Obstarávanie

Lieky ATC skupiny S01LA05


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
6 870 840,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 870 840,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33662100-9
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lieky ATC skupiny S01LA05

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PHARMOS, a.s. 6 6 870 840,00 Neuvedené EUR 24. Máj 2017 84190

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka UNIPHARMA 29. Máj 2017 29. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826824/content/586020/download","filename":"Ponuka UNIPHARMA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka MED-ART 29. Máj 2017 29. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826838/content/586047/download","filename":"Ponuka_MED-ART.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 211/2017 29. Máj 2017 29. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826844/content/586126/download","filename":"ZML_211_2017.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Oznámenie o vyhlásení verejného obstaráavania 30. Január 2017 30. Január 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka PHARMOS 29. Máj 2017 29. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826842/content/586124/download","filename":"Ponuka_PHARMOS.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 211_2017 29. Máj 2017 29. Máj 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. Máj 2017 29. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826820/content/586004/download","filename":"Zapisnica z otvarania casti ponuk Kriteria_S01LA05.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka MEDICAL GROUP SK a.s. 29. Máj 2017 29. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826827/content/586029/download","filename":"Ponuka_MEDICAL GROUP SK_1 cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826827/content/586030/download","filename":"Ponuka_MEDICAL GROUP SK_2 cast.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 29. Máj 2017 29. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826822/content/586010/download","filename":"Sprava_S01LA05.pdf"}]
Iný dokument k zákazke CKZ c 1 k RD 211_2017 29. Máj 2017 29. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826851/content/586131/download","filename":"ZML_224_2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 29. Máj 2017 29. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826831/content/586036/download","filename":"Ponuka_TRANSMEDIC SLOVAKIA.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 29. Máj 2017 29. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826818/content/586003/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia podmienok ucasti_S01LA05.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 26. Marec 2018 26. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959912/content/755102/download","filename":"Suma skutocneho uhradenia za rok 2017_S01LA05.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 29. Máj 2017 29. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826815/content/585983/download","filename":"Zapisnica po EA_S01LA05.PDF"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Február 2017 10. Február 2017 []
Súťažné podklady Sutazne podklady 5. Január 2017 5. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758570/content/475977/download","filename":"Sutazne podklady_S01LA05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758570/content/475978/download","filename":"Ramcova dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758570/content/475979/download","filename":"JED-jednotny europsky dokument.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka PHAREX 29. Máj 2017 29. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826834/content/586038/download","filename":"Ponuka_PHAREX_1 cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826834/content/586039/download","filename":"Ponuka PHAREX_2 cast.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. Máj 2017 29. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826813/content/585979/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk - profil.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 20. Február 2017 20. Február 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného plnenia zmluvy 20. December 2018 20. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014826/content/895192/download","filename":"Suma skutocneho uhradenia za celé obdobie platnosti Rámcovej dohody_S01LA05.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×