Obstarávanie

Maliarske práce budova Bratislava


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
40 800,00
Konečná suma(Bez DPH):
9 833,33
Zaplatené:
24.1%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45442100-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
m2
Množstvo:
12770.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Realizácia vnútorných malieb a lokálnych vysprávok stien, vrátane dodávky materiálu administratívnej budovy. Spolu - 12 770 m2. ; Objekt má 5 nadzemných podlaží. V objekte sa nachádza výťah.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: A. Špecifikácia vnútornej maľby: - vlastnosti farby:, Hodnota / charakteristika: paropriepustná, oteruvzdorná, netoxická, nehorľavá; Technické vlastnosti: A. Špecifikácia vnútornej maľby: - početnosť náteru:, Hodnota / charakteristika: 2-násobný; Technické vlastnosti: A. Špecifikácia vnútornej maľby: - farebnosť náteru: , Hodnota / charakteristika: biela; Technické vlastnosti: A. Špecifikácia vnútornej maľby: - vhodnosť maľby:, Hodnota / charakteristika: pre stredne zaťažované interiéry; Technické vlastnosti: A. Špecifikácia vnútornej maľby: - konečný vzhľad:, Hodnota / charakteristika: matný ; Technické vlastnosti: B. Minimálny rozsah prác spojených s realizáciou predmetu zákazky: , Hodnota / charakteristika: - oprášenie stien a stropov - zakrývanie okien, dverí, podláh - olepovanie páskou ; Technické vlastnosti: B. Minimálny rozsah prác spojených s realizáciou predmetu zákazky: , Hodnota / charakteristika: - lokálne mechanické čistenie, vysprávky a drobné opravy povrchov - odstránenie pôvodného, alebo opadávajúceho náteru - podľa potreby ; Technické vlastnosti: B. Minimálny rozsah prác spojených s realizáciou predmetu zákazky: , Hodnota / charakteristika: - oprava spojov – sadrokartón - murivo - po celej dĺžke spojov - v prípade potreby lokálne umytie mastnoty mydlovým roztokom ; Technické vlastnosti: B. Minimálny rozsah prác spojených s realizáciou predmetu zákazky: , Hodnota / charakteristika: - penetrácia povrchov, kde je to potrebné - 2 - násobné maľovanie stien a stropov bielou farbou - dodanie vnútornej maliarskej farby ; Technické vlastnosti: B. Minimálny rozsah prác spojených s realizáciou predmetu zákazky: , Hodnota / charakteristika: - dodanie materiálov na zakrývanie, maliarske pásky, sadra a pod. ; Technické vlastnosti: B. Minimálny rozsah prác spojených s realizáciou predmetu zákazky: , Hodnota / charakteristika: - denné upratovanie po maľovaní, záverečné upratanie po maľovaní; Technické vlastnosti: B. Minimálny rozsah prác spojených s realizáciou predmetu zákazky: , Hodnota / charakteristika: - odvoz a likvidácia všetkého odpadu vzniknutého pri realizácii zákazky - presun hmôt - dovoz a odvoz materiálu na miesto plnenia.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Priestory určené na maľovanie - kancelárske priestory , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7 290 ; Technické vlastnosti: Priestory určené na maľovanie - chodby, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5 480 ; Technické vlastnosti: A belosť:, Jednotka: % BaSO4, Minimum: 82, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: A objemová hmotnosť:, Jednotka: kg/l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,45; Technické vlastnosti: A odolnosť voči oteru za sucha, Jednotka: stupeň, Minimum: 0, Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: A ekvivalentná difúz. hrúbka sd , Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,05; Technické vlastnosti: A obsah prchavých látok , Jednotka: %, Minimum: , Maximum: 50, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Maľovanie interiéru: Pretmelenie škár 5x3 mm tmelom akrylátovým Ceresit CS-biely, alebo porovnateľný ekvivalent, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 605,00 ; Technické vlastnosti: Maľovanie interiéru: Zakrývanie podlahy, okien, príslušenstva a vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2 995,00 ; Technické vlastnosti: Maľovanie interiéru: Odstránenie malieb oškrabaním, výšky 3,8 m - 25%, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3 193,00 ; Technické vlastnosti: Maľovanie interiéru: Maľby, 2-násobný náter, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12 770,00 ; Technické vlastnosti: Maľovanie interiéru: Oprav. izolovanie 1 nás. celulóz. syntet. farbami "po zatečení", Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60,00 ; Technické vlastnosti: Maľovanie interiéru: Napustenie disperziou SOKRAT penetračný náter, alebo porovnateľný ekvivalent, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7 662,00 ; Technické vlastnosti: Maľovanie interiéru: Vyhladenie maliarskou sádrou jednonásobné v miestnosti alebo schodisku do 3,8 m, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2 195,00 ; Technické vlastnosti: Maľovanie interiéru: Režijné náklady, Jednotka: sub., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
LEMAS spol. s r.o. 22 11 800,00 20% EUR 16. Marec 2016 104174

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×