Obstarávanie

Nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
178 992,00
Konečná suma(Bez DPH):
178 992,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34110000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie v počte 45 ks.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AUTOPOLIS, s.r.o. 1 178 992,00 0% EUR 31. December 2014 58579

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574598/content/208856/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 č. H00812_2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. December 2014 23. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209606/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00815-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209607/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00816-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209608/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00817-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209609/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00818-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209610/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00819-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209612/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00820-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209613/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014-0441 H00821-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209614/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00822-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209615/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00823-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209616/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00824-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209617/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00825-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209618/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00826-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209619/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00827-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209620/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00828-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209621/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00829-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574592/content/209623/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 H00830-2014.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. November 2014 10. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574625/content/209116/download","filename":"Zapisnica z OP-Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574625/content/209117/download","filename":"Zápisnica z OO Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574604/content/208881/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 č. H00814_2014.pdf"}]
Zmluva Zmluva 30. Október 2014 30. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574613/content/208994/download","filename":"ZM_2014_0441_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Motor-Car Prešov, s.r.o. - časť Ostatné 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574583/content/209049/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574583/content/209050/download","filename":"Návrh zmluvy vrátane príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574583/content/209051/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574583/content/209052/download","filename":"Osvedčenie parametrov - typové schválenie ES.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574583/content/209053/download","filename":"Osvedčenie zástupcu výrobcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574583/content/209054/download","filename":"Potvrdenie o autorizácii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574583/content/209055/download","filename":"Prehľad autorizovaných servisných stredísk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574583/content/209056/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574583/content/209057/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574583/content/209058/download","filename":"Vyhlásenie - subdodávatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574583/content/209059/download","filename":"Vyhlásenie o záruke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574583/content/209060/download","filename":"Zoznam dôverných informácií.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. November 2014 10. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574622/content/209077/download","filename":"Záp z KPU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574622/content/209078/download","filename":"Záp z KPU-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574622/content/209079/download","filename":"Záp z KPU-3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 8. August 2014 8. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574589/content/209100/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov_UVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AUTOPOLIS, s.r.o. - časť Ostatné 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574559/content/208785/download","filename":"Certifikát pre zhodný typ vozidla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574559/content/208786/download","filename":"Čestné prehlásenie - subdodávka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574559/content/208787/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574559/content/208788/download","filename":"Návrh zmluvy vrátane príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574559/content/208789/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574559/content/208790/download","filename":"Osvedčenie zástupcu výrobcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574559/content/208791/download","filename":"Potvrdenie parametrov a tech. údajov ponúkaného typu vozidla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574559/content/208792/download","filename":"Prehľad autorizovaných servisných stredísk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574559/content/208793/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574559/content/208794/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574559/content/208795/download","filename":"Záruka na vozidlá Hyundai.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda - Nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie 13. November 2018 13. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006845/content/878542/download","filename":"ZM_2018_0375_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov IMPA Dolný Kubín, s.r.o. - časť Kritériá 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574574/content/208931/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. - časť Ostatné 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574577/content/208999/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574577/content/209000/download","filename":"Generálne plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574577/content/209001/download","filename":"Návrh zmluvy vrátane príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574577/content/209002/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574577/content/209003/download","filename":"Osvedčenie parametrov - typové schválenie ES.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574577/content/209004/download","filename":"Osvedčenie zástupcu výrobcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574577/content/209005/download","filename":"Potvrdenie o autorizácii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574577/content/209006/download","filename":"Prehľad autorizovaných servisných stredísk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574577/content/209007/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574577/content/209008/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574577/content/209010/download","filename":"Vyhlásenie k subdodávateľom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574577/content/209011/download","filename":"Vyhlásenie o záruke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574577/content/209012/download","filename":"Zoznam dôverných informácií.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. Júl 2014 7. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574556/content/208734/download","filename":"SP_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574556/content/208735/download","filename":"Príloha č. 1 k SP Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574556/content/208736/download","filename":"Príloha č. 2 k SP Návrh na plnenie _finál.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 10. November 2014 10. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574628/content/208899/download","filename":"Zápisnica z VP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AUTOPOLIS, s.r.o. - časť Kritériá 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574562/content/208741/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slovakia Auto, s.r.o. - časť Ostatné 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208833/download","filename":"Index.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208834/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208835/download","filename":"Osvedčenie zástupcu výrobcu 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208836/download","filename":"Osvedčenie zástupcu výrobcu 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208837/download","filename":"Potvrdenie o autorizácii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208838/download","filename":"Príloha č.3 k SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208839/download","filename":"Servisné strediská - potvrdenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208840/download","filename":"Servisné strediská - zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208841/download","filename":"Technická spôsobilosť COC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208842/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208843/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208844/download","filename":"Vyhlásenie - subdodávateľ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208845/download","filename":"Zábezpeka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574565/content/208846/download","filename":"Záruka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slovakia Auto, s.r.o. - časť Kritériá 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574568/content/208778/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Motor-Car Prešov, s.r.o. - časť Kritériá 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574586/content/209073/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574601/content/208873/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 č. H00813_2014.pdf"}]
Zmluva Zmluva 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574607/content/208889/download","filename":"ZM_2015_0324_podpísaná verzia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. Október 2014 13. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574610/content/208959/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574610/content/208960/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574610/content/208961/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574610/content/208962/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574610/content/208963/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení 5.pdf"}]
Ponuky uchádzačov IMPA Dolný Kubín, s.r.o. - časť Ostatné 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574571/content/208911/download","filename":"Aktuálne identifikačné údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574571/content/208912/download","filename":"Návrh zmluvy vrátane príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574571/content/208913/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574571/content/208914/download","filename":"Osvedčenie zástupcu výrobcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574571/content/208915/download","filename":"Potvrdenie o autorizovanom zastúpení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574571/content/208916/download","filename":"Potvrdenie o úhrade zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574571/content/208917/download","filename":"Potvrdenie parametrov a technických údajov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574571/content/208918/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574571/content/208919/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574571/content/208920/download","filename":"Zoznam servisných stredísk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. November 2014 4. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574619/content/209028/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. - časť Kritériá 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574580/content/208850/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. Jún 2015 1. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574595/content/209668/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0441 č. H00777_2014.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. Október 2014 30. Október 2014 []
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0441 - finančné plnenie za celé obdobie platnosti zmluvy 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638689/content/654342/download","filename":"ZM_2014_0441_finančné plnenie za celé obdobie platnosti zmluvy.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0441-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638266/content/646890/download","filename":"ZM_2014_0441_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×