CPV kód

31320000-5

Elektrické rozvodné káble

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 1 218 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 4 750 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 5 700 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 586 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 2 370 EUR
Slovenské národné divadlo 1 1 450 EUR
Encyklopedický ústav SAV 1 183 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 217 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 86 114 789 053 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 8 0 Neuvedná
Východoslovenská distribučná, a. s. 15 14 232 067 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KONEX elektro, spol. s r.o. 2 5 316 EUR
IMAO electric, s. r. o. 1 235 EUR
PC SEMA, s.r.o. 1 750 EUR
ITSK, s.r.o. 1 183 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 2 1 640 EUR
VEREX ŽILINA, a.s. 3 12 209 409 EUR
Prysmian Kablo s.r.o. 61 67 061 081 EUR
ENSLO, s.r.o. 2 1 825 884 EUR
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. 2 8 507 552 EUR
HerzKab GmbH 10 9 311 600 EUR
FUX Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi ZRt. 16 2 954 556 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
NKT s.r.o. 4 24 170 274 EUR
TOPLIGHT, s.r.o. 1 1 450 EUR
OSKO, a.s. 3 6 633 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
PA Energocomplekt Ltd. 4 2 981 030 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Samonosný trojžilový VN kábel Západoslovenská distribučná, a.s. 1 819 300 1819300.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 16 610 000 16610000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 7
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 111 215 111215.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 292 734 292734.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 1 561 847 1561847.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Samonosný trojžilový VN kábel Západoslovenská distribučná, a.s. 6 584 6584.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 909 379 909379.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Samonosný trojžilový VN kábel Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Tovary Nie 1
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 980 572 980572.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Samonosný trojžilový VN kábel Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Tovary Nie 1
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 672 047 672047.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Samonosný trojžilový VN kábel Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Tovary Nie 1
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 1 082 789 1082789.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Samonosný trojžilový VN kábel Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Tovary Nie 1
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 1 153 568 1153568.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Elektroinštalačný materiál Slovenské národné divadlo 1 740 1740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 165 1164.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektro-materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 461 1461.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál II. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 380 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektro-materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 911 911.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
nákup káblov a batérií Encyklopedický ústav SAV 370 370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektroinštalačného materiálu Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 7 055 7055.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 1 926 746 1926746.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Samonosný trojžilový VN kábel Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Tovary Nie 1
Elektro-materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 790 1790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 1 099 506 1099506.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 1 356 130 1356130.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 1 434 018 1434018.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 2 452 176 2452176.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II Západoslovenská distribučná, a.s. 26 000 000 26000000.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Elektro-materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 480 480.41 EUR 2019 Tovary Nie 1
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 777 465 777465.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II Západoslovenská distribučná, a.s. 26 000 000 26000000.0 EUR 2020 Tovary Nie 5
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II Západoslovenská distribučná, a.s. 1 366 150 1366150.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Samonosný trojžilový VN kábel Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Tovary Nie 1
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II Západoslovenská distribučná, a.s. 256 032 256032.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Silnoprúdové zemné káble VN Východoslovenská distribučná, a. s. 981 155 981155.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kábel CGSG 5x35 (5Cx35) =H07RN-F 5G35 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 949 949.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II Západoslovenská distribučná, a.s. 2 129 057 2129057.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Silnoprúdové zemné káble VN Východoslovenská distribučná, a. s. 143 062 143062.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Káble 3 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 282 282.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Silnoprúdové zemné káble VN Východoslovenská distribučná, a. s. 2 712 271 2712271.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II Západoslovenská distribučná, a.s. 759 198 759198.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Silnoprúdové zemné káble VN Východoslovenská distribučná, a. s. 19 511 19511.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Káble a izolované vodiče Západoslovenská distribučná, a.s. 421 956 421956.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Silnoprúdové zemné káble NN Východoslovenská distribučná, a. s. 3 349 902 3349902.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II Západoslovenská distribučná, a.s. 2 167 083 2167083.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Silnoprúdové zemné káble NN Východoslovenská distribučná, a. s. 197 047 197047.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Silnoprúdové zemné káble VN Východoslovenská distribučná, a. s. 65 312 65312.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Samonosný trojžilový VN kábel Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Tovary Nie 1
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II Západoslovenská distribučná, a.s. 1 732 144 1732144.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Samonosný trojžilový VN kábel Západoslovenská distribučná, a.s. 2016 Tovary Nie 1
Silnoprúdové zemné káble NN Východoslovenská distribučná, a. s. 335 225 335225.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Silnoprúdové zemné káble VN Východoslovenská distribučná, a. s. 274 014 274014.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II Západoslovenská distribučná, a.s. 1 170 436 1170436.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Silnoprúdové zemné káble VN Východoslovenská distribučná, a. s. 194 038 194038.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Silnoprúdové zemné káble NN Východoslovenská distribučná, a. s. 295 982 295982.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Káble NN, VN a NN Izolované vodiče II Západoslovenská distribučná, a.s. 657 002 657002.0 EUR 2020 Tovary Nie 3

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×