Obstarávanie

Obnova asfaltového povrchu miestnych komunikácií po výstavbe kanalizácie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Čierny Balog
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
184 377,00
Konečná suma(Bez DPH):
184 377,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je obnova asfaltového povrchu miestnych komunikácií po výstavbe kanalizácie v obci Čierny Balog. Zoznam miestnych komunikácií podľa názvu ulíc s približnými výmerami plôch, ktoré je potrebné obnoviť, je uvedený v priloženej tabuľke. Postup prác, resp. klad jednotlivých vrstiev je daný výkazom výmer, ktorý je v prílohe.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 1 184 377,00 Neuvedené EUR 14. Máj 2018 96186

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984149/content/739429/download","filename":"04_Zapisnica_z vyhodnotenia kritérií .pdf"}]
Odkaz na oznámenie Výzva na predkladanie ponúk 26. Február 2018 26. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/948217/content/692968/download","filename":"Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2884_WYP.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Info o vysledku vyhodnotenia 9. Máj 2018 9. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981612/content/729749/download","filename":"Informácia o výsledku § 54 ods.2 na Profil VO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984168/content/739688/download","filename":"2018-07 - Obnova povrchu miestnych komunikácií po vybudovaní kanalizácie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav Asfalt, a.s. 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984153/content/739442/download","filename":"CP -- Priloha__2_SP_Vykaz_vymer_k_oceneniu_xls.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984172/content/739710/download","filename":"Ponukový rozpočet.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 5 13. Marec 2018 13. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953722/content/728729/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk_2884_WYP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.3 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951900/content/719319/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk_2884_WYP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady a prílohy 26. Február 2018 26. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/948221/content/693019/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk_2884_WYP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CESTY SK s.r.o. 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984162/content/739679/download","filename":"04-18 - Obnova asfaltového povrchu miestnych komunikácií po výstavbe kanalizácie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie c. 2 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951896/content/719296/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk_2884_WYP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava č.2 prílohy č.4 SP_zmluva 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952084/content/720736/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk_2884_WYP.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984173/content/739720/download","filename":"Správa § 24.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984160/content/739473/download","filename":"Ocenený Vykaz vymer.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava č.1 prilohy č.4 SP 6. Marec 2018 6. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951313/content/714326/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk_2884_WYP.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica otváranie 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984145/content/739414/download","filename":"01_Zapisnica_z otvárania .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984145/content/739415/download","filename":"01_Zapisnica_z otvárania_oprava_Doprastav Asfalt_cena s DPH .pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984158/content/739464/download","filename":"Rozpočet - CP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 1 6. Marec 2018 6. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951309/content/714302/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk_2884_WYP.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia podmienok 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984148/content/739422/download","filename":"02_Zapisnica_z vyhodnotenia podmienok účasti a požiadaviek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984148/content/739423/download","filename":"03_Zapisnica_z vyhodnotenia podmienok účasti a požiadaviek po vysvetlení č.1.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984144/content/739408/download","filename":"20180514_Doprastav_Asfalt_ZoD Cierny Balog_podpisana_zverejnená.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava č.1 SP 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951903/content/719322/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk_2884_WYP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav, a.s. 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984159/content/739468/download","filename":"Po_05_2018_rozpočet_Čierny Balog.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skanska SK a.s. 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984165/content/739684/download","filename":"Skanska SK a.s. - Priloha__2_SP_Ocenený Vykaz vymer.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VIAKORP, s.r.o. 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984156/content/739462/download","filename":"Priloha__2_SP_Vykaz_vymer_k_oceneniu_xls.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie c. 4 13. Marec 2018 13. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953719/content/728727/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk_2884_WYP.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×