Obstarávanie

,,Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu"


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
380 982,00
Konečná suma(Bez DPH):
380 902,00
Zaplatené:
99.97%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia administratívnej budovy skleníka v areáli Trenčianskeho hradu. Stavba je národnou kultúrnou pamiatkou s oficiálnym názvom STAVBA OBYTNÁ II. je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 1345/50. Ide o dvojpodlažnú budovu obdĺžnikového tvaru s plochou strechou. Stavebné práce budú pozostávať z odstránenia presklenej časti budovy spolu s oceľovou konštrukciou, obvodové steny budú nahradené múrmi z kombinovaného kamenného a tehlového muriva, strecha bude plochá, vyššia ako u zostávajúcej strechy. Súčasťou je aj oprava omietky objektu, priľahlého nádvoria a novonavrhnuté riešenie prízemia, kde sa nachádzajú informačné priestory a sociálne zariadenia pre návštevníkov. V časti suterén budú technicko-hospodárske priestory a sociálne zariadenia pre pracovníkov. V suteréne bude vybudované nové schodisko a priestory pôvodných troch schodísk budú uzatvorené a prestopené.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 1 380 902,00 Neuvedené EUR 27. Jún 2018 96875

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oznámenie verejného obstarávateľa o vysvetlení Súťažných podkladov č. 2 11. Január 2018 11. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/924651/content/695990/download","filename":"Vysvetlenie č.2 WYP-17166 profil.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 29. Jún 2018 29. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001300/content/702859/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. December 2017 13. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/911395/content/752938/download","filename":"Súťažné podklady Trenčianske múzeum v Trenčíne pdf.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/911395/content/752939/download","filename":"Príloha č. 8 SP_výkaz_výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/911395/content/752940/download","filename":"Príloha č. 10 SP_Projektová dokumentácia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie VO o vykonaní Redakčnej opravy a úprave SP 20. December 2017 20. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915330/content/773357/download","filename":"Oznámenie VO o vykonaní Redakčnej opravy a úprave SP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - Metrostav a.s. 29. Jún 2018 29. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001476/content/703501/download","filename":"Ponuka Metrostav a.s..pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 15. Február 2018 15. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944531/content/769720/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie VO o vysvetlení č. 1 k Súťažným podkladom 3. Január 2018 3. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/919929/content/789792/download","filename":"Oznámenie VO o vysvetlení č.1 k Súťažným podkladom.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 29. Jún 2018 29. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001481/content/703508/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 29. Jún 2018 29. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001298/content/702854/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Stavebné povolenie 20. December 2017 20. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/915323/content/773329/download","filename":"stavebne_povolenie_sklenik.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. Jún 2018 29. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001295/content/702846/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo - Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu 29. Jún 2018 29. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001474/content/703487/download","filename":"ZoD_c.109-2018.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Február 2018 14. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944224/content/767584/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_17166 – WYP.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×