Obstarávanie

Spotrebný materiál, informačné a propagačné výrobky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
48 333,00
Konečná suma(Bez DPH):
48 333,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39294100-0
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávanie spotrebného materiálu a informačných a propagačných výrobkov vrátane súvisiacich služieb

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Mertel RG Slovenská Republika 4 48 333,00 0% EUR 10. September 2015 68379

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.6 a doplnenie časti B. Opis časti 4) predmetu zákazky 11. Marec 2015 11. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247584/content/111441/download","filename":"Vysvetlenie_c6_a_doplnenie_casti_B_Opis_casti_4_predmetu_zakazky.pdf"}]
Zmluva Zmluva 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247527/content/113453/download","filename":"RD MERTELred.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247554/content/111342/download","filename":"Sprava_o_zakazkeCVTISR.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SCP Papier a.s. 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247545/content/111316/download","filename":"kalkulacia_ceny_casti_2_predmetu_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247545/content/111317/download","filename":"kriterium.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247545/content/111318/download","filename":"scp_EVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247545/content/111319/download","filename":"splnomocnenie_evo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247545/content/111320/download","filename":"titul.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247545/content/111321/download","filename":"zoznam_dokumentov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HAUERLAND spol. s r.o. 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247560/content/111336/download","filename":"hauerland_evo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247560/content/111337/download","filename":"Kalkulacia_navrhovanej_ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247560/content/111338/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov RAPRINT s.r.o. 22. September 2015 22. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247563/content/111355/download","filename":"Kalkulacia_navrhovanej_casti_B_k_sut_pod_c_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247563/content/111356/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247563/content/111357/download","filename":"raprint_evo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247563/content/111358/download","filename":"Splnomocnenie_statut_org.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247563/content/111359/download","filename":"Zoznam_potvrdeni_dakladov_KRITERIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TSV Papier, Tibor Varga 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247542/content/111323/download","filename":"1_Obsah_zoznam_dokladov_dokumentov_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247542/content/111324/download","filename":"2_Navrh_na_plnenie_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247542/content/111325/download","filename":"3_Kalkulacia_navrhovanej_ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247542/content/111326/download","filename":"TSV_EVO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.7 a doplnenie časti D. súťažných podkladov 11. Marec 2015 11. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247512/content/113433/download","filename":"Vysvetlenie_c7_a_doplnenie_casti_D_sutaznych_podkladov_Navrh_RD_Informacne_a-propagacne_vyrobky.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie SP č. 5 zo dňa 9.3.2015 3.2015 9. Marec 2015 9. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247581/content/111410/download","filename":"Vysvetlenie č.5 a doplnenie SP - Opis časti 4. predmetu zákazky .pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie ponúk "Kritériá" 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247515/content/113480/download","filename":"§ 41 INO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie KC časť 4) predmetu zákazky 2. Marec 2015 2. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247572/content/111398/download","filename":"Oznam o doplnení KC časť 4) PZ 2.03.14.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOLIS s.r.o 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247557/content/111373/download","filename":"cenova_ponuka_CTVI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247557/content/111374/download","filename":"dolis_evo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247557/content/111375/download","filename":"Kriteria.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. Jún 2015 9. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247524/content/113304/download","filename":"Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk - časť 4) predmetu zákazky.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247518/content/113550/download","filename":"16_3_15_Doplnenie_ Cast_A_SP_Pokyny_na_vypracovanie_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247518/content/113551/download","filename":"16_3_15_ Doplnenie_ Cast_D_SP_Obchodne_podmienky_dodania_predmetu_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247518/content/113552/download","filename":"16_3_15_Doplnenie_cast_B_SP_Opis_casti_3_PZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247518/content/113553/download","filename":"16_3_15_Doplnenie_KC_cast_3_PZ_Priloha_c_3c_cast_G_SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247518/content/113554/download","filename":"16_3_15_Doplnenie_Cast_B_SP_Opis_casti_4_PZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247518/content/113555/download","filename":"16_3_15_Doplnenie_KC_cast_4_PZ_Príloha_c3d_cast_G_SP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie SP č.2 a č.3 3. Marec 2015 3. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247575/content/111364/download","filename":"Vysvetlenie č.2 a č.3 pre zverejnenie v profile VO.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247533/content/113602/download","filename":"Zapisnica_z_posudenia_splnenia_PU.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247536/content/113614/download","filename":"Zapisnica_z_otvarania_ponuk_ostatne.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CLEAN TONERY, s.r.o. 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247548/content/111344/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247548/content/111345/download","filename":"zoznam_dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247548/content/111346/download","filename":"clean_EVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247548/content/111347/download","filename":"cenova_ponuka.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. September 2015 17. September 2015 []
Iný dokument k zákazke Doplnenie názvu kalkulácie ceny; časť G. SP - Príloha č. 3 a);b);c);d) 27. Február 2015 27. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247539/content/111311/download","filename":"Doplnenie názvov KC Prílohy č. 3 časť G SP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Mertel RG Slovenská republika spol. s r.o. 18. September 2015 18. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247551/content/111313/download","filename":"mertel_evo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247551/content/111314/download","filename":"KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247551/content/111315/download","filename":"kalkulacia_ceny.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie časti ponúk Ostatné 24. Marec 2015 24. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247509/content/113359/download","filename":"§ 41 ods.1 INO.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247530/content/113569/download","filename":"Zapisnica_o_vyhodnoteni_ponuk_cast1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247530/content/113570/download","filename":"Zapisnica_o_vyhodnoteni_ponuk_cast2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247530/content/113571/download","filename":"Zapisnica_o_vyhodnoteni_ponuk_cast3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247530/content/113572/download","filename":"Zapisnica_o_vyhodnoteni_ponuk_cast4.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Február 2015 11. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247506/content/113215/download","filename":"Cast_A_SP_Pokyny_na_vypracovanie_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247506/content/113216/download","filename":"Cast_B_SP_Opis_casti_2_predmetu_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247506/content/113217/download","filename":"Cast_B_SP_Opis_casti_3_predmetu_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247506/content/113218/download","filename":"Cast_B_SP_Opis_casti_4_predmetu_zakazy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247506/content/113219/download","filename":"Cast_C_SP_Sposob_urcenia_ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247506/content/113220/download","filename":"Cast_D_SP_Obchodne_podmienky_dodania_predmetu_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247506/content/113221/download","filename":"Cast_E_SP_Podmienky_ucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247506/content/113222/download","filename":"Cast_F_SP_Kritérium_na_vyhodnotenie_ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247506/content/113223/download","filename":"Cast_G_SP_Prilohy_k_SP .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247506/content/113224/download","filename":"Príloha 3a_k_SP_Kalkulacia_ceny_cast_1_predmetu_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247506/content/113225/download","filename":"Priloha_3b_k_SP_Kalkulacia_ceny_casti_2_predmetu_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247506/content/113226/download","filename":"Priloha_3c_k_SP_Kalkulacia_ceny_casti_3_predmetu_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247506/content/113227/download","filename":"Priloha_3d_k_SP_Kalkulacia_ceny_cast_4_predmetu_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247506/content/113228/download","filename":"Cast_B_SP_Opis_casti_1_predmetu_zakazky .pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.1; Časť B.SP - Opis časti 4) predmetu zákazky: Informačné a propagačné výrobky 27. Február 2015 27. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247566/content/111354/download","filename":"Odpoveď VO na žiadosť o vysvetlenie č.1 zverejnenie v Profile VO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie SP č. 4 zo dňa 6.3.2015 6. Marec 2015 6. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247578/content/111377/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie SP č. 4 k žiadosti o vysvetlenie .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247578/content/111378/download","filename":"Obrazok_polozky_c_277_castB_Opis_casti_3_predmetu_ zakazky.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Marec 2015 2. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/247569/content/111376/download","filename":"02_03_15 Doplnenie_KC_ceny_cast_4_predmetu_zakazky_Priloha_3d.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×