CPV kód

39294100-0

Informačné a propagačné výrobky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 6 366 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 33 498 021 EUR
Žilinský samosprávny kraj 10 61 378 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 11 158 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 750 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 194 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 4 999 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 1 633 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 19 22 854 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 2 3 133 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 74 64 934 EUR
Trnavský samosprávny kraj 13 99 807 EUR
Slovak Business Agency 2 1 899 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 33 317 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 3 142 EUR
Košický samosprávny kraj 2 19 417 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 16 41 706 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 320 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 0 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 34 75 424 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 529 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 3 55 120 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 60 338 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 871 923 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 9 144 077 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 23 30 126 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 114 382 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 4 1 529 766 EUR
Slovenské národné múzeum 1 648 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 4 7 406 590 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 39 157 588 EUR
IUVENTA 3 9 537 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 16 227 170 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 3 091 EUR
Železiarne Podbrezová, a.s. 1 3 880 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 6 058 EUR
Bratislavská organizácia cestovného ruchu 2 32 299 EUR
Obec Svätý Peter 1 374 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 39 49 611 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 6 1 160 EUR
Národný bezpečnostný úrad 2 5 914 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 8 325 434 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 3 8 379 EUR
OZ "Zober loptu, nie drogy" 3 1 404 000 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 10 91 615 EUR
VITALITA n.o. 2 3 917 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 1 000 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 6 500 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 4 170 EUR
Divadlo Aréna 1 1 250 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 133 EUR
Zober loptu, nie drogy, n.o. 2 400 000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Tibor Varga TSV PAPIER 1 600 000 EUR
Ultra Print, s.r.o. 6 7 287 EUR
DOLIS s.r.o. 17 200 984 EUR
Mertel RG Slovenská Republika 2 120 000 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 3 249 EUR
NOVART, s.r.o. 1 8 916 EUR
DMC, s.r.o. 19 345 408 EUR
LP Promotion, s.r.o. 1 529 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 2 5 125 EUR
ADVERTA SLOVAKIA, s.r.o. 2 668 000 EUR
EQUILIBRIA, s.r.o. 1 991 EUR
DISKUS, s.r.o. 1 3 300 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 3 887 EUR
MGROUP, s.r.o. 1 10 999 EUR
HI-Reklama, s.r.o. 2 10 667 EUR
QEX, a.s. 2 3 703 295 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 3 6 942 EUR
Nussy, s.r.o. 1 2 433 EUR
KLEMO, spol. s r.o. 1 408 EUR
POZITIVA a. s. 2 3 703 295 EUR
ANKOV group, s. r. o. 1 468 000 EUR
3b, s.r.o. 1 468 000 EUR
RENAS s.r.o. 1 40 604 EUR
Bittner print s.r.o. 4 1 895 EUR
Hauerland spol. s r.o. 89 2 542 540 EUR
OFFICE STAR, s.r.o. 2 829 EUR
Anatex, s.r.o. 6 8 691 EUR
Star Design, s.r.o. 1 620 EUR
BIOMETRIC, spol. s r. o. 1 4 917 EUR
REPRE s.r.o. 23 17 695 EUR
skRASTer s.r.o. 4 1 406 EUR
DIZART, s.r.o. 1 3 880 EUR
Cherry Promotion, s.r.o. 8 14 390 EUR
FIBI, s.r.o. 7 24 632 EUR
Control + C, s. r. o. 6 9 182 EUR
Jozef Forgáč-olympia 80 88 407 EUR
Igor Svitek - TOUR KLUB 1 19 900 EUR
LM reklama s.r.o. 5 7 243 EUR
Bystrík Igaz - BIBO DESIGN 1 138 EUR
IMI TRADE s.r.o. 14 49 115 EUR
REDA s.r.o. 21 183 319 EUR
Crystal Group, s. r. o. 1 374 EUR
SKLO - KRIŠTAL, spol. s r.o. 1 1 375 EUR
Roland Lauko - UNO 1 933 EUR
Mouton, s.r.o. 1 88 EUR
RESULT reklamná agentúra s.r.o. 1 133 EUR
ARKA, a.s. 1 596 EUR
BOSS TIMER SK, s. r. o. 2 13 664 EUR
TRIPSY s.r.o. 1 9 083 EUR
Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX 1 4 000 EUR
Povex s.r.o. 1 792 EUR
C.solution s.r.o. 2 2 915 EUR
ROSS s.r.o. 1 0 EUR
MAC-PRO, s.r.o 11 171 652 EUR
SIGNET PLUS spol. s r.o. 2 349 EUR
VRBATA, s.r.o. 1 7 500 EUR
Stebel Tek s.r.o. 1 1 000 EUR
Cortesa, s.r.o. 1 1 388 EUR
Reklamné Predmety, s. r. o. 1 144 EUR
B - SERVIS s.r.o. 2 953 EUR
AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným 2 45 417 EUR
Pixel Print s.r.o. 20 25 359 EUR
Xtra Slovakia s.r.o. 2 5 890 EUR
GOEN, spol. s r.o. 1 200 000 EUR
DefaTwister, s. r. o. 2 1 261 EUR
BIBO DESIGN s.r.o. 2 645 EUR
ECOMP Slovakia,s.r.o. 1 275 EUR
NILTEX s. r. o. 2 4 489 EUR
Ing. Tomáš Kišš BOOST 1 11 158 EUR
RES Promotion, s.r.o. 1 830 EUR
ABRIS - SK s.r.o. 1 1 282 EUR
Kancelária SK s.r.o. 1 140 EUR
Breco s. r. o. 1 620 EUR
Boris Vencel 5 3 843 EUR
Fox Hunter SK, s. r. o. 3 13 432 EUR
KOVTEC s.r.o. 1 1 983 EUR
ZEBRA STUDIO s. r. o. 1 13 735 EUR
Safety 1st service, s.r.o. 1 1 619 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka reklamných predmetov pre UKF v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 37 500 37500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY, plnenie RD za II. Q. 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 10 017 10017.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Marketingové predmety pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 600 000 600000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podpora predaja obchodných miest TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 3 703 295 3703295.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Propagačné a reklamné predmety pre projekt "Zober loptu, nie drogy" OZ "Zober loptu, nie drogy" 468 000 468000.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY Úrad vlády Slovenskej republiky 3 674 3674.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY Úrad vlády Slovenskej republiky 286 963 286963.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Spotrebný materiál, informačné a propagačné výrobky Centrum vedecko-technických informácií SR 48 333 48333.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY, plnenie RD za I. Q. 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 38 211 38211.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY Úrad vlády Slovenskej republiky 3 353 3353.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY, plnenie RD za IV. Q. 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 8 573 8573.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY, plnenie RD za III. Q. 2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 7 423 7423.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY Úrad vlády Slovenskej republiky 1 149 1149.0 EUR 2013 Tovary Neuvedené 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY Úrad vlády Slovenskej republiky 2 734 2734.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
INFORMAČNÉ A PROPAGAČNÉ PREDMETY Úrad vlády Slovenskej republiky 4 792 4792.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Reklamné tričká s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 330 1330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné reprezentačné materiály Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 990 990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plátené nákupné tašky s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačný a propagačný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 315 315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 906 9906.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zabezpečenie orientačného označenia administratívnej budovy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 23 095 23095.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamný a propagačný materiál - taška, perá, tričká, reflexný pásik, poznámkový blok Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 150 3150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upomienkové predmety Ekonomická univerzita v Bratislave 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamná stena a Roll up s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 353 1353.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Akadémia Policajného zboru v Bratislave 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie brandingu 10 poschodovej budovy Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 9 120 9120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie bannerov a roll-upov Trenčiansky samosprávny kraj 353 353.09 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 475 475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety (USB kľúč, pero, utierka na čistenie okuliarov, vizitkár) s potlačou Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 636 636.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - víťazné poháre Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 150 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby s potlačou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 550 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výstavné panely Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 16 500 16500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Flexibilný výstavný systém s grafickým spracovaním a LED TV Železiarne Podbrezová, a.s. 6 600 6600.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Propagačné výrobky z krištáľového skla Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 650 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 350 4350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Orientačný systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 120 1120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 120 4120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Roll up s potlačou Slovenská agentúra životného prostredia 1 382 1382.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Propagačný materiál Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 490 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie propagačných predmetov Bratislavská organizácia cestovného ruchu 14 772 14772.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou 05 Ekonomická univerzita v Bratislave 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 616 2616.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Prezentačné materiály Slovenská agentúra životného prostredia 5 680 5680.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 360 6360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou 05II Ekonomická univerzita v Bratislave 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných predmetov Trnavský samosprávny kraj 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 1 970 1970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 779 779.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 919 22918.78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačné a propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 500 9500.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Propagačné predmety s logom objednávateľa Národný bezpečnostný úrad 5 000 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 630 630.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Propagačné predmety OP VaI/OP ĽZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 23 644 23643.6 EUR 2016 Tovary Áno 1
Reklamné predmety Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 11 000 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie a potlač propagačných a informačných predmetov Úrad vlády Slovenskej republiky 63 967 63967.09 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dochádzkový sytém Trenčianske múzeum v Trenčíne 5 995 5994.53 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Bratislavský samosprávny kraj 2 787 2787.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné reflexné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 50 847 50846.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - papierová taška, poznámkový blok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby s potlačou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 000 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamný a propagačný tovar s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 259 259.34 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné materiály Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 850 2850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Roll-up systém s bannerom Centrum vedecko-technických informácií SR 897 897.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety OP VaI/OP ĽZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 25 361 25360.8 EUR 2016 Tovary Áno 1
Informačné a propagačné predmety s potlačou Bratislavský samosprávny kraj 5 280 5280.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Reklamný a propagačný materiál - perá, kľúčenka, reflexný pásik, taška, USB kľúč Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 750 2750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 550 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 290 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 290 1290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 081 2080.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 654 654.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 640 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou (pastelky v krabičke) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 784 783.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 902 902.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Propagačné predmety s logom Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 5 600 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - papierová taška, poznámkový blok Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 285 2285.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou - hrnček a pero Ekonomická univerzita v Bratislave 282 282.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 102 000 102000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné áčko Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Marketingové predmety s potlačou Slovak Business Agency 2 460 2460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propagačný tovar s potlačou na propagačné účely-Igelitové tašky s výsekom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné materiály Trnavský samosprávny kraj 9 649 9648.58 EUR 2017 Tovary Áno 1
Propagačno - prezentačné predmety Slovenská inovačná a energetická agentúra 117 973 117973.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety a upomienkové predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 2 367 2367.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkoplošný pútač a Stála tabuľa Obec Svätý Peter 1 420 1420.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobný propagačný materiál s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 726 725.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobný propagačný materiál-Informačné tabule Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 900 900.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové tašky s plnofarebnou potlačou Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 772 2772.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tlač informačných letákov, zakladacích foldrov, výroba a tlač POP-UP propagačnej steny a ROLL UP bannerov Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 710 2710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobný propagačný materiál-Informačné tabule Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 900 900.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - papierová taška, farebný hodvábny papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 973 972.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - papierová taška s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 80 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Bratislavský samosprávny kraj 25 344 25344.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
USB flash disk v tvare platobnej karty vrátane potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 367 367.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné a upomienkové predmety Ekonomická univerzita v Bratislave 22 402 22402.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 15 959 15958.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Bratislavská organizácia cestovného ruchu 26 185 26184.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 461 460.73 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 800 3800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 8 300 8300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drobný propagačný materiál s podtlačou-reflexná šatka Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 196 195.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety VITALITA n.o. 6 800 6800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 54 720 54720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 3 457 3457.24 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 9 819 9818.81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiálovo-technické vybavenie Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 11 880 11880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prezentačné predmety Slovenská inovačná a energetická agentúra 36 007 36007.45 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 3 268 3267.54 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 500 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby s potlačou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 300 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 38 540 38540.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 5 618 5618.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Propagačný tovar - termohrnček s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 354 354.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 490 490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prezentačný pult s potlačou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 336 336.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 250 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačný tovar - priekrčníky, vrecúška s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 616 615.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou 05 Ekonomická univerzita v Bratislave 3 272 3271.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných predmetov Trnavský samosprávny kraj 147 600 147600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie roll-up banneru a letákov Trenčiansky samosprávny kraj 264 263.8 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 246 7246.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie propagačných materiálov Trenčiansky samosprávny kraj 2 965 2964.5 EUR 2017 Tovary Áno 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s logom objednávateľa Národný bezpečnostný úrad 3 762 3761.88 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 126 7125.6 EUR 2017 Tovary Áno 1
Papierové 3D okuliare Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 010 1010.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačný tovar - priekrčníky, vrecúška s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 850 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačný tovar s potlačou lóg Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 689 6688.97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 550 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 346 2346.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 040 1040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkoplošný pútač a Stála tabuľa Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie propagačných predmetov Žilinský samosprávny kraj 12 956 12956.25 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reklamné tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 408 2407.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Úrad vlády Slovenskej republiky 34 184 34184.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 52 099 52098.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie prezentačných predmetov Slovenská inovačná a energetická agentúra 119 884 119884.08 EUR 2017 Tovary Áno 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 332 1332.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie propagačných diárov a kalendárov s potlačov Trenčiansky samosprávny kraj 1 091 1090.9 EUR 2017 Tovary Áno 1
Reklamné tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 665 665.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 912 912.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou a kancelárske potreby bez potlače Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 285 3285.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 083 2083.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamný predmet s potlačou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 190 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 613 4613.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - silikónové náramky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 546 546.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 590 2590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prezentačné systémy Slovenská inovačná a energetická agentúra 25 610 25609.51 EUR 2017 Tovary Áno 1
Demontáž nesvetelného nápisu na fasáde budovy Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 500 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plátená taška s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 473 473.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 415 1415.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 11 259 11258.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 78 118 78117.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Trenčiansky samosprávny kraj 3 395 3394.8 EUR 2017 Tovary Áno 1
USB flash disk v tvare platobnej karty vrátane potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 612 612.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zabezpečenie reklamných predmetov s potlačou Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 7 618 7617.94 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - reflexné, vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 735 2735.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - silikónové náramky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 460 460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Objednávka propagačných materiálov Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie reklamných predmetov s potlačou Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 970 1969.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné tričká a mikiny Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 250 3249.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - reflexné, vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 275 1275.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 876 876.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 353 2353.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety pre OPVaI a OPĽZ vrátane potlače Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 30 817 30817.2 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vak so šnúrkami na sťahovanie s reflexným pásikom s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 360 6360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierová taška s potlačou Technická univerzita v Košiciach 350 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou 0318 Ekonomická univerzita v Bratislave 44 715 44714.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Slovak Business Agency 70 313 70312.94 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upomienkové predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 210 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 60 000 60000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou 0318 Ekonomická univerzita v Bratislave 44 715 44714.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Centrum vedecko-technických informácií SR 8 974 8974.2 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou IUVENTA 9 411 9411.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roll up Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 38 37.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 025 2025.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roll up (informačný stojan) Slovenské národné múzeum 2 300 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 600 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 18 124 18124.32 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 732 732.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prezentačné predmety Slovenská inovačná a energetická agentúra 249 863 249862.56 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kancelárske potreby s potlačou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 900 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 264 2264.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upomienkové predmety s potlačou 0418 Ekonomická univerzita v Bratislave 786 786.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 291 1291.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie propagačných predmetov Žilinský samosprávny kraj 10 060 10060.4 EUR 2018 Tovary Áno 1
Objednávka propagačných materiálov 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 400 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 300 3300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 165 5165.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 400 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
USB kľuč Ekonomická univerzita v Bratislave 5 500 5500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných predmetov na rok 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 47 956 47956.23 EUR 2018 Tovary Áno 1
Externé reklamné a propagačné stojany a panely Blizzard alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 841 4841.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 65 381 65380.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 3 972 3972.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - silikónové náramky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 770 770.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 200 7200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výroba, dodanie a tlač propagačných materiálov Trenčiansky samosprávny kraj 12 279 12278.99 EUR 2018 Tovary Áno 1
Propagačné predmety Slovenská inovačná a energetická agentúra 72 704 72703.76 EUR 2018 Tovary Áno 1
Propagačné a reprezentačné predmety a materiály Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 17 647 17647.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné a propagačné výrobky s potlačou Bratislavský samosprávny kraj 67 445 67445.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Objednávka propagačných materiálov 3 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 500 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety na propagačné účely s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 235 1234.78 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety na propagačné účely s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 500 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 135 1135.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zaklapávací rám - hliníkový Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 420 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety na propagačné účely s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 789 2789.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 60 60.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zaklapávací rám - hliníkový Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 270 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné výrobky s potlačou Bratislavský samosprávny kraj 67 445 67445.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie USB kľúčov s potlačou Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 10 001 10001.2 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné tašky s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 279 279.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety VITALITA n.o. 1 800 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 60 758 60757.88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 521 1521.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 300 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie reklamných predmetov s potlačou II. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 57 493 57492.67 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodanie reklamných a propagačných predmetov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 104 5104.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upomienkové predmety s potlačou - zápisník s perom Ekonomická univerzita v Bratislave 328 327.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 750 750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných materiálov a potlače na vybrané tovary Trnavský samosprávny kraj 13 012 13012.04 EUR 2018 Tovary Áno 1
Propagačné predmety Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 18 124 18124.32 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné predmety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 924 3924.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 11 682 11681.52 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou podľa špecifikácie IUVENTA 10 000 10000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roll up, fólia, plagát, potlač Ekonomická univerzita v Bratislave 5 917 5917.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných materiálov a potlače na vybrané tovary Trnavský samosprávny kraj 9 652 9652.06 EUR 2018 Tovary Áno 1
Výroba, dodanie a tlač diárov a kalendárov a propagačných materiálov Trenčiansky samosprávny kraj 7 601 7601.4 EUR 2018 Tovary Áno 1
Propagačné a reklamné predmety Košický samosprávny kraj 21 503 21502.9 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 500 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 480 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upomienkové predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 983 982.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety na propagačné účely s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 587 586.91 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie roll-up bannerov s potlačou IUVENTA 1 048 1048.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upomienkové predmety s potlačou 5č Ekonomická univerzita v Bratislave 23 089 23089.47 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie propagačných predmetov Žilinský samosprávny kraj 14 818 14818.4 EUR 2018 Tovary Áno 1
Propagačné predmety Trenčiansky samosprávny kraj 1 177 1177.4 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Žilinský samosprávny kraj 28 872 28871.72 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety na propagačné účely s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 800 6800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Žilinský samosprávny kraj 3 305 3305.4 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodanie reklamných prezentačných predmetov s potlačou (2) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 7 800 7800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné a reklamné predmety pre projekt Zober loptu, nie drogy Zober loptu, nie drogy, n.o. 200 000 200000.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 500 12500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Žilinský samosprávny kraj 3 305 3305.4 EUR 2018 Tovary Áno 1
Objednávka propagačných materiálov 4 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 500 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Divadlo Aréna 2 350 2350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie propagačných pier Trenčiansky samosprávny kraj 349 349.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 150 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - papierová taška Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 61 61.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 800 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 265 1265.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety - textilná taška, podložka, pero, USB kľúč Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 985 985.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Objednávka propagačných materiálov 1 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 182 182.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prezentačné a reklamné predmety a materiály Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 32 365 32365.3 EUR 2019 Tovary Áno 1
Propagačné predmety na propagačné účely s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 895 895.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné tašky vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 804 804.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upomienkové predmety s potlačou 4č Ekonomická univerzita v Bratislave 23 035 23034.82 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 811 811.31 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 52 800 52800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Objednávka propagačných materiálov 3 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 480 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby s potlačou Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 033 2032.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné materiály s potlačou do súťaží Trenčiansky samosprávny kraj 3 430 3429.56 EUR 2019 Tovary Áno 1
Multifunkčná bezšvová šatka - buffka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 218 1218.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 242 242.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné predmety s potlačou 2 Mesto Banská Bystrica 10 894 10894.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkoplošný (dočasný) pútač Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 297 297.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 622 621.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 833 2832.85 EUR 2019 Tovary Áno 1
Papierová taška s plochým uchom - biela Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 251 250.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upomienkové predmety s potlačou - blok Ekonomická univerzita v Bratislave 960 960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 850 850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná bezšvová šatka - buffka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 493 493.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 93 818 93818.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 700 1700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie reklamných a darčekových predmetov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 523 597 523597.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tlač identifikačných podkladov pre kongres HOPE Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 300 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
USB kľuč + dáta Ekonomická univerzita v Bratislave 5 600 5600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upomienkové predmety s potlačou 6 Ekonomická univerzita v Bratislave 1 644 1644.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 000 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
USB kľuč + dáta Ekonomická univerzita v Bratislave 5 600 5600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 886 2886.34 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 070 4070.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 000 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 480 3480.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup reklamných predmetov s potlačou, súvisiacich s činnosťou úradu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 51 363 51363.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačné a propagačné výrobky 3 Ekonomická univerzita v Bratislave 1 242 1242.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné a prezentačné predmety Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 980 980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 500 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety na rok 2019 Trnavský samosprávny kraj 7 032 7031.53 EUR 2019 Tovary Áno 1
Výroba, dodanie a potlač propagačných materiálov Trenčiansky samosprávny kraj 6 704 6703.69 EUR 2019 Tovary Áno 1
Propagačný materiál 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 300 5300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačný materiál Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 8 000 8000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 27 895 27895.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné výrobky s potlačou Bratislavský samosprávny kraj 5 063 5062.74 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Bratislavský samosprávny kraj 24 886 24886.33 EUR 2019 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 650 1650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 697 697.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup reklamných predmetov s potlačou Úrad vlády Slovenskej republiky 38 066 38065.69 EUR 2019 Tovary Áno 1
Tlač letáku a brožúre Ekonomická univerzita v Bratislave 2 172 2172.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety - púzdro na ID kartu so šnúrkou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 68 68.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné a reklamné materiály s potlačou loga Žilinský samosprávny kraj 33 007 33006.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač zborníka a monografie Ekonomická univerzita v Bratislave 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 567 567.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 950 950.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Reklamné predmety Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 632 632.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 557 1556.71 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafické spracovanie a tlač promo materiálov Košický samosprávny kraj 2 174 2173.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačný materiál 3 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 350 2350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 458 1457.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 995 995.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné mikiny vrátane výšivky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 138 1138.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 100 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 487 487.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sťahovacie vrecko so šnúrkou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 122 122.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Banner Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 404 403.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 009 5009.21 EUR 2019 Tovary Áno 1
USB flash disk v tvare platobnej karty vrátane potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 550 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kalendáre a diáre Trenčiansky samosprávny kraj 5 621 5620.51 EUR 2019 Tovary Áno 1
Reklamné predmety Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 755 754.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upomienkové predmety s potlačou č. A -E Ekonomická univerzita v Bratislave 44 027 44026.73 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 353 3352.93 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlač všetkého druhu Ekonomická univerzita v Bratislave 6 132 6132.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Slovenská inovačná a energetická agentúra 117 332 117331.63 EUR 2019 Tovary Áno 1
Propagačné predmety Trenčiansky samosprávny kraj 1 131 1130.76 EUR 2019 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 410 410.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup reklamných predmetov s potlačou, súvisiacich s činnosťou úradu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 12 655 12654.78 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kliprám A2, Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 450 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkoplošný (dočasný) pútač Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 464 463.94 EUR 2019 Tovary Áno 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 742 5741.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stála tabuľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 150 149.56 EUR 2019 Tovary Áno 1
Propagačné predmety s potlačou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 000 9000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou 3 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 200 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 265 1265.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - papierová taška Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 65 65.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Ekonomická univerzita v Bratislave 1 779 1779.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Propagačné a športové predmety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 139 980 139980.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Propagačné predmety pre účely projektu financovaného z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 5 026 5025.54 EUR 2020 Tovary Áno 1
Tlač plagátov Ekonomická univerzita v Bratislave 432 432.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 538 537.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reklamné predmety Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000 1000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reklamné predmety - silikónové náramky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 880 880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 033 1033.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 829 829.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Propagačné predmety s potlačou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 294 2294.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Propagačné materiály s potlačou do súťaží Trenčiansky samosprávny kraj 3 727 3727.2 EUR 2020 Tovary Áno 1
Reklamné predmety Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 103 4103.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Propagačné predmety - cyklopríslušenstvo - dodanie a potlač Trnavský samosprávny kraj 9 896 9896.28 EUR 2020 Tovary Áno 1
Upomienkové predmety s potlačou - 3x šnúrka Ekonomická univerzita v Bratislave 264 264.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
USB flash disk v tvare platobnej karty vrátane potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 186 186.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlač letákov 4 druhy Ekonomická univerzita v Bratislave 288 288.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reklamné systémy pre účely projektu financovaného z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 1 211 1210.8 EUR 2020 Tovary Áno 1
Cyklopríslušenstvo pre účely projektu financovaného z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 4 966 4965.84 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodanie reklamných a darčekových predmetov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 523 597 523597.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Ochranné rúško s potlačou loga Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 772 772.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Informačná tabuľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 387 386.58 EUR 2020 Tovary Áno 1
USB kľuč Ekonomická univerzita v Bratislave 7 200 7200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných predmetov Trnavský samosprávny kraj 12 784 12784.24 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stála tabuľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 209 208.93 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodanie reklamných a darčekových predmetov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 198 254 198254.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Pamäťové média Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 72 71.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných predmetov Trnavský samosprávny kraj 5 826 5825.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 510 3510.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Trenčiansky samosprávny kraj 12 346 12345.68 EUR 2020 Tovary Áno 1
Rollup a fotostena Ekonomická univerzita v Bratislave 1 625 1624.58 EUR 2020 Tovary Nie 1
Propagačný tovar – predmety Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 10 942 10941.75 EUR 2020 Tovary Áno 1
Propagačné predmety s potlačou Bratislavský samosprávny kraj 13 008 13008.22 EUR 2020 Tovary Áno 1
Tlač letákov a brožúry Ekonomická univerzita v Bratislave 2 144 2144.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tričká s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 536 535.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Propagačný materiál s potlačou Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 976 2976.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné rúško s potlačou loga Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 350 2350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reklamné a propagačné výrobky s potlačou Bratislavský samosprávny kraj 35 801 35801.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Propagačný tovar – stojany na bicykle Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 312 2311.9 EUR 2020 Tovary Áno 1
Ochranné rúško s potlačou loga Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 187 187.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 800 800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Marketingové predmety - 2020 Univerzita Komenského v Bratislave 271 923 271923.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Upomienkové predmety s potlačou č. A -F Ekonomická univerzita v Bratislave 9 370 9370.03 EUR 2020 Tovary Nie 1
Propagačné a reklamné materiály s potlačou loga Žilinský samosprávny kraj 16 980 16979.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné rúško s potlačou loga Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 260 1260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup reklamných predmetov s potlačou Úrad vlády Slovenskej republiky 41 450 41449.98 EUR 2020 Tovary Áno 1
Reklamné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
USB flash disk v tvare platobnej karty vrátane potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 448 448.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné rúško s potlačou loga Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 120 1120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Reklamné predmety vrátane ich potlače Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 221 1221.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie info-promo predmetov s potlačou pre účely propagácie Žilinský samosprávny kraj 2 393 2392.99 EUR 2020 Tovary Áno 1
Výroba a dodanie cyklodresov s potlačou loga Žilinský samosprávny kraj 2 380 2379.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Propagačné predmety Trenčiansky samosprávny kraj 2 299 2299.2 EUR 2020 Tovary Áno 1
Propagačné predmety pre účely projektu financovaného z EŠIF Trnavský samosprávny kraj 5 479 5479.04 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vianočné sety s komplimentkou Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 14 973 14973.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie propagačných materiálov 1/2020 Prešovský samosprávny kraj 8 340 8340.49 EUR 2021 Tovary Áno 1
Dodanie reklamných a darčekových predmetov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 284 318 284318.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
USB kľuč rotačný Ekonomická univerzita v Bratislave 5 760 5760.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Propagačný USB kľúč s potlačou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 990 990.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Propagačný materiál s potlačou Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 645 1645.33 EUR 2021 Tovary Nie 1
Veľkoplošný (dočasný) pútač Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 661 660.82 EUR 2021 Tovary Áno 1
Propagačné predmety s potlačou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 240 3240.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Reklamné, propagačné a darčekové predmety s logom hlavného mesta na účely propagácie Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 47 500 47500.0 EUR 26. Apríl 2021 30. Apríl 2021 Neuvedené 2021-04-26 00:00:00 UTC 2021-04-30 10:00:00 UTC
Informačné a propagačné predmety_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 800 000 800000.0 EUR 3. Máj 2021 31. Máj 2021 Áno 2021-05-03 00:00:00 UTC 2021-05-31 09:00:00 UTC
Reklamné, propagačné a darčekové predmety s logom hlavného mesta na účely propagácie Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 47 500 47500.0 EUR 28. Máj 2021 7. Jún 2021 Neuvedené 2021-05-28 00:00:00 UTC 2021-06-07 10:00:00 UTC
Vianočné sety s komplimentkou Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 14 301 14301.1 EUR 2. November 2021 5. November 2021 Neuvedené 2021-11-02 00:00:00 UTC 2021-11-05 12:00:00 UTC
Propagačné predmety TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 140 000 140000.0 EUR 11. Máj 2015 28. Máj 2015 Nie 2015-05-11 00:00:00 UTC 2015-05-28 12:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×