Obstarávanie

Dodávka potravín pre jedáleň SPP v Bratislave


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
107 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
107 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
15000000-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
5

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Nákup potravín pre prípravu stravy v jedálni SPP v Bratislave rozdelená na časti: Časť 1. - Mäso a mäsové výrobky, Časť 2. - Ovocie a zelenina, Časť 3. - Mrazené výrobky, Časť 4. - Mliečne výrobky, Časť 5. - Trvanlivé potraviny (suché). SPP poskytuje stravovacie služby svojim zamestnancom a iným subjektom (na základe zmlúv o poskytovaní stravovacích služieb), a to: 1. eustream, a.s. 2. NAFTA a.s. 3. Plynárenská metrológia, s.r.o. Podiel ostatných subjektov na celkovom plnení predstavuje cca 51,1%. 4. SPP CNG s.r.o. 5. SPP - distribúcia, a.s. 6. SPP Infrastructure, a.s.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 2 40 000,00 0% EUR 22. Júl 2015 60198
Roman Obložinský INTERZEL 2 30 000,00 0% EUR 22. Júl 2015 60199
RYBA Košice spol. s r.o. 3 12 000,00 0% EUR 22. Júl 2015 60200
GLOBUS spol. s r.o. 2 10 000,00 0% EUR 22. Júl 2015 60201
GLOBUS spol. s r.o. 3 15 000,00 0% EUR 22. Júl 2015 60202

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Odôvodnenie zrušenia časti zákazky 2. Júl 2015 2. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517151/content/182005/download","filename":"Odôvodnenie zrušenia časti zákazky_Pečivo.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517118/content/182580/download","filename":"Sprava o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o. 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517091/content/182307/download","filename":"Krycí list_OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517091/content/182309/download","filename":"Krycí list_Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517091/content/182311/download","filename":"Návrh na plnenie kritérií_Cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517091/content/182313/download","filename":"Návrh Rámcovej dohody.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. Marec 2015 5. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517106/content/182214/download","filename":"Odpovede k otázkam uchádzačov_4_3_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517106/content/182215/download","filename":"Príloha č. 1_Rámcová dohoda na dodávku potravín_OPRAVA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odôvodnenie zrušenia časti zákazky 9. Jún 2015 9. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517142/content/182006/download","filename":"Odôvodnenie zrušenia časti zákazky_Sirupy postmix.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517079/content/182324/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Roman Obložinský - INTERZEL 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517094/content/182623/download","filename":"Kryci list_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517094/content/182624/download","filename":"Kryci list_kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517094/content/182625/download","filename":"Doklad preukazujúci zloženie zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517094/content/182626/download","filename":"Návrh Rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517094/content/182627/download","filename":"Priloha č.1 - Znaky kvality.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517094/content/182628/download","filename":"Príloha č.2 k Súťažným podkladom_Návrh na plnenie kritérií_zapracované zmeny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517094/content/182629/download","filename":"Priloha č.3 - Objednavkovy formular.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517088/content/182135/download","filename":"Krycí list_OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517088/content/182136/download","filename":"Krycí list_KRITÉRIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517088/content/182137/download","filename":"Návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517088/content/182138/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517088/content/182139/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517121/content/181892/download","filename":"Rámcová dohoda na dodávku potravín_GLOBUS_podpísaná.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GLOBUS spol. s r.o. 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517100/content/182868/download","filename":"Krycí list_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517100/content/182869/download","filename":"Krycí list_Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517100/content/182870/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517100/content/182871/download","filename":"Návrh Rámcovej dohody_Mliečne výrobky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517100/content/182872/download","filename":"Návrh Rámcovej dohody_Trvanlivé výrobky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MIK, s.r.o. 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517103/content/182124/download","filename":"Krycí list_Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517103/content/182125/download","filename":"Doklad preukazujúci zloženie zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517103/content/182126/download","filename":"Návrh Rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517103/content/182127/download","filename":"Krycí list_Ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Marec 2015 11. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517136/content/181891/download","filename":"Odpovede k otázkam uchádzačov_11_3_2015.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Február 2015 11. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517073/content/181935/download","filename":"Súťažné podklady_Dodávka potravín pre jedáleň SPP v Bratislave.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517073/content/181936/download","filename":"Príloha č. 4_Rámcovej dohody_VOP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KIPA s.r.o. 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517085/content/182237/download","filename":"Krycí list_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517085/content/182238/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517085/content/182239/download","filename":"Krycí list_Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517085/content/182240/download","filename":"Návrh Rámcovej zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517085/content/182241/download","filename":"Príloha 1_Znaky kvality.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517085/content/182242/download","filename":"Príloha 2_Rámcovej dohody_Cenová ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517085/content/182243/download","filename":"Príloha 3_Objednávkový formulár.pdf"}]
Ponuky uchádzačov RYBA Košice spol. s r.o. 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517082/content/181998/download","filename":"Krycí list_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517082/content/181999/download","filename":"Zloženie zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517082/content/182000/download","filename":"Ponuka_Kritéria.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517133/content/182172/download","filename":"Rámcová dohoda na dodávku potravín_RYBA KE_podpísaná.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Predĺženie lehoty viazanosti ponúk 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517154/content/182115/download","filename":"Predĺženie lehoty viazanosti ponúk_13_8_2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov METRO Cash & Carry SR s.r.o. 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517097/content/182782/download","filename":"Krycí list_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517097/content/182783/download","filename":"Krycí list_Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517097/content/182784/download","filename":"Návrh rámcovej zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517097/content/182785/download","filename":"Príloha č 2 k Súťažným podkladom_Návrh na plnenie kritérií_Mrazené výrobky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517097/content/182786/download","filename":"Príloha č 2 k Súťažným podkladom_Návrh na plnenie kritérií_Pečivo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517097/content/182787/download","filename":"Príloha č 2 k Súťažným podkladom_Návrh na plnenie kritérií_Trvanlivé výrobky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517097/content/182789/download","filename":"Ponuková záruka1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517097/content/182791/download","filename":"Ponuková záruka2.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517115/content/182472/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2015 (časť II.) 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638799/content/658455/download","filename":"Informacia - suma skutocne uhradeneho plnenia Roman Obložinský INTERZEL_2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2015 (časť V.) 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638811/content/658723/download","filename":"Informacia - suma skutocne uhradeneho plnenia GLOBUS_trvanlivé výrobky_2015.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517148/content/181968/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Dodávka potravín pre jedáleň SPP v BA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BIDVest Slovakia s.r.o. 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517109/content/182345/download","filename":"Krycí list_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517109/content/182346/download","filename":"Krycí list_Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517109/content/182347/download","filename":"Doklad o zložení zabezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517109/content/182348/download","filename":"Návrh na plnenie kritérií MRAZENÉ VÝROBKY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517109/content/182349/download","filename":"Návrh Rámcovej dohody.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517130/content/182129/download","filename":"Rámcová dohoda na dodávku potravín_Roman Obložinský_podpísaná.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ACCOM Slovakia s.r.o. 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517076/content/182299/download","filename":"Kryci_list_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517076/content/182300/download","filename":"Doklad o zložení zabezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517076/content/182301/download","filename":"Kryci_list_Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517076/content/182302/download","filename":"Návrh Ramcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517076/content/182303/download","filename":"Príloha 1_Znaky kvality.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517076/content/182304/download","filename":"Príloha 2_Navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517076/content/182305/download","filename":"Príloha 3_Objednavkovy_formular.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517112/content/182429/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517127/content/182008/download","filename":"Rámcová dohoda na dodávku potravín_MV_GLOBUS_podpísaná.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2015 (časť IV.) 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638808/content/658655/download","filename":"Informacia - suma skutocne uhradeneho plnenia GLOBUS_mliečne výrobky_2015.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517139/content/181965/download","filename":"Odpovede k otázkam uchádzačov_12_3_2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2015 (časť III.) 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638801/content/658488/download","filename":"Informacia - suma skutocne uhradeneho plnenia RYBA Košice_2015.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. August 2015 24. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517124/content/181980/download","filename":"Rámcová dohoda na dodávku potravín_Mäsokombinát NORD Svit_podpísaná.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2015 (časť I.) 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638794/content/658402/download","filename":"Informacia - suma skutocne uhradeneho plnenia Mäsokombinát NORD Svit_2015.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Predĺženie lehoty viazanosti ponúk 30. Jún 2015 30. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/517145/content/181894/download","filename":"Predĺženie lehoty viazanosti ponúk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×