Obstarávanie

Prístavba a komplexná rekonštrukcia Materskej školy v obci Babín


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Babín
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
327 752,00
Konečná suma(Bez DPH):
337 170,00
Zaplatené:
102.87%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba k existujúcej Materskej škole a prebudovanie starej kotolne za novú kotolňu vrátane výmeny starého kotla na čierne uhlie za nový kotol na peletky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TetraStav, s.r.o. 4 337 170,00 Neuvedené EUR 5. September 2018 99331

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Informacia k zverejnovaniu na profile 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940817/content/752013/download","filename":"Info_k_zverej_na_profile.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 23. Február 2018 23. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947750/content/690833/download","filename":"Vysvetlenie_SP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke ZAPISNICE_z_vyhod 10. September 2018 10. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030539/content/810468/download","filename":"00_Komisia_rozhod_o_zriadeni.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030539/content/810469/download","filename":"1. Zapis_z otvarania_ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030539/content/810470/download","filename":"1. Zapis_z_otvar_navrh_na_plnen_kriter.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030539/content/810471/download","filename":"1. Zapis_z_otvar_navrh_na_plnen_kriter_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030539/content/810472/download","filename":"2_Kont_pod_účasti_CestStav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030539/content/810473/download","filename":"2_Kont_pod_účasti_OMOSS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030539/content/810474/download","filename":"2_Kont_pod_účasti_Stavpoc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030539/content/810475/download","filename":"2_Kont_pod_účasti_Tetra.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030539/content/810476/download","filename":"3_Kontrola_ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030539/content/810477/download","filename":"4. Zapis_z_vyhodnot_pod_učasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030539/content/810478/download","filename":"5. Zapis_z_vyhod_ponuk_pred_EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030539/content/810479/download","filename":"5.1_priloha_k_zapis_z_vyhod_ponuku_pred_EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030539/content/810480/download","filename":"6_Vyhod_podmien_ucasti_uspes_uchadz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030539/content/810481/download","filename":"7._Zapis_z_vyhod_ponuk_po_EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030539/content/810482/download","filename":"7.1_priloha_k_zapis_z_vyhod_ponuku_po_EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030539/content/810483/download","filename":"Správa o zákazke podla §24.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok ku ZoD zo dňa 5.9.2018 31. Október 2018 31. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004572/content/874210/download","filename":"Dodatok_ZoD_uvo.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 10. September 2018 10. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030537/content/810466/download","filename":"ZoD.pdf"}]
Súťažné podklady Sutazne podklady 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940815/content/752002/download","filename":"Sutazne_podklady_MS_Babin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940815/content/752003/download","filename":"priloha_1_podmienky_ucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940815/content/752004/download","filename":"Priloha_2_JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940815/content/752005/download","filename":"priloha_3_idenitifikacne_udaje_uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940815/content/752006/download","filename":"priloha_4_formulare_vyhlasenia_plnomocenstva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940815/content/752007/download","filename":"priloha_5_vzor_navrhu_na_plnenie_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940815/content/752008/download","filename":"priloha_6_Opis_predmetu_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940815/content/752009/download","filename":"priloha_7_vzor_dodane_sluzby_referencie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940815/content/752010/download","filename":"priloha_8_navrh_zmluvy_o_dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940815/content/752011/download","filename":"priloha_9_info_elektronic_aukcie.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 23. Február 2018 23. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947846/content/690937/download","filename":"Infor_o_otvarani_ponuk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_2 1. Marec 2018 1. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950136/content/705910/download","filename":"Vysvetlenie_SP_2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CP_OMOSS 11. September 2018 11. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030741/content/837100/download","filename":"00_CP_OMOSS_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030741/content/837101/download","filename":"00_CP_OMOSS_2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CP_CSLM 11. September 2018 11. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030745/content/837102/download","filename":"00_CP_CSLM_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030745/content/837103/download","filename":"00_CP_CSLM_2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CP_STAVPOC 11. September 2018 11. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030736/content/837099/download","filename":"00_CP_STAVPOC.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CP_TetraStav 10. September 2018 10. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030555/content/810495/download","filename":"00_CP_TetraStav.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Infor_o_vysled_vyhod_ponuk 4. Jún 2018 4. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/990655/content/773068/download","filename":"Vysledok vyhodnotenia ponuk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×