Obstarávanie

Oprava sociálnych zariadení


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
7 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 083,33
Zaplatené:
58.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
dielo
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Oprava sociálnych zariadení - sprchy muži, sprchy ženy - 4NP a sprchy muži 3NP, demontáž a montáž keramických obkladov, vodoinštalatérske práce, odstránenie plesní a zatečených miest, maľba stien a stropov

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Cena zahŕňa , Hodnota / charakteristika: dopravu; Technické vlastnosti: Cena zahŕňa, Hodnota / charakteristika: vyčistenie pracovného priestoru, odvoz a likvidáciu odpadu; Technické vlastnosti: Cena zahŕňa, Hodnota / charakteristika: materiál potrebný k opravám

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Oprava sociálnych zariadení - sprchy muži 4NP, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Demontáž starých (poškodených) sprchových batérií s držiakmi, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Osekanie poškodeného opadávajúceho obkladu a dlažby, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 28; Technické vlastnosti: Vysekanie starých odtokových guličiek odpadového potrubia až po stupačkový liatinový odpad 5 bm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Demontáž (vysekanie) starých batériových vývodov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Dodávka a montáž rozvodu odpadu (D 50 mm) od guličiek k stupačkovému liatinovému odpadu 5 bm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Dodávka a montáž odtokových guličiek, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Dodávka a montáž vývodov na sprchové batérie, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Dodávka a montáž sprchových batérií s držiakmi, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Tlaková skúška vody a kanalizácie, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Vyspravenie drážok a rýh po vodoinštalácii, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: Dodávka a aplikácia cementového poteru, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Vyspádovanie a vyhladenie poteru pod izoláciou, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Vyrovnanie stien pod obklad, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 22; Technické vlastnosti: Hydroizolácia podlahy v sprchách, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Hydroizolácia stien v sprchách, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 22; Technické vlastnosti: Dodávka a montáž obkladu do líšt, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 22; Technické vlastnosti: Dodávka a montáž dlažby protišmykovej, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Vyspádovanie dlažby, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Silikónovanie, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: Oškrabanie omietky zatečených miest na strope, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Vyspádovanie stierkou, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Izolácia prerážajúcich žltých miest po zatečení, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Maľba stien a stropov, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 42; Technické vlastnosti: Akrylácia prasklín, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18; Technické vlastnosti: Vyčistenie pracovného priestoru, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Doprava materiálu, odvoz a likvidácia odpadu, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Oprava sociálnych zariadení - sprchy ženy 4NP, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Odstránenie plesní zo stien obkladu a špár , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Obnova silikónovania špár (vyškarabanie starého silikónu, dodávka a aplikácia nového silikónu), Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: Oškrabanie zatečených omietok na strope, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Dodávka a aplikácia stierky, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Izolácia prerážajúcich žltých miest po zatečení, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Maľba stien a stropov, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 42; Technické vlastnosti: Akrylácia prasklín, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: Vyčistenie pracovného priestoru, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Doprava materiálu, odvoz a likvidácia odpadu, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Oprava sociálnych zariadení - sprchy muži 3NP, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Vybúranie obmúrovky stupačiek a odpadu, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Odstránenie zatekania odpadu zvislej liatinovej kanalizácie, Jednotka: hod., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14; Technické vlastnosti: Obmurovanie stupačky s odpadom, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Odstránenie plesní zo stien a stropu po zatečení, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Obitie zvetralej omietky po zatečení, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Oškrabanie zvetralej maľby, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: Osekanie poškodeného a opadávajúceho obkladu, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Penetrácia stien a stropov, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 42; Technické vlastnosti: Vyrovnanie stien pod obklad, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Dodávka a montáž obkladu, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Dodávka a aplikácia jadrovej omietky do hrúbky 7 cm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: Dodávka a aplikácia stierky, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Izolácia vyrážajúcich žltých miest po zatečení, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Lešenie pomocné ľahké, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Maľba stien a stropov, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 42; Technické vlastnosti: Akrylácia prasklín, Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: Vyčistenie pracovného priestoru, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Doprava materiálu, odvoz a likvidácia odpadu, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
LEMAS spol. s r.o. 7 4 900,00 20% EUR 8. Apríl 2016 106180

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×