Obstarávanie

Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
776 644,00
Konečná suma(Bez DPH):
775 646,00
Zaplatené:
99.87%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113600-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
11

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je kúpa tovaru bitúmenová zmes obaľovaná za tepla vo výrobni uchádzača/predávajúceho bez dovozu. Verejný obstarávateľ/kupujúci bude priebežne, počas trvania zmluvy bitúmenovú zmes podľa vlastnej potreby odoberať vo výrobni uchádzača/predávajúceho na základe čiastkových objednávok. Predpokladaný denný odber je 12 ton (2 vozidlá po 6 ton) v rámci jednotlivých stredísk. Z dôvodu zabezpečenia technických a kvalitatívnych parametrov tovaru, obaľovacie centrum musí byť vzdialené maximálne do 55 km od jednotlivých stredísk verejného obstarávateľa v rámci jednotlivých častí. Celkové predpokladané množstvo celého predmetu zákazky je 14 950 ton.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. 4 92 998,00 Neuvedené EUR 12. Jún 2017 84569
ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. 2 41 000,00 Neuvedené EUR 12. Jún 2017 84570
STRABAG s.r.o. 2 135 000,00 Neuvedené EUR 12. Jún 2017 84571
STRABAG s.r.o. 1 69 532,00 Neuvedené EUR 12. Jún 2017 84572
Inžinierske stavby, a. s. 1 59 216,00 Neuvedené EUR 20. Jún 2017 84573
CESTY NITRA, a.s. 1 111 000,00 Neuvedené EUR 12. Jún 2017 84574
Doprastav Asfalt, a.s. 4 29 000,00 Neuvedené EUR 12. Jún 2017 84575
UNIASFALT s.r.o. 5 30 800,00 Neuvedené EUR 19. Jún 2017 84576
CESTY NITRA, a.s. 4 50 400,00 Neuvedené EUR 12. Jún 2017 84577
STRABAG s.r.o. 4 118 000,00 Neuvedené EUR 12. Jún 2017 84578
CESTY NITRA, a.s. 5 38 700,00 Neuvedené EUR 12. Jún 2017 84579

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla-časť č.11 14. Júl 2017 14. Júl 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla-časť č.4 14. Júl 2017 14. Júl 2017 []
Zmluva Kúpna zmluva-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla-časť č.4 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848118/content/556906/download","filename":"055 2017.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia počas trvania zmlúv 15. Január 2019 15. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018540/content/902824/download","filename":"Suma skutočného plnenia - Bitúmenová zmes (2).pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla-časť č.6 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848146/content/556974/download","filename":"056 2017.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 1. Marec 2017 1. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/784336/content/608896/download","filename":"súťažné podklady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848228/content/557158/download","filename":"Ponuka Inžinierske stavby Košice.pdf"}]
Iný dokument k zákazke oznámenie z UVO-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 21. Júl 2017 21. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852883/content/575368/download","filename":"list z UVO.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla-časť č.1 21. Júl 2017 21. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852836/content/575272/download","filename":"052 2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852836/content/575273/download","filename":"052 2017.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 19. Júl 2017 19. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851437/content/568584/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk-bitúmen.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851437/content/568585/download","filename":"SKM_C554e17071913490.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848245/content/557252/download","filename":"1-6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848245/content/557253/download","filename":"16-20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848245/content/557254/download","filename":"7-15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848245/content/557255/download","filename":"21-35.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848245/content/557256/download","filename":"36-39.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848245/content/557257/download","filename":"40-67.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848245/content/557258/download","filename":"68-89.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848245/content/557259/download","filename":"90-100.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848245/content/557260/download","filename":"101-123.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848288/content/557485/download","filename":"ponuka Cesty Nitra.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla-časť č.5 14. Júl 2017 14. Júl 2017 []
Zmluva Kúpna zmluva-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla-časť č.7 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848148/content/556976/download","filename":"057 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848262/content/557381/download","filename":"Strabag ponuka.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla-časť č.2 14. Júl 2017 14. Júl 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848302/content/557557/download","filename":"ponuka ZEDA.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk-bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 13. Júl 2017 13. Júl 2017 []
Zmluva Kúpna zmluva-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla-časť č.8 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848153/content/556987/download","filename":"065 2017.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 13. Júl 2017 13. Júl 2017 []
Zmluva Kúpna zmluva-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla-časť č.10 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848165/content/556992/download","filename":"059 2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla-časť č.1 14. Júl 2017 14. Júl 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla-časť č.7 14. Júl 2017 14. Júl 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla-časť č.6 14. Júl 2017 14. Júl 2017 []
Zmluva Kúpna zmluva-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla-časť č.2 21. Júl 2017 21. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852844/content/575292/download","filename":"053 2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla-časť č.10 14. Júl 2017 14. Júl 2017 []
Iný dokument k zákazke Iný dokument k zákazke - oprava oznámenia 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848631/content/558589/download","filename":"2017-OJS133-272066-sk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848317/content/557671/download","filename":"ponuka DPS Asfalt.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 13. Júl 2017 13. Júl 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 27. Marec 2018 27. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/960286/content/756245/download","filename":"Suma skutočného plnenia-bitúmenová zmes.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku EÚ - Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 3. Marec 2017 3. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/785448/content/619642/download","filename":"vyhlásenie VO vo vestníku EÚ.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla-časť č.9 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848161/content/556990/download","filename":"058 2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla-časť č.3 14. Júl 2017 14. Júl 2017 []
Odkaz na oznámenie Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 3. Marec 2017 3. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/785443/content/619636/download","filename":"oznamenie-2727_-_mst.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla-časť č.9 14. Júl 2017 14. Júl 2017 []
Zmluva Kúpna zmluva-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla-časť č.5 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848132/content/556961/download","filename":"066 2017.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 21. Júl 2017 21. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852828/content/575222/download","filename":"zápisnica otváranie bitumenová zmes.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk - Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 21. Júl 2017 21. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852814/content/575195/download","filename":"zápisnica vyhodnotenie bitumen.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke - Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 21. Júl 2017 21. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852807/content/575189/download","filename":"Správa o zákazke bitúmenová zmes.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla-časť č.8 14. Júl 2017 14. Júl 2017 []
Zmluva Kúpna zmluva-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla-časť č.1 13. Júl 2017 13. Júl 2017 []
Zmluva Kúpna zmluva-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla-časť č.3 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848113/content/556904/download","filename":"054 2017.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla-časť č.11 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848170/content/556997/download","filename":"060 2017.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva-Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla-časť č.2 13. Júl 2017 13. Júl 2017 []
Iný dokument k zákazke Iný dokument k zákazke - oprava oznámenia 18. Júl 2017 18. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/850548/content/565907/download","filename":"oznamenie-10128_-_iox.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke - Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 13. Júl 2017 13. Júl 2017 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×