Obstarávanie

Interiérové vybavenie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
255 810,00
Konečná suma(Bez DPH):
213 175,00
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39000000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je dodávka kancelárskeho, konferenčného, sedacieho a lôžkového nábytku a doplnkov v priestoroch verejného obstarávateľa. Predmetom zákazky budú typové prvky interiérového vybavenia a činnosť súvisiaca s dodávkou - grafický návrh interiéru.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DREVONA GROUP s. r. o. 1 255 810,00 20% EUR 4. December 2015 73309

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/71452/content/34111/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk po e-aukcii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/71452/content/34112/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Júl 2014 24. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/71449/content/33996/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 12. November 2014 12. November 2014 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 5. Apríl 2016 5. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640957/content/679316/download","filename":"§49a ods. 1písm.d)bod 1- splnenie- Interiérové.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/71461/content/33810/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/71473/content/34163/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Zmluva Zmluva 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/71464/content/33932/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/71476/content/33875/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EKOMA design, spol. s r.o. 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/71470/content/34086/download","filename":"Ponuka ekoma design.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. November 2014 12. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/71455/content/34170/download","filename":"SPRÁVA o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DREVONA GROUP s.r.o. 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/71467/content/34036/download","filename":"Ponuka DREVONA GROUP.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×