Obstarávanie

Realizácia stavby „Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodňu nového typu“


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
37 908 434,00
Konečná suma(Bez DPH):
37 908 434,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232220-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Realizácia stavby Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodňu nového typu, uskutočnenie stavebných a montážnych prác, dodávok, skúšok a uvedenie do prevádzky. Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodňu nového typu bude riešiť, okrem iného dodávku transformátora 400/110/33 kV a vybudovanie jeho stanovišťa, demontáž existujúcich HOK a likvidáciu základov týchto HOK, demontáž vypínačov a ich opätovnú montáž do nových polí, výstavbu 15-tich kompletných polí nového typu 400 kV (technologickej a stavebnej časti) s tepelnou a dynamickou skratovou odolnosťou prípojníc a horných prepojení 50/125 kA a so skratovou odolnosťou prístrojov v poliach (menovitý vypínací, krátkodobý a dynamický prúd) 40/40/100 kA v zmysle súčasne platných noriem STN EN, výstavbu novej BSP s umiestnením zariadenia vlastnej spotreby (VS) a zariadenia RIS-u pre VS, vybudovanie troch systémov hlavných prípojníc. Predmetom zákazky sú aj súvisiace projektové a inžinierske činnosti.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 5 37 908 434,00 Neuvedené EUR 20. Apríl 2017 82958

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka- KLEMENT a.s. 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810146/content/628456/download","filename":"Ponuka KLEMENT a.s..pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 2016-0246-1180530 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810162/content/628521/download","filename":"ZoD_2016_0246_1180530.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa §44 ods. 2 zákona č.25/2006 Z.z. 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798375/content/572772/download","filename":"§44 ods.2 _Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 30. November 2016 30. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/743045/content/505574/download","filename":"Informácia podľa § 41.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810109/content/628256/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenie splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Potvrdenie o zverejnení zmluvy 2016-0246-1180530 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810170/content/628579/download","filename":"Potvrdenie o zverejnení zmluvy.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k ZoD č. 2016-0246-1180530: Realizácia stavby „Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodňu nového typu“. 19. December 2017 19. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914183/content/765691/download","filename":"2016-0246-1180530_01 - potvrdenka.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Informácia o zozname subdodávateľov podľa § 64 ods. 1 písm. e) bod 2 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929861/content/714366/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 2_za r 2017_Realizacia stavby_Prechod rozvodne 400 kV PBiskupice na Rz noveho typu.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 14. Február 2017 14. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/779514/content/585090/download","filename":"INFORMÁCIA § 41 -1 -kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka- Alter Energo, a.s. a SAG Elektrovod, a.s. 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810134/content/628433/download","filename":"Ponuka Alter Energo+SAG Elektrovod.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke v zmysle §21 ods.3 28. Apríl 2017 28. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813616/content/638971/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 21.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k ZoD č. 2016-0246-1180530: Realizácia stavby „Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodňu nového typu“. 19. December 2017 19. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914167/content/765582/download","filename":"D1 k ZoD 2016_0246_1180530_01_Redigované.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka- LiV ELEKTRA, a.s. 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810128/content/628326/download","filename":"Ponuka LiV ELEKTRA, a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka- VUJE, a.s. 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810148/content/628461/download","filename":"Ponuka VUJE, a.s..pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Informácia o sume podľa § 64 ods. 1 písm. d) bod 2 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930786/content/717780/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 2_za r 2017_Realizacia stavby_Prechod rozvodne 400 kV PBiskupice na Rz noveho typu.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka- EGEM s.r.o. 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810123/content/628272/download","filename":"Ponuka EGEM s.r.o..pdf"}]
Zápisnica časť OSTATNÉ 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810119/content/628266/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia časti ponúk OSTATNÉ.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk časť KRITÉRIÁ 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810115/content/628264/download","filename":"Zápisnica z otvárania časti ponúk KRITÉRIÁ.pdf"}]
Zápisnica časť KRITÉRIÁ 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810121/content/628269/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia časti ponúk KRITÉRÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810121/content/628270/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia časti ponúk KRITÉRIÁ-záver.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk časť OSTATNÉ 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/809645/content/626832/download","filename":"Zápisnica z otvárania časti ponúk OSTATNÉ.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×