Obstarávanie

Likvidácia 4 čiernych skládok


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
44 681,06
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
služba
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, ktorá zahŕňa nasledovné činnosti:• zber a odvoz odpadu v miestach s nezákonne umiestneným odpadom, následný odvoz a uloženie/zneškodnenie odpadu na riadenej skládke/ v spaľovni odpadov. Vyčlenenie miest s čiernou skládkou v Bratislava-Rusovce: ; •skládka č. 1 - obytná zóna, parcely č. 180/3, 181/10,181/8, druh odpadu: zmesový komunálny, nie nebezp. zložky komunálneho, objemný a stavebný odpad; •skládka č. 2- obytná zóna, parcely č. 1223/16, 1223/17, druh odpadu: zmesový komunálny, nie nebezp. zložky komunálneho odpadu; •skládka č. 3 - priemyselná zóna, parcely č. 1115/1, 1115/8, 1113/1, 1228/35, druh odpadu: zmesový komunálny, nie nebezp. zložky komunálneho odpadu, ojbemný a stavebný odpad; •skládka č. 4 - v priamom dotyku s prírodnou rezerváciou Ostrovné lúčky, parcely č. 1293/6, 1293/9, 1293/5, druh odpadu: zmesový komunálny, nie nebezp. zložky komunálneho odpadu, stavebný odpad

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Riadená skládka, Hodnota / charakteristika: musí mať udelený súhlas podľa § 7 zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, alebo podľa § 97 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch; Technické vlastnosti: Skládka 1, parcely č. 180/3, 181/10, 181/8, Hodnota / charakteristika: k.ú. Bratislava - Rusovce, LV č.1, LV č. 795, Ev.l. č. 2, ; Technické vlastnosti: Skládka 2, parcely č. 1223/16, 1223/17, Hodnota / charakteristika: k.ú. Bratislava - Rusovce, LV 676, LV 710; Technické vlastnosti: Skládka 3, parcely č. 1115/1, 1115/8, 1113/1, 1228/35, Hodnota / charakteristika: k.ú. Bratislava - Rusovce, LV 704, Ev.l. 253; Technické vlastnosti: Skládka 4, parcely č. 1293/6, 1293/9, 1293/5, Hodnota / charakteristika: k.ú. Bratislava - Rusovce, LV 1201, LV 2162, LV 1291

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Skládka 1: Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 290; Technické vlastnosti: Skládka 1: Drvenie orezaných krovín a stromov s priemerom kmeňov a vetiev do 250 mm, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 34; Technické vlastnosti: Skládka 1: Úprava vetiev a kmeňov s priemerom nad 250 mm štiepaním alebo sekaním (odhad cca 2%), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,28; Technické vlastnosti: Skládka 1: Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou (odhadom 5%), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,2; Technické vlastnosti: Skládka 1: Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou (odhad 2%), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,28; Technické vlastnosti: Skládka 1: Nakladanie zhrnutého odpadu na dopravný prostriedok, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 390; Technické vlastnosti: Skládka 1: Zhrnutie odpadu z plochy pozemku do násypu (cca 100 mm vrstva), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 780; Technické vlastnosti: Skládka 1: Uloženie odpadu na skládky nad 100 do 1000 m3, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 390; Technické vlastnosti: Skládka 1: Úprava terénu - rozprestretie a urovnanie biomasy vzniknutej drvením odstránaných drevín, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 64; Technické vlastnosti: Skládka 1: Úprava terénu - hrubé urovnanie, zasypanie vzniknutých jám, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 780; Technické vlastnosti: Skládka 1: Manuálne vyzbieranie zvyškov odpadu po zhrnutí odpadu z plochy pracovníkmi, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 780; Technické vlastnosti: Skládka 1: Odvoz odpadu na skládky do 1 km, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: Skládka 1: Odvoz odpadu na skládky za každý ďalší 1 km, 20 km, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: Skládka 1: Cena za uloženie odpadu - zmesový komunálny odpad, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300; Technické vlastnosti: Skládka 1: Nakladanie alebo prekladanie sutiny, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 128; Technické vlastnosti: Skládka 2: Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 26; Technické vlastnosti: Skládka 2: Drvenie orezaných krovín a stromov s priemerom kmeňov a vetiev do 250 mm , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Skládka 2: Úprava vetiev a kmeňov s priemerom nad 250 mm štiepaním alebo sekaním (odhad cca 2%), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,1; Technické vlastnosti: Skládka 2: Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou (odhadom 5%), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,25; Technické vlastnosti: Skládka 2: Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou (odhad 2%), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,1; Technické vlastnosti: Skládka 2: Nakladanie zhrnutého odpadu na dopravný prostriedok, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: Skládka 2: Zhrnutie odpadu z plochy pozemku do násypu (cca 100 mm vrstva), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: Skládka 2: Uloženie odpadu na skládky nad 100 do 1000 m3, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: Skládka 2: Úprava terénu - rozprestretie a urovnanie biomasy vzniknutej drvením odstránaných drevín, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Skládka 2: Úprava terénu - hrubé urovnanie, zasypanie vzniknutých jám, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: Skládka 2: Manuálne vyzbieranie zvyškov odpadu po zhrnutí odpadu z plochy pracovníkmi, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: Skládka 2: Odvoz odpadu na skládky do 1 km, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18,75; Technické vlastnosti: Skládka 2: Odvoz odpadu na skládky za každý ďalší 1 km, 20 km, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18,75; Technické vlastnosti: Skládka 2: Cena za uloženie odpadu - zmesový komunálny odpad, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18,75; Technické vlastnosti: Skládka 2: Nakladanie alebo prekladanie sutiny, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Skládka 3: Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 120; Technické vlastnosti: Skládka 3: Drvenie orezaných krovín a stromov s priemerom kmeňov a vetiev do 250 mm , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16; Technické vlastnosti: Skládka 3: Úprava vetiev a kmeňov s priemerom nad 250 mm štiepaním alebo sekaním (odhad cca 2%), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,32; Technické vlastnosti: Skládka 3: Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou (odhadom 5%), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,8; Technické vlastnosti: Skládka 3: Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou (odhad 2%), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,32; Technické vlastnosti: Skládka 3: Nakladanie zhrnutého odpadu na dopravný prostriedok, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80; Technické vlastnosti: Skládka 3: Zhrnutie odpadu z plochy pozemku do násypu (cca 100 mm vrstva), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 238; Technické vlastnosti: Skládka 3: Uloženie odpadu na skládky nad 100 do 1000 m3, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80; Technické vlastnosti: Skládka 3: Úprava terénu - rozprestretie a urovnanie biomasy vzniknutej drvením odstránaných drevín, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18; Technické vlastnosti: Skládka 3: Úprava terénu - hrubé urovnanie, zasypanie vzniknutých jám, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 238; Technické vlastnosti: Skládka 3: Manuálne vyzbieranie zvyškov odpadu po zhrnutí odpadu z plochy pracovníkmi, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 238; Technické vlastnosti: Skládka 3: Odvoz odpadu na skládky do 1 km, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80; Technické vlastnosti: Skládka 3: Odvoz odpadu na skládky za každý ďalší 1 km, 20 km, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80; Technické vlastnosti: Skládka 3: Cena za uloženie odpadu - zmesový komunálny odpad, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80; Technické vlastnosti: Skládka 3: Nakladanie alebo prekladanie sutiny, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 32; Technické vlastnosti: Skládka 4: Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 364; Technické vlastnosti: Skládka 4: Drvenie orezaných krovín a stromov s priemerom kmeňov a vetiev do 250 mm , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: Skládka 4: Úprava vetiev a kmeňov s priemerom nad 250 mm štiepaním alebo sekaním (odhad cca 2%), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,3; Technické vlastnosti: Skládka 4: Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou (odhadom 5%), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,75; Technické vlastnosti: Skládka 4: Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou (odhad 2%), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,3; Technické vlastnosti: Skládka 4: Nakladanie zhrnutého odpadu na dopravný prostriedok, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 55; Technické vlastnosti: Skládka 4: Zhrnutie odpadu z plochy pozemku do násypu (cca 100 mm vrstva), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 905; Technické vlastnosti: Skládka 4: Uloženie odpadu na skládky nad 100 do 1000 m3, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 55; Technické vlastnosti: Skládka 4: Úprava terénu - rozprestretie a urovnanie biomasy vzniknutej drvením odstránaných drevín, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: Skládka 4: Úprava terénu - hrubé urovnanie, zasypanie vzniknutých jám, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 905; Technické vlastnosti: Skládka 4: Manuálne vyzbieranie zvyškov odpadu po zhrnutí odpadu z plochy pracovníkmi, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 905; Technické vlastnosti: Skládka 4: Odvoz odpadu na skládky do 1 km, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 72,6; Technické vlastnosti: Skládka 4: Odvoz odpadu na skládky za každý ďalší 1 km, 20 km, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 72,6; Technické vlastnosti: Skládka 4: Cena za uloženie odpadu - zmesový komunálny odpad, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 72,6; Technické vlastnosti: Skládka 4: Nakladanie alebo prekladanie sutiny, Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Tradestone Slovakia s.r.o. 3 0,00 0% EUR 20. Október 2016 121187

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×