Obstarávanie

Farba vrchná dvojzložková polyuretánová U2094 Chemopur RW1 SCH RAL 1028, tužidlo, riedidlo alebo ekvivalent


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 750,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 357,50
Zaplatené:
77.57%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44810000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
položky (podľa technickej špecifikácie)
Množstvo:
3.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Dodávka 300 kg vrchnej dvojzložkovej polyuretánovej farby pre protikoróznu ochranu oceľových konštrukcií U 2094 Chemopur RW1 SCH RAL 1028 vrátane dodávky potrebného množstva 60 kg tvrdiacej prísady /tužidla/ U 7081 a 100 l U 6051 riedidla vhodného na vyššie uvedenú farbu, alebo ekvivalent.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Farba sa bude aplikovať náterom, alebo striekaním na základný náter farby epoxidovej dvojzložkovej vysokosušinovej S 2330 od výrobcu Chemolak a.s. Smolenice, a preto musí byť dodaná farba kompatibilná s týmto základným náterom. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Farebný odtieň farby: , Hodnota / charakteristika: RAL 1028; Technické vlastnosti: Stupeň lesku:, Hodnota / charakteristika: stupeň 3 až stupeň 4 - polomatný až pololesklý; Technické vlastnosti: Miesto aplikácie: , Hodnota / charakteristika: Vonkajšie pracovisko, zvislé a vodorovné plochy; Technické vlastnosti: Stupeň koróznej agresivity, atmosféry: , Hodnota / charakteristika: C4 až C5 podľa normy STN EN ISO 12944-2; Technické vlastnosti: Klimatické pásmo:, Hodnota / charakteristika: mierne pásmo -20°C až +30°C; Technické vlastnosti: Teoretická výdatnosť náteru po natužení:, Hodnota / charakteristika: 5,0 - 6,0 m²/ 1 kg pri vrstve 60 μm v zaschnutom stave; Technické vlastnosti: Doba schnutia:, Hodnota / charakteristika: na dotyk 2 hod. pri +20°C; Technické vlastnosti: Vytvrdnutie náteru:, Hodnota / charakteristika: do 7 dní; Technické vlastnosti: Nanášanie:, Hodnota / charakteristika: štetcom, valčekom, vzduchové striekanie - tlak 0,3-0,4 Mpa, VT striekanie airless; Technické vlastnosti: Použitie: oceľové konštrukcie pri diaľniciach a rýchlostných cestách, nanášanie na jestvujúci náter farby epoxidovej dvojzložkovej vysokosušinovej S 2330 od výrobcu Chemolak a.s. Smolenice , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Hustota:, Hodnota / charakteristika: minimálne 1,2-1,3 gr/cm³; Technické vlastnosti: Skladovateľnosť:, Hodnota / charakteristika: v originálnom balení po dobu 12 mesiacov pri teplote +5°C až +30°C; Technické vlastnosti: Balenie:, Hodnota / charakteristika: farba 10 kg, tužidlo 8 kg, riedidlo 10 l; Technické vlastnosti: Životnosť náteru: , Hodnota / charakteristika: vysoká nad 15 rokov STN ISO 12944-1; Technické vlastnosti: Doba spracovateľnosti: , Hodnota / charakteristika: po otvorení originálneho balenia min. 4 hod po natužení zmesi; Technické vlastnosti: Spôsob čistenia náradia po práci: , Hodnota / charakteristika: jednoduchý; Technické vlastnosti: Teplota pri spracovaní:, Hodnota / charakteristika: +5° až +30°C; Technické vlastnosti: Obsah sušiny:, Hodnota / charakteristika: min. 62% hmotnosti

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Vrchná dvojzložková polyuretanová farba U 2094 Chemopur RW1 SCH odtieň RAL 1028 alebo ekvivalent, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: Tvrdiaca prísada(tužidlo) U 7081 alebo ekvivalent, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: Riedidlo U 6051 alebo ekvivalent, Jednotka: l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
H-COLOR, spol.s.r.o. 3 1 629,00 20% EUR 1. Jún 2016 110586

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×