Obstarávanie

Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II.etapa km 4,7-7,3


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
13 965 857,00
Konečná suma(Bez DPH):
13 965 857,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka Žilina II.etapa km 4,77,3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzkoch 2 až 5 súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 8 13 965 857,00 Neuvedené EUR 22. November 2017 89472

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915488/content/773746/download","filename":"Metrostav a. s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915440/content/773607/download","filename":"CESTY NITRA, a.s..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 29. November 2017 29. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/906232/content/729851/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915447/content/773624/download","filename":"CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Máj 2017 3. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654964/download","filename":"B1 Prehladna siuaciat 50-IIetapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654965/download","filename":"B1 Prehladna siuaciat 50-IIetapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654966/download","filename":"A Sprievodna sprava_II-Etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654967/download","filename":"A Sprievodna sprava_II-Etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654968/download","filename":"B2_sit10-2etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654969/download","filename":"B2_sit10-2etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654970/download","filename":"B3_Pozdlzny rez 10t-2etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654971/download","filename":"B3_Pozdlzny rez 10t-2etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654972/download","filename":"B4 Ortofotomapa 10-2etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654973/download","filename":"B4 Ortofotomapa 10-2etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654974/download","filename":"1230_C_00-Legenda-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654975/download","filename":"1230_C_00-Legenda-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654976/download","filename":"Zoznam prílohKOORD-II.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654977/download","filename":"Zoznam prílohKOORD-II.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654978/download","filename":"1230_C_01-koord5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654979/download","filename":"1230_C_01-koord5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654980/download","filename":"1230_C_01-koord4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654981/download","filename":"1230_C_01-koord4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654982/download","filename":"1230_C_01-koord6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654983/download","filename":"1230_C_01-koord6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654984/download","filename":"C2_01-TechnickaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654985/download","filename":"C2_01-TechnickaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654986/download","filename":"C2_01-TechnickaSprava-obal.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654987/download","filename":"C2_01-TechnickaSprava-obal.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654988/download","filename":"C2_01-TechnickaSprava-spolu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654989/download","filename":"C2_01-TechnickaSprava-spolu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654990/download","filename":"C2-00-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654991/download","filename":"C2-00-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654992/download","filename":"C2-02_5-DZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654993/download","filename":"C2-02_5-DZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654994/download","filename":"C2-02_4-DZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654995/download","filename":"C2-02_4-DZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654996/download","filename":"C2-02_3-DZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654997/download","filename":"C2-02_3-DZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654998/download","filename":"02200_0000-Bytcica_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/654999/download","filename":"02200_0000-Bytcica_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655000/download","filename":"02200_0000-ku Bytcica-ZozPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655001/download","filename":"02200_0000-ku Bytcica-ZozPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655002/download","filename":"02200_0100-Bytcica_TS_rozp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655003/download","filename":"02200_0100-Bytcica_TS_rozp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655004/download","filename":"02200_0100-rekultivacia DZ-ku Bytcica-sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655005/download","filename":"02200_0100-rekultivacia DZ-ku Bytcica-sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655006/download","filename":"02200_0201-bytcica_A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655007/download","filename":"02200_0201-bytcica_A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655008/download","filename":"02200_0202-bytcica_102200_0260x445.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655009/download","filename":"02200_0202-bytcica_102200_0260x445.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655010/download","filename":"02200_0203-bytcica_630x02200_0297.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655011/download","filename":"02200_0203-bytcica_630x02200_0297.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655012/download","filename":"02200_0204_bytcica_840x02200_0297.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655013/download","filename":"02200_0204_bytcica_840x02200_0297.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655014/download","filename":"odborne stanoviska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655015/download","filename":"odborne stanoviska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655016/download","filename":"030-00_01-TechSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655017/download","filename":"030-00_01-TechSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655018/download","filename":"03000_00-Tit_list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655019/download","filename":"03000_00-Tit_list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655020/download","filename":"03000_00-zoz-pril.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655021/download","filename":"03000_00-zoz-pril.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655022/download","filename":"03000_01-TS-Tit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655023/download","filename":"03000_01-TS-Tit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655024/download","filename":"03000_02-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655025/download","filename":"03000_02-sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655026/download","filename":"03200_0000-II.etapa-DRS-ZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655027/download","filename":"03200_0000-II.etapa-DRS-ZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655028/download","filename":"03200_0000-II.etapa-tit.list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655029/download","filename":"03200_0000-II.etapa-tit.list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655030/download","filename":"03200_0000-II.etapa-TS-tit.list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655031/download","filename":"03200_0000-II.etapa-TS-tit.list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655032/download","filename":"03200_0100-II.etapa-TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655033/download","filename":"03200_0202-II.etapa-SIT-2.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655034/download","filename":"03200_0100-II.etapa-TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655035/download","filename":"03200_0203-II.etapa-SIT-2.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655036/download","filename":"03200_0202-II.etapa-SIT-2.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655037/download","filename":"03200_0300-II.etapa-rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655038/download","filename":"03200_0203-II.etapa-SIT-2.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655039/download","filename":"03200_0201-II.etapa-SIT-2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655040/download","filename":"03200_0300-II.etapa-rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655041/download","filename":"05200_0000-TitulnaRozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655042/download","filename":"03200_0201-II.etapa-SIT-2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655043/download","filename":"05200_0000-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655044/download","filename":"05200_0000-TitulnaRozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655045/download","filename":"05200_0010-TechnickaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655046/download","filename":"05200_0000-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655047/download","filename":"05200_0010-TS-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655048/download","filename":"05200_0010-TechnickaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655049/download","filename":"05200_0021-Situacia1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655050/download","filename":"05200_0010-TS-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655051/download","filename":"05200_0022-Situacia2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655052/download","filename":"05200_0021-Situacia1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655053/download","filename":"05200_0031-PozdlznyProfil_B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655054/download","filename":"05200_0022-Situacia2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655055/download","filename":"05200_0032-PozdlznyProfil_G.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655056/download","filename":"05200_0031-PozdlznyProfil_B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655057/download","filename":"05200_0040-VzorovyRez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655058/download","filename":"05200_0032-PozdlznyProfil_G.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655059/download","filename":"05200_0050-Sachty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655060/download","filename":"05200_0040-VzorovyRez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655061/download","filename":"05200_0060-VyustneObjekty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655062/download","filename":"05200_0050-Sachty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655063/download","filename":"05200_0070-VykazSacht.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655064/download","filename":"05200_0060-VyustneObjekty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655065/download","filename":"05200_0070-VykazSacht-rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655066/download","filename":"05200_0070-VykazSacht.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655067/download","filename":"05200_0081-VytycovaciVykres1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655068/download","filename":"05200_0070-VykazSacht-rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655069/download","filename":"05200_0082-VytycovaciVykres2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655070/download","filename":"05200_0081-VytycovaciVykres1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655071/download","filename":"05200_0091-ZabratePozemky-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655072/download","filename":"05200_0082-VytycovaciVykres2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655073/download","filename":"05200_0092-ZabratePozemky-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655074/download","filename":"05200_0091-ZabratePozemky-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655075/download","filename":"05200_0100-ZoznamDotknutychParcie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655076/download","filename":"05200_0092-ZabratePozemky-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655077/download","filename":"05200_0100-ZoznamDotknutychParcie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655078/download","filename":"05200_1000-ZoznamDotknutychParciel-rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655079/download","filename":"05200_1000-ZoznamDotknutychParciel-rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655080/download","filename":"vyjadrenie-pd_brezova.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655081/download","filename":"vyjadrenie-pd_brezova.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655082/download","filename":"10200_0000-titulna rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655083/download","filename":"10200_0000-titulna rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655084/download","filename":"10200_0000-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655085/download","filename":"10200_0000-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655086/download","filename":"10200_04-VzoroveRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655087/download","filename":"10200_04-VzoroveRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655088/download","filename":"10200_07-Detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655089/download","filename":"10200_07-Detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655090/download","filename":"10200_092_ZABERY-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655091/download","filename":"10200_092_ZABERY-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655092/download","filename":"10200_093_ZABERY-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655093/download","filename":"10200_093_ZABERY-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655094/download","filename":"10200_100_zab-tit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655095/download","filename":"10200_100_zab-tit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655096/download","filename":"10200_100_Zoznam_parciel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655097/download","filename":"10200_100_Zoznam_parciel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655098/download","filename":"10200_0204-Situacia4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655099/download","filename":"10200_0204-Situacia4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655100/download","filename":"10200_0205-Situacia5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655101/download","filename":"10200_0205-Situacia5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655102/download","filename":"10200_0300-PozdlznyProfil_OK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655103/download","filename":"10200_0300-PozdlznyProfil_OK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655104/download","filename":"10200_0505-PriecneRezy_OK_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655105/download","filename":"10200_0505-PriecneRezy_OK_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655106/download","filename":"10200_0507-PriecneRezy_OK_7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655107/download","filename":"10200_0507-PriecneRezy_OK_7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655108/download","filename":"10200_0508-PriecneRezy_OK_8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655109/download","filename":"10200_0508-PriecneRezy_OK_8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655110/download","filename":"10200_0604-VytycovaciVykres4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655111/download","filename":"10200_0604-VytycovaciVykres4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655112/download","filename":"10200_0605-VytycovaciVykres5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655113/download","filename":"10200_0605-VytycovaciVykres5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655114/download","filename":"10200_0606-VytycovaciVykres6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655115/download","filename":"10200_schema docasneho dopravneho znacenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655116/download","filename":"10200_0606-VytycovaciVykres6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655117/download","filename":"10200_091_ZABERY-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655118/download","filename":"10200_schema docasneho dopravneho znacenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655119/download","filename":"10200_0206-Situacia6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655120/download","filename":"10200_091_ZABERY-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655121/download","filename":"10200_0506-PriecneRezy_OK_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655122/download","filename":"10200_0206-Situacia6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655123/download","filename":"10200_0506-PriecneRezy_OK_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655124/download","filename":"km5600_sadanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655125/download","filename":"km5600_sadanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655126/download","filename":"km5600_sadanie_text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655127/download","filename":"km5600_sadanie_text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655128/download","filename":"km5600_stabilita_text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655129/download","filename":"km5600_stabilita_text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655130/download","filename":"km5600_stabilita1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655131/download","filename":"km5600_stabilita1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655132/download","filename":"km5600_stabilita2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655133/download","filename":"km5600_stabilita2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655134/download","filename":"km5800_stabilita.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655135/download","filename":"km5800_stabilita.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655136/download","filename":"km5800_stabilita_text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655137/download","filename":"km5800_stabilita_text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655138/download","filename":"01-TS-Hydrotechnicke posudenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655139/download","filename":"01-TS-Hydrotechnicke posudenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655140/download","filename":"02_VypOdtoku_priekLL-ZA _IIet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655141/download","filename":"02_VypOdtoku_priekLL-ZA _IIet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655142/download","filename":"03_RedukovaneDazde.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655143/download","filename":"03_RedukovaneDazde.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655144/download","filename":"04-zlabovky sklon 1_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655145/download","filename":"04-zlabovky sklon 1_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655146/download","filename":"05_VypocetKonzumcnejKrivky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655147/download","filename":"05_VypocetKonzumcnejKrivky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655148/download","filename":"06-HydrotechnickaSituaciaPovodia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655149/download","filename":"06-HydrotechnickaSituaciaPovodia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655150/download","filename":"10200_0100_Vykaz hlbkovej drenaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655151/download","filename":"10200_0100_Vykaz hlbkovej drenaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655152/download","filename":"10200_0100-Vykaz vyustenia vpustov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655153/download","filename":"10200_0100-Vykaz vyustenia vpustov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655154/download","filename":"10200_0100-Vykaz zlabov a vpustov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655155/download","filename":"10200_0001_TS-tit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655156/download","filename":"10200_0100-Vykaz zlabov a vpustov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655157/download","filename":"10200_0100-TechnickaSprava_II-Etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655158/download","filename":"10200_0001_TS-tit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655159/download","filename":"08_Titulný_list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655160/download","filename":"10200_0100-TechnickaSprava_II-Etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655161/download","filename":"08-ZoznamPriloh_priloha 8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655162/download","filename":"08_Titulný_list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655163/download","filename":"8.1_Technická_správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655164/download","filename":"08-ZoznamPriloh_priloha 8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655165/download","filename":"8.3_Nosič dopr. značenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655166/download","filename":"8.1_Technická_správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655167/download","filename":"8.2_Statický_výpočet ocel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655168/download","filename":"8.3_Nosič dopr. značenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655169/download","filename":"8.4_PORTÁL_ZAKLADANIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655170/download","filename":"8.2_Statický_výpočet ocel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655171/download","filename":"8.5 TS a statila pilóta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655172/download","filename":"8.4_PORTÁL_ZAKLADANIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655173/download","filename":"8.5_PORT_ZAKL-VL_texty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655174/download","filename":"8.5 TS a statila pilóta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655175/download","filename":"11200_0000-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655176/download","filename":"8.5_PORT_ZAKL-VL_texty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655177/download","filename":"11200_0000-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655178/download","filename":"11200_0000-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655179/download","filename":"11200_0100-TechnickaSprava-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655180/download","filename":"11200_0000-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655181/download","filename":"11200_0100-TechnickaSprava-Text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655182/download","filename":"11200_0100-TechnickaSprava-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655183/download","filename":"11200_0200-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655184/download","filename":"11200_0100-TechnickaSprava-Text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655185/download","filename":"11200_0300-PozdlznyProfil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655186/download","filename":"11200_0200-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655187/download","filename":"11200_0400-VzorovePriecneRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655188/download","filename":"11200_0300-PozdlznyProfil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655189/download","filename":"11200_0500-PriecneRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655190/download","filename":"11200_0400-VzorovePriecneRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655191/download","filename":"11200_0600-vyt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655192/download","filename":"11200_0500-PriecneRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655193/download","filename":"11200_0700-Detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655194/download","filename":"11200_0600-vyt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655195/download","filename":"11200_0800-SZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655196/download","filename":"11200_0700-Detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655197/download","filename":"11200_0900-ZoznamDotknutychParciel-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655198/download","filename":"11200_0800-SZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655199/download","filename":"11200_0900-ZoznamDotknutychParciel-Tabulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655200/download","filename":"11200_0900-ZoznamDotknutychParciel-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655201/download","filename":"11200_1000-VykazUlicnychVpustov-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655202/download","filename":"11200_0900-ZoznamDotknutychParciel-Tabulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655203/download","filename":"11200_1000-VykazUlicnychVpustov-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655204/download","filename":"11200_1000-VykazUlicnychVpustov-Tabulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655205/download","filename":"11500_00-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655206/download","filename":"11200_1000-VykazUlicnychVpustov-Tabulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655207/download","filename":"11500_00-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655208/download","filename":"11500_01-TechnickaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655209/download","filename":"11500_01-TechnickaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655210/download","filename":"11500_01-titulka TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655211/download","filename":"11500_01-titulka TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655212/download","filename":"11500_03-Oplotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655213/download","filename":"11500_0201-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655214/download","filename":"11500_03-Oplotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655215/download","filename":"11500_0202-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655216/download","filename":"11500_0201-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655217/download","filename":"11500_0202-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655218/download","filename":"11500_0203-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655219/download","filename":"11500_0203-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655220/download","filename":"12000_00-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655221/download","filename":"12000_00-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655222/download","filename":"12000_00-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655223/download","filename":"12000_01-TechnickaSprava-Rozp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655224/download","filename":"12000_00-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655225/download","filename":"12000_01-TechnickaSprava-Text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655226/download","filename":"12000_01-TechnickaSprava-Rozp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655227/download","filename":"12000_03-PozdlznyProfil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655228/download","filename":"12000_01-TechnickaSprava-Text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655229/download","filename":"12000_04-VzorovyPriecnyRez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655230/download","filename":"12000_03-PozdlznyProfil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655231/download","filename":"12000_05-PriecneRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655232/download","filename":"12000_04-VzorovyPriecnyRez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655233/download","filename":"12000_06-VytycovaciVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655234/download","filename":"12000_05-PriecneRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655235/download","filename":"12000_07-SituaciaDotknutychPozemkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655236/download","filename":"12000_06-VytycovaciVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655237/download","filename":"12000_08-ZoznamDotknutychParciel-rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655238/download","filename":"12000_07-SituaciaDotknutychPozemkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655239/download","filename":"12000_08-ZoznamDotknutychParciel-tabulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655240/download","filename":"12000_08-ZoznamDotknutychParciel-rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655241/download","filename":"12000_02-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655242/download","filename":"12000_08-ZoznamDotknutychParciel-tabulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655243/download","filename":"13600_00-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655244/download","filename":"12000_02-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655245/download","filename":"13600_01-TechSprava-text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655246/download","filename":"13600_00-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655247/download","filename":"13600_02-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655248/download","filename":"13600_01-TechSprava-text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655249/download","filename":"13600_03-PozdlznyProfil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655250/download","filename":"13600_02-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655251/download","filename":"13600_04-VzorovyPriecnyRez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655252/download","filename":"13600_03-PozdlznyProfil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655253/download","filename":"13600_06-VytycovaciVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655254/download","filename":"13600_04-VzorovyPriecnyRez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655255/download","filename":"13600_07-SituaciaDotknutýchPozemkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655256/download","filename":"13600_06-VytycovaciVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655257/download","filename":"13600_08-ZoznamDotknutychParciel-rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655258/download","filename":"13600_07-SituaciaDotknutýchPozemkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655259/download","filename":"13600_08-ZoznamDotknutychParciel-tabulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655260/download","filename":"13600_08-ZoznamDotknutychParciel-rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655261/download","filename":"13600_0100-TechnickaSprava-rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655262/download","filename":"13600_08-ZoznamDotknutychParciel-tabulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655263/download","filename":"13600_0102-PosudokSvahuVetvaBVľavo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655264/download","filename":"13600_0100-TechnickaSprava-rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655265/download","filename":"13600_0103-PosudokSvahuVetvaBvľavo2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655266/download","filename":"13600_0102-PosudokSvahuVetvaBVľavo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655267/download","filename":"13600_0104-PosudokNasypVetvaA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655268/download","filename":"13600_0103-PosudokSvahuVetvaBvľavo2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655269/download","filename":"13600_0501-PriecneRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655270/download","filename":"13600_0104-PosudokNasypVetvaA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655271/download","filename":"13600_0502-PriecneRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655272/download","filename":"13600_0501-PriecneRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655273/download","filename":"13600_0502-PriecneRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655274/download","filename":"13600_0101-PosudokKlincovanehoSvahu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655275/download","filename":"13600_0101-PosudokKlincovanehoSvahu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655276/download","filename":"13700_0000-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655277/download","filename":"13700_0000-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655278/download","filename":"13700_0000-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655279/download","filename":"13700_0000-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655280/download","filename":"13700_0100-TechnickaSprava-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655281/download","filename":"13700_0100-TechnickaSprava-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655282/download","filename":"13700_0100-TechnickaSprava-Text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655283/download","filename":"13700_0100-TechnickaSprava-Text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655284/download","filename":"13700_0200-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655285/download","filename":"13700_0300-PozdlznyProfil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655286/download","filename":"13700_0200-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655287/download","filename":"13700_0400-VzorovyRez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655288/download","filename":"13700_0300-PozdlznyProfil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655289/download","filename":"13700_0500-PriecneRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655290/download","filename":"13700_0400-VzorovyRez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655291/download","filename":"13700_0600-VytycovaciVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655292/download","filename":"13700_0500-PriecneRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655293/download","filename":"13700_0701-Priepusty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655294/download","filename":"13700_0600-VytycovaciVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655295/download","filename":"13700_0701-Priepusty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655296/download","filename":"13700_0702-Priepusty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655297/download","filename":"13700_0800-SZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655298/download","filename":"13700_0702-Priepusty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655299/download","filename":"13700_0900-ZoznamDotknutychParciel-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655300/download","filename":"13700_0800-SZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655301/download","filename":"13700_0900-ZoznamDotknutychParciel-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655302/download","filename":"13700_0900-ZoznamDotknutychParciel-Tabulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655303/download","filename":"13700_0900-ZoznamDotknutychParciel-Tabulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655304/download","filename":"13800_0000-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655305/download","filename":"13800_0000-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655306/download","filename":"13800_0000-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655307/download","filename":"13800_0000-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655308/download","filename":"13800_0100-TechnickaSprava-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655309/download","filename":"13800_0100-TechnickaSprava-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655310/download","filename":"13800_0100-TechnickaSprava-Text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655311/download","filename":"13800_0100-TechnickaSprava-Text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655312/download","filename":"13800_0200-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655313/download","filename":"13800_0200-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655314/download","filename":"13800_0300-PozdlznyProfil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655315/download","filename":"13800_0300-PozdlznyProfil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655316/download","filename":"13800_0400-VzorovyRez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655317/download","filename":"13800_0500-PriecneRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655318/download","filename":"13800_0400-VzorovyRez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655319/download","filename":"13800_0600-VytycovaciVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655320/download","filename":"13800_0500-PriecneRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655321/download","filename":"13800_0700-SZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655322/download","filename":"13800_0600-VytycovaciVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655323/download","filename":"13800_0800-ZoznamDotknutychParciel-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655324/download","filename":"13800_0700-SZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655325/download","filename":"13800_0800-ZoznamDotknutychParciel-Tabulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655326/download","filename":"13800_0800-ZoznamDotknutychParciel-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655327/download","filename":"139_00-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655328/download","filename":"13800_0800-ZoznamDotknutychParciel-Tabulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655329/download","filename":"139_00-ZoznPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655330/download","filename":"139_00-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655331/download","filename":"139_00-ZoznPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655332/download","filename":"139_01-TechnickaSprava-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655333/download","filename":"139_01-TechnickaSprava-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655334/download","filename":"139_01-TechnickaSprava-Text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655335/download","filename":"139_01-TechnickaSprava-Text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655336/download","filename":"139_02-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655337/download","filename":"139_02-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655338/download","filename":"139_03-PozdlProf.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655339/download","filename":"139_03-PozdlProf.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655340/download","filename":"139_04-VzorPriecRez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655341/download","filename":"139_05-PriecneRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655342/download","filename":"139_04-VzorPriecRez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655343/download","filename":"13900_06-VytVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655344/download","filename":"139_05-PriecneRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655345/download","filename":"1230_14000_060000-VytycovaciVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655346/download","filename":"13900_06-VytVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655347/download","filename":"1230_14000_070000-SituaciaDotknutychPozemkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655348/download","filename":"1230_14000_060000-VytycovaciVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655349/download","filename":"14000_000000-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655350/download","filename":"1230_14000_070000-SituaciaDotknutychPozemkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655351/download","filename":"14000_010000-TechnickaSprava-rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655352/download","filename":"14000_000000-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655353/download","filename":"14000_010000-TechnickaSprava-text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655354/download","filename":"14000_010000-TechnickaSprava-rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655355/download","filename":"14000_010100-PosudokNasypu_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655356/download","filename":"14000_010000-TechnickaSprava-text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655357/download","filename":"14000_010100-PosudokNasypu_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655358/download","filename":"14000_010100-PosudokNasypu_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655359/download","filename":"14000_010100-PosudokNasypu_text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655360/download","filename":"14000_010100-PosudokNasypu_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655361/download","filename":"14000_020000-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655362/download","filename":"14000_010100-PosudokNasypu_text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655363/download","filename":"14000_030000-PozdlznyProfil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655364/download","filename":"14000_020000-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655365/download","filename":"14000_030000-PozdlznyProfil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655366/download","filename":"14000_040000-VzorovyPriecnyRez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655367/download","filename":"14000_040000-VzorovyPriecnyRez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655368/download","filename":"14000_050000-PriecneRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655369/download","filename":"14000_050000-PriecneRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655370/download","filename":"14000_080000-ZoznamDotknutychParciel-rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655371/download","filename":"14000_080000-ZoznamDotknutychParciel-rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655372/download","filename":"14000_080000-ZoznamDotknutychParciel-tabulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655373/download","filename":"14000_080000-ZoznamDotknutychParciel-tabulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655374/download","filename":"14300_0000-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655375/download","filename":"14300_0000-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655376/download","filename":"14300_0000-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655377/download","filename":"14300_0000-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655378/download","filename":"14300_03-PozdlznyProfil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655379/download","filename":"14300_03-PozdlznyProfil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655380/download","filename":"14300_04-Vzor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655381/download","filename":"14300_04-Vzor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655382/download","filename":"14300_05-PriecneRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655383/download","filename":"14300_05-PriecneRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655384/download","filename":"14300_06-VytycovaciVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655385/download","filename":"14300_06-VytycovaciVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655386/download","filename":"14300_07-SZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655387/download","filename":"14300_07-SZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655388/download","filename":"14300_0100-TechnickaSprava-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655389/download","filename":"14300_0100-TechnickaSprava-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655390/download","filename":"14300_0100-TechnickaSprava-Text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655391/download","filename":"14300_0100-TechnickaSprava-Text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655392/download","filename":"14300_0101-SchemaDoprZnacenia1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655393/download","filename":"14300_0101-SchemaDoprZnacenia1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655394/download","filename":"14300_0102-SchemaDoprZnacenia2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655395/download","filename":"14300_0102-SchemaDoprZnacenia2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655396/download","filename":"14300_0200-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655397/download","filename":"14300_0200-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655398/download","filename":"14300_0800-ZoznamDotknutychParciel-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655399/download","filename":"14300_0800-ZoznamDotknutychParciel-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655400/download","filename":"14300_0800-ZoznamDotknutychParciel-Tabulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655401/download","filename":"14300_0800-ZoznamDotknutychParciel-Tabulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655402/download","filename":"14500_0000-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655403/download","filename":"14500_0000-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655404/download","filename":"14500_0000-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655405/download","filename":"14500_0000-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655406/download","filename":"14500_0100-TechnickaSprava-Rozpsiak.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655407/download","filename":"14500_0100-TechnickaSprava-Rozpsiak.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655408/download","filename":"14500_0100-TechnickaSprava-Text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655409/download","filename":"14500_0100-TechnickaSprava-Text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655410/download","filename":"14500_0101-SchemaDoprZnacenia1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655411/download","filename":"14500_0101-SchemaDoprZnacenia1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655412/download","filename":"14500_0101-SchemaDoprZnacenia2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655413/download","filename":"14500_0101-SchemaDoprZnacenia2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655414/download","filename":"14500_0200-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655415/download","filename":"14500_0200-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655416/download","filename":"14500_0300-PozdlznyProfil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655417/download","filename":"14500_0300-PozdlznyProfil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655418/download","filename":"14500_0400-VzorovyRez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655419/download","filename":"14500_0400-VzorovyRez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655420/download","filename":"14500_0500-PriecneRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655421/download","filename":"14500_0500-PriecneRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655422/download","filename":"14500_0800-ZoznamDotknutychParciel-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655423/download","filename":"14500_0800-ZoznamDotknutychParciel-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655424/download","filename":"14500_0800-ZoznamDotknutychParciel-Text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655425/download","filename":"14500_0800-ZoznamDotknutychParciel-Text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655426/download","filename":"14600_0000-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655427/download","filename":"14600_0000-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655428/download","filename":"14600_0000-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655429/download","filename":"14600_0000-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655430/download","filename":"14600_0100-TechnickaSprava-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655431/download","filename":"14600_0100-TechnickaSprava-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655432/download","filename":"14600_0100-TechnickaSprava-Text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655433/download","filename":"14600_0101-SchemaDoprZnacenia1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655434/download","filename":"14600_0100-TechnickaSprava-Text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655435/download","filename":"14600_0102-SchemaDoprZnacenia2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655436/download","filename":"14600_0101-SchemaDoprZnacenia1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655437/download","filename":"14600_0200-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655438/download","filename":"14600_0102-SchemaDoprZnacenia2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655439/download","filename":"14600_0300-PozdlznyProfil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655440/download","filename":"14600_0200-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655441/download","filename":"14600_0400-Vzor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655442/download","filename":"14600_0300-PozdlznyProfil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655443/download","filename":"14600_0500-PriecneRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655444/download","filename":"14600_0400-Vzor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655445/download","filename":"14600_0800-ZoznamDotknutychParciel-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655446/download","filename":"14600_0500-PriecneRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655447/download","filename":"14600_0800-ZoznamDotknutychParciel-Tabulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655448/download","filename":"14600_0800-ZoznamDotknutychParciel-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655449/download","filename":"1230_210_010_TechSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655450/download","filename":"14600_0800-ZoznamDotknutychParciel-Tabulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655451/download","filename":"1230_210_021-prehladny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655452/download","filename":"1230_210_010_TechSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655453/download","filename":"1230_210_022-postup vystavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655454/download","filename":"1230_210_021-prehladny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655455/download","filename":"1230_210_030-vytycovaci.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655456/download","filename":"1230_210_022-postup vystavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655457/download","filename":"1230_210_040-vykopy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655458/download","filename":"1230_210_030-vytycovaci.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655459/download","filename":"1230_210_051-tvar op1 a 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655460/download","filename":"1230_210_040-vykopy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655461/download","filename":"1230_210_052 -tvar podp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655462/download","filename":"1230_210_051-tvar op1 a 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655463/download","filename":"1230_210_053 -tvar kridiel VOM op1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655464/download","filename":"1230_210_052 -tvar podp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655465/download","filename":"1230_210_061-vystuz op1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655466/download","filename":"1230_210_053 -tvar kridiel VOM op1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655467/download","filename":"1230_210_062-vystuz podpera.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655468/download","filename":"1230_210_061-vystuz op1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655469/download","filename":"1230_210_063-vystuz op3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655470/download","filename":"1230_210_062-vystuz podpera.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655471/download","filename":"1230_210_064-vystuz pil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655472/download","filename":"1230_210_063-vystuz op3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655473/download","filename":"1230_210_071 -tvar dosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655474/download","filename":"1230_210_064-vystuz pil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655475/download","filename":"1230_210_072-prefabrikaty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655476/download","filename":"1230_210_071 -tvar dosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655477/download","filename":"1230_210_091-vyst priecnika 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655478/download","filename":"1230_210_072-prefabrikaty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655479/download","filename":"1230_210_092-vyst priecnika 2a3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655480/download","filename":"1230_210_091-vyst priecnika 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655481/download","filename":"1230_210_093-vyst dosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655482/download","filename":"1230_210_092-vyst priecnika 2a3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655483/download","filename":"1230_210_101-VykresZvodidlaaPrislusenstva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655484/download","filename":"1230_210_093-vyst dosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655485/download","filename":"1230_210_102-VykresZabradliaObsluznehoSchodiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655486/download","filename":"1230_210_101-VykresZvodidlaaPrislusenstva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655487/download","filename":"1230_210_104-VykresOdvodnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655488/download","filename":"1230_210_102-VykresZabradliaObsluznehoSchodiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655489/download","filename":"1230_210_105-VykresMostnýchZáverov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655490/download","filename":"1230_210_104-VykresOdvodnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655491/download","filename":"1230_210_106-VykresTvaruaVystuzePrechodovejDosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655492/download","filename":"1230_210_105-VykresMostnýchZáverov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655493/download","filename":"1230_210_107-loziska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655494/download","filename":"1230_210_106-VykresTvaruaVystuzePrechodovejDosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655495/download","filename":"1230_210_108-VykresPozorovacíchaPozorovanychBodov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655496/download","filename":"1230_210_107-loziska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655497/download","filename":"1230_210_109-ObsluzneSchodiskaPriOporach.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655498/download","filename":"1230_210_108-VykresPozorovacíchaPozorovanychBodov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655499/download","filename":"1230_210_1031-VykresTvaruaVystuzeRims.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655500/download","filename":"1230_210_109-ObsluzneSchodiskaPriOporach.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655501/download","filename":"1230_210_1032-VykresKotevPrvkovPref.Rimsy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655502/download","filename":"1230_210_1031-VykresTvaruaVystuzeRims.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655503/download","filename":"1230_210-00-TitObalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655504/download","filename":"1230_210_1032-VykresKotevPrvkovPref.Rimsy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655505/download","filename":"zoznam pril210.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655506/download","filename":"1230_210-00-TitObalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655507/download","filename":"1230_210_110-StatickyVyp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655508/download","filename":"zoznam pril210.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655509/download","filename":"1230_212_10-SV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655510/download","filename":"1230_210_110-StatickyVyp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655511/download","filename":"21200_00-ZOZNAM PRILOH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655512/download","filename":"1230_212_10-SV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655513/download","filename":"21200_01-TECHNICKA SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655514/download","filename":"21200_00-ZOZNAM PRILOH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655515/download","filename":"21200_020-PrehladnyVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655516/download","filename":"21200_01-TECHNICKA SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655517/download","filename":"21200_030-VYTYCOVAK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655518/download","filename":"21200_020-PrehladnyVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655519/download","filename":"21200_040-ZAKL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655520/download","filename":"21200_030-VYTYCOVAK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655521/download","filename":"21200_051-TvarO1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655522/download","filename":"21200_040-ZAKL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655523/download","filename":"21200_052-TvarO2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655524/download","filename":"21200_051-TvarO1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655525/download","filename":"21200_061-VystO1_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655526/download","filename":"21200_052-TvarO2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655527/download","filename":"21200_062-LkridloO1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655528/download","filename":"21200_061-VystO1_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655529/download","filename":"21200_063-PkridloO1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655530/download","filename":"21200_062-LkridloO1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655531/download","filename":"21200_064-LkridloO2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655532/download","filename":"21200_063-PkridloO1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655533/download","filename":"21200_065-PkridloO2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655534/download","filename":"21200_064-LkridloO2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655535/download","filename":"21200_070-skruz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655536/download","filename":"21200_065-PkridloO2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655537/download","filename":"21200_080-ZABRADLIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655538/download","filename":"21200_070-skruz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655539/download","filename":"21200_090-Schody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655540/download","filename":"21200_080-ZABRADLIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655541/download","filename":"21200_TITULKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655542/download","filename":"21200_090-Schody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655543/download","filename":"21300_0000-TIT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655544/download","filename":"21200_TITULKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655545/download","filename":"21300_0000-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655546/download","filename":"21300_0000-TIT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655547/download","filename":"21300_0100-TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655548/download","filename":"21300_0000-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655549/download","filename":"21300_0201-PrehladnyVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655550/download","filename":"21300_0100-TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655551/download","filename":"21300_0301-VytycovaciVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655552/download","filename":"21300_0201-PrehladnyVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655553/download","filename":"21300_0401-VykresVykopov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655554/download","filename":"21300_0301-VytycovaciVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655555/download","filename":"21300_0501-VykresTvaruOK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655556/download","filename":"21300_0401-VykresVykopov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655557/download","filename":"21300_0502-VykresTvaruKridel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655558/download","filename":"21300_0501-VykresTvaruOK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655559/download","filename":"21300_0601-VykresVystuzekridlaNaVtoku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655560/download","filename":"21300_0502-VykresTvaruKridel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655561/download","filename":"21300_0602-VykresVystuzekridlaNaVytoku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655562/download","filename":"21300_0601-VykresVystuzekridlaNaVtoku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655563/download","filename":"21300_0701-VykresSchodiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655564/download","filename":"21300_0602-VykresVystuzekridlaNaVytoku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655565/download","filename":"21300_0702-VykresZabradlia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655566/download","filename":"21300_0701-VykresSchodiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655567/download","filename":"21300_0703-VykresZabradliaSchodiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655568/download","filename":"21300_0702-VykresZabradlia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655569/download","filename":"21300_0704-VykresTvaruVystuzeRimsy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655570/download","filename":"21300_0703-VykresZabradliaSchodiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655571/download","filename":"21300_0801-SV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655572/download","filename":"21300_0704-VykresTvaruVystuzeRimsy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655573/download","filename":"21300_0802-PosudenieOcelovejKonstrukcie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655574/download","filename":"21300_0801-SV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655576/download","filename":"21300_0802-PosudenieOcelovejKonstrukcie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655577/download","filename":"21300_0202-PostupVystavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655579/download","filename":"1230_214_010-TechnickaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655580/download","filename":"21300_0202-PostupVystavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655581/download","filename":"1230_214_021-prehladnyVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655582/download","filename":"1230_214_010-TechnickaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655583/download","filename":"1230_214_022-postup vystavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655584/download","filename":"1230_214_021-prehladnyVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655585/download","filename":"1230_214_030-vytycovaci vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655586/download","filename":"1230_214_022-postup vystavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655587/download","filename":"1230_214_040-vykresZakladania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655588/download","filename":"1230_214_030-vytycovaci vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655589/download","filename":"1230_214_051-vykresTvaruOpory1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655590/download","filename":"1230_214_040-vykresZakladania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655591/download","filename":"1230_214_052-vykresTvaruPiliera.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655592/download","filename":"1230_214_051-vykresTvaruOpory1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655593/download","filename":"1230_214_053-vykresTvaruOpory3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655594/download","filename":"1230_214_052-vykresTvaruPiliera.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655595/download","filename":"1230_214_061-vystuz op1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655596/download","filename":"1230_214_053-vykresTvaruOpory3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655597/download","filename":"1230_214_062-vystuz podpera.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655598/download","filename":"1230_214_061-vystuz op1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655599/download","filename":"1230_214_063-vystuz op3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655600/download","filename":"1230_214_062-vystuz podpera.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655601/download","filename":"1230_214_064-vystuz pil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655602/download","filename":"1230_214_063-vystuz op3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655603/download","filename":"1230_214_071-vykresTvaruSprahujucejDosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655604/download","filename":"1230_214_064-vystuz pil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655605/download","filename":"1230_214_072- ulozeniePrefabrikatov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655606/download","filename":"1230_214_071-vykresTvaruSprahujucejDosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655607/download","filename":"1230_214_091-VystuzPriecnikaNadOporami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655608/download","filename":"1230_214_072- ulozeniePrefabrikatov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655609/download","filename":"1230_214_092-VystuzVnutornychPriecnikov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655610/download","filename":"1230_214_093-VystuzDosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655611/download","filename":"1230_214_091-VystuzPriecnikaNadOporami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655612/download","filename":"1230_214_110-Staticky vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655613/download","filename":"1230_214_092-VystuzVnutornychPriecnikov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655614/download","filename":"1230_214_1001-SchemaRozmiestneniaPrislusenstvaaVykresZvodidla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655615/download","filename":"1230_214_093-VystuzDosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655616/download","filename":"1230_214_110-Staticky vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655617/download","filename":"1230_214_1004-VykresOdvodnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655618/download","filename":"1230_214_1001-SchemaRozmiestneniaPrislusenstvaaVykresZvodidla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655619/download","filename":"1230_214_1005-VykresMostnychZaverov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655620/download","filename":"1230_214_1004-VykresOdvodnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655621/download","filename":"1230_214_1006-VykresTvaruaVystuzePrechodovejDosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655622/download","filename":"1230_214_1005-VykresMostnychZaverov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655623/download","filename":"1230_214_1007-vykres lozisk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655624/download","filename":"1230_214_1006-VykresTvaruaVystuzePrechodovejDosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655625/download","filename":"1230_214_1008-VykresPozorovacichaPozorovanychBodov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655626/download","filename":"1230_214_1009-ObsluzneSchodiskaPriOporach.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655627/download","filename":"1230_214_1007-vykres lozisk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655628/download","filename":"1230_214_1008-VykresPozorovacichaPozorovanychBodov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655629/download","filename":"1230_214_1021-VykresZabradliaNaMoste.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655630/download","filename":"1230_214_1022-VykresZabradliaObsluznehoSchodiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655631/download","filename":"1230_214_1009-ObsluzneSchodiskaPriOporach.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655632/download","filename":"1230_214_1031-VykresTvaruaVystuzeRims.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655633/download","filename":"1230_214_1021-VykresZabradliaNaMoste.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655634/download","filename":"1230_214_1032-VykresKotevPrvkovPref.Rimsy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655635/download","filename":"1230_214_1022-VykresZabradliaObsluznehoSchodiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655636/download","filename":"1230_214-00TitObalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655637/download","filename":"1230_214_1031-VykresTvaruaVystuzeRims.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655638/download","filename":"zoznam pril214.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655639/download","filename":"1230_214_1032-VykresKotevPrvkovPref.Rimsy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655640/download","filename":"1230_21700_010-TechnickaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655641/download","filename":"1230_214-00TitObalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655642/download","filename":"1230_21700_053-vykresTvaruPodpierUlozneBloky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655643/download","filename":"zoznam pril214.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655644/download","filename":"1230_21700_054-vykresTvaruOpor4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655645/download","filename":"1230_21700_010-TechnickaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655646/download","filename":"1230_21700_0201-prehladnyVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655647/download","filename":"1230_21700_053-vykresTvaruPodpierUlozneBloky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655648/download","filename":"1230_21700_0202-PostupVystavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655649/download","filename":"1230_21700_054-vykresTvaruOpor4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655650/download","filename":"1230_21700_0300-VytycovaciVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655651/download","filename":"1230_21700_0201-prehladnyVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655652/download","filename":"1230_21700_0400-VykresZakladania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655653/download","filename":"1230_21700_0202-PostupVystavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655654/download","filename":"1230_21700_0501-vykresTvaru Opor1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655655/download","filename":"1230_21700_0300-VytycovaciVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655656/download","filename":"1230_21700_0502-vykresTvaruPodpier-buraciePrace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655657/download","filename":"1230_21700_0400-VykresZakladania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655658/download","filename":"1230_21700_0601-vykres vystuzeOpor1L.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655659/download","filename":"1230_21700_0501-vykresTvaru Opor1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655660/download","filename":"1230_21700_0602-vykres vystuzeOpor1P.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655661/download","filename":"1230_21700_0502-vykresTvaruPodpier-buraciePrace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655662/download","filename":"1230_21700_0603-VystuzUlBlokovLM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655663/download","filename":"1230_21700_0601-vykres vystuzeOpor1L.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655664/download","filename":"1230_21700_0604-VystuzUlBlokovPM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655665/download","filename":"1230_21700_0602-vykres vystuzeOpor1P.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655666/download","filename":"1230_21700_0605-vykres vystOp4L.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655667/download","filename":"1230_21700_0603-VystuzUlBlokovLM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655668/download","filename":"1230_21700_0606-vykres vystOp4P.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655669/download","filename":"1230_21700_0604-VystuzUlBlokovPM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655670/download","filename":"1230_21700_0607_piloty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655671/download","filename":"1230_21700_0605-vykres vystOp4L.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655672/download","filename":"1230_21700_0701-tvarnk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655673/download","filename":"1230_21700_0606-vykres vystOp4P.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655674/download","filename":"1230_21700_0702-VytycNKrozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655675/download","filename":"1230_21700_0607_piloty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655676/download","filename":"1230_21700_0801-predp LM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655677/download","filename":"1230_21700_0701-tvarnk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655678/download","filename":"1230_21700_0802-predp PM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655679/download","filename":"1230_21700_0702-VytycNKrozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655680/download","filename":"1230_21700_0803-DistMrezeRozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655681/download","filename":"1230_21700_0801-predp LM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655682/download","filename":"1230_21700_0901-vysnkL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655683/download","filename":"1230_21700_0802-predp PM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655684/download","filename":"1230_21700_0902-vysnkP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655685/download","filename":"1230_21700_0803-DistMrezeRozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655686/download","filename":"1230_21700_0930-priecnkvnutornyL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655687/download","filename":"1230_21700_0901-vysnkL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655688/download","filename":"1230_21700_0940-priecnkvnutornyP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655689/download","filename":"1230_21700_0902-vysnkP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655690/download","filename":"1230_21700_0950-priecnkvonkajsL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655691/download","filename":"1230_21700_0930-priecnkvnutornyL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655692/download","filename":"1230_21700_0960-priecnkvonkajsiP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655693/download","filename":"1230_21700_0940-priecnkvnutornyP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655694/download","filename":"1230_21700_1001-vykresZvodidlaPrislus.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655695/download","filename":"1230_21700_0950-priecnkvonkajsL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655696/download","filename":"1230_21700_1005-VykresMostnychZaverov1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655697/download","filename":"1230_21700_0960-priecnkvonkajsiP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655698/download","filename":"1230_21700_1007--loziska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655699/download","filename":"1230_21700_1001-vykresZvodidlaPrislus.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655700/download","filename":"1230_21700_1008-HorskeVpusteVsakovacieSachty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655701/download","filename":"1230_21700_1005-VykresMostnychZaverov1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655702/download","filename":"1230_21700_1009-VykresPozBodov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655703/download","filename":"1230_21700_1007--loziska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655704/download","filename":"1230_21700_1010-dopravneZnacenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655705/download","filename":"1230_21700_1008-HorskeVpusteVsakovacieSachty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655706/download","filename":"1230_21700_1010-vykresZvodidlaPrislus.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655707/download","filename":"1230_21700_1009-VykresPozBodov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655708/download","filename":"1230_21700_1021-VykresZabradlia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655709/download","filename":"1230_21700_1010-dopravneZnacenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655710/download","filename":"1230_21700_1022-VykresZabradliaProtiPaduSnehu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655711/download","filename":"1230_21700_1010-vykresZvodidlaPrislus.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655712/download","filename":"1230_21700_1031-VykresTvaruVystuzeRimsLM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655713/download","filename":"1230_21700_1021-VykresZabradlia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655714/download","filename":"1230_21700_1032-VykresTvaruVystuzeRimsPM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655715/download","filename":"1230_21700_1022-VykresZabradliaProtiPaduSnehu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655716/download","filename":"1230_21700_1040-VykresOdvodnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655717/download","filename":"1230_21700_1031-VykresTvaruVystuzeRimsLM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655718/download","filename":"1230_21700_1061-VykresSchodov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655719/download","filename":"1230_21700_1032-VykresTvaruVystuzeRimsPM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655720/download","filename":"1230_21700_1062-VykresSchodZabradlia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655721/download","filename":"1230_21700_1040-VykresOdvodnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655722/download","filename":"1230_21700_1110-svLM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655723/download","filename":"1230_21700_1061-VykresSchodov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655724/download","filename":"1230_21700_1120-svPM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655725/download","filename":"1230_21700_1062-VykresSchodZabradlia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655726/download","filename":"1230_21700-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655727/download","filename":"1230_21700_1110-svLM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655728/download","filename":"1230-217-00-TitObalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655729/download","filename":"1230_21700_1120-svPM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655730/download","filename":"243_S_1-Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655731/download","filename":"1230_21700-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655732/download","filename":"243_S_2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655733/download","filename":"1230-217-00-TitObalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655734/download","filename":"243_S_3.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655735/download","filename":"243_S_1-Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655736/download","filename":"243_S_3.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655737/download","filename":"243_S_2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655738/download","filename":"243_S_3.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655739/download","filename":"243_S_3.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655740/download","filename":"243_S_3.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655741/download","filename":"243_S_3.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655742/download","filename":"243_S_3.6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655743/download","filename":"243_S_3.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655744/download","filename":"243_S_3.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655745/download","filename":"243_S_3.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655746/download","filename":"243_S_3.8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655747/download","filename":"243_S_3.6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655748/download","filename":"243_S_3.9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655749/download","filename":"243_S_3.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655750/download","filename":"243_S_3.10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655751/download","filename":"243_S_3.8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655752/download","filename":"243_S_4.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655753/download","filename":"243_S_3.9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655754/download","filename":"243_S_4.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655755/download","filename":"243_S_3.10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655756/download","filename":"243_S_4.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655757/download","filename":"243_S_4.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655758/download","filename":"243_S_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655759/download","filename":"243_S_4.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655760/download","filename":"243_VL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655761/download","filename":"243_S_4.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655762/download","filename":"243_ZOZNAM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655763/download","filename":"243_S_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655764/download","filename":"PHS_243_obvodovy_stlp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655765/download","filename":"243_VL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655766/download","filename":"PHS_243_vnutorny_stlp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655767/download","filename":"243_ZOZNAM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655768/download","filename":"Pilota_d400_l4000-PH243.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655769/download","filename":"PHS_243_obvodovy_stlp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655770/download","filename":"PHS_243-4100_4000_obvodovy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655771/download","filename":"PHS_243_vnutorny_stlp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655772/download","filename":"PHS_243-4100_4000_vnutorny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655773/download","filename":"Pilota_d400_l4000-PH243.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655774/download","filename":"Mathcad - PHS243_4100.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655775/download","filename":"PHS_243-4100_4000_obvodovy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655776/download","filename":"24300_00 - Obalka - Stavebna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655777/download","filename":"PHS_243-4100_4000_vnutorny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655778/download","filename":"24300_00 - Obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655779/download","filename":"Mathcad - PHS243_4100.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655780/download","filename":"24300_00 - Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655781/download","filename":"24300_00 - Obalka - Stavebna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655782/download","filename":"24300_01 - TS – Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655783/download","filename":"24300_00 - Obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655784/download","filename":"24300_01-TECHNICKA SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655785/download","filename":"24300_00 - Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655786/download","filename":"24300_02-situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655787/download","filename":"24300_01 - TS – Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655788/download","filename":"24300_03-vytycovaci.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655789/download","filename":"24300_01-TECHNICKA SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655790/download","filename":"24300_04-ROZVINUTY POHLAD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655791/download","filename":"24300_02-situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655792/download","filename":"24300_05-Konstrukcne riesenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655793/download","filename":"24300_03-vytycovaci.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655794/download","filename":"244_S_1-Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655795/download","filename":"24300_04-ROZVINUTY POHLAD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655796/download","filename":"S_2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655797/download","filename":"24300_05-Konstrukcne riesenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655798/download","filename":"S_3.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655799/download","filename":"244_S_1-Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655800/download","filename":"S_3.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655801/download","filename":"S_2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655802/download","filename":"S_3.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655803/download","filename":"S_3.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655804/download","filename":"S_3.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655805/download","filename":"S_3.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655806/download","filename":"S_3.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655807/download","filename":"S_3.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655808/download","filename":"S_3.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655809/download","filename":"S_3.6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655810/download","filename":"S_3.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655811/download","filename":"S_3.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655812/download","filename":"S_3.6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655813/download","filename":"S_3.8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655814/download","filename":"S_3.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655815/download","filename":"S_4.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655816/download","filename":"S_3.8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655817/download","filename":"S_4.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655818/download","filename":"S_4.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655819/download","filename":"S_4.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655820/download","filename":"S_4.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655821/download","filename":"S_4.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655822/download","filename":"S_4.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655823/download","filename":"S_4.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655824/download","filename":"S_4.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655825/download","filename":"S_5.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655826/download","filename":"S_4.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655827/download","filename":"S_5.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655828/download","filename":"S_5.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655829/download","filename":"VL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655830/download","filename":"S_5.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655831/download","filename":"ZOZNAM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655832/download","filename":"VL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655833/download","filename":"PHS_244_obvodovy_stlp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655834/download","filename":"ZOZNAM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655835/download","filename":"PHS_244_vnutorny_stlp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655836/download","filename":"PHS_244_obvodovy_stlp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655837/download","filename":"Pilota_d400_l2500-PH244.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655838/download","filename":"PHS_244_vnutorny_stlp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655839/download","filename":"PHS_244-3100_4000_obvodovy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655840/download","filename":"Pilota_d400_l2500-PH244.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655841/download","filename":"PHS_244-3100_4000_vnutorny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655842/download","filename":"PHS_244-3100_4000_obvodovy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655843/download","filename":"Mathcad - PHS244_3100.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655844/download","filename":"PHS_244-3100_4000_vnutorny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655845/download","filename":"01_244_TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655846/download","filename":"Mathcad - PHS244_3100.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655847/download","filename":"02_244-situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655848/download","filename":"01_244_TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655849/download","filename":"03_244-vytyčovací.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655850/download","filename":"02_244-situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655851/download","filename":"04 - 244_ROZVINUTÝ POHLAD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655852/download","filename":"03_244-vytyčovací.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655853/download","filename":"05 - 244_Konštrukčné riešenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655854/download","filename":"04 - 244_ROZVINUTÝ POHLAD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655855/download","filename":"244 - Obalka - Stavebna-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655856/download","filename":"05 - 244_Konštrukčné riešenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655857/download","filename":"244 - Obálka-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655858/download","filename":"244 - Obalka - Stavebna-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655859/download","filename":"244 - TS – Rozpiska-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655860/download","filename":"244 - Obálka-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655861/download","filename":"244 - Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655862/download","filename":"244 - TS – Rozpiska-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655863/download","filename":"245_S_1-Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655864/download","filename":"244 - Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655865/download","filename":"S_2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655866/download","filename":"245_S_1-Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655867/download","filename":"S_3.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655868/download","filename":"S_2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655869/download","filename":"S_3.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655870/download","filename":"S_3.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655871/download","filename":"S_3.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655872/download","filename":"S_3.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655873/download","filename":"S_3.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655874/download","filename":"S_3.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655875/download","filename":"S_3.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655876/download","filename":"S_3.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655877/download","filename":"S_3.6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655878/download","filename":"S_3.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655879/download","filename":"S_3.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655880/download","filename":"S_3.6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655881/download","filename":"S_3.8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655882/download","filename":"S_3.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655883/download","filename":"S_3.9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655884/download","filename":"S_3.8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655885/download","filename":"S_3.10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655886/download","filename":"S_3.9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655887/download","filename":"S_3.11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655888/download","filename":"S_3.10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655889/download","filename":"S_4.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655890/download","filename":"S_3.11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655891/download","filename":"S_4.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655892/download","filename":"S_4.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655893/download","filename":"S_4.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655894/download","filename":"S_4.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655895/download","filename":"S_4.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655896/download","filename":"S_4.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655897/download","filename":"S_4.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655898/download","filename":"S_4.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655899/download","filename":"S_5.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655900/download","filename":"S_4.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655901/download","filename":"VL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655902/download","filename":"S_5.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655903/download","filename":"ZOZNAM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655904/download","filename":"VL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655905/download","filename":"PHS_245_obvodovy_stlp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655906/download","filename":"ZOZNAM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655907/download","filename":"PHS_245_vnutorny_stlp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655908/download","filename":"PHS_245_obvodovy_stlp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655909/download","filename":"Pilota_d400_l4000-PH245.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655910/download","filename":"PHS_245_vnutorny_stlp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655911/download","filename":"PHS_245-4600_4000_obvodovy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655912/download","filename":"Pilota_d400_l4000-PH245.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655913/download","filename":"PHS_245-4600_4000_vnutorny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655914/download","filename":"PHS_245-4600_4000_obvodovy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655915/download","filename":"Mathcad - PHS245_4600.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655916/download","filename":"PHS_245-4600_4000_vnutorny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655917/download","filename":"01_245_TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655918/download","filename":"Mathcad - PHS245_4600.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655919/download","filename":"02_245-situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655920/download","filename":"01_245_TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655921/download","filename":"03_245-vytyčovací.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655922/download","filename":"02_245-situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655923/download","filename":"04 - 245_ROZVINUTÝ POHLAD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655924/download","filename":"03_245-vytyčovací.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655925/download","filename":"05 - 245_Konštrukčné riešenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655926/download","filename":"04 - 245_ROZVINUTÝ POHLAD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655927/download","filename":"245 - Obalka - Stavebna-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655928/download","filename":"05 - 245_Konštrukčné riešenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655929/download","filename":"245 - Obálka-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655930/download","filename":"245 - Obalka - Stavebna-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655931/download","filename":"245 - TS – Rozpiska-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655932/download","filename":"245 - Obálka-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655933/download","filename":"245 - Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655934/download","filename":"245 - TS – Rozpiska-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655935/download","filename":"247_S_1-Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655936/download","filename":"245 - Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655937/download","filename":"S_2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655938/download","filename":"S_3.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655939/download","filename":"247_S_1-Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655940/download","filename":"S_2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655941/download","filename":"S_3.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655942/download","filename":"S_3.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655943/download","filename":"S_3.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655944/download","filename":"S_3.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655945/download","filename":"S_3.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655946/download","filename":"S_3.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655947/download","filename":"S_3.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655948/download","filename":"S_3.6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655949/download","filename":"S_3.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655950/download","filename":"S_3.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655951/download","filename":"S_3.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655952/download","filename":"S_3.6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655953/download","filename":"S_3.8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655954/download","filename":"S_3.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655955/download","filename":"S_3.9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655956/download","filename":"S_3.8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655957/download","filename":"S_4.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655958/download","filename":"S_3.9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655959/download","filename":"S_4.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655960/download","filename":"S_4.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655961/download","filename":"S_4.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655962/download","filename":"S_4.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655963/download","filename":"S_4.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655964/download","filename":"S_4.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655965/download","filename":"S_4.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655966/download","filename":"S_4.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655967/download","filename":"S_4.6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655968/download","filename":"S_4.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655969/download","filename":"S_4.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655970/download","filename":"S_4.6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655971/download","filename":"S_4.8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655972/download","filename":"S_4.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655973/download","filename":"S_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655974/download","filename":"S_4.8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655975/download","filename":"VL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655976/download","filename":"S_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655977/download","filename":"ZOZNAM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655978/download","filename":"VL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655979/download","filename":"PHS_247_obvodovy_stlp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655980/download","filename":"ZOZNAM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655981/download","filename":"PHS_247_vnutorny_stlp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655982/download","filename":"PHS_247_obvodovy_stlp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655983/download","filename":"Pilota_d400_l4000-PH247.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655984/download","filename":"PHS_247_vnutorny_stlp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655985/download","filename":"PHS_247-4100_4000_obvodovy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655986/download","filename":"Pilota_d400_l4000-PH247.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655987/download","filename":"PHS_247-4100_4000_vnutorny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655988/download","filename":"PHS_247-4100_4000_obvodovy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655989/download","filename":"Mathcad - PHS247_4100.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655990/download","filename":"PHS_247-4100_4000_vnutorny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655991/download","filename":"01_247_TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655992/download","filename":"Mathcad - PHS247_4100.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655993/download","filename":"02_247-situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655994/download","filename":"01_247_TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655995/download","filename":"03_247-vytyčovací.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655996/download","filename":"02_247-situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655997/download","filename":"05 - 247_Konštrukčné riešenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655998/download","filename":"03_247-vytyčovací.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/655999/download","filename":"247 - Obalka - Stavebna-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656000/download","filename":"05 - 247_Konštrukčné riešenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656001/download","filename":"247 - Obálka-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656002/download","filename":"247 - Obalka - Stavebna-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656003/download","filename":"247 - schéma lomov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656004/download","filename":"247 - Obálka-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656005/download","filename":"247 - schéma lomov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656006/download","filename":"247 - TS – Rozpiska-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656007/download","filename":"247 - TS – Rozpiska-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656008/download","filename":"247 - Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656009/download","filename":"247 - Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656010/download","filename":"04 - 247_ROZVINUTÝ POHLAD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656011/download","filename":"04 - 247_ROZVINUTÝ POHLAD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656012/download","filename":"248_S_1-Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656013/download","filename":"248_S_1-Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656014/download","filename":"S_2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656015/download","filename":"S_2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656016/download","filename":"S_3.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656017/download","filename":"S_3.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656018/download","filename":"S_3.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656019/download","filename":"S_3.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656020/download","filename":"S_3.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656021/download","filename":"S_3.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656022/download","filename":"S_3.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656023/download","filename":"S_3.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656024/download","filename":"S_3.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656025/download","filename":"S_3.6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656026/download","filename":"S_3.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656027/download","filename":"S_3.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656028/download","filename":"S_3.6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656029/download","filename":"S_3.8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656030/download","filename":"S_3.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656031/download","filename":"S_3.9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656032/download","filename":"S_3.8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656033/download","filename":"S_3.10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656034/download","filename":"S_3.9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656035/download","filename":"S_3.11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656036/download","filename":"S_3.10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656037/download","filename":"S_3.12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656038/download","filename":"S_3.11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656039/download","filename":"S_3.13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656040/download","filename":"S_3.12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656041/download","filename":"S_3.14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656042/download","filename":"S_3.13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656043/download","filename":"S_3.15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656044/download","filename":"S_3.14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656045/download","filename":"S_3.16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656046/download","filename":"S_4.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656047/download","filename":"S_3.15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656048/download","filename":"S_4.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656049/download","filename":"S_3.16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656050/download","filename":"S_4.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656051/download","filename":"S_4.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656052/download","filename":"S_4.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656053/download","filename":"S_4.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656054/download","filename":"S_4.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656055/download","filename":"S_4.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656056/download","filename":"S_4.6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656057/download","filename":"S_4.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656058/download","filename":"S_4.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656059/download","filename":"S_4.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656060/download","filename":"S_4.8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656061/download","filename":"S_4.6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656062/download","filename":"S_4.9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656063/download","filename":"S_4.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656064/download","filename":"S_4.10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656065/download","filename":"S_4.8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656066/download","filename":"S_4.11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656067/download","filename":"S_4.9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656068/download","filename":"S_4.12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656069/download","filename":"S_4.10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656070/download","filename":"S_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656071/download","filename":"S_4.11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656072/download","filename":"VL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656073/download","filename":"S_4.12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656074/download","filename":"ZOZMAM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656075/download","filename":"S_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656076/download","filename":"PHS_248_vnutorny_stlp_most.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656077/download","filename":"VL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656078/download","filename":"Pilota_d600_l4000-PH248.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656079/download","filename":"ZOZMAM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656080/download","filename":"PHS_248_most-5100_2000_vnutorny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656081/download","filename":"PHS_248_vnutorny_stlp_most.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656082/download","filename":"PHS_248_terén-8100_2000_obvodovy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656083/download","filename":"Pilota_d600_l4000-PH248.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656084/download","filename":"PHS_248_terén-8100_2000_vnutorny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656085/download","filename":"PHS_248_most-5100_2000_vnutorny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656086/download","filename":"Mathcad - PHS248_5100.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656087/download","filename":"PHS_248_terén-8100_2000_obvodovy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656088/download","filename":"Mathcad - PHS248_8100.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656089/download","filename":"PHS_248_terén-8100_2000_vnutorny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656090/download","filename":"01_248_TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656091/download","filename":"Mathcad - PHS248_5100.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656092/download","filename":"02_248-situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656093/download","filename":"Mathcad - PHS248_8100.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656094/download","filename":"03_248-vytyčovací.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656095/download","filename":"01_248_TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656096/download","filename":"04 - 248_ROZVINUTÝ POHLAD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656097/download","filename":"02_248-situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656098/download","filename":"248 - Obalka - Stavebna-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656099/download","filename":"03_248-vytyčovací.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656100/download","filename":"248 - Obálka-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656101/download","filename":"04 - 248_ROZVINUTÝ POHLAD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656102/download","filename":"248 - TS – Rozpiska-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656103/download","filename":"248 - Obalka - Stavebna-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656104/download","filename":"248 - Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656105/download","filename":"248 - Obálka-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656106/download","filename":"05 - 248_Konštrukčné riešenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656107/download","filename":"248 - TS – Rozpiska-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656108/download","filename":"248-01_00_Tit-list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656109/download","filename":"248 - Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656110/download","filename":"248-01_01_TS-Tit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656111/download","filename":"05 - 248_Konštrukčné riešenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656112/download","filename":"248-01_01-TechSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656113/download","filename":"248-01_00_Tit-list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656114/download","filename":"pict.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656115/download","filename":"30200_00-ORL-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656116/download","filename":"248-01_01_TS-Tit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656117/download","filename":"30200_00-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656118/download","filename":"248-01_01-TechSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656119/download","filename":"30200_01-ORL-TechnickaSprava-obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656120/download","filename":"pict.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656121/download","filename":"30200_01-TechnickaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656122/download","filename":"30200_00-ORL-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656123/download","filename":"30200_03-ORL-VykresTvaru a Zakladania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656124/download","filename":"30200_00-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656125/download","filename":"30200_04-VykresVystuzeZakladovejDosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656126/download","filename":"30200_01-ORL-TechnickaSprava-obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656127/download","filename":"30200_05_StatickyVypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656128/download","filename":"30200_01-TechnickaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656129/download","filename":"30300_00-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656130/download","filename":"30200_03-ORL-VykresTvaru a Zakladania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656131/download","filename":"30300_00-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656132/download","filename":"30200_04-VykresVystuzeZakladovejDosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656133/download","filename":"30300_01_TechnickaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656134/download","filename":"30200_05_StatickyVypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656135/download","filename":"30300_01-TechnickaSprava-obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656136/download","filename":"30300_00-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656137/download","filename":"30300_03_VykresTvaruaZakladania_ORL_StokaDA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656138/download","filename":"30300_00-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656139/download","filename":"30300_04_VykresVystuzeZakladovejDosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656140/download","filename":"30300_01_TechnickaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656141/download","filename":"30300_05_StatickyVypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656142/download","filename":"30300_01-TechnickaSprava-obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656143/download","filename":"30300_05-StatickyVypocet-obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656144/download","filename":"30300_03_VykresTvaruaZakladania_ORL_StokaDA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656145/download","filename":"30500_00-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656146/download","filename":"30300_04_VykresVystuzeZakladovejDosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656147/download","filename":"30500_00-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656148/download","filename":"30300_05_StatickyVypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656149/download","filename":"30500_01-TechnickaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656150/download","filename":"30300_05-StatickyVypocet-obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656151/download","filename":"30500_01-TechnickaSprava-obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656152/download","filename":"30500_00-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656153/download","filename":"30500_03_VykresTvaruAZakladania-ORL_StokaF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656154/download","filename":"30500_00-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656155/download","filename":"30500_04-VykresVystuzeZakladovejDosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656156/download","filename":"30500_01-TechnickaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656157/download","filename":"30500_05-Staticky_vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656158/download","filename":"33200_0000-TitulnaRozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656159/download","filename":"30500_01-TechnickaSprava-obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656160/download","filename":"33200_0000-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656161/download","filename":"30500_03_VykresTvaruAZakladania-ORL_StokaF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656162/download","filename":"33200_0100-TechnickaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656163/download","filename":"30500_04-VykresVystuzeZakladovejDosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656164/download","filename":"33200_0200-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656165/download","filename":"30500_05-Staticky_vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656166/download","filename":"33200_0300-SituaciaVystavba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656167/download","filename":"33200_0000-TitulnaRozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656168/download","filename":"33200_0400-VytycovaciVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656169/download","filename":"33200_0000-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656170/download","filename":"33200_0500-PozdlznyProfil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656171/download","filename":"33200_0100-TechnickaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656172/download","filename":"33200_0600-VzorovyPriecnyRez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656173/download","filename":"33200_0200-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656174/download","filename":"33200_0700-PriecneRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656175/download","filename":"33200_0300-SituaciaVystavba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656176/download","filename":"33200_0800-SituaciaDotknutychPozemkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656177/download","filename":"33200_0400-VytycovaciVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656178/download","filename":"50102_0000-Titulka..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656179/download","filename":"33200_0500-PozdlznyProfil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656180/download","filename":"50102_00-ZoznamPriloh_IIet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656181/download","filename":"33200_0600-VzorovyPriecnyRez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656182/download","filename":"50102_0100-TechnickaSprava_IIet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656183/download","filename":"33200_0700-PriecneRezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656184/download","filename":"50102_0100-TechnickaSprava-obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656185/download","filename":"33200_0800-SituaciaDotknutychPozemkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656186/download","filename":"50102_0202-Situaciakm6_550-7_250.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656187/download","filename":"50102_0000-Titulka..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656188/download","filename":"50102_0301-VytycovaciVykresNC-predlzenie_StokovySystemD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656189/download","filename":"50102_00-ZoznamPriloh_IIet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656190/download","filename":"50102_0302-VytycovaciVykresStokovySystemF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656191/download","filename":"50102_0100-TechnickaSprava_IIet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656192/download","filename":"50102_0401-PozdlznyProfilStokaNCpredlzenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656193/download","filename":"50102_0100-TechnickaSprava-obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656194/download","filename":"50102_0202-Situaciakm6_550-7_250.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656195/download","filename":"50102_0402-PozdlznyProfilStokovySystemD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656196/download","filename":"50102_0403-PozdlznyProfilStokovySystemF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656197/download","filename":"50102_0301-VytycovaciVykresNC-predlzenie_StokovySystemD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656198/download","filename":"50102_0500-VzorovyPriecnyRez ulozenia potrubia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656199/download","filename":"50102_0302-VytycovaciVykresStokovySystemF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656200/download","filename":"50102_0601-SachtynaDN300-600dwg.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656201/download","filename":"50102_0401-PozdlznyProfilStokaNCpredlzenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656202/download","filename":"50102_0602-Spadovisko_300-600.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656203/download","filename":"50102_0402-PozdlznyProfilStokovySystemD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656204/download","filename":"50102_0403-PozdlznyProfilStokovySystemF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656205/download","filename":"50102_0701-PripojkySchema_IIet..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656206/download","filename":"50102_0500-VzorovyPriecnyRez ulozenia potrubia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656207/download","filename":"50102_0702-IIet-VykazKanalizacnýchPrípojokF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656208/download","filename":"50102_0601-SachtynaDN300-600dwg.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656209/download","filename":"50102_0702-IIet-VykazKanalizacnýchPrípojokNC_D.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656210/download","filename":"50102_0602-Spadovisko_300-600.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656211/download","filename":"50102_0702-pripojky_IIet_vykaz..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656212/download","filename":"50102_0800-VyustnyObjektNaStokeD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656213/download","filename":"50102_0701-PripojkySchema_IIet..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656214/download","filename":"50102_0900-PriecneRezyNaVyustnom potrubiStokyD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656215/download","filename":"50102_0702-IIet-VykazKanalizacnýchPrípojokF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656216/download","filename":"50102_1001-SituaciaDotknutychPozemkov-stokovySystemD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656217/download","filename":"50102_0702-IIet-VykazKanalizacnýchPrípojokNC_D.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656218/download","filename":"50102_1002-SituaciaDotknutychPozemkov-StokovySystemF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656219/download","filename":"50102_0702-pripojky_IIet_vykaz..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656220/download","filename":"50102_1100-HydrotechnickeVypocty-obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656221/download","filename":"50102_0800-VyustnyObjektNaStokeD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656222/download","filename":"50102_1100-HydroptechnickeVypocty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656223/download","filename":"50102_0900-PriecneRezyNaVyustnom potrubiStokyD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656224/download","filename":"50102_0201-Situaciakm4_700-5_730.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656225/download","filename":"50102_1001-SituaciaDotknutychPozemkov-stokovySystemD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656226/download","filename":"50102_1002-SituaciaDotknutychPozemkov-StokovySystemF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656227/download","filename":"50300_0000-TitulnaRozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656228/download","filename":"50300_0000-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656229/download","filename":"50102_1100-HydrotechnickeVypocty-obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656230/download","filename":"50102_1100-HydroptechnickeVypocty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656231/download","filename":"50300_0100-TechnickaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656232/download","filename":"50300_0200-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656233/download","filename":"50102_0201-Situaciakm4_700-5_730.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656234/download","filename":"50300_0300-VytycovaciVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656235/download","filename":"50300_0000-TitulnaRozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656236/download","filename":"50300_0400-PozdlznyProfilStokaFG.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656237/download","filename":"50300_0000-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656238/download","filename":"50300_0500-VzorovyPriecnyRezUlozeniePotrubia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656239/download","filename":"50300_0100-TechnickaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656240/download","filename":"50300_0600-KontrolneSachty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656241/download","filename":"50300_0200-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656242/download","filename":"50300_0700-PripojkyOdVpustovDRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656243/download","filename":"50300_0300-VytycovaciVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656244/download","filename":"50300_0400-PozdlznyProfilStokaFG.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656245/download","filename":"50300_0800-SituaciaZabratychPozemkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656246/download","filename":"50800_0000-TitulnaRozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656247/download","filename":"50300_0500-VzorovyPriecnyRezUlozeniePotrubia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656248/download","filename":"50800_0000-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656249/download","filename":"50300_0600-KontrolneSachty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656250/download","filename":"50800_0100-TechnickaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656251/download","filename":"50300_0700-PripojkyOdVpustovDRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656252/download","filename":"50800_0200-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656253/download","filename":"50300_0800-SituaciaZabratychPozemkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656254/download","filename":"50800_0300-VytycovciVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656255/download","filename":"50800_0000-TitulnaRozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656256/download","filename":"50800_0400-PozdlznyProfil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656257/download","filename":"50800_0000-ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656259/download","filename":"50800_0100-TechnickaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656260/download","filename":"50800_0500-VzorovyPriecnyRezUlozeniaPotrubia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656261/download","filename":"50800_0200-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656262/download","filename":"50800_0600-KontrolneSachty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656263/download","filename":"50800_0700-SituaciaZabratychPozemkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656264/download","filename":"50800_0300-VytycovciVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656265/download","filename":"53300_0000-TitulnaRozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656266/download","filename":"50800_0400-PozdlznyProfil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656267/download","filename":"50800_0500-VzorovyPriecnyRezUlozeniaPotrubia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656268/download","filename":"53300_0200-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656269/download","filename":"50800_0600-KontrolneSachty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656270/download","filename":"53300_0300-VytycovaciVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656271/download","filename":"50800_0700-SituaciaZabratychPozemkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656272/download","filename":"53300_0400-PozdlznyProfil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656273/download","filename":"53300_0000-TitulnaRozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656274/download","filename":"53300_0500-VzorovyPriecnyRezUlozeniaPotrubia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656275/download","filename":"53300_0200-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656276/download","filename":"53300_0600-KladacskaSchema.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656277/download","filename":"53300_0300-VytycovaciVykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656278/download","filename":"53300_0700-SituaciaZabratychPozemkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656279/download","filename":"53300_0400-PozdlznyProfil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656280/download","filename":"53300_0100-TechnickaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656281/download","filename":"53300_0500-VzorovyPriecnyRezUlozeniaPotrubia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656282/download","filename":"53400_0000-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656283/download","filename":"53300_0600-KladacskaSchema.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656284/download","filename":"53400_0000-zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656285/download","filename":"53300_0700-SituaciaZabratychPozemkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656286/download","filename":"53400_0100-Technicka_Sprava_titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656287/download","filename":"53400_0100-TechnickaSprava-text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656288/download","filename":"53300_0100-TechnickaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656289/download","filename":"53400_0000-Titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656290/download","filename":"53400_0200-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656291/download","filename":"53400_0300-Pozdlzny profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656292/download","filename":"53400_0000-zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656293/download","filename":"53400_0400-VzorovyRezUlozenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656294/download","filename":"53400_0100-Technicka_Sprava_titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656295/download","filename":"53400_0500-Vytycovaci_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656296/download","filename":"53400_0100-TechnickaSprava-text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656297/download","filename":"Vyjadrenie-sevak.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656298/download","filename":"53400_0200-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656299/download","filename":"60300_00-titulna strana PD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656300/download","filename":"60300_00-zoznam dokumentacie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656301/download","filename":"53400_0300-Pozdlzny profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656302/download","filename":"53400_0400-VzorovyRezUlozenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656303/download","filename":"60300_03-situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656304/download","filename":"60300_04-pohlad na UO a uzemnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656305/download","filename":"53400_0500-Vytycovaci_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656306/download","filename":"60300_05-profil vedenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656307/download","filename":"Vyjadrenie-sevak.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656308/download","filename":"60300_06-vytycovaci-vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656309/download","filename":"60300_00-titulna strana PD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656310/download","filename":"60300_07-zaklady-komplet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656311/download","filename":"60300_00-zoznam dokumentacie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656312/download","filename":"60300_0100-titulna strana-technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656313/download","filename":"60300_03-situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656314/download","filename":"60300_04-pohlad na UO a uzemnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656315/download","filename":"60300_0101-technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656316/download","filename":"60300_05-profil vedenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656317/download","filename":"60300_0102-zoznam vytyčovaných bodov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656318/download","filename":"60300_06-vytycovaci-vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656319/download","filename":"60300_0103-montazne tabulky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656320/download","filename":"60300_07-zaklady-komplet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656321/download","filename":"60300_0104-prehladný súpis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656322/download","filename":"60300_0105-specifikacia stoziarov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656323/download","filename":"60300_0100-titulna strana-technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656324/download","filename":"6030_02-situacia sirsich vztahov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656325/download","filename":"60300_0101-technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656326/download","filename":"60300_0102-zoznam vytyčovaných bodov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656327/download","filename":"60400_00-titulna strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656328/download","filename":"60400_00-zoznam dokumentacie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656329/download","filename":"60300_0103-montazne tabulky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656330/download","filename":"60400_02-situacia sirsich vztahov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656331/download","filename":"60300_0104-prehladný súpis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656332/download","filename":"60400_03-situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656333/download","filename":"60300_0105-specifikacia stoziarov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656334/download","filename":"60400_04-pohlad na UO a uzemnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656335/download","filename":"6030_02-situacia sirsich vztahov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656336/download","filename":"60400_05-profil vedenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656337/download","filename":"60400_00-titulna strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656338/download","filename":"60400_06-vzorove rezy ulozenia kablov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656339/download","filename":"60400_00-zoznam dokumentacie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656340/download","filename":"60400_07-vytycovaci-vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656341/download","filename":"60400_02-situacia sirsich vztahov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656342/download","filename":"60400_08-zaklady-komplet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656343/download","filename":"60400_03-situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656344/download","filename":"60400_0100-titulna strana-technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656345/download","filename":"60400_04-pohlad na UO a uzemnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656346/download","filename":"60400_0101-technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656347/download","filename":"60400_05-profil vedenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656348/download","filename":"60400_0102-zoznam vytycovaných bodov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656349/download","filename":"60400_06-vzorove rezy ulozenia kablov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656350/download","filename":"60400_07-vytycovaci-vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656351/download","filename":"60400_0103-montazne tabulky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656352/download","filename":"60400_08-zaklady-komplet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656353/download","filename":"60400_0104-prehladny supis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656354/download","filename":"60400_0105-specifikacia stoziarov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656355/download","filename":"60400_0100-titulna strana-technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656356/download","filename":"60500_00-titulna strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656357/download","filename":"60400_0101-technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656358/download","filename":"60400_0102-zoznam vytycovaných bodov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656359/download","filename":"60500_00-zoznam dokumentacie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656360/download","filename":"60400_0103-montazne tabulky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656361/download","filename":"60500_02-situacia sirsich vztahov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656362/download","filename":"60400_0104-prehladny supis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656363/download","filename":"60500_03-situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656364/download","filename":"60400_0105-specifikacia stoziarov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656365/download","filename":"60500_05-vytycovaci-vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656366/download","filename":"60500_00-titulna strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656367/download","filename":"60500_06-zaklady-komplet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656368/download","filename":"60500_00-zoznam dokumentacie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656369/download","filename":"60500_0100-titulna strana-technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656370/download","filename":"60500_0101-technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656371/download","filename":"60500_02-situacia sirsich vztahov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656372/download","filename":"60500_0102-zoznam vytycovaných bodov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656373/download","filename":"60500_03-situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656374/download","filename":"60500_0103-montazne tabulky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656375/download","filename":"60500_05-vytycovaci-vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656376/download","filename":"60500_06-zaklady-komplet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656377/download","filename":"60500_0104-prehladny supis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656378/download","filename":"60500_0100-titulna strana-technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656379/download","filename":"60500_0105-specifikacia stoziarov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656380/download","filename":"60500_04-profil vedenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656381/download","filename":"60500_0101-technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656382/download","filename":"61300_00-TITULNY_LIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656383/download","filename":"60500_0102-zoznam vytycovaných bodov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656384/download","filename":"61300_00-TS-zoznam-priloh-DP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656385/download","filename":"60500_0103-montazne tabulky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656386/download","filename":"61300_01-TECHNICKA_SPRAVA-tit-list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656387/download","filename":"60500_0104-prehladny supis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656388/download","filename":"61300_01-TS-TS-DP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656389/download","filename":"60500_0105-specifikacia stoziarov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656390/download","filename":"61300_0201-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656391/download","filename":"60500_04-profil vedenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656392/download","filename":"61300_0202-TS_ZOSTAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656393/download","filename":"61300_00-TITULNY_LIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656394/download","filename":"61300_0203-SCHEMA ZAPOJENIA ROZVODU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656395/download","filename":"61300_00-TS-zoznam-priloh-DP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656396/download","filename":"61300_0204-ROZVADZAČ RST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656397/download","filename":"61300_01-TECHNICKA_SPRAVA-tit-list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656398/download","filename":"61300_01-TS-TS-DP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656399/download","filename":"61300_0205-UZEMNENIE_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656400/download","filename":"61300_0206-ZAKLAD_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656401/download","filename":"61300_0201-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656402/download","filename":"61300_0207-VYTYCOVACI VYKRES.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656403/download","filename":"61300_0202-TS_ZOSTAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656404/download","filename":"0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656405/download","filename":"61300_0203-SCHEMA ZAPOJENIA ROZVODU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656406/download","filename":"61300_0204-ROZVADZAČ RST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656407/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656408/download","filename":"61300_0205-UZEMNENIE_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656409/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656410/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656411/download","filename":"61300_0206-ZAKLAD_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656412/download","filename":"4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656413/download","filename":"61300_0207-VYTYCOVACI VYKRES.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656414/download","filename":"5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656415/download","filename":"0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656416/download","filename":"6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656417/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656418/download","filename":"7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656419/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656420/download","filename":"61400_00-TITULNY_LIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656421/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656422/download","filename":"61400_00-VN-zoznam-priloh-DP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656423/download","filename":"4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656424/download","filename":"61400_01_TECHNICKA-SPRAVA-tit-list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656425/download","filename":"5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656426/download","filename":"61400_01-VN-TS-DP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656427/download","filename":"6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656428/download","filename":"61400_0201-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656429/download","filename":"7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656430/download","filename":"61400_0202-UZEMNENIE UV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656431/download","filename":"61400_00-TITULNY_LIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656432/download","filename":"61400_0203-ZAKLADY BET. STOZIARA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656433/download","filename":"61400_00-VN-zoznam-priloh-DP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656434/download","filename":"61400_0204-VYTYCOVACI VYKRES.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656435/download","filename":"61400_01_TECHNICKA-SPRAVA-tit-list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656436/download","filename":"61400_01-VN-TS-DP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656437/download","filename":"0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656438/download","filename":"61400_0201-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656439/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656440/download","filename":"61400_0202-UZEMNENIE UV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656441/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656442/download","filename":"61400_0203-ZAKLADY BET. STOZIARA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656443/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656444/download","filename":"61400_0204-VYTYCOVACI VYKRES.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656445/download","filename":"4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656446/download","filename":"0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656447/download","filename":"5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656448/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656449/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656450/download","filename":"6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656451/download","filename":"61500_00-NN-zoznam-priloh-DP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656452/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656453/download","filename":"61500_00-TITULNY_LIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656454/download","filename":"4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656455/download","filename":"61500_01-TECHNICKA-SPRAVA-tit-list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656456/download","filename":"5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656457/download","filename":"6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656458/download","filename":"61500_01-TS-NN-DP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656459/download","filename":"61500_00-NN-zoznam-priloh-DP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656460/download","filename":"61500_0201-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656461/download","filename":"61500_00-TITULNY_LIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656462/download","filename":"61500_0202-SCHEMA ZAPOJENIA ROZVODU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656463/download","filename":"61500_01-TECHNICKA-SPRAVA-tit-list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656464/download","filename":"61500_0203-ZAKLADY BET. STOŽIARA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656465/download","filename":"61500_01-TS-NN-DP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656466/download","filename":"61500_0204-VYTYCOVACI VYKRES.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656467/download","filename":"61500_0201-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656468/download","filename":"62500_00-TITULNY_LIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656469/download","filename":"61500_0202-SCHEMA ZAPOJENIA ROZVODU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656470/download","filename":"62500_00-VO-zoznam-príloh-DP-z.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656471/download","filename":"61500_0203-ZAKLADY BET. STOŽIARA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656472/download","filename":"62500_01-TECHNICKA_SPRAVA-tit-list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656473/download","filename":"61500_0204-VYTYCOVACI VYKRES.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656474/download","filename":"62500_01-TS-VO-DP-z.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656475/download","filename":"62500_00-TITULNY_LIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656476/download","filename":"62500_0201-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656477/download","filename":"62500_00-VO-zoznam-príloh-DP-z.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656478/download","filename":"62500_0202-SCHEMA ZAPOJENIA ROZVODU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656479/download","filename":"62500_01-TECHNICKA_SPRAVA-tit-list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656480/download","filename":"62500_0203-ROZVADZAC RVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656481/download","filename":"62500_01-TS-VO-DP-z.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656482/download","filename":"62500_0204-OSVETLOVACIE STOŽIARE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656483/download","filename":"62500_0201-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656484/download","filename":"62500_0205-UZEMNENIE V.O. NA MOSTE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656485/download","filename":"62500_0202-SCHEMA ZAPOJENIA ROZVODU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656486/download","filename":"62500_0206-ROZVADZAC ERPM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656487/download","filename":"62500_0203-ROZVADZAC RVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656488/download","filename":"62500_0207-VYTYCOVACI VYKRES.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656489/download","filename":"62500_0204-OSVETLOVACIE STOŽIARE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656490/download","filename":"67100_00-Zoznam priloh-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656491/download","filename":"67100_0Rozpisky-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656492/download","filename":"62500_0205-UZEMNENIE V.O. NA MOSTE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656493/download","filename":"67100_01-Technicka sprava-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656494/download","filename":"62500_0206-ROZVADZAC ERPM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656495/download","filename":"67100_02-Situacia-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656496/download","filename":"62500_0207-VYTYCOVACI VYKRES.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656497/download","filename":"67100_00-Zoznam priloh-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656498/download","filename":"67100_03-Vytycovaci vykres-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656499/download","filename":"67100_0Rozpisky-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656500/download","filename":"67100_04-Montazna schema-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656501/download","filename":"67100_01-Technicka sprava-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656502/download","filename":"67100_05-Rozvadzace_NN-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656503/download","filename":"67100_02-Situacia-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656504/download","filename":"67100_06-Stavebno Technicke Riesenie-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656505/download","filename":"67100_03-Vytycovaci vykres-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656506/download","filename":"67100_07-Portaly NRZ13, NRZ14-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656507/download","filename":"67100_04-Montazna schema-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656508/download","filename":"67100_08-Zaklady portalov-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656509/download","filename":"67100_05-Rozvadzace_NN-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656510/download","filename":"67100_09-Specifikacia Materialu-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656511/download","filename":"67100_06-Stavebno Technicke Riesenie-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656512/download","filename":"67100_07-Portaly NRZ13, NRZ14-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656513/download","filename":"67100_10-Staticky vypocet-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656514/download","filename":"67100_08-Zaklady portalov-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656515/download","filename":"67111_00-Rozpisky-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656516/download","filename":"67100_09-Specifikacia Materialu-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656517/download","filename":"67111_00-Zoznam príloh-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656518/download","filename":"67100_10-Staticky vypocet-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656519/download","filename":"67111_01-Technicka sprava-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656520/download","filename":"67111_00-Rozpisky-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656521/download","filename":"67111_02-Montazna schema PDZ-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656522/download","filename":"80300_00-Tit-list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656523/download","filename":"67111_00-Zoznam príloh-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656524/download","filename":"80300_00-zoz_pril.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656525/download","filename":"67111_01-Technicka sprava-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656526/download","filename":"80300_01-TechSprava-OK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656527/download","filename":"67111_02-Montazna schema PDZ-II etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656528/download","filename":"80300_01-TS-Tit-list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656529/download","filename":"80300_00-Tit-list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656530/download","filename":"80300_03-vzor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656531/download","filename":"80300_00-zoz_pril.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656532/download","filename":"80300_schema docasneho dopravneho znacenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656533/download","filename":"80300_01-TechSprava-OK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656534/download","filename":"80300_02-sit10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656535/download","filename":"80300_01-TS-Tit-list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656536/download","filename":"80300_03-vzor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656537/download","filename":"81101_00-Tit-list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656538/download","filename":"80300_schema docasneho dopravneho znacenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656539/download","filename":"81101_00-zoz-pril.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656540/download","filename":"80300_02-sit10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656541/download","filename":"81101_01-TechSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656542/download","filename":"81101_01-TS-tit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656543/download","filename":"81101_00-Tit-list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656544/download","filename":"81101_03-vzor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656545/download","filename":"81101_00-zoz-pril.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656546/download","filename":"81101_schema docasneho dopravneho znacenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656547/download","filename":"81101_01-TechSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656548/download","filename":"81101_01-TS-tit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656549/download","filename":"81101_02-sit10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656550/download","filename":"81101_03-vzor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656551/download","filename":"81102_00-Tit-list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656552/download","filename":"81101_schema docasneho dopravneho znacenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656553/download","filename":"81101_02-sit10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656554/download","filename":"81102_00-zoz-pril.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656555/download","filename":"81102_01-TechSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656556/download","filename":"81102_00-Tit-list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656557/download","filename":"81102_00-zoz-pril.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656558/download","filename":"81102_01-TS-tit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656559/download","filename":"81102_02-sit10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656560/download","filename":"81102_01-TechSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656561/download","filename":"81102_01-TS-tit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656562/download","filename":"81102_03-vzor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656563/download","filename":"81102_02-sit10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656564/download","filename":"81102_schema docasneho dopravneho znacenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656565/download","filename":"SSC_vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656566/download","filename":"__StavebnePovoleniePrivadzac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656567/download","filename":"81102_03-vzor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656568/download","filename":"_2015_1_30_zaz_mosty_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656569/download","filename":"81102_schema docasneho dopravneho znacenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656570/download","filename":"_2015_2_3_zaz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656571/download","filename":"SSC_vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656572/download","filename":"__StavebnePovoleniePrivadzac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656573/download","filename":"_2015_3_12_zaz_12032015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656574/download","filename":"_2015_1_30_zaz_mosty_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656575/download","filename":"032_00 Vegetacne upravy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656576/download","filename":"_2015_2_3_zaz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656577/download","filename":"052_pd_brezová.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656578/download","filename":"_2015_3_12_zaz_12032015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656579/download","filename":"332_svp_dp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656580/download","filename":"032_00 Vegetacne upravy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656581/download","filename":"508_533_534_vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656582/download","filename":"052_pd_brezová.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656583/download","filename":"603-604-605_vyjadrenie SSE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656584/download","filename":"332_svp_dp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656585/download","filename":"603-TI-DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656586/download","filename":"508_533_534_vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656587/download","filename":"604-TI-DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656588/download","filename":"603-604-605_vyjadrenie SSE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656589/download","filename":"605-TI-DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656590/download","filename":"603-TI-DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656591/download","filename":"613-615 vyj..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656592/download","filename":"604-TI-DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656593/download","filename":"625-00_Vyj Siemens.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656594/download","filename":"605-TI-DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656595/download","filename":"Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - záverečné stanovisko.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656596/download","filename":"613-615 vyj..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656597/download","filename":"Vyňatie PPF - Rozhodnutie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656598/download","filename":"625-00_Vyj Siemens.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656599/download","filename":"záväzné stanovisko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656600/download","filename":"Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - záverečné stanovisko.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656601/download","filename":"Zoznam dokladov II_etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656602/download","filename":"022_stanoviska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656603/download","filename":"Vyňatie PPF - Rozhodnutie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656604/download","filename":"Doklady mini.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656605/download","filename":"záväzné stanovisko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656606/download","filename":"Zoznam dokladov II_etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656607/download","filename":"dsp-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656608/download","filename":"022_stanoviska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656609/download","filename":"I.1_biotopy_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656610/download","filename":"Doklady mini.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656611/download","filename":"I.2_dendrologia_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656612/download","filename":"Clony situovanie 1stena217.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656613/download","filename":"dsp-2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656614/download","filename":"I.1_biotopy_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656615/download","filename":"Clony situovanie 2steny217.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656616/download","filename":"I.2_dendrologia_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656617/download","filename":"Clony tabulka 1stena217.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656618/download","filename":"Clony situovanie 1stena217.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656619/download","filename":"Clony tabulka 2steny217.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656620/download","filename":"Objekty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656621/download","filename":"Clony situovanie 2steny217.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656622/download","filename":"PH opatr cena_orient1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656623/download","filename":"Clony tabulka 1stena217.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656624/download","filename":"PH opatr cena_orient2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656625/download","filename":"Clony tabulka 2steny217.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656626/download","filename":"Variant_1-Výpočet okná_5.0m_clona.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656627/download","filename":"Objekty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656628/download","filename":"Variant_2-Výpočet okná_7.5m_clona.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656629/download","filename":"PH opatr cena_orient1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656630/download","filename":"Variant_3-Výpočet okná_5.0most_7.5cesta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656631/download","filename":"PH opatr cena_orient2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656632/download","filename":"Záloha PH opatr cena_orient2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656633/download","filename":"Variant_1-Výpočet okná_5.0m_clona.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656634/download","filename":"Emisie-LL privádzač_doplnená.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656635/download","filename":"Variant_2-Výpočet okná_7.5m_clona.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656636/download","filename":"TitulneemisnaDSP_27.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656637/download","filename":"Variant_3-Výpočet okná_5.0most_7.5cesta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656638/download","filename":"Záloha PH opatr cena_orient2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656639/download","filename":"I.5-predbezne vysledky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656640/download","filename":"privLL-Zilina-KP DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656641/download","filename":"Emisie-LL privádzač_doplnená.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656642/download","filename":"D1_privadzacLietavskaLucka_DIP_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656643/download","filename":"TitulneemisnaDSP_27.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656644/download","filename":"Prílohová časť_list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656645/download","filename":"I.5-predbezne vysledky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656646/download","filename":"privLL-Zilina-KP DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656647/download","filename":"Žilina_sieť pre kartogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656648/download","filename":"D1 privadzač LL-ZA_I7 PedPriesk_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656649/download","filename":"D1_privadzacLietavskaLucka_DIP_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656650/download","filename":"D1 privadzač LL-ZA_I7 PP rozp TO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656651/download","filename":"Prílohová časť_list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656652/download","filename":"D1 privadzač LL-ZA_I7 PP rozp TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656653/download","filename":"Žilina_sieť pre kartogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656654/download","filename":"D1 privadzač LL-ZA_I7 PP ZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656655/download","filename":"D1 privadzač LL-ZA_I7 PedPriesk_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656656/download","filename":"D1 privadzač LL-ZA_I7 PP rozp TO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656657/download","filename":"Štúdia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656658/download","filename":"D1 privadzač LL-ZA_I7 PP rozp TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656659/download","filename":"vymapovane.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656660/download","filename":"D1 privadzač LL-ZA_I7 PP ZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656661/download","filename":"Priloha cislo 1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656662/download","filename":"Štúdia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656663/download","filename":"Priloha cislo 4.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656664/download","filename":"Priloha cislo 5-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656665/download","filename":"vymapovane.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656666/download","filename":"Priloha cislo 6-4.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656667/download","filename":"Priloha cislo 1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656668/download","filename":"Priloha cislo 9.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656669/download","filename":"Priloha cislo 4.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656670/download","filename":"Priloha cislo 17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656671/download","filename":"Priloha cislo 5-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656672/download","filename":"Priloha cislo 19.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656673/download","filename":"Priloha cislo 6-4.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656674/download","filename":"Priloha cislo 14-1-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656675/download","filename":"Priloha cislo 9.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656676/download","filename":"Priloha cislo 16.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656677/download","filename":"Priloha cislo 17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656678/download","filename":"Priloha cislo 18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656679/download","filename":"Priloha cislo 19.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656680/download","filename":"Priloha cislo 14-1-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656681/download","filename":"Priloha cislo 15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656682/download","filename":"Priloha cislo 16.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656683/download","filename":"Priloha cislo 18-MeracSpr.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656684/download","filename":"Priloha cislo 18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656685/download","filename":"Priloha cislo 19.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656686/download","filename":"Priloha cislo 15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656687/download","filename":"Priloha cislo 5-1.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656688/download","filename":"Priloha cislo 18-MeracSpr.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656689/download","filename":"Priloha cislo 5-1.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656690/download","filename":"Priloha cislo 5-3-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656691/download","filename":"Priloha cislo 19.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656692/download","filename":"Priloha cislo 5-1.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656693/download","filename":"Priloha cislo 13-1.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656694/download","filename":"Priloha cislo 5-1.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656695/download","filename":"Priloha cislo 13-1.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656696/download","filename":"Priloha cislo 13-1.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656697/download","filename":"Priloha cislo 5-3-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656698/download","filename":"Priloha cislo 13-1.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656699/download","filename":"Priloha cislo 13-1.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656700/download","filename":"Priloha cislo 13-1.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656701/download","filename":"Priloha cislo 13-1.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656702/download","filename":"Priloha cislo 13-1.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656703/download","filename":"ZAVERECNA SPRAVA 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656704/download","filename":"Priloha cislo 13-1.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656705/download","filename":"ZAVERECNA SPRAVA-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656706/download","filename":"Priloha cislo 13-2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656707/download","filename":"Priloha cislo 13-1.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656708/download","filename":"6-2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656709/download","filename":"ZAVERECNA SPRAVA 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656710/download","filename":"6-3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656711/download","filename":"ZAVERECNA SPRAVA-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656712/download","filename":"7-1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656713/download","filename":"Priloha cislo 13-2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656714/download","filename":"7-2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656715/download","filename":"6-2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656716/download","filename":"6-1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656717/download","filename":"6-3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656718/download","filename":"7-4.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656719/download","filename":"7-6.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656720/download","filename":"7-1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656721/download","filename":"8-1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656722/download","filename":"7-2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656723/download","filename":"8-2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656724/download","filename":"6-1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656725/download","filename":"7-4.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656726/download","filename":"8-3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656727/download","filename":"7-6.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656728/download","filename":"8-4.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656729/download","filename":"8-1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656730/download","filename":"8-5.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656731/download","filename":"8-2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656732/download","filename":"8-6.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656733/download","filename":"8-7.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656734/download","filename":"8-3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656735/download","filename":"8-8.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656736/download","filename":"8-4.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656737/download","filename":"8-9.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656738/download","filename":"8-5.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656739/download","filename":"8-6.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656740/download","filename":"8-10.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656741/download","filename":"7-3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656742/download","filename":"8-7.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656743/download","filename":"7-5.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656744/download","filename":"8-8.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656745/download","filename":"2-3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656746/download","filename":"8-9.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656747/download","filename":"8-10.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656748/download","filename":"2-4.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656749/download","filename":"7-3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656750/download","filename":"2-6.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656751/download","filename":"7-5.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656752/download","filename":"2-7.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656753/download","filename":"3-1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656754/download","filename":"2-3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656755/download","filename":"3-2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656756/download","filename":"2-4.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656757/download","filename":"12.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656758/download","filename":"2-6.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656759/download","filename":"2-1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656760/download","filename":"2-7.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656761/download","filename":"2-2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656762/download","filename":"3-1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656763/download","filename":"2-5.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656764/download","filename":"3-2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656765/download","filename":"2-8.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656766/download","filename":"12.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656767/download","filename":"2-1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656768/download","filename":"9-1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656769/download","filename":"9-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656770/download","filename":"2-2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656771/download","filename":"9-4.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656772/download","filename":"2-5.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656773/download","filename":"9-5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656774/download","filename":"2-8.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656775/download","filename":"9-1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656776/download","filename":"9-6.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656777/download","filename":"9-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656778/download","filename":"9-7.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656779/download","filename":"9-8.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656780/download","filename":"9-4.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656781/download","filename":"9-5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656782/download","filename":"9-10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656783/download","filename":"9-6.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656784/download","filename":"9-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656785/download","filename":"9-7.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656786/download","filename":"Priloha cislo 13-2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656787/download","filename":"Priloha cislo 13-2-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656788/download","filename":"9-8.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656789/download","filename":"Priloha cislo 13-3.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656790/download","filename":"9-10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656791/download","filename":"Priloha cislo 13-3.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656792/download","filename":"9-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656793/download","filename":"Priloha cislo 13-2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656794/download","filename":"Priloha cislo 13-3.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656795/download","filename":"Plan BOZP_2etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656796/download","filename":"Priloha cislo 13-2-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656797/download","filename":"02_POV situacia-2etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656798/download","filename":"Priloha cislo 13-3.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656799/download","filename":"POV_ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656800/download","filename":"Priloha cislo 13-3.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656801/download","filename":"Priloha cislo 13-3.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656802/download","filename":"Privadzač LL ZA II etapa 0417.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656803/download","filename":"Plan BOZP_2etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656804/download","filename":"rozpiska_harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656805/download","filename":"02_POV situacia-2etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656806/download","filename":"rozpiska_TS.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656807/download","filename":"POV_ZoznamPriloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656808/download","filename":"01_POV-SPRAVA_2etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656809/download","filename":"Privadzač LL ZA II etapa 0417.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656810/download","filename":"Priloha cislo 13-3.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656811/download","filename":"rozpiska_harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656812/download","filename":"4.2-4.8 Cenova cast_Privadzac LL-Zilina, II.etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656813/download","filename":"rozpiska_TS.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656814/download","filename":"4.1_Zv4 Preambula LL-ZI II.etapa upravena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656815/download","filename":"01_POV-SPRAVA_2etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656816/download","filename":"022-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656817/download","filename":"Priloha cislo 13-3.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656818/download","filename":"030-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656819/download","filename":"032-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656820/download","filename":"4.2-4.8 Cenova cast_Privadzac LL-Zilina, II.etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656821/download","filename":"4.1_Zv4 Preambula LL-ZI II.etapa upravena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656822/download","filename":"052-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656823/download","filename":"102-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656824/download","filename":"022-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656825/download","filename":"102-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656826/download","filename":"030-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656827/download","filename":"032-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656828/download","filename":"102-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656829/download","filename":"052-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656830/download","filename":"102-03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656831/download","filename":"102-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656832/download","filename":"112-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656833/download","filename":"102-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656834/download","filename":"112-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656835/download","filename":"112-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656836/download","filename":"102-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656837/download","filename":"115-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656838/download","filename":"102-03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656839/download","filename":"120-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656840/download","filename":"112-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656841/download","filename":"137-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656842/download","filename":"112-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656843/download","filename":"138-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656844/download","filename":"112-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656845/download","filename":"115-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656846/download","filename":"139-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656847/download","filename":"145-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656848/download","filename":"120-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656849/download","filename":"137-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656850/download","filename":"212-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656851/download","filename":"138-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656852/download","filename":"213-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656853/download","filename":"217-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656854/download","filename":"139-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656855/download","filename":"145-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656856/download","filename":"217-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656857/download","filename":"212-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656858/download","filename":"243-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656859/download","filename":"244-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656860/download","filename":"213-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656861/download","filename":"245-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656862/download","filename":"217-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656863/download","filename":"217-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656864/download","filename":"247-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656865/download","filename":"243-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656866/download","filename":"248-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656867/download","filename":"244-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656868/download","filename":"248-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656869/download","filename":"302-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656870/download","filename":"245-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656871/download","filename":"303-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656872/download","filename":"247-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656873/download","filename":"305-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656874/download","filename":"248-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656875/download","filename":"248-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656876/download","filename":"332-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656877/download","filename":"501-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656878/download","filename":"302-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656879/download","filename":"303-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656880/download","filename":"503-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656881/download","filename":"508-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656882/download","filename":"305-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656883/download","filename":"533-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656884/download","filename":"332-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656885/download","filename":"501-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656886/download","filename":"603-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656887/download","filename":"604-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656888/download","filename":"503-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656889/download","filename":"605-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656890/download","filename":"508-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656891/download","filename":"533-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656892/download","filename":"613-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656893/download","filename":"614-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656894/download","filename":"603-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656895/download","filename":"615-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656896/download","filename":"604-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656897/download","filename":"605-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656898/download","filename":"625-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656899/download","filename":"613-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656900/download","filename":"671-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656901/download","filename":"671-11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656902/download","filename":"614-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656903/download","filename":"615-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656904/download","filename":"803-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656905/download","filename":"625-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656906/download","filename":"811-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656907/download","filename":"671-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656908/download","filename":"811-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656909/download","filename":"ZV3 Cast1 - Priloha 3 Štruktúra DGN pre ESID.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656910/download","filename":"671-11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656911/download","filename":"ZV3 Cast1 - Príloha č.1 Stavebné povolenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656912/download","filename":"803-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656913/download","filename":"Zväzok 3 Dialničný privádzač LL - ZA_Cast 1 vseobecne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656914/download","filename":"811-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656915/download","filename":"811-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656916/download","filename":"Zväzok 3 Dialničný privádzač LL - ZA_Cast 2 TKP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656917/download","filename":"ZV3 Cast1 - Priloha 3 Štruktúra DGN pre ESID.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656918/download","filename":"Zväzok 3 Dialničný privádzač LL - ZA_Cast 3 ZTKP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656919/download","filename":"ZV3 Cast1 - Príloha č.1 Stavebné povolenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656920/download","filename":"_2015_1_30_zaz_mosty_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656921/download","filename":"Zväzok 3 Dialničný privádzač LL - ZA_Cast 1 vseobecne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656922/download","filename":"_2015_2_3_zaz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656923/download","filename":"_2015_3_12_zaz_12032015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656924/download","filename":"Zväzok 3 Dialničný privádzač LL - ZA_Cast 2 TKP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656925/download","filename":"Zväzok 3 Dialničný privádzač LL - ZA_Cast 3 ZTKP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656926/download","filename":"032_00 Vegetacne upravy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656927/download","filename":"052_pd_brezová.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656928/download","filename":"_2015_1_30_zaz_mosty_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656929/download","filename":"332_svp_dp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656930/download","filename":"_2015_2_3_zaz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656931/download","filename":"508_533_534_vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656932/download","filename":"_2015_3_12_zaz_12032015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656933/download","filename":"603-604-605_vyjadrenie SSE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656934/download","filename":"032_00 Vegetacne upravy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656935/download","filename":"603-TI-DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656936/download","filename":"052_pd_brezová.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656937/download","filename":"604-TI-DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656938/download","filename":"332_svp_dp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656939/download","filename":"605-TI-DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656940/download","filename":"508_533_534_vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656941/download","filename":"625-00_Vyj Siemens.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656942/download","filename":"603-604-605_vyjadrenie SSE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656943/download","filename":"Diaľničný privádzač LL - záverečné stanovisko.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656944/download","filename":"603-TI-DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656945/download","filename":"odborne stanoviska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656946/download","filename":"604-TI-DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656947/download","filename":"záväzné stanovisko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656948/download","filename":"605-TI-DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656949/download","filename":"625-00_Vyj Siemens.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656950/download","filename":"Zoznam dokladov II_etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656951/download","filename":"Diaľničný privádzač LL - záverečné stanovisko.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656952/download","filename":"__StavebnePovoleniePrivadzac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656953/download","filename":"odborne stanoviska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656954/download","filename":"SSC_vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656955/download","filename":"Doklady mini.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656956/download","filename":"záväzné stanovisko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656957/download","filename":"Zoznam dokladov II_etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656958/download","filename":"monitoring_priloha1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656959/download","filename":"Projekt monitoringu DP LL-ZA_fin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656960/download","filename":"__StavebnePovoleniePrivadzac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656961/download","filename":"Zväzok 2 Dialničný privádzač LL - ZA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656962/download","filename":"SSC_vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656963/download","filename":"Zväzok 1 Dialničný privádzač LL - ZA .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656964/download","filename":"Doklady mini.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656965/download","filename":"monitoring_priloha1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656966/download","filename":"Projekt monitoringu DP LL-ZA_fin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656967/download","filename":"Zväzok 2 Dialničný privádzač LL - ZA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816366/content/656968/download","filename":"Zväzok 1 Dialničný privádzač LL - ZA .pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. December 2017 4. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907576/content/735573/download","filename":"01 Zápisnica z OP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915452/content/773637/download","filename":"Doprastav, a.s..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií 29. Máj 2017 29. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/827211/content/588275/download","filename":"Vysvetlenie informácií_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915458/content/773656/download","filename":"DÚHA, a.s..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 4. December 2017 4. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907578/content/735575/download","filename":"zapisnica vyhodnotenie ponúk.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo - zhotovenie stavby diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina II.etapa 23. November 2017 23. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904533/content/722059/download","filename":"ZM_2017_0359_podpísaná verzia.pdf"}]
Zmluva Pokyn na zmenu č. 1 k ZM/2017/0359 - Diaľničný Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa km 4,7 - 7,3 8. Február 2019 8. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024174/content/912063/download","filename":"PZ_2017_0359_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM/2017/0359 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936732/content/738822/download","filename":"Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM_2017_0359.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácie 2. Jún 2017 2. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829155/content/601631/download","filename":"zaslanie informácie - posun termínov.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Výsledok vyhodnotenia ponúk 20. Júl 2017 20. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852545/content/573514/download","filename":"výsledok vyhodnotenia ponúk 1-8.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915515/content/773850/download","filename":"Swietelsky-Slovakia spol. s r.o..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií II. 8. Jún 2017 8. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831307/content/611448/download","filename":"Vysvetlenie informácií II.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915503/content/773824/download","filename":"PORR s.r.o..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií III. 15. Jún 2017 15. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833956/content/628668/download","filename":"Vysvetlenie informácií 3 s prilohami_profil UVO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zhotovenie stavby Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina II.etapa km 4,7-7,3 v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „červená kniha 28. November 2017 28. November 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 21. December 2017 21. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915512/content/773843/download","filename":"SMS a.s..pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. December 2017 4. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907574/content/735567/download","filename":"zapisnica splnenie PU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907574/content/735568/download","filename":"zapisnica splnenie PZ 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907574/content/735569/download","filename":"zapisnica splnenie PZ 2.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 15. November 2017 15. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/901617/content/845561/download","filename":"14764_6000_2017_ODI_.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×