Obstarávanie

Rekonštrukcia asfaltového povrchu parkoviska a komunikácie.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Rudňany
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
60 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
33 333,33
Zaplatené:
55.55%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233223-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celé dielo
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Súvislá povrchová oprava asfaltového povrchu parkoviska a miestnej komunikácie.; Realizácia vodorovného dopravného značenia na parkovisku.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Prvá časť (parkovisko) v obytnej časti a pri zdravotnom stredisku., Hodnota / charakteristika: nepravidelný tvar - 1 680 m2; Technické vlastnosti: Druhá časť(obojsmerná miestna komunikácia) v obytnej časti., Hodnota / charakteristika: šírka je rôzna, (od 2 do 4 m) - 2 561 m2

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Zarezať kryt vozovky z asfaltového betónu na všetkých prípojných komunikáciách hr. cca 50 mm , Jednotka: m, Minimum: 17,4, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Odfrézovať existujúcu asfaltobetónovú vrstvu hr. 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: 4 241, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Odstrániť asfaltobetónovú vrstvu pri všetkých šachtách, poklopoch, vpustiach a iných zariadeniach na vozovke, Jednotka: ks, Minimum: 5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Očistiť plochu zametacím vozidlom (strojom), Jednotka: m2, Minimum: 4 241, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Naniesť penetračný náter pod obrusnú vrstvu - spojovací postrek PS, CBP 0,5 - 0,7 kg/m2 (aj na boky existujúceho zarezaného asfaltu), Jednotka: m2, Minimum: 4 241, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položiť obrusnú asfaltobetónovú vrstvu ACo 11, PMB 45/80-75, I, 50 hr. 50 mm a jej uvalcovanie na predpísanú mieru zhutnenia, Jednotka: m2, Minimum: 4 241, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Aplikácia pružnej asfaltovej zálievky v miestach napojení ako aj pri poklopoch, vpustiach a ostatných zariadeniach., Jednotka: m, Minimum: 17,4, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok a pod. v asfalt.krytoch do 2 m2, Jednotka: ks, Minimum: 1, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Realizácia vodorovného dopravného značenia: V10a - Parkovacie miesta s kolmým státím., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: Realizácia vodorovného dopravného značenia: V10d - Vyhradené parkovisko (parkovacie miesta s vyhradeným státím)., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Dočasné dopravné značenie počas výstavby, Jednotka: súprava, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 5 40 000,00 20% EUR 6. Júl 2016 113283

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×