Obstarávanie

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
356 345 380,00
Konečná suma(Bez DPH):
356 345 380,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce na Diaľnici D1 Prešov západ - Prešov juh. Tento úsek diaľnice bude súčasťou hlavného diaľničného ťahu D1 na území Slovenskej republiky. Predmetná stavba bude v celkovej dĺžke 7 870m, kategória komunikácie D 26,5/100 a bude mať celkovo 227 častí. Predmetný úsek diaľnice D1 je súčasťou dopravného koridoru č. V, jeho modifikácie na území Slovenskej republiky vetvou A, v trase Bratislava Žilina Košice Užhorod (Ukrajina), v súlade s trasami európskych multimodálnych dopravných koridorov. Tento úsek diaľnice je zaradený do medzinárodnej cestnej siete pod označením E 50. Diaľnica je súčasťou multimodálneho dopravného koridoru TEN-T Koridor V.A a je súčasťou transeurópskej magistrály TEM 4 ( E50 ), TEM 7 ( E371 ). Predmetná stavba bude realizovaná v zmysle FIDIC Zmluvné podmienky na výstavby pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (ďalej len červený FIDIC alebo červená kniha).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 4 356 345 380,00 Neuvedené EUR 6. Apríl 2017 82847

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2017/0121 - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh 7. Apríl 2017 7. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/803044/content/604688/download","filename":"DZM_2017_0121_0001_podpísaná verzia.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 11. Máj 2016 11. Máj 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o Dielo 13. Apríl 2017 13. Apríl 2017 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Jún 2015 3. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/220986/download","filename":"01_00-VLOSSAK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/220987/download","filename":"1. dopr určenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/220988/download","filename":"02_01-IZM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/220989/download","filename":"02_02-IZM BENES.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/220990/download","filename":"2._stanovisko PZ-D1 Prešov západ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/220991/download","filename":"03_00-HAJEK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/220992/download","filename":"3. Vyjadrenie MV HaZZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/220993/download","filename":"04_01-ZMP 62.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/220994/download","filename":"04_02-ZMP62-88.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/220995/download","filename":"04_03-ZMP 62-89.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/220996/download","filename":"4. MO.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/220997/download","filename":"05_00-MJ 69.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/220998/download","filename":"5.hasiči okres.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/220999/download","filename":"06_01-I-67A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221000/download","filename":"06_02-I-73.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221001/download","filename":"06_03-I-90.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221002/download","filename":"06_04-I -96.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221003/download","filename":"06_05-I -96.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221004/download","filename":"6._stanovisko KDI_PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221005/download","filename":"07_00-IS-73.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221006/download","filename":"7. bansky.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221007/download","filename":"08_00-DPS-T.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221008/download","filename":"8.ochpk.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221009/download","filename":"09_00-T_90.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221010/download","filename":"9. obuzp voda.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221011/download","filename":"10. vzduch.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221012/download","filename":"10_00-SB-89.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221013/download","filename":"11. odpad.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221014/download","filename":"11_01-VST-88.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221015/download","filename":"11_02-VST-92.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221016/download","filename":"12. vyrub presov.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221017/download","filename":"12_00-PPN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221018/download","filename":"13. vyrub Haniska.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221019/download","filename":"13_00-PPB 6-12 PPB 16-20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221020/download","filename":"14. vyrub petrovany.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221021/download","filename":"14_01-KA-67.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221022/download","filename":"14_02-KA-73.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221023/download","filename":"14_03-KAS-73.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221024/download","filename":"14_04-KA-93.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221025/download","filename":"14_05-KAs-93.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221026/download","filename":"15. §6 biotopy.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221027/download","filename":"15_00-DZ-97.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221028/download","filename":"16. §27.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221029/download","filename":"16_00-TT_DZ_97.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221030/download","filename":"17. §23.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221031/download","filename":"17_00-TAUROS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221032/download","filename":"18. oucdapk.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221033/download","filename":"18_01-IST_97.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221034/download","filename":"18_02-IST-97V.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221035/download","filename":"19. okrpz.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221036/download","filename":"19_00-DPS-35.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221037/download","filename":"20. LPF.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221038/download","filename":"20_00-VSTI-2000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221039/download","filename":"21. PPF1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221040/download","filename":"21_00-DPS VP_97.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221041/download","filename":"21_00-DPS VP_97.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221042/download","filename":"22. civilná obrana.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221043/download","filename":"22_01-DPS VP_I 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221044/download","filename":"22_02-DPS VP I 04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221045/download","filename":"23. VUC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221046/download","filename":"23_00-DPS VP_T 07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221047/download","filename":"24. supsk.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221048/download","filename":"24_00-SEGMENTY DPS-FI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221049/download","filename":"25. pamiatkovy.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221050/download","filename":"25_00-SEGMENTY IS-KOSICE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221051/download","filename":"26. letectvo.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221052/download","filename":"26_00-DS-V 620_100.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221053/download","filename":"27. TI.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221054/download","filename":"27.1 ti617.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221055/download","filename":"27_00-KD_70.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221056/download","filename":"28. vosvepo.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221057/download","filename":"28_00-PDK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221058/download","filename":"29. žsr suhsta.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221059/download","filename":"30. ssc.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221060/download","filename":"31. spf.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221061/download","filename":"32. presov - oprava.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221062/download","filename":"32.1 prešov.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221063/download","filename":"33. haniska.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221064/download","filename":"34. petrovany.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221065/download","filename":"35. hydromeliorácie.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221066/download","filename":"36. svp.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221067/download","filename":"36.1 SVP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221068/download","filename":"37. telekom.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221069/download","filename":"38. orange.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221070/download","filename":"39. o2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221071/download","filename":"40. SEPS a s.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221072/download","filename":"41,1spp stredisko.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221073/download","filename":"41. plyn.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221074/download","filename":"42,1 vvs.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221075/download","filename":"42. vvs.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221076/download","filename":"43. Eurovia.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221077/download","filename":"44. Transpetrol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221078/download","filename":"45. váhostav.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221079/download","filename":"46. vsd.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221080/download","filename":"47. zahradkarska osada vydumanec I.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221081/download","filename":"48. Záhr II..PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221082/download","filename":"49. komar.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221083/download","filename":"50. Lemešany.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221084/download","filename":"51.§120.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221085/download","filename":"52. súhlas plyn.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221086/download","filename":"53. vodovod mš hala.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221087/download","filename":"54. D1 Presov z - Ppresov j, stanovisko k 8a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221088/download","filename":"55. žsr suhlas.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221089/download","filename":"56. D1 Presov z - Presov j, UR predlzenie.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221090/download","filename":"D1 Presov z - Presov j- UR -graficka priloha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221091/download","filename":"D1 Presov z - Presov j, UR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221092/download","filename":"dodatok_1_tkp_20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221093/download","filename":"dodatok_1_tkp_23.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221094/download","filename":"dodatok_c 1_2011_klmp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221095/download","filename":"informativny dokument 1 monitoringu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221096/download","filename":"informatívny dokument 2 monitoringu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221097/download","filename":"kla_01_2009.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221098/download","filename":"klaz_1_2010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221099/download","filename":"kleaz_1_2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221100/download","filename":"klhs_1_2010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221101/download","filename":"klhs_1_2010_dodatok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221102/download","filename":"klk_1_2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221103/download","filename":"klk_kb_1_2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221104/download","filename":"klml_01_2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221105/download","filename":"klml_01_hrncove_jednosmerne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221106/download","filename":"klml_02_hrncove_vsesmerne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221107/download","filename":"klml_03_hrncove_pevne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221108/download","filename":"klml_04_kalotove_jednosmerne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221109/download","filename":"klml_05_kalotove_vsesmerne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221110/download","filename":"klml_06_kalotove_pevne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221111/download","filename":"klml_07_elastomer_vsesmerne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221112/download","filename":"klml_08_elastomer_vsesmerne_kotvene.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221113/download","filename":"klml_09_elastomer_pevne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221114/download","filename":"klml_10_elastomer_jednosmerne (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221115/download","filename":"klml_10_elastomer_jednosmerne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221116/download","filename":"klml_11_valcove.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221117/download","filename":"klml_12_kyvne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221118/download","filename":"klml_13_vedene.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221119/download","filename":"klml_14_pevne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221120/download","filename":"klml_15_vrubovy_klb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221121/download","filename":"klmp_1_2009.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221122/download","filename":"klmz_01_2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221123/download","filename":"klmz_01_2011_priloha_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221124/download","filename":"klmz_01_2011_priloha_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221125/download","filename":"klmz_01_2011_priloha_03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221126/download","filename":"klmz_01_2011_priloha_04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221127/download","filename":"klmz_01_2011_priloha_05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221128/download","filename":"klmz_01_2011_priloha_06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221129/download","filename":"klvm_1_2010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221130/download","filename":"Prešov M situacia monitoring-M 10 tis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221131/download","filename":"Príloha č 1 tkp_0_2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221132/download","filename":"Príloha č. 3 Zmluva o vzaojmnej spolupraci a koordinacii - G \u0026 J.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221133/download","filename":"Štruktúra DGN pre ESID - 01.2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221134/download","filename":"tkp_0_2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221135/download","filename":"tkp_2_2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221136/download","filename":"tkp_3_2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221137/download","filename":"tkp_4_2010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221138/download","filename":"tkp_5_2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221139/download","filename":"tkp_6_1_2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221140/download","filename":"tkp_6_2_2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221141/download","filename":"tkp_6_2010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221142/download","filename":"tkp_7_2010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221143/download","filename":"tkp_8_2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221144/download","filename":"tkp_9_2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221145/download","filename":"tkp_10_2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221146/download","filename":"tkp_11_2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221147/download","filename":"tkp_12_2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221148/download","filename":"tkp_13_2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221149/download","filename":"tkp_15_2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221150/download","filename":"tkp_16_2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221151/download","filename":"tkp_17_3013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221152/download","filename":"tkp_18_2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221153/download","filename":"tkp_19_2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221154/download","filename":"tkp_20_2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221155/download","filename":"tkp_21_2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221156/download","filename":"tkp_22_2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221157/download","filename":"tkp_23_2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221158/download","filename":"tkp_24_2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221159/download","filename":"tkp_25_2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221160/download","filename":"tkp_26_2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221161/download","filename":"tkp_27_2010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221162/download","filename":"tkp_28_2010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221163/download","filename":"tkp_29_2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221164/download","filename":"tkp_30_2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221165/download","filename":"tkp_31_2009.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221166/download","filename":"tkp_32_2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221167/download","filename":"tkp_35_2010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221168/download","filename":"tkp_36_2010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221169/download","filename":"tkp_37_2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221170/download","filename":"tkp_38_2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221171/download","filename":"tkp_orm_01_2009.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221172/download","filename":"tkp_orm_10_2006.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221173/download","filename":"tkp_orm_11_2006.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221174/download","filename":"tkp_orm_14_2006.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221175/download","filename":"tkp_orm_16_2006.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221176/download","filename":"tkp_orm_17_2006.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221177/download","filename":"tkp_orm_18_2006.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221178/download","filename":"tkp_orm_20_2008.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221179/download","filename":"Výkaz_výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221180/download","filename":"Zoznam TKP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221181/download","filename":"ZOZNAM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221182/download","filename":"SUPIS PRAC-neocenene pl_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221183/download","filename":"SUPIS PRAC-neocenene pl_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221184/download","filename":"SUPIS PRAC-neocenene pl_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221185/download","filename":"SUPIS PRAC-neocenene pl_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221186/download","filename":"SUPIS PRAC-neocenene pl_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221187/download","filename":"SUPIS PRAC-neocenene pl_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221188/download","filename":"SUPIS PRAC-neocenene pl_7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221189/download","filename":"zoznam objektov IFRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221190/download","filename":"Zv4 1 Prešov - preambula_10032015 (3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221191/download","filename":"Sprievodná správa D1 Presov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221192/download","filename":"Sprievodna sprava technicka cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221193/download","filename":"prehladna situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221194/download","filename":"B2 celkova situacia.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221195/download","filename":"B3 pozdlzny profil.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221196/download","filename":"B4_ortofotomapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221197/download","filename":"B5_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221198/download","filename":"B5_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221199/download","filename":"B5_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221200/download","filename":"B5_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221201/download","filename":"B5_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221202/download","filename":"vizualizacie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221203/download","filename":"C1_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221204/download","filename":"C1_2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221205/download","filename":"C1_3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221206/download","filename":"C1_3a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221207/download","filename":"C1_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221208/download","filename":"C1_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221209/download","filename":"C1_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221210/download","filename":"C2_2.0_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221211/download","filename":"C2_2.1_330x1300.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221212/download","filename":"C2_2.2_330x1300.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221213/download","filename":"C2_2.3_900x1950.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221214/download","filename":"C2_2.4_330x1100.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221215/download","filename":"C2_2.5_620x1920.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221216/download","filename":"C2_2.6_620x1500.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221217/download","filename":"C2_2.7_620x1920.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221218/download","filename":"C2_2.8_900x1950.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221219/download","filename":"C2_2.9_620x1500.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221220/download","filename":"C2_2.10_420x1100.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221221/download","filename":"C2_obalka TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221222/download","filename":"C2_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221223/download","filename":"C2_zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221224/download","filename":"0. Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221225/download","filename":"0. Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221226/download","filename":"1. Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221227/download","filename":"2. DPS 1.1-P Žilina – Košice .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221228/download","filename":"3. DPS 2.1-P Žilina – Košice .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221229/download","filename":"4. DPS 3.1-P Žilina – Košice .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221230/download","filename":"5. DPS 4.1-P Žilina – Košice .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221231/download","filename":"6. DPS 5.1-P Žilina – Košice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221232/download","filename":"7. DPS 6.1-P Žilina – Košice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221233/download","filename":"8. DPS 8.1-P Žilina – Košice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221234/download","filename":"9. DPS 8.2-P Žilina – Košice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221235/download","filename":"10. DPS 8.3-P Žilina – Košice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221236/download","filename":"11. DPS 1.1-L Košice - Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221237/download","filename":"12. DPS 2.1-L Košice - Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221238/download","filename":"13. DPS 3.1-L Košice - Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221239/download","filename":"14. DPS 4.1-L Košice - Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221240/download","filename":"15. DPS 5.1-L Košice - Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221241/download","filename":"16. DPS 6.1-L Košice - Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221242/download","filename":"17. DPS 8.1-L Košice - Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221243/download","filename":"18. DPS 8.2-L Košice - Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221244/download","filename":"19. DPS 8.3-L Košice - Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221245/download","filename":"20. DPS 1.1 z R4 Svidník – Žilina, Košice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221246/download","filename":"21. DPS 8.1 z R4 Svidník – Žilina, Košice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221247/download","filename":"22. DPS 1.1, 8.1 križovatka Prešov západ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221248/download","filename":"23. DPS 1.1, 8.1 križovatka Prešov juh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221249/download","filename":"24. Rozmery a symbolika PDZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221250/download","filename":"C3 Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221251/download","filename":"C3_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221252/download","filename":"C3_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221253/download","filename":"C3_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221254/download","filename":"00_D1 Presov POV TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221255/download","filename":"01_Casovy harmonogrsm.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221256/download","filename":"02 situacia staveniska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221257/download","filename":"03_D1 vykaz kubatur.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221258/download","filename":"04_docasny most.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221259/download","filename":"Plán BOZP D1 Prešov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221260/download","filename":"Inventarizacia_drevin_DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221261/download","filename":"Hlukova studia D1 PO Z_PO J.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221262/download","filename":"Imisna studia D1 PO Z_PO J.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221263/download","filename":"pr01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221264/download","filename":"pr02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221265/download","filename":"rozpiska-koroz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221266/download","filename":"ZS_Prešov_ korózia_tunel_KOMLET_2013_doplnený.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221267/download","filename":"I_06_dopravny model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221268/download","filename":"I_7_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221269/download","filename":"I_7_1_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221270/download","filename":"Pedologicky prieskum D1 Prešov Z - Prešov J.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221271/download","filename":"archeologicky D1 Presov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221272/download","filename":"b D1_PO_obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221273/download","filename":"b D1_Prešov_obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221274/download","filename":"D1_Prešov_Situácia 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221275/download","filename":"D1_Prešov_Situácia 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221276/download","filename":"e Situácia 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221277/download","filename":"f Situácia 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221278/download","filename":"pril_01_prehladna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221279/download","filename":"pril_02_1_sit_diel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221280/download","filename":"pril_02_2_sit_diel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221281/download","filename":"pril_02_3_sit_diel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221282/download","filename":"pril_02_4_sit_diel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221283/download","filename":"pril_02_5_sit_diel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221284/download","filename":"pril_02_6_sit_diel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221285/download","filename":"pril_02_sit_vysvetlivky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221286/download","filename":"pril_03_1_IG_mapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221287/download","filename":"pril_03_2_IG_mapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221288/download","filename":"pril_04_1_pozdlzak.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221289/download","filename":"pril_04_2_pozdlzak.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221290/download","filename":"pril_04_3_pozdlzak.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221291/download","filename":"pril_04_4_pozdlzak.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221292/download","filename":"pril_04_profily_vysvetlivky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221293/download","filename":"pril_05_01_IGrez1_1_km_1_131.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221294/download","filename":"pril_05_02_IGrez2a3_km_1_060a0_959.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221295/download","filename":"pril_05_03_IGrez4a5_km_0_853a0_162.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221296/download","filename":"pril_05_04_IGrez6_6_km_98_308.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221297/download","filename":"pril_05_05_IGrez7_7_km_98_380.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221298/download","filename":"pril_05_06_IGrez8_8_km_98_440.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221299/download","filename":"pril_05_07_IGrez9_9_km_98_514.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221300/download","filename":"pril_05_08_IGrez10_10_km_98_604.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221301/download","filename":"pril_05_09_IGrez11_11_km_98_692.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221302/download","filename":"pril_05_10_IGrez12_12_km_98_796.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221303/download","filename":"pril_05_11_IGrez13_13_km_98_895.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221304/download","filename":"pril_05_12_IGrez14_14_km_99_000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221305/download","filename":"pril_05_13_IGrez15_15_km_99_118.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221306/download","filename":"pril_05_14_IGrez16_16_km_99_691.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221307/download","filename":"pril_05_15_IGrez17_17_km_99_826.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221308/download","filename":"pril_05_16_IGrez18_18_km_99_906.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221309/download","filename":"pril_05_17_IGrez19_19_km_99_960.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221310/download","filename":"pril_05_18_IGrez20_20_km_100_004.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221311/download","filename":"pril_05_19_IGrez21_21_km_100_063.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221312/download","filename":"pril_05_20_IGrez22_22_km_100_084.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221313/download","filename":"pril_05_21_IGrez23_23_km_100_142.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221314/download","filename":"pril_05_22_IGrez24_24_km_100_168.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221315/download","filename":"pril_05_23_IGrez25_25_km_100_211.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221316/download","filename":"pril_05_24_IGrez26_26_km_103_397.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221317/download","filename":"pril_05_25_IGrez27_27_km_103_521.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221318/download","filename":"pril_05_26_IGrez28a29_km_103_604a103_797.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221319/download","filename":"pril_05_27_IGrez30a31_km_103_905a103_999.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221320/download","filename":"pril_05_28_IGrez32_32_km_104_102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221321/download","filename":"pril_05_29_IGrez33_33_km_104_201.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221322/download","filename":"pril_05_30_IGrez34_34_km_104_271.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221323/download","filename":"pril_05_31_IGrez35a36_km_104_375a104_448.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221324/download","filename":"pril_05_32_IGrez37a38_km_104_546a104_664.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221325/download","filename":"pril_06_01_1_most_201P.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221326/download","filename":"pril_06_01_2_most_201L.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221327/download","filename":"pril_06_02_most_202.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221328/download","filename":"pril_06_03_1_most_203P.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221329/download","filename":"pril_06_03_2_most_203L.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221330/download","filename":"pril_06_04_most_204.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221331/download","filename":"pril_06_05_most_205.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221332/download","filename":"pril_06_06_1_most_206P.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221333/download","filename":"pril_06_06_2_most_206L.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221334/download","filename":"pril_06_07_most_207.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221335/download","filename":"pril_06_08_most_208.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221336/download","filename":"pril_06_09_most_210.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221337/download","filename":"pril_06_10_most_211.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221338/download","filename":"pril_06_11_most_212.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221339/download","filename":"pril_06_12_most_213.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221340/download","filename":"pril_06_13_most_214.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221341/download","filename":"pril_06_14_most_215.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221342/download","filename":"pril_06_15_most_216.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221343/download","filename":"pril_06_16_most_217.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221344/download","filename":"pril_06_17_vetva_12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221345/download","filename":"pril_07_1_pozdlzak_JTR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221346/download","filename":"pril_07_2_pozdlzak_STR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221347/download","filename":"pril_07_3_pozdlzak_JTR_ZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221348/download","filename":"pril_07_4_pozdlzak_STR_ZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221349/download","filename":"pril_07_5_pozdlzak_JTR_VP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221350/download","filename":"pril_07_6_pozdlzak_STR_VP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221351/download","filename":"pril_07_7_IG_rez_A-A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221352/download","filename":"pril_07_8_IG-rez_B-B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221353/download","filename":"pril_07_9_IG_rez_C-C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221354/download","filename":"pril_8_1_foto_INK_a_HG.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221355/download","filename":"pril_8_1_foto_M.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221356/download","filename":"pril_8_1_foto_MP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221357/download","filename":"pril_8_1_foto_P.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221358/download","filename":"pril_8_1_foto_T_H.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221359/download","filename":"H-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221360/download","filename":"T-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221361/download","filename":"T-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221362/download","filename":"T-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221363/download","filename":"T-4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221364/download","filename":"T-5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221365/download","filename":"T-6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221366/download","filename":"T-7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221367/download","filename":"T-8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221368/download","filename":"T-9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221369/download","filename":"T-10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221370/download","filename":"T-11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221371/download","filename":"pril_8_1_vrty_text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221372/download","filename":"673_pril_9_2_LMH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221373/download","filename":"673_pril_9_3_PLT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221374/download","filename":"673_pril_9_4_RTG.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221375/download","filename":"PO zapad-juh GF 1+2 príloha 10.1-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221376/download","filename":"PO zapad-juh GF 3+4 príloha 10.1-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221377/download","filename":"PO zapad-juh GF 5+6 príloha 10.1-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221378/download","filename":"PO zapad-juh GF 7+8 príloha 10.1-4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221379/download","filename":"pril_10_2_karotaz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221380/download","filename":"673_pril_11_1_DPS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221381/download","filename":"673_pril_11_2_SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221382/download","filename":"673_pril_11_3_presio.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221383/download","filename":"673_pril_13_inklino.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221384/download","filename":"673_pril_14_stability.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221385/download","filename":"pril_15_suradnice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221386/download","filename":"673_pril_16_tech_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221387/download","filename":"Seizmicky prieskum Presov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221388/download","filename":"710_GTM_tunel_Presov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221389/download","filename":"Priloha 1_GTM_SIT_tunela.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221390/download","filename":"Priloha 2_GTM_Tunel_Priecne rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221391/download","filename":"Priloha 3_GTM_ZP_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221392/download","filename":"Priloha 4_GTM_ZP_portalove steny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221393/download","filename":"Priloha 5_GTM_ZP_bocne steny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221394/download","filename":"Priloha 6_GTM_VP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221395/download","filename":"Priloha 7_GTM_VP_portalove steny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221396/download","filename":"Priloha 8_GTM_VP_bocne steny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221397/download","filename":"prehladna situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221398/download","filename":"Technicka sprava RP_D1 PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221399/download","filename":"729_pril_6_vrty_foto.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221400/download","filename":"729_pril_7_1_LMZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221401/download","filename":"729_pril_7_2_LMH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221402/download","filename":"729_pril_7_3_PLT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221403/download","filename":"729_pril_8_fyzika_text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221404/download","filename":"729_pril_9_1_DPS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221405/download","filename":"729_pril_9_2_PRESIO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221406/download","filename":"729_pril_10_rozbory.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221407/download","filename":"729_pril_11_1_inklino.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221408/download","filename":"729_pril_11_2_hydro_monitoring.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221409/download","filename":"729_pril_12_suradnice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221410/download","filename":"729_pril_1_prehladna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221411/download","filename":"729_pril_2_1_sit_diel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221412/download","filename":"729_pril_2_2_sit_diel_monitoring.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221413/download","filename":"729_pril_3_ig_mapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221414/download","filename":"729_pril_4_1_priecny_rez_km_0_337.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221415/download","filename":"729_pril_4_2_priecny_rez_km_0_384.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221416/download","filename":"729_pril_4_vysvetlivky_k_rezom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221417/download","filename":"729_pril_5_1_pozdlzny_rez_SO_204.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221418/download","filename":"729_pril_5_2_pozdlzny_rez_SO_206P.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221419/download","filename":"729_pril_5_3_pozdlzny_rez_SO_217.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221420/download","filename":"729_pril_5_4_pozdlzny_rez_SO_218.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221421/download","filename":"729_pril_5_5_pozdlzny_rez_SO_236.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221422/download","filename":"729_pril_5_6_pozdlzny_rez_SO_239.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221423/download","filename":"729_pril_6_vrty_foto.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221424/download","filename":"729_pril_6_vrty_text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221425/download","filename":"729_pril_7_1_LMZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221426/download","filename":"729_pril_7_2_LMH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221427/download","filename":"729_pril_7_3_PLT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221428/download","filename":"729_pril_8_fyzika_text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221429/download","filename":"729_pril_9_1_DPS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221430/download","filename":"729_pril_9_2_PRESIO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221431/download","filename":"729_pril_10_rozbory.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221432/download","filename":"729_pril_11_1_inklino.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221433/download","filename":"729_pril_11_2_hydro_monitoring.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221434/download","filename":"729_pril_12_suradnice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221435/download","filename":"729_ZS_text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221436/download","filename":"obr_1_do_ZS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221437/download","filename":"obr_2_do_ZS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221438/download","filename":"Titulna rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221439/download","filename":"Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221440/download","filename":"Ucelova mapa_2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221441/download","filename":"Ucelova mapa_2.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221442/download","filename":"Ucelova mapa_2.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221443/download","filename":"Ucelova mapa_2.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221444/download","filename":"Energotel, a.s.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221445/download","filename":"Eustream. a.s.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221446/download","filename":"Hydromelioracie, s.p..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221447/download","filename":"Mesto Presov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221448/download","filename":"Ministerstvo obrany SR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221449/download","filename":"Ministerstvo vnutra SR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221450/download","filename":"SEPS, a.s.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221451/download","filename":"Slovak Telekom, a.s._1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221452/download","filename":"Slovak Telekom, a.s._2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221453/download","filename":"Slovak Telekom, a.s._3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221454/download","filename":"Slovak Telekom, a.s._4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221455/download","filename":"SPP-Distribucia, a.s.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221456/download","filename":"SSUD Presov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221457/download","filename":"TRANSPETROL, a.s.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221458/download","filename":"ZSR_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221459/download","filename":"ZSR_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221460/download","filename":"ZSR_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221461/download","filename":"ZSR_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221462/download","filename":"ZSR_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221463/download","filename":"Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221464/download","filename":"doc001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221465/download","filename":"doc002.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221466/download","filename":"doc003.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221467/download","filename":"doc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221468/download","filename":"doc000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221469/download","filename":"doc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221470/download","filename":"doc000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221471/download","filename":"doc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221472/download","filename":"doc000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221473/download","filename":"doc001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221474/download","filename":"doc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221475/download","filename":"doc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221476/download","filename":"doc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221477/download","filename":"doc000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221478/download","filename":"doc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221479/download","filename":"doc000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221480/download","filename":"doc001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221481/download","filename":"doc002.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221482/download","filename":"doc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221483/download","filename":"doc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221484/download","filename":"doc000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221485/download","filename":"doc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221486/download","filename":"doc000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221487/download","filename":"doc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221488/download","filename":"doc000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221489/download","filename":"doc001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221490/download","filename":"doc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221491/download","filename":"doc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221492/download","filename":"doc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221493/download","filename":"doc000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221494/download","filename":"Titulna rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221495/download","filename":"Titulna rozpiska_zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221496/download","filename":"Technicka sprava_rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221497/download","filename":"Technicka sprava_zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221498/download","filename":"Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221499/download","filename":"Overenie kvality transformacneho kluca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221500/download","filename":"Protokol urcenia suradnic bodov ZVS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221501/download","filename":"Protokol urcenia suradnic bodov LGS-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221502/download","filename":"Protokol urcenia suradnic bodov LGS-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221503/download","filename":"Protokol urcenia suradnic bodov LGS-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221504/download","filename":"Protokol urcenia suradnic bodov LGS-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221505/download","filename":"Protokol urcenia suradnic bodov LGS-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221506/download","filename":"Protokol urcenia suradnic bodov LGS-4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221507/download","filename":"Protokol urcenia suradnic bodov LGS-5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221508/download","filename":"Overenie totožnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221509/download","filename":"Observacny plan vyskoveho merania_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221510/download","filename":"Observacny plan vyskoveho merania_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221511/download","filename":"Situacia bodov vytycovacej siete_3.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221512/download","filename":"Situacia bodov vytycovacej siete_3.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221513/download","filename":"Prehladny nacrt_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221514/download","filename":"Prehladny nacrt_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221515/download","filename":"Prehladny nacrt_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221516/download","filename":"3722PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221517/download","filename":"J39-502.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221518/download","filename":"J39-503.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221519/download","filename":"JK-579.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221520/download","filename":"JK-581.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221521/download","filename":"JK-582.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221522/download","filename":"JK-583.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221523/download","filename":"JN-744.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221524/download","filename":"HA-3001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221525/download","filename":"HA-3002.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221526/download","filename":"HA-3003.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221527/download","filename":"HA-3004.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221528/download","filename":"HA-3005.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221529/download","filename":"PE-3001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221530/download","filename":"PE-3002.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221531/download","filename":"PE-3003.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221532/download","filename":"PE-3004.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221533/download","filename":"PE-3005.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221534/download","filename":"PO-3001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221535/download","filename":"PO-3002.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221536/download","filename":"PO-3003.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221537/download","filename":"PO-3004.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221538/download","filename":"PO-3005.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221539/download","filename":"PO-3006.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221540/download","filename":"PO-3007.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221541/download","filename":"PO-3008.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221542/download","filename":"PO-3009.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221543/download","filename":"PO-3010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221544/download","filename":"PO-3011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221545/download","filename":"PO-3012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221546/download","filename":"PO-3013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221547/download","filename":"PO-3014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221548/download","filename":"PO-3015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221549/download","filename":"PO-3016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221550/download","filename":"PO-3017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221551/download","filename":"PO-3018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221552/download","filename":"PO-3019.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221553/download","filename":"PO-3020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221554/download","filename":"PO-3021.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221555/download","filename":"PO-3022.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221556/download","filename":"PO-3023.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221557/download","filename":"PO-3024.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221558/download","filename":"PO-3025.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221559/download","filename":"PO-3026.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221560/download","filename":"PO-3027.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221561/download","filename":"PO-3028.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221562/download","filename":"PO-3029.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221563/download","filename":"PO-3030.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221564/download","filename":"SO-3002.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221565/download","filename":"SO-3003.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221566/download","filename":"SO-3004.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221567/download","filename":"SO-3005.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221568/download","filename":"SO-3006.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221569/download","filename":"SO-3007.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221570/download","filename":"701-01, 701-02 SPP vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221571/download","filename":"702-00, 703-00 vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221572/download","filename":"702-01, 702-02, 703-00 SPP vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221573/download","filename":"703-00 zmena SPP vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221574/download","filename":"130923_vyjadrenia VVS_515_516_519.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221575/download","filename":"130930_F933-DoplnenieSVP_vyjadr_kSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221576/download","filename":"list vytycovacia siet.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221577/download","filename":"SOP SR biotopy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221578/download","filename":"SPP 701-01, 701-02 vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221579/download","filename":"SPP obj 701-01, 701-02 vyjadrenie 31_7_2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221580/download","filename":"stanovisko kategoria tunel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221581/download","filename":"stanovisko MDVRRSR-hygienik .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221582/download","filename":"stanovisko PZ HaZZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221583/download","filename":"stanovisko SOP vegetacky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221584/download","filename":"stanovisko SVP SSUD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221585/download","filename":"stanovisko Telekom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221586/download","filename":"stanovisko VVS 513-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221587/download","filename":"SVP odlucovace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221588/download","filename":"SVP OZ KE potoky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221589/download","filename":"SVP OZ KE SSUD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221590/download","filename":"UR predlzenie KSU PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221591/download","filename":"VSD SSuD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221592/download","filename":"VSD trafostanica 675-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221593/download","filename":"VSD vyjadrenie 14_8_2013 a vyjadrenie Obvodného úradu ziv.prostredia presov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221594/download","filename":"VYJADRENIA-SPP_OSVO_VVS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221595/download","filename":"Vyjadrenie Transpetrol_eustream_minist obr_zsr_vvs.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221596/download","filename":"Vyjadrenie mesto PO_Telekom_Slovenska ele_ZSR_minister vnutra_hydromelioracie_VSD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221597/download","filename":"Vyjadrenie MV HaZZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221598/download","filename":"Vyjadrenie SPP 19-09-2013 SSUD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221599/download","filename":"Vyjadrenie VSD k 615-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221600/download","filename":"Vyjadrenie VSD k cistopisu 615-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221601/download","filename":"vyjadrenie ZSR rozvojove zamery.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221602/download","filename":"Vyjadrenie_Presov_D1_Orange.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221603/download","filename":"Vyjadrenie_Presov_D1_Telekom_652.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221604/download","filename":"Vyjadrenie_Presov_D1_Telekom_653.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221605/download","filename":"Vyjadrenie_Presov_D1_Telekom_661.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221606/download","filename":"Vyjadrenie_Presov_D1_Telekom_662.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221607/download","filename":"Vyjadrenie_Presov_D1_Telekom_663.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221608/download","filename":"Vyjadrenie_Presov_D1_Telekom_664.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221609/download","filename":"Vyjadrenie_VSD__OUZPP__technicka inspekcia__SVP_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221610/download","filename":"Vyjadrenie_VSD_k_13BX22002_07_2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221611/download","filename":"300_03_1NP_A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221612/download","filename":"300_03_Legenda_A4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221613/download","filename":"300_04_1NP_A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221614/download","filename":"300_04_Legenda_A4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221615/download","filename":"20130419092410769.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221616/download","filename":"F933_zaznam_tunel_130415_r0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221617/download","filename":"pozvanka na 2 KD IGP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221618/download","filename":"pozvanka na int rokovanie 10 10 2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221619/download","filename":"priloha zaznamu 31 10 2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221620/download","filename":"SchemaHN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221621/download","filename":"zaznam 09 05 2013 mosty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221622/download","filename":"zaznam 15 10 2012 mosty na NDS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221623/download","filename":"zaznam a posudok sklad soli.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221624/download","filename":"zaznam a pozvanka 27 07 2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221625/download","filename":"zaznam odsuhlasenie meracky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221626/download","filename":"zaznam z 1 KD IG 09 2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221627/download","filename":"zaznam z 2 KD IG 10 2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221628/download","filename":"zaznam z 3 KD IG 06 11 2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221629/download","filename":"zaznam z 19 03 2013 mury.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221630/download","filename":"zaznam z prerokovania prevadzka 10 2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221631/download","filename":"záznam z pripomienok tunel 04 09 2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221632/download","filename":"záznam z rokovania 09 05 2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221633/download","filename":"zaznam z rokovania 11 07 2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221634/download","filename":"zaznam z rokovania 17 04 2013.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221635/download","filename":"záznam z rokovania 30 10 2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221636/download","filename":"záznam z rokovania tunel 10 12 2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221637/download","filename":"záznam z rokovania tunel 20 03 2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221638/download","filename":"záznam z rokovania tunel 27 05 2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221639/download","filename":"záznam z rokovania tunel 31 10 2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221640/download","filename":"Záznam z rokovania-08-04-2013 SSUD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221641/download","filename":"záznam zo 4 KD IGP 20 11 2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221642/download","filename":"E2 protokoly o prostredi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221643/download","filename":"010-00 21 Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221644/download","filename":"010-00 22 Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221645/download","filename":"010-00 23 Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221646/download","filename":"010-00 Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221647/download","filename":"010-00_Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221648/download","filename":"projekt rekultivácie-p-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221649/download","filename":"_vrchna_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221650/download","filename":"_vrchna_obalka_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221651/download","filename":"_zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221652/download","filename":"2_1_Situacia_A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221653/download","filename":"2_2_Situacia_B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221654/download","filename":"2_3_Situacia_C_D.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221655/download","filename":"2_5_Situacia_G.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221656/download","filename":"060-01_DRS_VU_sit-2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221657/download","filename":"060-01_DRS_VU_sit-2.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221658/download","filename":"060-01_DRS_VU_sit-2.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221659/download","filename":"060-01_DRS_VU_sit-2.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221660/download","filename":"060-01_DRS_VU_sit-2.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221661/download","filename":"060-01_vysadby na PR_DRS_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221662/download","filename":"060-01_vysadby na PR_DRS_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221663/download","filename":"060-03_DRS_VU_sit-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221664/download","filename":"060_02_01_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221665/download","filename":"060_02_02.1_Situácia č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221666/download","filename":"060_02_02.2_Situácia č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221667/download","filename":"060_02_03_Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221668/download","filename":"060_03_VU krizovatky Presov juh_DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221669/download","filename":"060-03_DRS_VU_obalka_objekt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221670/download","filename":"060-03_DRS_VU_obalka_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221671/download","filename":"060-03_DRS_VU_sit-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221672/download","filename":"060-03_DRS_VU_zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221673/download","filename":"060_04_01_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221674/download","filename":"060_04_02_Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221675/download","filename":"060_04_03_Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221676/download","filename":"060_05_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221677/download","filename":"060_05_Vc_1_Situácia-návrh výsadby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221678/download","filename":"060_05_Vc_2_Detail výsadby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221679/download","filename":"060-05_Vv_DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221680/download","filename":"18.0_100_00 - TITULKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221681/download","filename":"18.0_100_00 - Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221682/download","filename":"18.1_100_00 - Technicka sprava - TIT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221683/download","filename":"18.1_100_00 - Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221684/download","filename":"18.2_100_00 - Situacia murov v km 105_1 vlavo a 105_4 vpravo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221685/download","filename":"18.3_100_00 - Vytycovaci vykres murov v km 105_1 vlavo a 105_4 vpravo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221686/download","filename":"18.4_100_00 - Vzorove priecne rezy murov v km 105_1 vlavo a 105_4 vpravo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221687/download","filename":"18.5_100_00 - Priecne rezy murov v km 105_1 vlavo a 105_4 vpravo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221688/download","filename":"18.6_100_00 - Pohlad na mury v km 105_1 vlavo a 105_4 vpravo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221689/download","filename":"18.7_100_00 - Konstrukcne detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221690/download","filename":"18.8_100_00 - Staticky vypocet - TIT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221691/download","filename":"18.8_100_00 - Staticky vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221692/download","filename":"100-03_0_Obalka TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221693/download","filename":"100-03_0_Obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221694/download","filename":"100-03_1_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221695/download","filename":"100-03_2_Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221696/download","filename":"100-03_3_Vytycovaci vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221697/download","filename":"100-03_4_Pozdlzne profily A,B,C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221698/download","filename":"100-03_5_Priecne rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221699/download","filename":"100-04_1_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221700/download","filename":"100-04_2 situacia pristupovej cesty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221701/download","filename":"100-04_3 vytycovaci vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221702/download","filename":"100-04_4 pozdlzne profily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221703/download","filename":"100-04_5 vzorove priecne rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221704/download","filename":"100-04_6 priecne rezy pristupovej cesty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221705/download","filename":"100-04_7 priepust na prístupovej ceste.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221706/download","filename":"100-04_8 priepust na zjazd.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221707/download","filename":"100-04_9 Uprava priekopy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221708/download","filename":"obalka TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221709/download","filename":"100-05_0_Obalka TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221710/download","filename":"100-05_0_Obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221711/download","filename":"100-05_0_Zoznam príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221712/download","filename":"100-05_1_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221713/download","filename":"100-05_2_Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221714/download","filename":"100-05_3_Vytycovaci vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221715/download","filename":"100-05_4_PR_VPR_PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221716/download","filename":"100-06_0_Obalka TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221717/download","filename":"100-06_0_Obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221718/download","filename":"100-06_0_Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221719/download","filename":"100-06_1_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221720/download","filename":"100-06_2_Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221721/download","filename":"100-06_3_Vytycovaci vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221722/download","filename":"100-06_4_Priecne rezy_VPR_Pozdl.profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221723/download","filename":"100-06_5_Priepust v km 0,064.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221724/download","filename":"100-00_1 Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221725/download","filename":"100-00_2_1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221726/download","filename":"100-00_2_2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221727/download","filename":"100-00_2_3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221728/download","filename":"100-00_2_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221729/download","filename":"100-00_2_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221730/download","filename":"100-00_2_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221731/download","filename":"100-00_3_1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221732/download","filename":"100-00_3_2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221733/download","filename":"100-00_3_3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221734/download","filename":"100-00_3_4 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221735/download","filename":"100-00_4_1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221736/download","filename":"100-00_4_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221737/download","filename":"100-00_4_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221738/download","filename":"100-00_4_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221739/download","filename":"100-00_4_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221740/download","filename":"100-00_5.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221741/download","filename":"100-00_6_1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221742/download","filename":"100-00_6_2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221743/download","filename":"100-00_6_3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221744/download","filename":"100-00_6_4.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221745/download","filename":"100-00_6_5.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221746/download","filename":"100-00_6_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221747/download","filename":"100-00_6_7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221748/download","filename":"100-00_6_8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221749/download","filename":"100-00_6_9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221750/download","filename":"100-00_6_10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221751/download","filename":"100-00_6_11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221752/download","filename":"100-00_6_12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221753/download","filename":"100-00_6_13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221754/download","filename":"100-00_6_14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221755/download","filename":"100-00_6_15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221756/download","filename":"100-00_7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221757/download","filename":"100-00_8.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221758/download","filename":"100-00_9.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221759/download","filename":"100-00_10_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221760/download","filename":"100-00_10_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221761/download","filename":"100-00_10_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221762/download","filename":"100-00_10_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221763/download","filename":"100-00_10_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221764/download","filename":"100-00_10_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221765/download","filename":"100-00_10_7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221766/download","filename":"100-00_11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221767/download","filename":"100-00_12_1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221768/download","filename":"100-00_12_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221769/download","filename":"100-00_13_1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221770/download","filename":"100-00_13_2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221771/download","filename":"100-00_13_3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221772/download","filename":"100-00_13_4.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221773/download","filename":"100-00_13_5.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221774/download","filename":"100-00_14.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221775/download","filename":"100-00_15.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221776/download","filename":"100-00_16.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221777/download","filename":"100-00_17.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221778/download","filename":"100-00_19_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221779/download","filename":"100-00_19_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221780/download","filename":"100-00_20_1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221781/download","filename":"100-00_20_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221782/download","filename":"obalka TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221783/download","filename":"obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221784/download","filename":"Priloha 1 D1 - navrh vozovky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221785/download","filename":"Priloha 2 - nasypy sadanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221786/download","filename":"zoznam priloh DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221787/download","filename":"SO101-06_01_TECHNICKA SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221788/download","filename":"SO101-06_02_SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221789/download","filename":"SO101-06_03_POD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221790/download","filename":"SO101-06_04_VPR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221791/download","filename":"SO101-06_05.1_PR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221792/download","filename":"SO101-06_05.2_PR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221793/download","filename":"SO101-06_06_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221794/download","filename":"SO101-06_07_LAPAC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221795/download","filename":"SO101-06_08_VPUSTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221796/download","filename":"101-08 zoznam príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221797/download","filename":"101-08_0_Obalka TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221798/download","filename":"101-08_0_Obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221799/download","filename":"101-08_1_technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221800/download","filename":"101-08-2 situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221801/download","filename":"101-08-3 vytycovaci vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221802/download","filename":"101-08-4 pozdlzny profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221803/download","filename":"101-08-5 vzorovy priecny rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221804/download","filename":"101-08-6.1_Priecne rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221805/download","filename":"101-08-6.2_Priecne rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221806/download","filename":"101-08-7 Priepust v km 1_033 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221807/download","filename":"101-08-8 Priepust v km 0_925.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221808/download","filename":"SO101-09_01_TECHNICKA SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221809/download","filename":"SO101-09_02.1_SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221810/download","filename":"SO101-09_02.2_SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221811/download","filename":"SO101-09_03.1_POD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221812/download","filename":"SO101-09_03.2_POD_ZUN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221813/download","filename":"SO101-09_04_VPR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221814/download","filename":"SO101-09_05.1_PR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221815/download","filename":"SO101-09_05.2_PR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221816/download","filename":"SO101-09_05.3_PR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221817/download","filename":"SO101-09_05.4_PR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221818/download","filename":"SO101-09_05.5_PR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221819/download","filename":"SO101-09_05.6_PR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221820/download","filename":"SO101-09_05.7_PR_ZUN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221821/download","filename":"SO101-09_06.1_PRIEPUST DN 800 V km 0.279.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221822/download","filename":"SO101-09_06.2_PRIEPUST DN 800 V km 0.506 50.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221823/download","filename":"SO101-09_07_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221824/download","filename":"SO101-09_08_LAPAC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221825/download","filename":"SO101-09_09_HORSKA_VPUST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221826/download","filename":"SO101-09_10_HORSKA_VPUST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221827/download","filename":"SO101-09_11_DAŽĎOVÝ_VPUST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221828/download","filename":"101-10_0-zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221829/download","filename":"101-10_1-Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221830/download","filename":"101-10_2-situacia-330x800.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221831/download","filename":"101-10_3-vytycovaci vykres-330x670.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221832/download","filename":"101-10_4-pozdlzny profil-420x800.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221833/download","filename":"101-10_5-vzorovy prr-330x550.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221834/download","filename":"101-10_6-priecne rezy_420x870.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221835/download","filename":"101-10_7-330x750.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221836/download","filename":"101-10_obalka_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221837/download","filename":"101-10-OBALKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221838/download","filename":"_vrchna_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221839/download","filename":"1_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221840/download","filename":"1_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221841/download","filename":"2_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221842/download","filename":"3_Pozdlzny_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221843/download","filename":"4_Vzorove_priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221844/download","filename":"5_priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221845/download","filename":"6_vytycovaci_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221846/download","filename":"7_detail_ulicny_vpust.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221847/download","filename":"7_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221848/download","filename":"7_Vykaz ulicnych vpustov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221849/download","filename":"8_detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221850/download","filename":"8_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221851/download","filename":"zoznam príloh 101-11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221852/download","filename":"101-12_00_Tit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221853/download","filename":"101-12_01_TS-Tit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221854/download","filename":"101-12_01-TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221855/download","filename":"101-12_02_Sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221856/download","filename":"101-12_03_Pozd.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221857/download","filename":"101-12_04_Vzor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221858/download","filename":"101-12_06_Vyt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221859/download","filename":"101-12_051_Rezy1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221860/download","filename":"101-12_052_Rezy2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221861/download","filename":"101-12_Zoz-pril.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221862/download","filename":"SO101-14_01_TECHNICKA SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221863/download","filename":"SO101-14_02_SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221864/download","filename":"SO101-14_03_POD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221865/download","filename":"SO101-14_04_VPR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221866/download","filename":"SO101-14_05_PR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221867/download","filename":"SO101-14_06_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221868/download","filename":"SO101-15_01_TECHNICKA SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221869/download","filename":"SO101-15_02_SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221870/download","filename":"SO101-15_03_POD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221871/download","filename":"SO101-15_04_VPR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221872/download","filename":"SO101-15_05_PR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221873/download","filename":"SO101-15_06_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221874/download","filename":"SO101-17_01_TECHNICKA SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221875/download","filename":"SO101-17_02_SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221876/download","filename":"SO101-17_03_POD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221877/download","filename":"SO101-17_04_VPR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221878/download","filename":"SO101-17_05_PR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221879/download","filename":"SO101-17_06_PRIEPUSTOK DN 800 V km 0,010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221880/download","filename":"SO101-17_07_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221881/download","filename":"SO101-19_01_TECHNICKA SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221882/download","filename":"SO101-19_02_SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221883/download","filename":"SO101-19_03_POD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221884/download","filename":"SO101-19_04_VPR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221885/download","filename":"SO101-19_05_PR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221886/download","filename":"SO101-19_06_DROBNA ARCHITEKTURA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221887/download","filename":"SO101-19_07_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221888/download","filename":"102_0 Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221889/download","filename":"102_0 Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221890/download","filename":"102_1 Technicka sprava - titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221891/download","filename":"102_1 Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221892/download","filename":"102_2 Situacia - krizovatka Presov juh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221893/download","filename":"102_3 Pozdlzne profily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221894/download","filename":"102_4 Vzorove priecne rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221895/download","filename":"102_5_1 Priecne rezy 102-01_102-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221896/download","filename":"102_5_2 Priecne rezy 102-03_102-04_102-05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221897/download","filename":"102_6 Vytycovaci vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221898/download","filename":"102_7_1 102-01 Priepust v km 0_619 DN800.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221899/download","filename":"102_7_2 102-02 Priepust v km 0_154 DN800 - 102-03 Priepust v km 0_493 DN1000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221900/download","filename":"102_7_3 Priepust v km 0_169 DN800.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221901/download","filename":"102_7_4 Priepust v km 0_163 DN800.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221902/download","filename":"102_7_5 Priepust v km 0_074 DN800.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221903/download","filename":"103-01-02-3_pp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221904/download","filename":"103-01-02-3_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221905/download","filename":"103-01-02-3_sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221906/download","filename":"103-01-02-3_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221907/download","filename":"103-01-02-3_vytycovaci vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221908/download","filename":"103-01-02-3_vzor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221909/download","filename":"103-01-02-3_zp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221910/download","filename":"111-00_01_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221911/download","filename":"111-00_02 Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221912/download","filename":"111-00_03 Pozdlzne profily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221913/download","filename":"111-00_04 Vzorovy priecny rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221914/download","filename":"111-00_05 Priecne rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221915/download","filename":"111-00_06 Vytycovaci vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221916/download","filename":"111-00_07 Trativodna sachta a vyustny objekt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221917/download","filename":"111-00_08-1_Prehladny_vykres_ZM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221918/download","filename":"111-00_08-2_Vytycovaci_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221919/download","filename":"111-00_08-3_Rozmiestnenie_klincov_ZM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221920/download","filename":"111-00_08-4_PR_ZM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221921/download","filename":"111-00_08-5_Zabradlie_ZM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221922/download","filename":"111-00_08-6_StatVyp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221923/download","filename":"111-00_09_Priepust_km_0_3374.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221924/download","filename":"111-00_10 Uprava priekopy v sklone nad 5%.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221925/download","filename":"111-00_12_Vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221926/download","filename":"111-00_Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221927/download","filename":"112-00_01_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221928/download","filename":"112-00_02 Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221929/download","filename":"112-00_03 Pozdlzne profily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221930/download","filename":"112-00_04 Vzorovy priecny rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221931/download","filename":"112-00_05 Priecne rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221932/download","filename":"112-00_06 Vytycovaci vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221933/download","filename":"112-00_07 Trativodna sachta a vyustny objekt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221934/download","filename":"112-00_08 Priepusty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221935/download","filename":"112-00_09 Uprava priekopy v sklone nad 5%.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221936/download","filename":"112-00_11_Vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221937/download","filename":"112-00_Titulna obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221938/download","filename":"112-00_Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221939/download","filename":"113-00_00-tit_rozp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221940/download","filename":"113-00_00-Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221941/download","filename":"113-00_01-TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221942/download","filename":"113-00_02-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221943/download","filename":"113-00_03-pp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221944/download","filename":"113-00_04-vpr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221945/download","filename":"113-00_05-pr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221946/download","filename":"113-00_06-sachta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221947/download","filename":"113-00_07-Vytycovaci vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221948/download","filename":"113-00_08-shb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221949/download","filename":"113-00_09-vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221950/download","filename":"_vrchna_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221951/download","filename":"_vrchna_obalka_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221952/download","filename":"_zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221953/download","filename":"1_Technicka sprava_115_00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221954/download","filename":"2_Situacia_115_00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221955/download","filename":"3_Pozdlzny_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221956/download","filename":"4_Vzorove_priecne_rezy_115_00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221957/download","filename":"5_Priecne_rezy_115-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221958/download","filename":"6_1_Priepust_0_005_40.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221959/download","filename":"6_2_priepust_pod_zjazdom_v_km_0_066_75.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221960/download","filename":"7_Vytycovaci_vykres_115_00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221961/download","filename":"_Vrchna_Obalka_116-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221962/download","filename":"_zoznam_priloh_116-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221963/download","filename":"1_Obalka_TS_116-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221964/download","filename":"1_Technicka sprava_116_00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221965/download","filename":"2_Situacia_116-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221966/download","filename":"3_Pozdlzny_profil_116-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221967/download","filename":"4_Vzorovy_priecny_rez_116-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221968/download","filename":"5_Priecne_rezy_116-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221969/download","filename":"6_Detail_ulicneho_vpustu_116_00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221970/download","filename":"7_vytycovaci_vykres_116-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221971/download","filename":"_Vrchna_obalka_118-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221972/download","filename":"_zoznam_priloh_118-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221973/download","filename":"1_Obalka_technicka_118-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221974/download","filename":"1_Technicka_sprava_118_00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221975/download","filename":"2_Situacia_118-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221976/download","filename":"3_Pozdlzny_profil_118-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221977/download","filename":"4_Vzorovy_priecny_rez_118-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221978/download","filename":"5_Priecne_rezy_118-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221979/download","filename":"6_Vytycovaci_vykres_118-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221980/download","filename":"7_priepust_0_205.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221981/download","filename":"120-00 ZOZNAM PRÍLOH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221982/download","filename":"120-00_0_Obalka ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221983/download","filename":"120-00_0_Obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221984/download","filename":"120-00_1_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221985/download","filename":"120-00_2_Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221986/download","filename":"120-00_3_Vytycovaci vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221987/download","filename":"120-00_4_Pozdlzny profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221988/download","filename":"120-00_5_priecne rezy a VPR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221989/download","filename":"_titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221990/download","filename":"_zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221991/download","filename":"01_technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221992/download","filename":"02_podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221993/download","filename":"03-pozdlzny rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221994/download","filename":"04_priecny rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221995/download","filename":"05_postup vystavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221996/download","filename":"06_zemne pracs.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221997/download","filename":"07_ tvar nosnej konštrukcie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221998/download","filename":"08_ tvar kridel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/221999/download","filename":"09_vystuz krídla 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222000/download","filename":"10_vystuz kridla 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222001/download","filename":"11_vystuz kridla 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222002/download","filename":"12_vystuz kridla 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222003/download","filename":"13_Vykaz vystuze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222004/download","filename":"14_schodiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222005/download","filename":"15_upravy v okoli mosta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222006/download","filename":"16_zabradlie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222007/download","filename":"17_vzorove detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222008/download","filename":"18_staticky vypocet .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222009/download","filename":"19_vykaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222010/download","filename":"209-00_00_Obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222011/download","filename":"209-00_00_Zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222012/download","filename":"209-00_01_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222013/download","filename":"209-00_02_Prehladny_podorys-pozdlzny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222014/download","filename":"209-00_03_Prehladny_priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222015/download","filename":"209-00_04_Vytycovaci_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222016/download","filename":"209-00_05_Vykres_zakladania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222017/download","filename":"209-00_06_Tvar_OP-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222018/download","filename":"209-00_07_Tvar_OP-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222019/download","filename":"209-00_08_BV_OP-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222020/download","filename":"209-00_09_BV_OP-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222021/download","filename":"209-00_10_Vykres_vystuze_pilot.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222022/download","filename":"209-00_11_Tvar_doska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222023/download","filename":"209-00_12_BV_doska_a_priecniky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222024/download","filename":"209-00_13_Vykres_tvaru_rims.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222025/download","filename":"209-00_14_Vykres_BV_rims.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222026/download","filename":"209-00_15_Bezpecnostne_zariadenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222027/download","filename":"209-00_16_Odvodnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222028/download","filename":"209-00_17_Vykres_mostnych_zaverov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222029/download","filename":"209-00_18_Rozmiestnenie_lozisk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222030/download","filename":"209-00_19_Obsluzne_schodiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222031/download","filename":"209-00_20_Tvar_BV_Prechodovych_dosiek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222032/download","filename":"209-00_21_Vykres_terennych_uprav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222033/download","filename":"209-00_22_Postup_vystavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222034/download","filename":"209-00_23_Staticky_vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222035/download","filename":"209-00_23_SV_Priloha_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222036/download","filename":"209-00_24_Vykaz_vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222037/download","filename":"210-DRS-01-TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222038/download","filename":"210-DRS-02-PODORYS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222039/download","filename":"210-DRS-03-POZDLZNY REZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222040/download","filename":"210-DRS-04-PRIECNY REZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222041/download","filename":"210-DRS-05-VYTYCENIE SPODNEJ STAVBVY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222042/download","filename":"210-DRS-06-VYTYCENIE NOSNEJ KONSTRUKCIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222043/download","filename":"210-DRS-07-VYTYCENIE RIMS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222044/download","filename":"210-DRS-08-TVAR NOSNEJ KONSTRUKCIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222045/download","filename":"210-DRS-09-TVAR OPORY 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222046/download","filename":"210-DRS-10-TVAR OPORY 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222047/download","filename":"210-DRS-11-TVAR PILIEROV 2-5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222048/download","filename":"210-DRS-12-VYSTUZ PILOT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222049/download","filename":"210-DRS-13-VYSTUZ OPORY 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222050/download","filename":"210-DRS-14-VYSTUZ OPORY 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222051/download","filename":"210-DRS-15-VYSTUZ PILIEROV - ZÁKLADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222052/download","filename":"210-DRS-16-VYSTUZ PILIEROV -DRIEKY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222053/download","filename":"210-DRS-17-VYSTUZ PRECHODOVYCH DOSIEK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222054/download","filename":"210-DRS-18-PREDPINACIA VYSTUZ NK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222055/download","filename":"210-DRS-19.1_NK_VYSTUZ-REZY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222056/download","filename":"210-DRS-19.2_NK_VYSTUZ-PRIECNIKY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222057/download","filename":"210-DRS-20-RIMSY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222058/download","filename":"210-DRS-21-MOSTNE ZAVERY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222059/download","filename":"210-DRS-22-BEZPECNOSNE ZARIADENIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222060/download","filename":"210-DRS-23-VYKRES ODVODNENIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222061/download","filename":"210-DRS-24-UPRAVY PDO MOSTOM A SCHODISKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222062/download","filename":"210-DRS-25-SCHEMA VZTAZNYCH POZOROVANYCH A POZOROVACICH BODOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222063/download","filename":"210-DRS-26-SCHEMA POSTUPU VYSTAVBY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222064/download","filename":"210-DRS-28-VYKRES ZAKLADANIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222065/download","filename":"210-DRS-29-VYKRES LOZISK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222066/download","filename":"210-DRS-30-VYKAZ VYMER.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222067/download","filename":"212-DRS-01-TECHNICKA SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222068/download","filename":"212-DRS-02-PODORYS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222069/download","filename":"212-DRS-03-POZDLZNY REZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222070/download","filename":"212-DRS-04-PRICNY REZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222071/download","filename":"212-DRS-05-VYTYCENIE SPODNEJ STAVBY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222072/download","filename":"212-DRS-06-VYTYCENIE NOSNEJ KONSTRUKCIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222073/download","filename":"212-DRS-07-VYTYCENIE RIMS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222074/download","filename":"212-DRS-08-TVAR NOSNEJ KONSTRUKCIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222075/download","filename":"212-DRS-09-TVAR OPORY 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222076/download","filename":"212-DRS-10-TVAR OPORY 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222077/download","filename":"212-DRS-11-VYSTUZ NOSNEJ KONSTRUKCIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222078/download","filename":"212-DRS-12-VYSTUZ OPORY 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222079/download","filename":"212-DRS-13-VYSTUZ OPORY 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222080/download","filename":"212-DRS-14-VYSTUZ PILOT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222081/download","filename":"212-DRS-15-VYSTUZ PRECHODOVYCH DOSIEK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222082/download","filename":"212-DRS-16-RIMSY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222083/download","filename":"212-DRS-17-MOSTNÉ ZÁVERY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222084/download","filename":"212-DRS-18-BEZPECNOSNE ZARIADENIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222085/download","filename":"212-DRS-19-ODVODNENIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222086/download","filename":"212-DRS-20-UPRAVY POD MOSTOM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222087/download","filename":"212-DRS-21-SCHEMA VZTAZNYCH POZOROVANYCH A POZOROVACICH BODOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222088/download","filename":"212-DRS-22-SCHEMA POSTUPU VYSTAVBY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222089/download","filename":"212-DRS-23-STAT_VYPOCET.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222090/download","filename":"212-DRS-24-VÝKAZ VÝMER.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222091/download","filename":"SO214_000_Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222092/download","filename":"SO214_000_Zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222093/download","filename":"SO214_001_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222094/download","filename":"SO214_002_Prehladny_vykres_pozdlzny_rez_a_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222095/download","filename":"SO214_003_Prehladny_vykres-vzorovy_priecny_rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222096/download","filename":"SO214_004_Navrh_technologie_vystavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222097/download","filename":"SO214_005_Staticky_vypocet-nosna_konstrukcia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222098/download","filename":"SO214_006_Staticky_vypocet-spodna_stavba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222099/download","filename":"SO214_007_Vykaz_vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222100/download","filename":"SO214_101_Vykres_vytycenia_spodnej stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222101/download","filename":"SO214_102_Vytycenie_spodnej_stavby-tabulky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222102/download","filename":"SO214_103_Vykres_zakladania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222103/download","filename":"SO214_104_Vykres_tvaru_a_vystuze_velkopriemerovych_pilot.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222104/download","filename":"SO214_201_Vykres_tvaru_opory_c.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222105/download","filename":"SO214_202_Vykres_tvaru_pilierov P2-4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222106/download","filename":"SO214_203_Vykres_tvaru_opory_c.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222107/download","filename":"SO214_204_Vykres_vystuze_opory_c.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222108/download","filename":"SO214_205_Vykres_vystuze_piliera_c.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222109/download","filename":"SO214_206_Vykres_vystuze_piliera_c.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222110/download","filename":"SO214_207_Vykres_vystuze_piliera_c.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222111/download","filename":"SO214_208_Vykres_vystuze_opory_c.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222112/download","filename":"SO214_209_Vykres_tvaru_a_vystuze_prechodovych_dosiek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222113/download","filename":"SO214_210_Vykres_lozisk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222114/download","filename":"SO214_301_Vykres_tvaru_a_vytycenia_nosnej_konstrukcie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222115/download","filename":"SO214_302_Vytycenie_nosnej_konstrukcie-tabulky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222116/download","filename":"SO214_303_Predpinacia_vystuz_nosnej_konstrukcie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222117/download","filename":"SO214_304_Betonarska_vystuz_nosnej_konstrukcie_1.etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222118/download","filename":"SO214_305_Betonarska_vystuz_nosnej_konstrukcie_2.etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222119/download","filename":"SO214_306_Betonarska_vystuz_priecnika_opora_c.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222120/download","filename":"SO214_307_Betonarska_vystuz_priecnika_opora_c.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222121/download","filename":"SO214_401_Vykres_mechanickeho_mostneho_zaveru.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222122/download","filename":"SO214_402_Vykres_tvaru_a_vystuze_rimsy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222123/download","filename":"SO214_403_Vykres_odvodnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222124/download","filename":"SO214_404_Vykres_bezpecnostnych_zariadeni.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222125/download","filename":"SO214_405_Vykres_zabradlia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222126/download","filename":"SO214_406_Vykres_uprav_pod_mostom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222127/download","filename":"SO214_407_Vykres_rozmiestnenia_vztaznych_a_pozorovacich_bodov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222128/download","filename":"216-00_00_Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222129/download","filename":"216-00_00_Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222130/download","filename":"216-00_01_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222131/download","filename":"216-00_02_Prehladny vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222132/download","filename":"216-00_03_Vykres vytycenia spodnej stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222133/download","filename":"216-00_04_Vykres zakladania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222134/download","filename":"216-00_05_Vykres tvaru a vystuze velkopriemerovej piloty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222135/download","filename":"216-00_06_Vykres tvaru NK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222136/download","filename":"216-00_07_Vytycenie NK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222137/download","filename":"216-00_08_Vykres vystuze NK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222138/download","filename":"216-00_09_Vykres tvaru a vystuze prechodovych dosiek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222139/download","filename":"216-00_10_Vykres tvaru a vystuze rims.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222140/download","filename":"216-00_11_Vykres bezpecnostneho zariadenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222141/download","filename":"216-00_12_Upravy pod mostom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222142/download","filename":"216-00_13_Staticky vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222143/download","filename":"216-00_14_Vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222144/download","filename":"SO 230_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222145/download","filename":"SO 230_zoznam príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222146/download","filename":"SO230_2_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222147/download","filename":"SO230_3_vzorovy_rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222148/download","filename":"SO230_4.1_pohlad_na_zaistenie_svahu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222149/download","filename":"SO230_4.2_pozdlzny_rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222150/download","filename":"SO230_5_priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222151/download","filename":"SO230_6_vykres_vytycenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222152/download","filename":"SO230_7_Vykres zabradlia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222153/download","filename":"SO230_8_detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222154/download","filename":"SO230_10_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222155/download","filename":"SO230_Obálka objektu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222156/download","filename":"SO230-09-staticky-vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222157/download","filename":"230-00.1_8_Vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222158/download","filename":"230-00.1_Titulna obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222159/download","filename":"230-00.1_TS obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222160/download","filename":"230-00.1_VV obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222161/download","filename":"230-00_Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222162/download","filename":"SO 230-00.1_1 Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222163/download","filename":"SO 230-00.1_2 Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222164/download","filename":"SO 230-00.1_3 Pozdlzny profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222165/download","filename":"SO 230-00.1_4 Vzorove priecne rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222166/download","filename":"SO 230-00.1_5 Priecne rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222167/download","filename":"SO 230-00.1_6 Vytycovaci vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222168/download","filename":"SO 230-00.1_7 Priepust v km 0_41750.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222169/download","filename":"1233_23100_00-OBALKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222170/download","filename":"1233_23100_00-ZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222171/download","filename":"1233_23100_01-TechnickaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222172/download","filename":"1233_23100_01-TS rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222173/download","filename":"1233_23100_03-POZDLZAK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222174/download","filename":"1233_23100_04-VZOROVYrez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222175/download","filename":"1233_23100_05-PRIECNErezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222176/download","filename":"1233_23100_11-StatickyVypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222177/download","filename":"23101_00-TitulnaRozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222178/download","filename":"23101_00-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222179/download","filename":"23101_01-TechnickaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222180/download","filename":"23101_01-TechnickaSpravaRozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222181/download","filename":"23101_02-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222182/download","filename":"23101_03-VytycovaciVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222183/download","filename":"23101_04-PozdlznyProfil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222184/download","filename":"23101_05-VzorovyPriecnyRez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222185/download","filename":"234-02-situace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222186/download","filename":"234-04-1-pozdlzny-rez-zaistenie.sda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222187/download","filename":"234-04-2-pozdlzny-rez.sda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222188/download","filename":"234-05-pricne-rezy.sda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222189/download","filename":"SO 234_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222190/download","filename":"SO 234_zoznam príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222191/download","filename":"SO234_03_vzorovy_priecny_rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222192/download","filename":"SO234_06_vykres_vytyceni.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222193/download","filename":"SO234_07_Vykres zabradlia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222194/download","filename":"SO234_08_detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222195/download","filename":"SO234_10_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222196/download","filename":"SO234_Obálka objektu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222197/download","filename":"SO234-09-staticky-vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222198/download","filename":"234_00.1_00_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222199/download","filename":"234_00.1_00_ZV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222200/download","filename":"234_00.1_01_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222201/download","filename":"234_00.1_01_TS_pril_SHMU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222202/download","filename":"234_00.1_01_TS_SVP_vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222203/download","filename":"234_00.1_02_sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222204/download","filename":"234_00.1_03_PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222205/download","filename":"234_00.1_04_prRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222206/download","filename":"234_00.1_05_Vzpr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222207/download","filename":"234_00.1_06_BetPrahy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222208/download","filename":"234_00.1_07_VytycSit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222209/download","filename":"SO 236_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222210/download","filename":"SO 236_zoznam príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222211/download","filename":"SO236_2_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222212/download","filename":"SO236_3_vzorovy_priecny_rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222213/download","filename":"SO236_4.1_pohlad_na_zaistenie_svahu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222214/download","filename":"SO236_4.2_pozdlzny_rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222215/download","filename":"SO236_5_priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222216/download","filename":"SO236_6_vykres_vytyceni.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222217/download","filename":"SO236_7_Vykres zabradlia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222218/download","filename":"SO236_08_detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222219/download","filename":"SO236_10_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222220/download","filename":"SO236_Obálka objektu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222221/download","filename":"SO236-09-staticky-vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222222/download","filename":"239-DRS-01-TECHNICKA SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222223/download","filename":"239-DRS-02-PODORYS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222224/download","filename":"239-DRS-03-POZDLZNY REZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222225/download","filename":"239-DRS-04-VZOROVE PRIECNE REZY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222226/download","filename":"239-DRS-05-PRIECNE REZY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222227/download","filename":"239-DRS-06-VYTYCENIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222228/download","filename":"239-DRS-07-VYSTUZ PILÓT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222229/download","filename":"239-DRS-08-VYSTUZ ZAKLADOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222230/download","filename":"239-DRS-09-VYTYCENIE RIMS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222231/download","filename":"239-DRS-10-RIMSY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222232/download","filename":"239-DRS-11-BEZPEČNOSTNE ZARIADENIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222233/download","filename":"240-00_00_Titulna obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222234/download","filename":"240-00_00_Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222235/download","filename":"240-00_01_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222236/download","filename":"240-00_02_Podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222237/download","filename":"240-00_03_Vytycovaci vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222238/download","filename":"240-00_04-1_Klincovany svah_pohlad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222239/download","filename":"240-00_04-2_Gabionovy obklad_pohlad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222240/download","filename":"240-00_05_Vzorovy priecny rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222241/download","filename":"240-00_06_Priecne rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222242/download","filename":"240-00_07_Zabradlie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222243/download","filename":"240-00_08_Staticky vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222244/download","filename":"240-00_09_Vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222245/download","filename":"300_07_00_Obalka_objektu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222246/download","filename":"300_07_00_ZV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222247/download","filename":"300_07_01_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222248/download","filename":"300_07_02_Vzorovy_rez_PP_CH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222249/download","filename":"300_07_03_Postup_razenia_PPCH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222250/download","filename":"300_07_04_Geometria_PP_CH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222251/download","filename":"300_07_05_Vzorovy_rez_PP_CHT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222252/download","filename":"300_07_06_Vzorovy_rez_PP_ZJ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222253/download","filename":"300_07_07_Vzorovy_rez_PP_CH4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222254/download","filename":"300_07_08_Postup_razenia_PPCHT_PPZJ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222255/download","filename":"300_07_09_Geometria_PP_CH4_PP_CHT_PP_ZJ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222256/download","filename":"300_07_10_PP_PPCH1_PPCH8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222257/download","filename":"300_07_11_PP_PPCH4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222258/download","filename":"300_07_12_PP-CHT2_PP-CHT5_PP-CHT7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222259/download","filename":"300_07_13_PP_PPZJ3_PPZJ6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222260/download","filename":"300_07_14_VT_PP-CH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222261/download","filename":"300_07_15_VT_PP-CH4_PP_CHT_PP_ZJ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222262/download","filename":"300_07_16_VT_DS_PP_CH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222263/download","filename":"300_07_17_VT_DS_PP_CH4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222264/download","filename":"300_07_18_VT_DS_PP_CHT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222265/download","filename":"300_07_19_VT_DS_PP_ZJ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222266/download","filename":"300_07_20_VT_DS_PP_MEZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222267/download","filename":"300_07_21_VT_DS_PP_MP_Redukciu_Tlaku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222268/download","filename":"300_07_22_VV_sekundar_PP-CHT_PP-ZJ_PP-CH4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222269/download","filename":"300_07_23_VV_klenba_PP-CHT_PP-ZJ_PP-CH4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222270/download","filename":"300_07_24_VV_klenba_PP-CHT_PP-ZJ_PP-CH4_bobtnanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222271/download","filename":"300_07_25_VV_del_stena_PP-CH1_PP-CH8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222272/download","filename":"300_07_26_VV_del_stena_PP-CHT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222273/download","filename":"300_07_27_VV_stena1_PP-CHT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222274/download","filename":"300_07_28_VV_stena2_PP-CHT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222275/download","filename":"300_07_29_VV_stena3_PP-CHT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222276/download","filename":"300_07_30_VV_del_stena_PP-ZJ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222277/download","filename":"300_07_31_VV_del_stena_PP-CHT-4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222278/download","filename":"300_07_32_VV_stena1_PP-CHT-4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222279/download","filename":"300_07_33_VV_stena2_PP-CHT-4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222280/download","filename":"300_07_34_VV_stena3_PP-CHT-4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222281/download","filename":"300_07_35_SV_PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222282/download","filename":"300_10_00_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222283/download","filename":"300_10_00_ZV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222284/download","filename":"300_10_01_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222285/download","filename":"300_10_02_SituaciaZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222286/download","filename":"300_10_03_SituaciaVP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222287/download","filename":"300_10_04_BlokSch_odvZlaby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222288/download","filename":"300_10_05_BlokSch_obrubniky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222289/download","filename":"300_10_06_VzPrRez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222290/download","filename":"300_10_07_VzPrRez_ZHYBKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222291/download","filename":"300_10_08_osadenieZlabov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222292/download","filename":"300_10_09_PozdlznyRez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222293/download","filename":"300_10_10_zhybka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222294/download","filename":"300_10_11_zmenaSklonu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222295/download","filename":"300_10_12_zmenaSklonu_detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222296/download","filename":"300_10_13_Vpustova_sachta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222297/download","filename":"300_10_14_VV_vpust_sachta1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222298/download","filename":"300_10_15_VV_vpust_sachta2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222299/download","filename":"300_10_16_detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222300/download","filename":"300_10_17_Statika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222301/download","filename":"300-12, 001 - TECHNICKA SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222302/download","filename":"300-12, 002 - PÔDORYS UZEMNENIE TUNELA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222303/download","filename":"300-12, 003 - PÔDORYS UZEMNENIE TECHNOLOGICKÉ CENTRÁLE ZÁPAD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222304/download","filename":"300-12, 004 - PÔDORYS UZEMNENIE TECHNOLOGICKÉ CENTRÁLE VÝCHOD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222305/download","filename":"300-12, 005 - VZOROVÝ PŮDORYS UZEMNENIE V MIESTE TECHNOLOGICKÝCH PREPOJOK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222306/download","filename":"300-12, 006 - PÔDORYS DIAGNOSTIKY KORÓZIE VÝSTUŽE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222307/download","filename":"300-12, 007 - PRIEČNE REZY DIAGNOSTIKOU KORÓZIE VÝSTUŽE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222308/download","filename":"300-12, 008 - VZOROVÉ SCHÉMY PRE UZEMNENIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222309/download","filename":"300-12, 009 - VÝKAZ VÝMER.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222310/download","filename":"desky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222311/download","filename":"ZOZNAM PRÍLOH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222312/download","filename":"301-00-000_Desky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222313/download","filename":"301-00-001_STS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222314/download","filename":"301-00-002_SCH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222315/download","filename":"301-00-003_PR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222316/download","filename":"301-00-004_VP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222317/download","filename":"301-00-005_ZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222318/download","filename":"301-00-006_PROPOJKY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222319/download","filename":"301-00-007_ZS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222320/download","filename":"301-00-008_PP-CH4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222321/download","filename":"301-00-009_PPUV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222322/download","filename":"301-00-010_PPUZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222323/download","filename":"301-02_000_Desky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222324/download","filename":"301-02_001_Tecnická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222325/download","filename":"301-02_002_Technická špecifikácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222326/download","filename":"301-02_003_Schema tunela.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222327/download","filename":"301-02_004_Priečný rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222328/download","filename":"301-02_005_Vetranie priečných prepojení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222329/download","filename":"30111_000_dosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222330/download","filename":"30111_000_zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222331/download","filename":"30111_001_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222332/download","filename":"30111_002_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222333/download","filename":"30111_003_BS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222334/download","filename":"30111_010_PPCHT_2_5_7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222335/download","filename":"30111_011_Priecny_rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222336/download","filename":"301-15_000_Dosky_ZD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222337/download","filename":"301-15_001_Sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222338/download","filename":"301-15_002_Specifikacie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222339/download","filename":"301-15_031_Strojni_TCZ_Podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222340/download","filename":"301-15_032_VZT_TCZ_Podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222341/download","filename":"301-15_033_Elektro_TCZ_Podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222342/download","filename":"301-15_034_Elektro_Rozvadzac_rg1_rg2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222343/download","filename":"301-15_041_Strojni_TCV_Podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222344/download","filename":"301-15_042_VZT_TCV_Podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222345/download","filename":"301-15_043_Elektro_TCV_Podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222346/download","filename":"305_00_vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222347/download","filename":"305-00_1_technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222348/download","filename":"305-00_2_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222349/download","filename":"305-00_3_pozdlzny rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222350/download","filename":"305-00_4_vzorove priecne rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222351/download","filename":"305-00_5_vytycovaci vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222352/download","filename":"305-00_6_staticky vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222353/download","filename":"305-00_7_podrobnosti.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222354/download","filename":"305-00_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222355/download","filename":"305-00_zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222356/download","filename":"310_1_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222357/download","filename":"310_2_Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222358/download","filename":"310_3_Poz rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222359/download","filename":"310_4_vzor_priecne rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222360/download","filename":"310_5_Vytyčovací výkres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222361/download","filename":"310_6_vykres_vystuze_piloty_2_5 m.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222362/download","filename":"310_7_Vykres_vystuze_piloty_8_0 m_typ1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222363/download","filename":"310_8_Vykres_vystuze_piloty_8_0 m_typ2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222364/download","filename":"310_9_Tvar a vystuz ZB venca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222365/download","filename":"310_10_Vykres schodiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222366/download","filename":"310_11_podrobnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222367/download","filename":"310_12_SV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222368/download","filename":"310_13_vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222369/download","filename":"310_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222370/download","filename":"310_zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222371/download","filename":"313-00_01_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222372/download","filename":"313-00_02.1_Prehladny_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222373/download","filename":"313-00_02.2_Prehladny_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222374/download","filename":"313-00_03_Vytycovaci_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222375/download","filename":"313-00_04_Detaily_PHS_na mostnom_objekte_208-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222376/download","filename":"313-00_05_Piloty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222377/download","filename":"313-00_Zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222378/download","filename":"316-00_01_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222379/download","filename":"316-00_02_Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222380/download","filename":"316-00_03_Prehladny_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222381/download","filename":"316-00_Zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222382/download","filename":"330-80_00 Titulna obalka-hl.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222383/download","filename":"330-80_00 Titulna obalka-ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222384/download","filename":"330-80_00 Titulna obalka-vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222385/download","filename":"330-80_00 Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222386/download","filename":"330-80_01 Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222387/download","filename":"330-80_02 Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222388/download","filename":"330-80_03 Vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222389/download","filename":"Protokol 01-2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222390/download","filename":"vyjadrenie k PD pripojka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222391/download","filename":"00_Rozp-ROZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222392/download","filename":"00_Rozp-VykazSacht.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222393/download","filename":"00_Rozp-ZozSur.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222394/download","filename":"00_Zoznam_priloh .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222395/download","filename":"01_TSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222396/download","filename":"02_Sit500.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222397/download","filename":"03_PozProf.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222398/download","filename":"04_PriecRez-ulozenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222399/download","filename":"05_KrizovanieCesty-KC-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222400/download","filename":"06_KrizovanieCesty-KC-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222401/download","filename":"07_Ulozvchran.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222402/download","filename":"08_SachtyPrefMonol-prefabrik.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222403/download","filename":"09_SachtyPrefMonol-monolit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222404/download","filename":"10_VypisPrvkov-SMD250.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222405/download","filename":"11_DetailOsadPoklopu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222406/download","filename":"12_ZoznamSuradnic.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222407/download","filename":"1 technická zpráva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222408/download","filename":"601 21 situace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222409/download","filename":"601 22 schema.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222410/download","filename":"601 23 vytýčenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222411/download","filename":"1 technická zpráva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222412/download","filename":"602 21 situace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222413/download","filename":"602 22 schema.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222414/download","filename":"602 23 vytýčenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222415/download","filename":"13XB22002_00_rozpiska_610_00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222416/download","filename":"13XB22002_00_zp_610_00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222417/download","filename":"13XB22002_01_ts_61000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222418/download","filename":"13XB22002_01_zs_610_00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222419/download","filename":"13XB22002_02_sit_61000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222420/download","filename":"13XB22002_03_ps_610_00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222421/download","filename":"13XB22002_04_vyt_610_00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222422/download","filename":"13XB22002_05_ss_61000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222423/download","filename":"13XB22002_06_vv_61000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222424/download","filename":"13XB22002_20140714_P_665_VSD_vyj.k PD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222425/download","filename":"Vyjadrenie_VSD_k_13BX22002_07_2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222426/download","filename":"614-00_00 Titulna obalka hl.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222427/download","filename":"614-00_00 Titulna obalka ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222428/download","filename":"614-00_00 Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222429/download","filename":"614-00_01 Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222430/download","filename":"614-00_02 Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222431/download","filename":"614-00_03 Krizovanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222432/download","filename":"montazne tabulky AlFe 110_22.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222433/download","filename":"Protokol 01-2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222434/download","filename":"specifikacia stoziara 614.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222435/download","filename":"vypocet skraty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222436/download","filename":"617-00_0_rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222437/download","filename":"617-00_0_zp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222438/download","filename":"617-00_1_ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222439/download","filename":"617-00_2_sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222440/download","filename":"617-00_3_vyt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222441/download","filename":"617-00_4_vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222442/download","filename":"622-00_00 Titulna obalka HL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222443/download","filename":"622-00_00 Titulna obalka TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222444/download","filename":"622-00_00 Titulna obalka vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222445/download","filename":"622-00_00 Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222446/download","filename":"622-00_01 Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222447/download","filename":"622-00_02 Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222448/download","filename":"622-00_03 Krizovanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222449/download","filename":"622-00_04 Vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222450/download","filename":"Protokol 01-2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222451/download","filename":"vyjadrenie VSD DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222452/download","filename":"00_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222453/download","filename":"00_zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222454/download","filename":"01_tchs.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222455/download","filename":"02_sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222456/download","filename":"635-00_00 Titulna obalka hl.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222457/download","filename":"635-00_00 Titulna obalka ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222458/download","filename":"635-00_00 Titulna obalka vv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222459/download","filename":"635-00_00 Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222460/download","filename":"635-00_01 Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222461/download","filename":"635-00_02 Podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222462/download","filename":"635-00_03 Schema zapojenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222463/download","filename":"635-00_04 Vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222464/download","filename":"Protokol 01-2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222465/download","filename":"vizualizacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222466/download","filename":"00_obal.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222467/download","filename":"00_zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222468/download","filename":"01_tchs.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222469/download","filename":"02_sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222470/download","filename":"03_vyt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222471/download","filename":"04_msch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222472/download","filename":"00_obal.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222473/download","filename":"00_zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222474/download","filename":"01_tchs.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222475/download","filename":"02_sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222476/download","filename":"03_vyt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222477/download","filename":"04_msch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222478/download","filename":"676-00_0_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222479/download","filename":"676-00_0_zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222480/download","filename":"676-00_1_ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222481/download","filename":"676-00_2_sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222482/download","filename":"676-00_3_pod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222483/download","filename":"676-00_4_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222484/download","filename":"676-00_5_pohlady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222485/download","filename":"1. Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222486/download","filename":"2. Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222487/download","filename":"3.Technologická schéma.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222488/download","filename":"4. Pozdĺžny profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222489/download","filename":"5. Priečny rez diaľnicou D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222490/download","filename":"6. Vzorový výkres chráničky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222491/download","filename":"7. Čuchačka na stĺpiku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222492/download","filename":"8. Orientačný stĺpik.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222493/download","filename":"9. Stĺpik KVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222494/download","filename":"10. Vytyčovací výkres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222495/download","filename":"703-00_Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222496/download","filename":"703-00_Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222497/download","filename":"330_A_Sprievodna sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222498/download","filename":"330_A_sprievodna sprava_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222499/download","filename":"A.1_DRS_01_SSUD_technicka_sprava_PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222500/download","filename":"A.1_DRS_02_SSUD_situacia_PO_DRS-PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222501/download","filename":"A.1_DRS_03_330-31_prev_SSUD_PO_1np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222502/download","filename":"A.1_DRS_04_330-31_prev_SSUD_PO_2np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222503/download","filename":"A.1_DRS_05_330-31_prev_SSUD_PO_3np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222504/download","filename":"A.1_DRS_06_330-32_prev_DOPZ_PO_1np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222505/download","filename":"A.1_DRS_07_330-32_prev_DOPZ_PO_2np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222506/download","filename":"A.1_DRS_08_330-32_prev_DOPZ_PO_3np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222507/download","filename":"A.1_DRS_09_330-36_udrzovna_PO_podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222508/download","filename":"A.1_DRS_10_330-42_garaze_nahradny_zdroj_PO_podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222509/download","filename":"A.1_DRS_SSUD_vrchna_obalka_PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222510/download","filename":"A.1_DRS_SSUD_vrchna_strana_TS_PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222511/download","filename":"A.1_DRS_SSUD_zoznam_priloh_PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222512/download","filename":"B_Celkova situacia stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222513/download","filename":"C_Koordinacny vykres stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222514/download","filename":"330_E_1_doklady_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222515/download","filename":"330_E_2_protokol obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222516/download","filename":"330_E_2_protokol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222517/download","filename":"330_E_vrchna_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222518/download","filename":"330_E_zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222519/download","filename":"701-01, 701-02 SPP vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222520/download","filename":"702-00, 703-00 vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222521/download","filename":"702-01, 702-02, 703-00 SPP vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222522/download","filename":"703-00 zmena SPP vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222523/download","filename":"130923_vyjadrenia VVS_515_516_519.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222524/download","filename":"130930_F933-DoplnenieSVP_vyjadr_kSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222525/download","filename":"E_PROTOKOL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222526/download","filename":"Inventar.a spol.ohod.drevín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222527/download","filename":"letectvo.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222528/download","filename":"list vytycovacia siet.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222529/download","filename":"SOP SR biotopy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222530/download","filename":"SPP 701-01, 701-02 vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222531/download","filename":"SPP obj 701-01, 701-02 vyjadrenie 31_7_2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222532/download","filename":"stanovisko kategoria tunel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222533/download","filename":"stanovisko MDVRRSR-hygienik .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222534/download","filename":"stanovisko Petrovany komin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222535/download","filename":"Stanovisko Presov NDS.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222536/download","filename":"stanovisko PZ HaZZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222537/download","filename":"stanovisko SOP vegetacky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222538/download","filename":"stanovisko SVP SSUD vypustanie vod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222539/download","filename":"stanovisko SVP SSUD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222540/download","filename":"stanovisko Telekom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222541/download","filename":"stanovisko TI BB k stavbe.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222542/download","filename":"stanovisko VVS 513-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222543/download","filename":"stanovisko VVS SSUD Presov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222544/download","filename":"SVP odlucovace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222545/download","filename":"SVP OZ KE potoky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222546/download","filename":"SVP OZ KE SSUD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222547/download","filename":"UR predlzenie KSU PO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222548/download","filename":"VSD 603 605 606.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222549/download","filename":"VSD SSuD 330-32.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222550/download","filename":"VSD trafostanica 675-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222551/download","filename":"VSD vyjadrenie 618 622 623.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222552/download","filename":"VSD_k_13BX22002_07_2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222553/download","filename":"VYJADRENIA-SPP_OSVO_VVS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222554/download","filename":"Vyjadrenie MV HaZZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222555/download","filename":"Vyjadrenie SPP 19-09-2013 SSUD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222556/download","filename":"vyjadrenie SPP plynovod SSUD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222557/download","filename":"Vyjadrenie VSD k 615-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222558/download","filename":"Vyjadrenie VSD k cistopisu 615-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222559/download","filename":"vyjadrenie ZSR rozvojove zamery.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222560/download","filename":"vyjadrenie ZSR trakcia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222561/download","filename":"Vyjadrenie_Presov_D1_Orange.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222562/download","filename":"Vyjadrenie_Presov_D1_Telekom_652.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222563/download","filename":"Vyjadrenie_Presov_D1_Telekom_653.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222564/download","filename":"Vyjadrenie_Presov_D1_Telekom_661.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222565/download","filename":"Vyjadrenie_Presov_D1_Telekom_662.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222566/download","filename":"Vyjadrenie_Presov_D1_Telekom_663.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222567/download","filename":"Vyjadrenie_Presov_D1_Telekom_664.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222568/download","filename":"330_F_1_TS obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222569/download","filename":"330_F_vrchna obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222570/download","filename":"330_F_zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222571/download","filename":"F_2_Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222572/download","filename":"F_POV_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222573/download","filename":"Zväzok 1_Prešov západ-Prešov juh_užšia súťaž.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222574/download","filename":"ZV2 D1 Prešov západ - Prešov juh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222575/download","filename":"Zv3 C1 Prešov - Vseobecne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222576/download","filename":"Zv3 C2 Prešov - Vseobecne TKP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577266/content/222577/download","filename":"Zv3 C3 Prešov - Zvlastne TKP.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM/2017/0121 - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh 18. Máj 2018 18. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985281/content/743845/download","filename":"DZM_2017_0121_0002_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810459/content/629101/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk D1 Prešov.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810485/content/629354/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmiemienok účasti Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie podmienok účasti č.2 22. Jún 2015 22. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577272/content/222579/download","filename":"D1 Prešov_vysvetlenia2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. Júl 2016 19. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691948/content/516543/download","filename":"Oznámenie o výsledku Prešov.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810512/content/629438/download","filename":"Zapisnica z otvárania kritérií.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 2 23. Máj 2018 23. Máj 2018 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie podmienok účasti č.3 23. Jún 2015 23. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577275/content/222580/download","filename":"D1 Prešov_vysvetlenia3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, otváranie častí ponúk "Ostatné" 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577278/content/215682/download","filename":"INO (5).pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810434/content/629058/download","filename":"Správa o zákazke D1 Prešov západ - Prešov juh.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie podmienok účasti 19. Jún 2015 19. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577269/content/222578/download","filename":"D1 Prešov_vysvetlenia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.1 13. Apríl 2017 13. Apríl 2017 []
Iný dokument k zákazke Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh §136 ods. 9 písm. b) 10. December 2015 10. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577281/content/215698/download","filename":"Prešov 136 ods. 9. písm b).pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2017/0121-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 23. Marec 2018 23. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959269/content/752215/download","filename":"ZM_2017_0121_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha 6. Apríl 2017 6. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802517/content/603144/download","filename":"ZM_2017_0121_podpsiana verzia.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×