Obstarávanie

ČOV Turčianske Teplice - Intenzifikácia biologického stupňa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 690 038,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 690 038,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45252127-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu zákazky: ČOV Turčianske Teplice - Intenzifikácia biologického stupňa. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov. Intenzifikácia ČOV Turčianske Teplice je navrhnutá v areáli existujúcej ČOV, bez nároku na záber ďalšieho územia. Recipientom vypúšťaných vyčistených vôd je rieka Turiec.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 2 690 038,00 Neuvedené EUR 11. Máj 2018 96312

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. December 2018 6. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011807/content/889553/download","filename":"Zápisnica z otvárania.pdf"}]
Súťažné podklady Prístup k súťažným podkladom a inej sprievodnej dokumentácii v zmysle § 114 ods. 6 podľa § 43 ods. 1 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstrávaní v znení neskorších predpisov 30. December 2016 30. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755609/content/463275/download","filename":"TURVOD_sprístupnenie_SP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 1. 6. December 2018 6. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011868/content/889676/download","filename":"Ponuka_1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Redakčná oprava - predĺženie lehoty viazanosti ponúk 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913806/content/763910/download","filename":"OPRAVA-30_6_2018.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady zverejnené na profile 30. December 2016 30. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463613/download","filename":"Prílohy č.1 a 2 k suťažným podkladom_TURVOD_ČOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463614/download","filename":"B.2_Hydrotech_vypocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463615/download","filename":"C_Prehladna_situacia.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463616/download","filename":"D.1_Koordinacna_situacia.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463617/download","filename":"D.2.1_Pozdlz_profil_COV_splas.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463618/download","filename":"D.2.2_Pozdlz_profil_COV_dazd.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463619/download","filename":"D.3_Techn_schema_COV.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463620/download","filename":"D.4_Blok_schema_COV.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463621/download","filename":"TL_Turcianske_Teplice_DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463622/download","filename":"A_Sprievoda_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463623/download","filename":"E.1.2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463624/download","filename":"E.1.2.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463625/download","filename":"E.1.2.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463626/download","filename":"TL_E.1.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463627/download","filename":"E.1.3-1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463628/download","filename":"E.1.3-2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463629/download","filename":"E.1.3-3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463630/download","filename":"E.1.3-4.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463631/download","filename":"TL_E.1.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463632/download","filename":"E.1.1-3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463633/download","filename":"TL_E.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463634/download","filename":"E.2.1-1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463635/download","filename":"E.2.1-2.2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463636/download","filename":"E.2.1-3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463637/download","filename":"E.2.1-4.1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463638/download","filename":"E.2.1-4.2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463639/download","filename":"E.2.1-4.3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463640/download","filename":"E.2.1-4.4.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463641/download","filename":"E.2.1-5.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463642/download","filename":"E.2.1-6.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463643/download","filename":"E.2.1-7.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463644/download","filename":"E.2.1-8.1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463645/download","filename":"E.2.1-8.2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463646/download","filename":"E.2.1-8.3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463647/download","filename":"E.2.1-9.2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463648/download","filename":"TL_E.2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463649/download","filename":"E.2.1-2.3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463650/download","filename":"E.2.1-9.1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463651/download","filename":"E.2.2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463652/download","filename":"E.2.2.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463653/download","filename":"E.2.2.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463654/download","filename":"E.2.2.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463655/download","filename":"E.2.2.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463656/download","filename":"E.2.2.6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463657/download","filename":"E.2.2.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463658/download","filename":"TL_E.2.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463659/download","filename":"E.2.3.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463660/download","filename":"E.2.3.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463661/download","filename":"E.2.3.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463662/download","filename":"E.2.3.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463663/download","filename":"E.2.3.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463664/download","filename":"E.2.3.6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463665/download","filename":"E.2.3.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463666/download","filename":"E.2.3.8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463667/download","filename":"TL_E.2.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463668/download","filename":"E.2.4.1_a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463669/download","filename":"E.2.4.1_b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463670/download","filename":"E.2.4.2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463671/download","filename":"E.2.4.3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463672/download","filename":"TL_E.2.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463673/download","filename":"E.2.5-1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463674/download","filename":"E.2.5-2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463675/download","filename":"E.2.5-3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463676/download","filename":"E.2.5-4.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463677/download","filename":"TL_E.2.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463678/download","filename":"TL_E.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463679/download","filename":"TL_E.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463680/download","filename":"F.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463681/download","filename":"F.2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463682/download","filename":"F.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463683/download","filename":"F.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463684/download","filename":"F.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463685/download","filename":"TL_F.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463686/download","filename":"G.1.1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463687/download","filename":"G.1.2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463688/download","filename":"G.1.3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463689/download","filename":"TL_G.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463690/download","filename":"G.2.2-2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463691/download","filename":"G.2.3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463692/download","filename":"G.2.5.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463693/download","filename":"TL_G.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463694/download","filename":"G.3.1-2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463695/download","filename":"TL_G.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463696/download","filename":"G.4.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463697/download","filename":"G.4.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463698/download","filename":"G.4.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463699/download","filename":"G.4.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463700/download","filename":"G.4.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463701/download","filename":"TL_G.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463702/download","filename":"G.3.2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463703/download","filename":"G.5.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463704/download","filename":"G.5.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463705/download","filename":"G.5.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463706/download","filename":"G.5.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463707/download","filename":"G.5.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463708/download","filename":"G.5.6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463709/download","filename":"G.5.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463710/download","filename":"TL_G.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463711/download","filename":"TL_G.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463712/download","filename":"H.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463713/download","filename":"H.1_rozpiska.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463714/download","filename":"H.2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463715/download","filename":"H.3.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463716/download","filename":"TL_H.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463717/download","filename":"TL_I.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463718/download","filename":"IGP - Turčianske Teplice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463719/download","filename":"Príloha_Jednotný Európsky dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463720/download","filename":"Súťažné podklady_ČOV_TURVOD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463721/download","filename":"COV_TR_Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755611/content/463722/download","filename":"B.1_Suhrnna_technicka_sprava.pdf"}]
Zmluva Dodatok k Zmluve o dielo č. 5/2017/IS 6. December 2018 6. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011880/content/889696/download","filename":"Dodatok_1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. 6. December 2018 6. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011872/content/889681/download","filename":"Ponuka_2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 10. Apríl 2018 10. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/967528/content/781179/download","filename":"§ 55_vyhodnotenie_WYP_TURVOD.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti a náležitostí ponuky 6. December 2018 6. December 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 3. 6. December 2018 6. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011874/content/889685/download","filename":"Ponuka 3.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 zákoan č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 6. December 2018 6. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011812/content/889566/download","filename":"Správa § 24_ČOV_Turvod.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 19. Január 2017 19. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766723/content/510961/download","filename":"Vysvetlenie TURVOD.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 1. Marec 2018 1. Marec 2018 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 26. Január 2017 26. Január 2017 []
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia 6. December 2018 6. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011810/content/889560/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 5/2017/IS 6. December 2018 6. December 2018 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×