Obstarávanie

Rekonsˇtrukcia protipozˇiarnych lesny´ch ciest "Mlynna´" a "Michalova´"


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
329 825,00
Konečná suma(Bez DPH):
260 898,33
Zaplatené:
79.1%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest "Mlynná" a "Michalová" v súlade s projektovou dokumentáciou a vykazom vymer, ktore tvoria prilohu sutaznych podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 4 313 078,00 20% EUR 28. December 2015 53784

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 11. Február 2016 11. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/493464/content/382348/download","filename":"ZODcesty.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/493455/content/382331/download","filename":"Cesty_Mlynna_Michalova_sutazne_podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/493455/content/382332/download","filename":"PLC Michalova_prazdny_kryci_list (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/493455/content/382333/download","filename":"PLC Mlynna_prazdny_kryci_list (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/493455/content/382334/download","filename":"PLC Michalova-prazdny_rozpocet (3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/493455/content/382335/download","filename":"PLC Mlynna_prazdny_rozpocet (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/493455/content/382336/download","filename":"projektova dokumentacia PLC Michalova (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/493455/content/382337/download","filename":"projektova dokumentacia PLC Michalova 2 (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/493455/content/382338/download","filename":"projektova dokumentacia PLC Mlynna2 (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/493455/content/382339/download","filename":"Projektova dokumentacia PLC Mlynna3 (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/493455/content/382340/download","filename":"projektova dokumentacia PLC Mlynna (1).pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 41 "Ostatné" 16. September 2015 16. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/493458/content/382343/download","filename":"Brezno_cesty_§41_Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 41 "Kritériá" 22. September 2015 22. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/493461/content/382346/download","filename":"Brezno_Cesta_§41_Kritériá.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×