlastnosti: 74. Skúmavka RO 15/16x160 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1600; Technické vlastnosti: 75. Skúmavka aglutinačná 11,5x80x0,75 SD RO, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4000; Technické vlastnosti: 76. Skúmavka reagenčná s vyhnutým okrajom a delenou stupnicou 10 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 77. Skúmavka reagenčná s vyhnutým okrajom a delenou stupnicou 25 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 78. Strička PE so skleneným kolienkom 250ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 79. Teplomer digitálny lekársky, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 450; Technické vlastnosti: 80. Teplomer lekársky so sklepávacím púzdrom, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 45; Technické vlastnosti: 81. Tyčinka otavená 5x200 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: 82. Preparačný valec s vekom , pr. 300 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 83. Valec odmerný nízky s výlevkou tr. presnosti B, 25 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: 84. Valec odmerný nízky s výlevkou tr. presnosti B, 50 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: 85. Valec odmerný nízky s výlevkou tr. presnosti B, 100 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 86. Valec odmerný nízky s výlevkou tr. presnosti B, 250 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 87. Valec odmerný nízky s výlevkou tr. presnosti B, 500 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 88. Valec odmerný nízky s výlevkou tr. presnosti B, 1000 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 89. Valec odmerný vysoký s výlevkou tr. presnosti B, 25 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 90. Valec odmerný vysoký s výlevkou tr. presnosti B, 50 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 91. Valec odmerný vysoký s výlevkou tr. presnosti B, 100 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: 92. Valec odmerný vysoký s výlevkou tr. presnosti B, 250 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 93. Valec odmerný vysoký s výlevkou tr. presnosti B, 500 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 94. Valec odmerný vysoký s výlevkou tr. presnosti B, 1000 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: 95. Valec odmerný vysoký s výlevkou tr. presnosti B, 2000 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 96. Zátka gumená 14,5x10,5x20 mm na skúmavky v kg, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: 97. Zátka gumená 16,5x12,5x20 mm na skúmavky v kg, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MERCI SLOVAKIA, s. r. o. 3 6 233,00 20% EUR 12. December 2018 247254

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×