Obstarávanie

Osobné automobily nižšej kategórie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
148 750,00
Konečná suma(Bez DPH):
148 750,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34110000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AUTOPOLIS, s.r.o. 1 148 750,00 Neuvedené EUR 31. December 2018 239241

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnice o vyhodnotení ponúk 26. November 2018 26. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009542/content/884787/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009542/content/884788/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk časť Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009542/content/884789/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk finál.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda - Nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie 15. November 2018 15. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007481/content/880083/download","filename":"ZM_2018_0375_podpisana verzia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií č. 1 25. Júl 2018 25. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013299/content/829003/download","filename":"Vysvetlenie informácií č. 1..pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 8. August 2018 8. August 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka J.M.MARTIN, spol. s r.o. 11. Január 2019 11. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017939/content/901994/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017939/content/901995/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka AUTOPOLIS, s.r.o. 11. Január 2019 11. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017936/content/901990/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017936/content/901991/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 26. November 2018 26. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009541/content/884786/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Súťažné podklady SP Osobné automobily nižšej kategórie 6. Júl 2018 6. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1004285/content/714994/download","filename":"Súťažné podklady finál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1004285/content/714995/download","filename":"Príloha č. 1 k časti A.1 SP - Všeobecné informácie o uchádzačovi s EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1004285/content/714996/download","filename":"Príloha č. 2 k časti A.1 SP - Jednotný európsky dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1004285/content/714997/download","filename":"Príloha č. 1 k časti A.2, B.2 a B.3 SP - Návrh na plnenie kritéria, Jednotková cena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1004285/content/714998/download","filename":"Príloha č. 2 k časti B.3 SP - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1004285/content/714999/download","filename":"Príloha č. 3 k časti B.3 SP - Plná moc pre prihlásenie na polícii.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 22. August 2018 22. August 2018 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk 26. November 2018 26. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009540/content/884784/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009540/content/884785/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. November 2018 26. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009538/content/884782/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. Október 2018 1. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038583/content/814209/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK- Neúspešný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038583/content/814210/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK-Úspešný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038583/content/814211/download","filename":"Poradie uchádzačov.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×