Obstarávanie

Obnova budovy : Hvezdáreň a planetárium Prešov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
622 171,00
Konečná suma(Bez DPH):
513 999,00
Zaplatené:
82.61%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Stavebné práce na obnove budovy Hvezdárne a planetária v Prešove ( zateplenie stien, striech, výmena okien a montáž fotovoltického systému a jeho vyregulovanie ).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EURO-BUILDING, a.s. 10 513 999,00 Neuvedené EUR 21. Apríl 2017 82841

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 2127 7. Máj 2018 7. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/980921/content/725166/download","filename":"Dodatok č. 2 -EuB.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Informácia o výsledku verejného obstarávania 26. Apríl 2017 26. Apríl 2017 []
Iný dokument k zákazke Oprava SUTAZNYCH PODKLADOV LIST 21. Január 2016 21. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285245/content/312162/download","filename":"Oprava SP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača OSTATNÉ a KRITÉRIÁ 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811315/content/632649/download","filename":"Ponuka PLYNMONT KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811315/content/632650/download","filename":"Ponuka PLYNMONT OSTATNÉ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk 11. Február 2016 11. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285236/content/126838/download","filename":"PLPP HVEZDAREN PRESOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285236/content/126839/download","filename":"KORIGENT HVEZDAREN PRESOV.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811323/content/632669/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285239/content/127053/download","filename":"Kópia - SO 01 - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285239/content/127054/download","filename":"Kópia - 15_EL35 VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285239/content/127055/download","filename":"Kópia - 15_EL35 1 VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285239/content/127056/download","filename":"08c_Vykaz vymer PO Hvezdaren a planetarium.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285239/content/127057/download","filename":"v-v FVZ-PO Hvezdaren-bez rozpoctu .pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie projektovej dokumentácie 03/02/2016 3. Február 2016 3. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285255/content/126702/download","filename":"20 - Detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285255/content/126703/download","filename":"21 - Vypis okien.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285255/content/126704/download","filename":"22 - Výpis dverí.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285255/content/126705/download","filename":"23 - Výpis klampiarských prvkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285255/content/126706/download","filename":"24 - Výpis doplnkových konštrukcií.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača OSTATNÉ a KRITÉRIÁ 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811278/content/632375/download","filename":"Ponuka EURO BUILDING KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811278/content/632376/download","filename":"Ponuka EURO BUILDING OSTATNÉ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlemie 18022016 18. Február 2016 18. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/624667/content/427912/download","filename":"Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Hvezdáreň EURO 18022016.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 22. August 2016 22. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705929/content/453159/download","filename":"formular § 41.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2127 26. Október 2017 26. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/894156/content/650559/download","filename":"Dodatok č. 1 -ZOD Eurobuilding.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača OSTATNÉ a KRITÉRIÁ 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811264/content/632312/download","filename":"Ponuka ČECH KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811264/content/632313/download","filename":"Ponuka ČECH OSTATNÉ.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. Február 2017 16. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780900/content/590160/download","filename":"formular § 44 .pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie Súťažných podkladov -Projektová dokumentácia 11. Február 2016 11. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126619/download","filename":"TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126620/download","filename":"PBS_zateplenie_Planetarium.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126621/download","filename":"tep.t.posudok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126622/download","filename":"01-Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126623/download","filename":"Detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126624/download","filename":"N 1.NP 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126625/download","filename":"N 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126626/download","filename":"N 1.PP 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126627/download","filename":"N 1.PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126628/download","filename":"N Pohľ. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126629/download","filename":"N Pohľ. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126630/download","filename":"N Rez A-A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126631/download","filename":"N Rez B-B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126632/download","filename":"N Rez C-C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126633/download","filename":"Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126634/download","filename":"Strecha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126635/download","filename":"V do. k..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126636/download","filename":"V. dverí.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126637/download","filename":"V. kl. p..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126638/download","filename":"V. okien.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126639/download","filename":"TS BLZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126640/download","filename":"1np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126641/download","filename":"2np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126642/download","filename":"TS ELI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126643/download","filename":"1np Met.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126644/download","filename":"1np pl.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126645/download","filename":"1pp Met.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126646/download","filename":"1pp pl.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126647/download","filename":"1pp Met.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126648/download","filename":"1pp pl.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126649/download","filename":"TS .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126650/download","filename":"Z. uzly.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126651/download","filename":"ZP .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126652/download","filename":"01_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126653/download","filename":"TS+ZOZNAM+VRCHNY_LIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126654/download","filename":"VYKRES_TVARU-V-C2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126655/download","filename":"00 ŠTRUKTURA PD STAVBY PLANETARIUM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126656/download","filename":"Titulka na CD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126657/download","filename":"Protokol o určení prostredia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126658/download","filename":"Technická sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126659/download","filename":"titulná strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126660/download","filename":"V01-sirsie vztahy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126661/download","filename":"V02-situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126662/download","filename":"V03-jednopolova schema zapojeniea.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126663/download","filename":"V04-jednopolovka FVHS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285233/content/126664/download","filename":"V05- jednopolova schéma prípojky RE.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811330/content/632693/download","filename":"Zápisnica DOKLADY 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811330/content/632694/download","filename":"Zápisnica DOKLADY 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811330/content/632695/download","filename":"Zápisnica DOKLADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811330/content/632696/download","filename":"Zápisnica KRITÉRIÁ 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811330/content/632697/download","filename":"Zápisnica KRITÉRIÁ 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811330/content/632698/download","filename":"Zápisnica KRITÉRIÁ 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811330/content/632699/download","filename":"Zápisnica KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811330/content/632700/download","filename":"Zápisnica OSTATNÉ 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811330/content/632701/download","filename":"Zápisnica OSTATNÉ 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811330/content/632702/download","filename":"Zápisnica OSTATNÉ 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811330/content/632703/download","filename":"Zápisnica OSTATNÉ 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811330/content/632704/download","filename":"Zápisnica OSTATNÉ 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811330/content/632705/download","filename":"Zápisnica OSTATNÉ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie 11/02/2016 11. Február 2016 11. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285230/content/126508/download","filename":"Vysvetlenie ziadosti HVEZDAREN EURO BUILDING11022016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285230/content/126509/download","filename":"Vysvetlenie ziadosti HVEZDAREN REINTER11022016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 2127 25. Júl 2018 25. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012925/content/851851/download","filename":"Dodatok č. 4.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie 28/01/2016 28. Január 2016 28. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285251/content/126567/download","filename":"Vysvetlenie ziadosti HVEZDAREN LECHSTAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285251/content/126568/download","filename":"Vysvetlenie ziadosti HVEZDAREN EURO BUILDING.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285251/content/126569/download","filename":"Vysvetlenie ziadosti HVEZDAREN EIFFAGE.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Oznámenia o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky 26. Apríl 2017 26. Apríl 2017 []
Iný dokument k zákazke OPRAVA SUTAZNYCH PODKLADOV VYKAZ VYMER 21. Január 2016 21. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285248/content/126522/download","filename":"VYKAZ VYMER HVEZDAREN PRESOV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača OSTATNÉ a KRITÉRIÁ 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811304/content/632615/download","filename":"Ponuka GAS MG KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811304/content/632616/download","filename":"Ponuka GAS MG OSTATNÉ.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285227/content/126558/download","filename":"SP Hvezdáreň a planetárium Prešov.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Zdôvodnenie nezrušenia postupu zadávania zákazky 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811327/content/632685/download","filename":"Zdôvodnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 2127 7. Máj 2018 7. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/980926/content/725178/download","filename":"Dodatok č.3 -EuB.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača OSTATNÉ a KRITÉRIÁ 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811309/content/632619/download","filename":"Ponuka OMOSS KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811309/content/632620/download","filename":"Ponuka OMOSS OSTATNÉ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača OSTATNÉ a KRITÉRIÁ 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811268/content/632321/download","filename":"Ponuka DAG KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811268/content/632322/download","filename":"Ponuka DAG OSTATNÉ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača OSTATNÉ a KRITÉRIÁ 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811257/content/632307/download","filename":"Ponuka ARPROG KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811257/content/632308/download","filename":"Ponuka ARPROG OSTATNÉ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie 03/02/2016 3. Február 2016 3. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285258/content/126806/download","filename":"Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Hvezdáreň Prešov DAG.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača OSTATNÉ a KRITÉRIÁ 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811318/content/632660/download","filename":"Ponuka TRANSTECH KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811318/content/632661/download","filename":"Ponuka TRANSTECH OSTATNÉ.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 26. Apríl 2017 26. Apríl 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača OSTATNÉ 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811292/content/632405/download","filename":"Ponuka FORMAT OSTATNÉ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača OSTATNÉ a KRITÉRIÁ 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811272/content/632360/download","filename":"Ponuka EIFFAGE KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811272/content/632361/download","filename":"Ponuka EIFFAGE OSTATNÉ.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 26. Apríl 2017 26. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/812494/content/635944/download","filename":"Zmluva.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie 04/02/2016 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285261/content/126910/download","filename":"Odpoved na ziadosť o vysvetlenie Hvezdareň Prešov DAG 04022016doc.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 41 Ostatné 1. Marec 2016 1. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628830/content/478375/download","filename":"§ 41 OSTATNÉ.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Výzva na predkladanie ponúk 26. Apríl 2017 26. Apríl 2017 []
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 2127 15. August 2018 15. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1021795/content/855984/download","filename":"Dodatok č. 5.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285242/content/312149/download","filename":"TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285242/content/312150/download","filename":"01-Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285242/content/312151/download","filename":"TS+ZOZNAM+VRCHNY_LIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285242/content/312152/download","filename":"VYKRES_TVARU-V-C2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285242/content/312153/download","filename":"Protokol o určení prostredia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285242/content/312154/download","filename":"Technická sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285242/content/312155/download","filename":"titulná strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285242/content/312156/download","filename":"V01-sirsie vztahy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285242/content/312157/download","filename":"V02-situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285242/content/312158/download","filename":"V03-jednopolova schema zapojeniea.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285242/content/312159/download","filename":"V04-jednopolovka FVHS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285242/content/312160/download","filename":"V05- jednopolova schéma prípojky RE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/285242/content/312161/download","filename":"Titulka na CD.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×