Obstarávanie

Zber, odvoz a zneškodnenie/spracovanie zmesového komunálneho odpadu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Beluša
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
125 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
86 805,55
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90510000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celý objem zákazky v zmysle formulára
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu, ktorý vznikol na území obce v zmysle platných a účinných právnych predpisov, najmä zákona o odpadoch v platnom a účinnom znení v čase realizácie zákazky. Obec sa nachádza v okrese Púchov vo vzdialenosti do 10 cestných kilometrov od okresného mesta.; 2. Prenájom odpadových nádob v zmysle technickej špecifikácie

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu – 110/120 l nádoba počas zmluvného obdobia 12 mesiacov, Jednotka: vyvezený kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 47 775; Technické vlastnosti: Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu - 240 l nádoba počas zmluvného obdobia 12 mesiacov, Jednotka: vyvezený kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 480; Technické vlastnosti: Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu - 1100 l nádoba počas zmluvného obdobia 12 mesiacov, Jednotka: vyvezený kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7097; Technické vlastnosti: Zneškodnenie jednej tony zmesového komunálneho odpadu bez zákonného poplatku, Jednotka: tona, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1632; Technické vlastnosti: Prenájom: 1100 litrové nádoby na zmesový komunálny odpad počas zmluvného obdobia, Jednotka: kusomesiace, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2076

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 1 104 166,66 20% EUR 7. Február 2019 248402

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×