Obstarávanie

Obecné športovisko - Rekonštrukcia infraštruktúry štadiónu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Jurová
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
75 010,00
Konečná suma(Bez DPH):
45 833,33
Zaplatené:
61.1%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
subor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Architektonické riešenie predmetného objektu je zamerané na maximálne zlepšenie funkčnosti jeho prevádzky a modernizácie všetkých jeho verejných priestorov tak, aby plnili moderné nároky na jeho využite. ; Požadovaný rozsah prác: - celková rekonštrukcia hygienických zariadení vrátane výmeny obkladov, dlažieb, zriaďovacích predmetov, výtokov, povrchových úprav stien a stropov a záverečného vymaľovania stien interiéru - výmena výplní otvorov v obvodových konštrukciách - zateplenie fasády kontaktným zatepľovacím systémom - zateplenie stropu z interiéru minerálnou vlnou nad sadrokartónovým podhľadom - dovybavenie objektu termosolárnym ohrevom teplej úžitkovej vody pre práčovňu športových dresov, sanitárnu časť a sprchární športovcov. ; Pôdorys budovy s navrhovaným novým stavom je priložený v prílohe "Podorys 1NP-NOVý_eks.pdf"; Technická správa k zdravotechnike je priložená v prílohe "Zdravotechnika TS_EKS. pdf"; Technická správa k stavebnej časti je priložená v prílohe "Techn správa_EKS.pdf"; Pohľady nové sú priložené v prílohe "Pohlady nove EKS"; Pôdorys zdravotechniky je priložený v prílohe "ZdrTech Podorys_EKS"; Výpisy otvorov sú priložené v prílohe "VYPIS_O_1_EKS","VYPIS_O_2_EKS","VYPIS_O_3_EKS" a "VYPIS_O_4_EKS",

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 684,973 ; Technické vlastnosti: Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova, Terra-Marmolit mramorové zrná,strednozrnná (alebo ekvivalent, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15,654 ; Technické vlastnosti: Zateplovací systém EPS bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 120 mm , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15,654 ; Technické vlastnosti: Zateplenie doskami EPS a omietka BAUMIT (alebom ekvivalent) silikátová hr.12cm , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 232,446 ; Technické vlastnosti: Liaty samonivelačný poter KNAUF (alebo ekvivalent) kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 33,320 ; Technické vlastnosti: Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 30 m , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 305,172 ; Technické vlastnosti: Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031 , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 305,172 ; Technické vlastnosti: Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 305,172 ; Technické vlastnosti: Búranie dlažieb keramickej , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 33,320 ; Technické vlastnosti: Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1, 5 m2 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11,000 ; Technické vlastnosti: Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1, 5 m2 , Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 2 m2 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,000 ; Technické vlastnosti: Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2 -0,053 t , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8,659 ; Technické vlastnosti: Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2 -0,030t , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 23,985 ; Technické vlastnosti: Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16,096 ; Technické vlastnosti: Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t , Jednotka: m2 , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 94,448 ; Technické vlastnosti: Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km , Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11,747 ; Technické vlastnosti: Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km , Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 234,940 ; Technické vlastnosti: Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné , Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11,747 ; Technické vlastnosti: Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m , Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16,412 ; Technické vlastnosti: Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím , Jednotka: m2 , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 265,680 ; Technické vlastnosti: Nobasil hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 270,994 ; Technické vlastnosti: Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,300 ; Technické vlastnosti: Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t, úprava prívodu vody z horného splachovača na dolný prívod ku Kombi WC, trubky pod novým obkladom., Jednotka: súb, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Montáž záchodovej misy , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: WC kombi , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Demontáž pisoárového státia 1 dielnych 0,03968t- stavebné úpravy, úprava prívodu vody a kanalizácie na umiestnenie pisoárov v rohoch, pod uhlom 45 stupňov. Viď výkres nového stavu!, Jednotka: súb, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Montáž pisoára , Jednotka: súb, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Pisoár- odsávací urinál s vonkajším horným prívodom vody (napr. Livo alebo ekvivalent) s použitím vtokovej armatúry s tlačným ventilom v smere do steny. , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t- úprava inštalácie prívodov teplej a studenej vody pred obkladaním stien., Jednotka: súb, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly , Jednotka: súb, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Umývadlo- so stojankovou zmiešavacou batériou., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Demontáž vane liatinovej , Jednotka: súb, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Montáž vane bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou oceľových , Jednotka: súb, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Vaňa plechová smaltovaná , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Drobný montážny materiál- vodovodné rozvody teplá voda do 15 bm, studená voda do 15 bm, pod omietkou, rozdeľovacie a pripojovacie armatúry, rohové ventily, podľa potrieb umiestnenia sanitárnej keramiky. Viď výkres. , Jednotka: sub, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m , Jednotka: % , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,300 ; Technické vlastnosti: Podhľad RIGIPS RF 1x12, 5-OK (alebo ekvivalent), strop železobetónový,upevnenie na závesoch , Jednotka: m2 , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 265,680 ; Technické vlastnosti: Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m , Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,500 ; Technické vlastnosti: Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na plochých strechách rš 660 mm , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 84,770 ; Technické vlastnosti: Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm 0,0032t , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 84,770 ; Technické vlastnosti: Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m , Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,850 ; Technické vlastnosti: D+M parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11; Technické vlastnosti: D+M parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m , Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,550 ; Technické vlastnosti: Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 880mm x výšky 890 mm-O3 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 890/880 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 880 mm x výšky 900 mm - O4 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 880/900 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1170 mm x výšky 700 mm-O2 , Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1170/700 mm , Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,000 ; Technické vlastnosti: Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1170 mm x výšky 2050 mm -O1 , Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10,000 ; Technické vlastnosti: Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 2050/1170 mm , Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10,000 ; Technické vlastnosti: Montáž mreží pevných skrutkovaním , Jednotka: m2 , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 46,412 ; Technické vlastnosti: D+M plastových dverí , Jednotka: m2 , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18,896 ; Technické vlastnosti: D+M plastových mriežok , Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18,000 ; Technické vlastnosti: Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m , Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,440 ; Technické vlastnosti: Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 33,320 ; Technické vlastnosti: Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava, rozmer 333 x 333 x 8 mm, farba kakaovo hnedá s vzorom vápenca, nasiakavosť menej alebo rovná 5 %., Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 33,986 ; Technické vlastnosti: Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m , Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,550 ; Technické vlastnosti: Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 94,448 ; Technické vlastnosti: Obkladačky keramické- rozmer 200 x 250 x 7 mm, farba krémovo béžová, soklový rad farebne zhodný s podlahovou dlažbou, v hornej pätine výšky obkladu vloženie listely 200 x 60 x 7 mm po obvode všetkých dotknutých miestností., Jednotka: m2 , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 96,337 ; Technické vlastnosti: Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m , Jednotka: % , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,000 ; Technické vlastnosti: Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 950,653 ; Technické vlastnosti: Maľby latexové jednofarebné s bielym stropom výšky do 3, 80 m , Jednotka: m2 , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 950,653 ; Technické vlastnosti: D+M solárneho ohrievača vody , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: D+M solárneho setu SOL301TM (alebo ekvivalent), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
LEMAS spol. s r.o. 5 55 000,00 20% EUR 22. Február 2016 102586

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×