Obstarávanie

farba polyuretánová dvojzložková RAL 2011 alebo ekvivalent, tvrdiaca prísada do polyuretánových náterových látok U7081 alebo ekvivalent, riedidlo do polyuretánových náterových látok U6051 alebo ekvivalent


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
970,00
Konečná suma(Bez DPH):
610,82
Zaplatené:
62.97%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44810000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok ( podľa OF )
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Farba: disperzia pigmentov a plnidiel v roztoku akrylátovej živice a organických rozpúšťadlách s prídavkom aditív. Účel použitia: vrchný polomatný náter zábradlia mostného objektu na zabezpečenie funkčnosti a poveternostnej odolnosti v koróznom prostredí.; Tvrdiaca prísada: roztok alifatického polyizokyanátu v organických rozpúšťadlách. Účel použitia: vytvrdzovanie dvojzložkových rozpúšťadlových polyuretánových náterových látok, s ktorými sa mieša pred ich spracovaním v hmotnostnom pomere, ktorý je pre príslušný druh náterovej látky predpísaný ; v norme akosti. Musí sa dodržiavať doba spracovateľnosti natuženej zmesi, ktorá je uvedená v normách jednotlivých výrobkov.; Riedidlo: zmes aromatických uhľovodíkov a esterov kyseliny octovej. Účel použitia: riedenie polyuretánových dvojzložkových náterových látok.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: spôsob aplikácie, Hodnota / charakteristika: náter štetcom; Technické vlastnosti: farba, tvrdiaca prísada a riedidlo, Hodnota / charakteristika: vzájomne miešateľné, kompatibilné

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: farba - tužiaci pomer, Jednotka: hm. diel, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: farba - farebný odtieň, Jednotka: RAL, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2011; Technické vlastnosti: farba - teplota pri aplikácii, Jednotka: °C, Minimum: 10, Maximum: 35, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: farba - relatívna vlhkosť vzduch, Jednotka: %, Minimum: 30, Maximum: 70, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: farba - výdatnosť v dodáv. stave pri hrúbke 60 µm, Jednotka: m²/l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: farba - balenie, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: farba - počet balení, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: tvrdiaca prísada - tužiaci pomer, Jednotka: hm. diel, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: tvrdiaca prísada - balenie, Jednotka: kg, Minimum: 1, Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: tvrdiaca prísada - celkové množstvo, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: riedidlo - hustota, Jednotka: g/cm³, Minimum: 0,86, Maximum: 0,875, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: riedidlo - balenie, Jednotka: l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: riedidlo - počet balení, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
H-COLOR, spol.s.r.o. 4 732,99 20% EUR 7. Júl 2016 113316

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×