Obstarávanie

Modernizácia a zateplenie MŠ Medzibrodie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Medzibrodie nad Oravou
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
194 715,00
Konečná suma(Bez DPH):
183 333,00
Zaplatené:
94.15%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45210000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom stavebných prác je obnova budovy materskej školy a obecného úradu v obci. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TetraStav, s.r.o. 3 183 333,00 Neuvedené EUR 5. Jún 2017 84356

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov TetraStav, s.r.o. 7. Jún 2017 7. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607824/download","filename":"1. Výpis zo zoznamu podnikateľov str. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607825/download","filename":"2. Výpis zo zoznamu podnikateľov str. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607826/download","filename":"3. Výpis zo zoznamu podnikateľov str. 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607828/download","filename":"4. Čestné vyhlásenie - §26 ods. 1 písm. h).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607829/download","filename":"5. Čestné vyhlásenie - §26 ods. 1 písm. i) .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607830/download","filename":"6. Čestné vyhlásenie - §26 ods. 1 písm. j).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607831/download","filename":"7. Zoznam stavebných prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607832/download","filename":"8. Doklad o uspokojivom vykonaní stavebných prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607833/download","filename":"9.1. Doklad o vzdelaní.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607834/download","filename":"9.2. Doklad o vzdelaní.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607835/download","filename":"9.3. Doklad o vzdelaní.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607836/download","filename":"10. Čestné vyhlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607837/download","filename":"11. Certifikát Systém manažérstva kvality.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607838/download","filename":"12. Certifikát Systém enviro.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607839/download","filename":"Medzibrodie nad oravou - CP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607840/download","filename":"sken0004.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607841/download","filename":"sken0005.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607842/download","filename":"sken0006.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607843/download","filename":"sken0007.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607844/download","filename":"sken0008.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607845/download","filename":"sken0009.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607846/download","filename":"sken0010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607847/download","filename":"sken0011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607848/download","filename":"sken0013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607849/download","filename":"sken0014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607850/download","filename":"sken0015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607851/download","filename":"sken0016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607852/download","filename":"sken0017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607853/download","filename":"sken0018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607854/download","filename":"sken0019.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607855/download","filename":"sken0020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830695/content/607856/download","filename":"sken0021.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319324/download","filename":"Suťažné podklady – Medzibrodie nad Oravou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319325/download","filename":"01 - vypocty - MS MEDZIBRODIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319326/download","filename":"02 - katalog A B C - VML LS1 LS3 LS4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319327/download","filename":"03 - katalog D - S604.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319328/download","filename":"04 - katalog E - CHARON PMMA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319329/download","filename":"05 - katalog F - S218.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319330/download","filename":"07 - katalog H - VML AP4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319331/download","filename":"08 - katalog I - CORIDOR U.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319332/download","filename":"09 - katalog J - PLAST 2 LED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319333/download","filename":"06 - katalog G - PLAST H LED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319334/download","filename":"10 - katalog K - S400.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319335/download","filename":"2015_074_DSP_041_001_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319336/download","filename":"2015_074_DSP_041_002_Elektroinštalácia 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319337/download","filename":"2015_074_DSP_041_003_Elektroinštalácia 2.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319338/download","filename":"2015_074_DSP_041_005_Zoznam_dokumentacie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319339/download","filename":"2015_074_DSP_041_006_Obálka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319340/download","filename":"2015_074_Modernizácia a zateplenie MŠ Medzibrodie-výkaz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319341/download","filename":"124 - (124) - MŠ Medzibrodie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319342/download","filename":"MS OU Medzibrodie 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319343/download","filename":"MS OU Medzibrodie 2NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319344/download","filename":"MS OU Medzibrodie schéma kotolne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319345/download","filename":"MS OU Medzibrodie schéma sústavy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319346/download","filename":"MS OU Medzibrodie TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319347/download","filename":"A-01 - Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319348/download","filename":"A-02 - Pôdorys 1.n.p. - návrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319349/download","filename":"A-03 - Pôdorys 2.n.p. - návrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319350/download","filename":"A-03 - Pôdorys 2.n.p. - návrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319351/download","filename":"A-04 - Podstrešný priestor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319352/download","filename":"A-05 - Rez A-A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319353/download","filename":"A-06 - Rez B-B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319354/download","filename":"A-07 - Rezy C-C, D-D.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319355/download","filename":"A-08 - Pohľad JZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319356/download","filename":"A-10 - Pohľad SV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319357/download","filename":"A-09 - Pohľad JV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319358/download","filename":"A-11 - Pohľad SZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319359/download","filename":"A-12 - Výpis okien.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319360/download","filename":"A-13 - Výpis vchodových dverí.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319361/download","filename":"Detaily Medzibrodie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319362/download","filename":"Obálka - MŠ Medzibrodie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319363/download","filename":"SIEA_EAB MŠ Medzibrodie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319364/download","filename":"Správa EAB MŠ Medzibrodie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319365/download","filename":"Sprievodná správa - MŠ Medzibrodie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319366/download","filename":"Sprievodná správa - MŠ Medzibrodie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319367/download","filename":"Technická správa - MŠ Medzibrodie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373120/content/319368/download","filename":"Rozpočet s výkazom výmer-final.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. Jún 2017 7. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830691/content/607765/download","filename":"Príloha 2_Zapisnica z uvodneho vyhodnotenia Mdezd.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MBM-group, a.s. 7. Jún 2017 7. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830701/content/607882/download","filename":"sken.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830701/content/607883/download","filename":"sken0001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830701/content/607884/download","filename":"sken0002.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830701/content/607885/download","filename":"sken0003.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830701/content/607886/download","filename":"Kópia ponuky.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830701/content/607887/download","filename":"podpísané.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STAVPOČ s.r.o. 7. Jún 2017 7. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830699/content/607866/download","filename":"scan.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830699/content/607867/download","filename":"stavpoč.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok k zmluve 13. Júl 2017 13. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847377/content/554074/download","filename":"Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. MŠ-MNO-2016-2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia 17. Január 2017 17. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765289/content/504597/download","filename":"Infomacia o vysledku vyhodnotenia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov 29.01.2016 29. Január 2016 29. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373123/content/319369/download","filename":"Redakcna oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373123/content/319370/download","filename":"Suťažné podklady – Medzibrodie nad Oravou Oprava.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk - podľa §41 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/373126/content/319371/download","filename":"41-Medzibrodie.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Jún 2017 7. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830703/content/607889/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Jún 2017 7. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830689/content/607762/download","filename":"Príloha 2_Zapisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok Mdezd.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 7. Jún 2017 7. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830693/content/607795/download","filename":"Príloha 2_Zapisnica z vyhodnotenia Mdezd 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830693/content/607796/download","filename":"Príloha 2_Zapisnica z vyhodnotenia Mdezd.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 8. Jún 2017 8. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831269/content/611320/download","filename":"sken Medzibrodie ( Zmluva o dielo ).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 7. Október 2017 7. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/884898/content/611900/download","filename":"2017-10-02-085450-Scan-dodatok___._2_-M__-1.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×