Obstarávanie

Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy v meste Dolný Kubín


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Dolný Kubín
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 392 237,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 392 237,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60112000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare) civilná zákazka na poskytnutie služby. Predmetom verejného obstarávania je uzavretie Zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Dolný Kubín (ďalej aj Zmluva v príslušnom gramatickom tvare), ktorej predmetom je a)záväzok Dopravcu poskytovať počas účinnosti tejto Zmluvy služby vo verejnom záujme bližšie špecifikované v tejto Zmluve a b)záväzok Objednávateľa poskytovať Dopravcovi počas účinnosti tejto Zmluvy úhradu za poskytnuté služby vo verejnom záujme a to za podmienok stanovených v tejto Zmluve. Tento popis je len základným orientačným popisom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ARRIVA Liorbus, a.s. 1 5 392 237,00 Neuvedené EUR 20. Október 2017 89142

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Máj 2017 2. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815535/content/647190/download","filename":"mhd_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815535/content/647191/download","filename":"mhd_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815535/content/647192/download","filename":"mhd_03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815535/content/647193/download","filename":"mhd_05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815535/content/647194/download","filename":"mhd_07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815535/content/647195/download","filename":"mhd_12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815535/content/647196/download","filename":"mhd_51.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815535/content/647197/download","filename":"mhd_100.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815535/content/647198/download","filename":"Cenový výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815535/content/647199/download","filename":"Súťažné podklady_final.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 30. Máj 2017 30. Máj 2017 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 15. Jún 2017 15. Jún 2017 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. November 2017 4. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898205/content/693991/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 4. November 2017 4. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898211/content/694024/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 1 26. Máj 2017 26. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826495/content/583757/download","filename":"Vysvetlenie č. 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odôvodnenie nezrušenia postupu 4. November 2017 4. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898202/content/693987/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia postupu.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 1 4. November 2017 4. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898213/content/694028/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk 4. November 2017 4. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898207/content/694003/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk_KRITÉRIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898207/content/694004/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk_OSTATNÉ.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ ZMLUVA O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME A ZABEZPEČENÍ MESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY OSÔB V MESTE DOLNÝ KUBÍN 4. November 2017 4. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898215/content/694031/download","filename":"Zmluva.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. Júl 2017 6. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/843256/content/677642/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnice o posúdení splnenia podmienok účasti 4. November 2017 4. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898209/content/694016/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Ostatné_02.06.2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898209/content/694017/download","filename":"Príloha_Ostatné_02.06.2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898209/content/694018/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Ostatné_15.6.2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898209/content/694019/download","filename":"Príloha_Ostatné_15.6.2017.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×