Obstarávanie

Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania za rok 2014


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
80 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
80 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72310000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky bude spracovanie, tlač a kompletizácia dokumentov zaslanie výsledkov ročného zúčtovania za rok 2014 (preplatky a nedoplatky). Predmetom zmluvy je zabezpečenie spotrebného materiálu, tlač dokumentov a obálok, zaobálkovanie dokumentov, vloženie letáku do obálky, vypracovanie elektronických podacích hárkov a zabezpečenie podania zásielok na poštu vrátane vecí s tým súvisiacich. Dáta na spracovanie budú dodané vo formáte .rtf alebo ako databáza pre tlač dokumentov. Súčasťou dodaných dát bude aj databáza údajov pre tlač obálok. Letáky na vkladanie do obálok dodá VšZP.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Mertel RG Slovenská Republika 2 80 000,00 0% EUR 25. Marec 2015 52474

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/589582/content/225437/download","filename":"Zmluva o poskytnuti sluzieb.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/589552/content/225393/download","filename":"Sutazne podklady_Tlac a kompletizacia_12_2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/589552/content/225394/download","filename":"zmluva RZ za 2014 v roku 2015_final.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 []
Iný dokument k zákazke Platby 11. Apríl 2016 11. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643834/content/758483/download","filename":"Platby skutocnost.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/589585/content/225424/download","filename":"Ponuka Mertel RG.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Marec 2015 24. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/589564/content/225429/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk - profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok c. 1 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/589561/content/225421/download","filename":"Dodatok 1k Zmluve o poskytnuti sluzieb.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/589570/content/225395/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia podmienok učasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Preberací protokol 11. Apríl 2016 11. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643835/content/758495/download","filename":"Preberaci protokol.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cromwell a.s. 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/589555/content/225402/download","filename":"Ponuka Cromwell.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/589555/content/225403/download","filename":"Ponuka Cromwell 1.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 []
Zápisnica Zápisnica 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/589573/content/225405/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/589567/content/225438/download","filename":"Zapisnica z otvarania ponuk.PDF"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/589576/content/225413/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×