Obstarávanie

Realizácia optických sietí


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
33 254 597,00
Konečná suma(Bez DPH):
33 254 591,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45231600-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
15

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom je záväzok zhotoviteľa vyhotoviť projektovú dokumentáciu vrátane inžinierskej činnosti a vykonať dielo špecifikované v prílohe zmluvy (ďalej len vykonanie diela) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela dohodnutú zmluvnú cenu podľa zmluvy pre účel projektu Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
OTNS, a. s. 5 1 349 916,00 0% EUR 29. Apríl 2015 56139
Profi-NETWORK Slovakia, a.s. 4 1 358 333,00 0% EUR 29. Apríl 2015 56140
Profi-NETWORK Slovakia, a.s. 4 1 341 666,00 0% EUR 29. Apríl 2015 56141
OTNS, a. s. 4 1 208 333,00 0% EUR 29. Apríl 2015 56142
DELTECH, a.s. - hlavný člen skupiny 4 1 216 665,00 0% EUR 29. Apríl 2015 56143
AŽD Praha s.r.o. 5 1 524 999,00 0% EUR 29. Apríl 2015 56144
FibreGround, s.r.o. 5 1 175 000,00 0% EUR 29. Apríl 2015 56145
AŽD Praha s.r.o. 5 1 408 332,00 0% EUR 29. Apríl 2015 56146
DELTECH, a.s. - hlavný člen skupiny 4 1 342 183,00 0% EUR 29. Apríl 2015 56147
FibreGround, s.r.o. 5 1 529 166,00 0% EUR 29. Apríl 2015 56148
OTNS, a. s. 4 8 083 333,00 0% EUR 29. Apríl 2015 56149
DELTECH, a.s. - hlavný člen skupiny 4 841 666,00 0% EUR 29. Apríl 2015 56150
Profi-NETWORK Slovakia, a.s. 4 5 208 333,00 0% EUR 29. Apríl 2015 56151
Profi-NETWORK Slovakia, a.s. 4 1 666 666,00 0% EUR 29. Apríl 2015 56152
OTNS, a. s. 4 4 000 000,00 0% EUR 22. Máj 2015 56153

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37730/content/18253/download","filename":"Ciastkova zmluva c. 46_OTNS_skoly SNV.pdf"}]
Zmluva Zmluva 13. Máj 2015 13. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37715/content/18051/download","filename":"Ciastkova zmluva c. 42_ OTNS Skoly TT.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37769/content/18043/download","filename":"Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o dielo č. 6_42_2015_NASES.pdf"}]
Zmluva Zmluva 31. Október 2014 31. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37694/content/849929/download","filename":"RÁMCOVÁ DOHODA č. 12_75_2014_NASES - text.pdf"}]
Zmluva Zmluva 19. Február 2015 19. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37760/content/18221/download","filename":"Čiastková zmluva o dielo_na zaklade RD.pdf"}]
Zmluva Zmluva 30. September 2015 30. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37787/content/18014/download","filename":"Čiastková zmluva o dielo c 6_150_2015_stav. dozor.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37757/content/18141/download","filename":"Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o dielo č. 6_39_2015_NASES.pdf"}]
Zmluva Zmluva 13. Máj 2015 13. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37700/content/17967/download","filename":"6_ZOD AZD_na zverejnenie.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37775/content/18036/download","filename":"Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o dielo č. 6_44_2015_NASES.pdf"}]
Zmluva Zmluva 12. Jún 2015 12. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37733/content/17945/download","filename":"Ramcova dohoda Dodatok 2 zverejnenie.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37739/content/18026/download","filename":"Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o dielo č. 6_33_2015_NASES.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37778/content/18131/download","filename":"Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o dielo č. 6_45_2015_NASES.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37754/content/18042/download","filename":"Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o dielo č. 6_38_2015_NASES.pdf"}]
Zmluva Zmluva 13. Máj 2015 13. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37799/content/18387/download","filename":"1_ZOD OTNS_na zverejnenie.pdf"}]
Zmluva Zmluva 13. Máj 2015 13. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37802/content/18027/download","filename":"2_ZOD Profi- NETWORK_na zverejnenie.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37748/content/18303/download","filename":"Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o dielo č. 6_36_2015_NASES.pdf"}]
Zmluva Zmluva 19. Február 2015 19. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37793/content/18181/download","filename":"Dodatok č. 1_Ciastkova zmluva.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37766/content/17953/download","filename":"Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o dielo č. 6_41_2015_NASES.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37736/content/17939/download","filename":"Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o dielo č. 6_32_2015_NASES.pdf"}]
Zmluva Zmluva 30. September 2015 30. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37784/content/18326/download","filename":"Čiastková zmluva o dielo c 6_151_2015_stav. zamer.pdf"}]
Zmluva Zmluva 13. Máj 2015 13. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37796/content/18281/download","filename":"Dodatok 2 ZoD OTNS.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37772/content/17954/download","filename":"Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o dielo č. 6_43_2015_NASES.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37763/content/18345/download","filename":"Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o dielo č. 6_40_2015_NASES.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37751/content/17955/download","filename":"Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o dielo č. 6_37_2015_NASES.pdf"}]
Zmluva Zmluva 13. Máj 2015 13. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37703/content/18041/download","filename":"7_ZOD FG-ADH_na zverejnenie.pdf"}]
Zmluva Zmluva 13. Máj 2015 13. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37721/content/17983/download","filename":"Ciastkova zmluva c. 44_profi Skoly BB.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37745/content/18191/download","filename":"Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o dielo č. 6_35_2015_NASES.pdf"}]
Zmluva Zmluva 13. Máj 2015 13. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37712/content/17970/download","filename":"10_ZOD FG-ADH_na zverejnenie.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37781/content/18214/download","filename":"Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o dielo č. 6_46_2015_NASES.pdf"}]
Zmluva Zmluva 19. Február 2015 19. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37727/content/18144/download","filename":"Ramcova dohoda_Dodatok č. 1.pdf"}]
Zmluva Zmluva 3. December 2015 3. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37790/content/18106/download","filename":"Dodatok č. 2 k Čiastkovej zmluve o dielo č. 6_36_2015_NASES.pdf"}]
Zmluva Zmluva 13. Máj 2015 13. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37697/content/17880/download","filename":"5_ZOD DELTECH_na zverejnenie.pdf"}]
Zmluva Zmluva 13. Máj 2015 13. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37805/content/18031/download","filename":"3_ZOD Profi- NETWORK_na zverejnenie.pdf"}]
Zmluva Zmluva 13. Máj 2015 13. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37706/content/18126/download","filename":"8_ZOD AZD_na zverejnenie.pdf"}]
Zmluva Zmluva 13. Máj 2015 13. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37709/content/17883/download","filename":"9_ZOD DELTECH_na zverejnenie.pdf"}]
Zmluva Zmluva 13. Máj 2015 13. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37808/content/18111/download","filename":"4_ZOD OTNS_na zverejnenie.pdf"}]
Zmluva Zmluva 13. Máj 2015 13. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37724/content/18065/download","filename":"Ciastkova zmluva c. 45_ profi Skoly Snina.pdf"}]
Zmluva Zmluva 13. Máj 2015 13. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37718/content/17900/download","filename":"Ciastkova zmluva c. 43_DELTECH B_Stiavnica.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/37742/content/18109/download","filename":"Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o dielo č. 6_34_2015_NASES.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×