CPV kód

33790000-4

Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 4 672 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 10 608 104 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 24 40 827 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43 24 008 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 5 335 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 37 21 128 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 17 60 524 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 2 1 501 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 5 31 557 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 458 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 7 645 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 28 1 022 926 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 29 37 474 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 7 499 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 1 366 EUR
Slovenské národné múzeum 1 1 105 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 28 35 730 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 2 160 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 41 125 007 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 796 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 32 034 EUR
Neurobiologický ústav SAV 1 246 EUR
Ústav polymérov SAV 18 7 379 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 8 158 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 3 580 EUR
Saneca Pharmaceuticals a. s. 1 4 850 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 221 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 3 2 464 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 10 2 348 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 1 158 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 1 733 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 7 2 705 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 7 10 378 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 14 1 021 336 EUR
AMEDIS spol. s r.o. 2 21 296 EUR
TRIGON s.r.o. 1 658 EUR
MGP, spol. s r.o. 2 0 EUR
BIOTECH s.r.o. 17 186 786 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 6 964 EUR
Roche Slovensko, s.r.o. 1 162 EUR
G Trade s.r.o. 1 100 EUR
Mikrochem Trade, spol. s r.o. 29 45 163 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 93 166 002 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 8 15 716 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 13 39 727 EUR
LABSERVICE, spol. s r.o. 1 550 EUR
Lambda Life a.s. 5 180 762 EUR
VWR International GmbH 17 14 628 EUR
LABO - SK, s. r. o. 17 288 419 EUR
INTERTEC s.r.o. 3 470 EUR
OPTOTEAM, s.r.o. 1 4 743 EUR
BD BAMED s.r.o. 7 2 565 EUR
SELVIT, spol. s r.o. 2 103 EUR
PHARMACOPOLA s.r.o. 1 197 EUR
CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 3 940 EUR
MIKRO, spol. s r.o. 1 133 EUR
WTW, meracia a analytická technika, s.r.o. 2 411 EUR
MERCI SLOVAKIA, s. r. o. 8 12 667 EUR
Chromservis SK s.r.o. 25 26 141 EUR
KEKO TRADING spol. s r.o. 1 733 EUR
GAVAX, s.r.o. 7 6 591 EUR
SIGMA-ALDRICH spol. s r. o. - organizačná zložka 1 563 EUR
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 2 1 887 EUR
LUKAS s.r.o. 2 8 633 EUR
KRD molecular technologies s.r.o. 1 4 130 EUR
RNDr. Ján Šepeľák 1 7 499 EUR
Ing. Igor Liba - Bali 5 2 600 EUR
AZ CHROM s. r. o. 4 3 067 EUR
DISPOLAB, Žilina s.r.o. 2 442 EUR
Ľubomír Kusyn 1 193 EUR
MARCONI, s. r. o. 7 8 396 EUR
Mikrochem Energy, spol. s r.o. 5 4 451 EUR
Aloquence, s. r. o. 4 1 111 EUR
Mgr. Petr Stavinoha 1 4 850 EUR
Molchem s. r. o. 1 21 EUR
Medplus, s.r.o. 2 156 EUR
PROMEDIKA, s.r.o. 1 6 125 EUR
VWR International s.r.o. 1 235 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Laboratórne sklo a pomôcky Výskumný ústav vodného hospodárstva 44 880 44880.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Výskumné centrum AgroBioTech – laboratórne pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 995 874 995874.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický tovar Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 622 2621.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný laboratórny materiál z plastu s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 326 326.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chromatografická kolóna Neurobiologický ústav SAV 360 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskopické sklíčka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 313 313.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 282 282.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a ohrevné hniezdo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 075 1075.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Sklo všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 643 643.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka laboratórneho skla do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 190 3190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný laboratórny materiál z PTFE s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 493 492.8 EUR 2016 Tovary Áno 1
Laboratórne sklo - Sklo všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 656 656.35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skúmavka bakteriologická Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 913 912.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka spotrebného materiálu do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 998 998.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 170 1170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 43 43.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a laboratórne sklo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka laboratórneho skla do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 120 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka laboratórneho skla a spotrebného PTFE materiálu do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 393 393.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - sklíčka, fólia, skúmavky, rukavice... Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 684 683.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Sklo všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 849 848.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 455 455.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 768 1768.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 265 2265.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne kyvety, pipety a stričky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 207 207.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a sklo Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 560 560.09 EUR 2016 Tovary Nie 1
Petriho misky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 53 53.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný material do laboratórií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 298 298.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Sklo všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 1 053 1053.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny sklenený tovar - vzorkovnica na plyn Technická univerzita v Košiciach 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky, filtračný papier Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 220 1220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Všeobecný spotrebný materiál Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4 336 4336.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skúmavka sterilná; Mikrotitračná doštička; Vrchnák na mikrotitračnú doštičku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 158 158.31 EUR 2016 Tovary Nie 1
Petriho miska Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 168 168.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 382 2381.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
Všeobecný spotrebný materiál Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 5 027 5027.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 640 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 408 408.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka spotrebného materiálu do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 973 973.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Sklo všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 2 078 2077.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a iné potreby Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 270 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklené vialky Výskumný ústav vodného hospodárstva 211 211.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
spotrebný PTFE materiál do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 340 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka laboratórneho skla do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Sklo všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 1 029 1028.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 960 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál na histologické vyšetrenia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 546 546.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre laboratórium analýz bioplynu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 333 333.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 980 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kremenné kyvety pre UV-Vis spektrofotometer Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 197 196.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vápnomer podľa Janka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 272 2272.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Sklo všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 11 480 11480.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prachovnica so zabrúsenou sklenenou zátkou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 108 108.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 260 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odberové rúrky naplnené aktívnym uhlím Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 378 378.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a sklo Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 970 970.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklené výrobky pre laboratóriá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 152 152.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 328 328.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gulôčky technické sklenené 0,5 MM Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 292 292.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do mykologického laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 599 598.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 250 5250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 882 881.93 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 288 288.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Sklo všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 11 480 11480.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 214 1214.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 70 70.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávka laboratórneho skla do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky 1 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 483 483.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky 2 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 593 592.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny tovar Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 412 412.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kapiláry k bodotávku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 80 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný laboratórny materiál z PTFE s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 2 150 2150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 389 389.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 347 1347.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny tovar Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 412 412.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 222 222.18 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kolóna Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklenený laboratórny tovar Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 860 860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 999 999.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
UHPLC kolóna C18 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 886 885.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prachovnica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 48 48.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnná syntézna piecka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 21 070 21070.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný laboratórny materiál s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 117 117.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sorpčné trubičky naplnené aktívnym uhlím Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 139 139.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odberové rúrky naplnené aktívnym uhlím Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 389 388.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sklenený tovar do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 995 1995.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrosklá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 125 124.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - sklenené tabuľky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 86 86.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 240 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inzerty pre chromatografické vialky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 98 98.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 755 755.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložné sklíčka Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 160 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodávka laboratórneho skla a pomôcok z plastu do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 918 918.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 651 651.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
TEM sieťky Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 174 174.07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 321 2321.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrostriekačka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 101 101.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný tovar Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 31 539 31538.83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar, ihla Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 360 1360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo, pomôcky z plastu a kovu, filtrácia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 652 652.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 140 140.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vialka sklenená k lyofilizátoru CS 55-4 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 791 790.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Flex sklá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 551 551.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup laboratórnych pomôcok. Slovenský hydrometeorologický ústav 9 084 9084.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodávka laboratórneho skla do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 623 623.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie laboratórneho skla do chemického laboratória Ústav polymérov SAV 88 88.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny tovar Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 590 590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre reakčné fľaše DURAN GLS-80 s magnetickým miešaním Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 570 570.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 013 1012.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 435 435.07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vialky Výskumný ústav vodného hospodárstva 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 583 583.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 306 1306.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 340 340.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny, zdravotnícky materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 626 1625.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzny laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 929 2929.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 859 5859.31 EUR 2017 Tovary Nie 1
1917 Spotrebný materiál - sklá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 401 400.61 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 521 521.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
2017 Spotrebný materiál - sklá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 110 110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolóny na HPLC a príslušenstvo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 384 2384.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál pre termofyzikálne laboratórium Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - kadička, hodinové sklo, výveva, nuča s fritou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 260 260.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Petriho misky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 81 81.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 392 392.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
2717 Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 88 87.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 205 205.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 392 392.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
spotrebný material do laboratórií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 597 597.13 EUR 2017 Tovary Nie 1
Flex sklá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 357 356.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 153 153.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 335 3335.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
HPLC kolóna Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 589 589.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Petriho miska - sterilná Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 371 2371.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolóna do plynového chromatografu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 372 372.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky rôzne Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 108 259 108259.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskopické sklá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 168 168.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
3817 Spotrebný materiál - sklá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 322 322.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - Erlenmeyerova banka, exsikátor, vialky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 670 670.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
UHPLC kolóna Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - valec, skúmavka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 152 151.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný plast, laboratórne sklo a iné laboratórne pomôcky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 130 130.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 305 305.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - sklo podložné Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 130 129.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla a porcelánu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 935 934.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 134 134.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 440 1440.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
4017 Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 940 940.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 258 257.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 1 350 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priehľadná nádoba na tekutý dusík Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 680 680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - makrokyvety Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 163 163.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 432 432.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 134 134.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chromatografický materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 374 4374.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla na Schlenkovu techniku Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 572 572.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
11-2017- Chemikálie A Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 750 1750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie školských laboratórií elektroforéza, polarimeter Stredná zdravotnícka škola 2 080 2080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Sklo všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 10 234 10233.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - kadička, banka, filtračná aparatúra Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 458 458.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 640 1640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 060 1060.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 195 195.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 210 1210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - kadička, miska, tyčinka, fľaša so závitom, skúmavky, lievik Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 246 246.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podložné a krycie sklíčka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 841 840.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 637 637.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 568 568.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zostava funkčného nástroja na použitie pri extrakcii na pevnej fáze Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 900 900.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podložné a krycie sklá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 336 336.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Platinový téglik Saneca Pharmaceuticals a. s. 9 200 9200.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Transportný tampón s priloženou skúmavkou s transportným médiom Amies Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 75 75.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 988 2988.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 303 303.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál zo skla - mikrosklo krycie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 366 366.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrostriekačky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 346 345.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 585 2585.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrostriekačky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 346 345.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - počítacie sklíčka Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 244 243.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a sklo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 892 892.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória – laboratórny sklenený tovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 373 372.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a plast Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 350 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 70 70.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a sklo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 503 2503.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
1. Podložné sklá, pipeta, analytické váhy, chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 704 1704.29 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zásobník na kvapalný dusík Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 030 1030.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a sklo potrebné na realizáciu chemických experimentov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 302 301.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Petriho miska - sterilná Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6 764 6764.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 523 523.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a sklo potrebné na realizáciu chemických experimentov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 302 301.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
EPR trubičky kremíkové Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 404 403.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - mikroelektródy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 671 1671.48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - mikrostriekačky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 907 907.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 675 1674.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 454 15453.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Slovenské národné múzeum 1 105 1105.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - Sklenená kyveta Cell, výplňová tyčinka pre Cell kyvetu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 831 830.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 359 358.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
laboratórne sklo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 30 30.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Centrifugačná skúmavka plochá PP so skrutkovacím uzáverom 13 ml Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny plast a sklo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 700 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HPLC kolóny - spotrebný laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 192 1192.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odparovacie misky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 90 90.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla - mikroelektródy, konektor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 660 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 000 4000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny pracovný box Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 756 1755.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 053 2052.6 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórne sklo Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 390 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kremenné kyvety pre UV-VIS spektrofotometer Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 180 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 578 2578.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 380 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítacia komôrka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 566 1566.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo, plasty a iné príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 231 5231.49 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 240 1240.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Podložné a krycie sklá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 470 470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 853 2853.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vialky Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 533 2533.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 8 649 8648.62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 8 649 8648.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny tovar- extrakčná zostava Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 350 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny tovar-mikrostriekačky, vymeniteľné ihly Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 452 2452.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - LCMS Výskumný ústav vodného hospodárstva 750 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 846 2845.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 605 605.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrofluidný kit Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 420 420.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Exkochleačné ostré lyžičky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 236 236.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sklená GPC kolóna Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 784 1784.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vialky Výskumný ústav vodného hospodárstva 699 699.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Miska Petri - sterilná Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 7 179 7179.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
kyvety Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 660 660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
hadičky spojovacie a hadičky predlžovacie Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 19 344 19344.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trecie misky s tĺčikmi Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 143 143.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Teplomery, hustomery, vlhkomery, váhy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 286 286.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 692 5692.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 455 7454.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vialky Výskumný ústav vodného hospodárstva 4 170 4170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stojany do hlbokomraziacich boxov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 777 777.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 385 385.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 375 375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky rôzne Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 324 324.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 956 4955.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 601 600.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 450 1450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hermetické sklenené dózičky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 879 879.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vialky Výskumný ústav vodného hospodárstva 750 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 138 138.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálne byrety Brand Titrette Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 160 2160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 8 997 8996.73 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálne laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 441 2441.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 476 1476.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 180 180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Podložné a krycie sklíčka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 86 86.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 362 2362.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 785 784.57 EUR 2020 Tovary Áno 1
Spotrebný laboratórny materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 599 7598.82 EUR 2020 Tovary Áno 1
Spotrebný laboratórny materiál a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 303 1303.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 818 818.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál pre výskumné účely Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 863 5863.02 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne komponenty využiteľné vo výskumných laboratóriách Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 15 000 15000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 604 603.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál do výskumných laboratórií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 011 3010.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál, chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 12 480 12480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 928 1928.01 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne diagnostiká a spotrebný laboratórny materiál pre zdravotníctvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 424 3423.57 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky - sklo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 66 65.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 260 260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 299 299.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 599 7598.82 EUR 2020 Tovary Áno 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 20 000 20000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 267 1266.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spojky na kolóny pre HPLC Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 050 2049.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 297 297.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne diagnostiká a spotrebný laboratórny materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 750 750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 050 3050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Univerzitná nemocnica Martin 321 321.07 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 273 273.47 EUR 2020 Tovary Nie 1
pH elektróda Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 239 238.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 330 1330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 260 2259.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Univerzitná nemocnica Martin 908 907.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 455 2455.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál pre plynový chromatograf GC-MS s hmotnostnou spektrometriou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 958 958.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál spotrebný Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 250 2250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 717 716.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 707 707.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 145 4144.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 450 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 177 2177.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 798 797.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 334 334.31 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 320 320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 610 610.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál, chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 240 3240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 129 129.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 168 168.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 267 266.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny a zdravotnícky materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 102 102.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 86 86.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 31 31.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 63 63.07 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 935 935.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Univerzitná nemocnica Martin 126 126.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 9 816 9816.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chromatografický spotrebný materiál Výskumný ústav vodného hospodárstva 11 034 11034.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chromatografický spotrebný materiál II. Výskumný ústav vodného hospodárstva 17 676 17676.1 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 245 245.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 160 511 160511.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 245 245.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 24 887 24887.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - všeobecné Univerzitná nemocnica Martin 10 914 10913.85 EUR 2021 Tovary Nie 1
Trecie misky s tĺčikmi Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 168 168.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Sklenený laboratórny tovar – odmerné banky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 704 704.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný laboratórny materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 250 250.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Miska Petri - sterilná Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6 202 6201.6 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 676 1676.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 147 1146.72 EUR 2021 Tovary Nie 1
LightCycler® 8-jamkové stripy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 196 196.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 894 894.28 EUR 2021 Tovary Nie 1
Digitálna uhlová cenrifúga a skúmavky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 147 1146.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne príslušenstvo k inkubátoru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 284 284.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratórií Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 593 5593.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Laboratórny spotrebný materiál Národný ústav reumatických chorôb 759 342 759342.0 EUR 31. August 2021 27. September 2021 Áno 2021-08-31 00:00:00 UTC 2021-09-27 12:00:00 UTC
Laboratórny materiál a pomôcky_vlastné zdroje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 904 873 904872.63 EUR 4. Január 2022 14. Február 2022 Nie 2022-01-04 00:00:00 UTC 2022-02-14 10:00:00 UTC
Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál Axxence Slovakia s.r.o. 89 814 89813.85 EUR 31. Október 2019 15. November 2019 Neuvedené 2019-10-31 00:00:00 UTC 2019-11-15 12:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×