Osoba

Miroslav Jaroščák


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Miroslav Jaroščák
Adresa:
Veličná 392 Veličná 02754
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
23 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
6
Aktívne na UVOstat.sk:
5
Obstarávaní:
131
Zmlúv:
146
V celkovej hodnote:
23,242,494 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Todos Košice s.r.o. 47168455 Áno
Todos Žilina s.r.o. 31575790 Nie
Todos Ružomberok s.r.o. 36789291 Áno
Todos Italia s. r. o. 35754869 Áno
Todos Bratislava s.r.o. 31319823 Áno
Todos s.r.o. 47256397 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Todos Košice s.r.o. 47168455 Áno
Todos Žilina s.r.o. 31575790 Nie
Todos Ružomberok s.r.o. 36789291 Áno
Todos Italia s. r. o. 35754869 Áno
Todos Bratislava s.r.o. 31319823 Áno
Todos s.r.o. 47256397 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov 216,431 EUR 22. December 2017
Záchranná služba Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 450,000 EUR 24. Apríl 2018
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Osobné motorové vozidlá 227,499 EUR 5. Október 2018
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Osobné motorové vozidlá 78,450 EUR 5. Október 2018
Hlavné mesto SR Bratislava Servis a oprava vozidiel 320,000 EUR 4. November 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Správa vozidlového parku a servis osobných motorových vozidiel 16,035 EUR 5. Marec 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Správa vozidlového parku a servis osobných motorových vozidiel 2,490,000 EUR 5. Marec 2020
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dodávkové technologické automobily 218,500 EUR 12. September 2019
Okresný súd Skalica Nové osobné motorové vozidlo 16,458 EUR 27. Apríl 2017
Mesto Levoča Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia alebo ekvivalent 16,658 EUR 28. Apríl 2017
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Osobné motorové vozidlá 112,046 EUR 27. Január 2016
Hlavné mesto SR Bratislava Servis a oprava vozidiel 30,727 EUR 4. November 2019
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých - INTEGRA Nákup motorového vozidla kombi 25,000 EUR 16. Júl 2021
Hlavné mesto SR Bratislava Servis a oprava vozidiel 31,067 EUR 4. November 2019
Hlavné mesto SR Bratislava Nákup motorových vozidiel 93,836 EUR 16. November 2021
Hlavné mesto SR Bratislava Nákup motorových vozidiel 59,692 EUR 16. November 2021
Hlavné mesto SR Bratislava Nákup motorových vozidiel 41,975 EUR 16. November 2021
Hlavné mesto SR Bratislava Nákup motorových vozidiel 60,438 EUR 16. November 2021
Hlavné mesto SR Bratislava Nákup motorových vozidiel 162,193 EUR 16. November 2021
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov 32,727 EUR 31. December 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov 2,083,880 EUR 31. December 2018
Záchranná služba Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 140,495 EUR 31. Marec 2019
Záchranná služba Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 100,929 EUR 30. September 2019
Slovenské národné múzeum osobný automobil 11,425 EUR 24. Október 2017
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Správa vozidlového parku a servis osobných motorových vozidiel 6,781 EUR 5. Marec 2020
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Osobné a dodávkové motorové vozidlá 83,280 EUR 21. Jún 2021
Hlavné mesto SR Bratislava Servis a oprava vozidiel 61,799 EUR 4. November 2019
Hlavné mesto SR Bratislava Servis a opravy vozidiel 50 EUR 31. December 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov 223,137 EUR 30. Jún 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov 1,032,615 EUR 30. Jún 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov 386,460 EUR 30. September 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov 376,341 EUR 30. September 2018
Záchranná služba Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 218,296 EUR 31. December 2019
Národné lesnícke centrum (NLC) Nové osobné motorové vozidlo, combi, 5-miestne, Škoda Octavia Ambition, alebo ekvivalent 57,700 EUR 12. Január 2021
Hlavné mesto SR Bratislava Nákup motorových vozidiel 83,872 EUR 31. Marec 2020
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Osobné motorové vozidlo 30,416 EUR 8. Jún 2017
Slovenské národné múzeum osobný automobil limuzína 22,120 EUR 30. Január 2018
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO Nákup motorového vozidla kombi 25,000 EUR 15. Júl 2021
Záchranná služba Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 33,816 EUR 13. Marec 2020
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Správa vozidlového parku a servis osobných motorových vozidiel 836 EUR 5. Marec 2020
Výskumný ústav vodného hospodárstva Dodávka motorových vozidiel 22,816 EUR 9. Marec 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Servis osobných motorových vozidiel ústredia Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 6,639 EUR 30. Jún 2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Servis osobných motorových vozidiel ústredia Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 15,769 EUR 31. Marec 2015
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Nákup špeciálnych dopravných prostriedkov 17,535 EUR 17. Marec 2015
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Nákup špeciálnych dopravných prostriedkov 23,583 EUR 17. Marec 2015
Záchranná služba Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 225,420 EUR 31. December 2018
Záchranná služba Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 124,242 EUR 30. Jún 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Správa vozidlového parku a servis osobných motorových vozidiel 9,546 EUR 5. Marec 2020
Hlavné mesto SR Bratislava Servis a oprava vozidiel 26,226 EUR 4. November 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Vykonanie defektácie a opravy vozidla ŠKODA OCTAVIA AMBIENTE 1,8 20V TURBO - oprava bŕzd a brzdného systému 1,166 EUR 9. August 2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dodávkové technologické automobily 2,488,130 EUR 27. Október 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Servis osobných motorových vozidiel ústredia Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 9,592 EUR 30. September 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov 1,257,541 EUR 22. December 2017
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Nákup osobných vozidiel, úžitkových vozidiel a minibusov 4,191,405 EUR 22. December 2017
Záchranná služba Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 450,000 EUR 29. Marec 2019
Hlavné mesto SR Bratislava Servis a oprava vozidiel 25,064 EUR 4. November 2019
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Nákup motorového vozidla pre GR 26,125 EUR 9. Október 2019
Záchranná služba Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 9,009 EUR 30. Jún 2020
Hlavné mesto SR Bratislava Osobné motorové vozidlá nižšej strednej triedy 73,083 EUR 27. December 2016
Štatistický úrad Slovenskej republiky Osobné motorové vozidlo - limuzína 38,840 EUR 7. Jún 2018
Univerzita Komenského v Bratislave 5-miestny úžitkový automobil na prepravu osôb a nákladu v teréne 24,100 EUR 10. Marec 2021
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dopravné prostriedky s príslušenstvom 278,820 EUR 6. Apríl 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vozidlá nižšej kategórie - kombi 146,999 EUR 29. Jún 2021
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Servis osobných motorových vozidiel ústredia Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 10,999 EUR 30. Jún 2015
Sociálna poisťovňa, ústredie Nákup úžitkových motorových vozidiel 50,750 EUR 25. Marec 2019
Mesto Banská Bystrica Nákup nového osobného motorového vozidla 13,000 EUR 26. Október 2020
Záchranná služba Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 39,013 EUR 13. Marec 2020
Hlavné mesto SR Bratislava Nákup motorových vozidiel 239,635 EUR 31. Marec 2020
Hlavné mesto SR Bratislava Nákup motorových vozidiel 72,204 EUR 31. Marec 2020
Hlavné mesto SR Bratislava Nákup motorových vozidiel 121,465 EUR 31. Marec 2020
Záchranná služba Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 4,811 EUR 13. Marec 2020
Záchranná služba Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá 110,000 EUR 23. Jún 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Vykonanie defektácie a opravy vozidla ŠKODA FABIA COM CLASS 1,4 50KW - oprva vstrekovacích ventilov 400 EUR 9. August 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Vykonanie defektácie a opravy vozidla ŠKODA SUPERB V6 2,5 TDI - oprava sťahovania okna , oprava spätného zrkadla, oprava rezonancie v motorovom priestore 1,200 EUR 23. August 2016
Záchranná služba Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 37,447 EUR 13. Marec 2020
Hlavné mesto SR Bratislava Servis a oprava vozidiel 17,183 EUR 4. November 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Správa vozidlového parku a servis osobných motorových vozidiel 3,164 EUR 5. Marec 2020
Slovenská inšpekcia životného prostredia Osobné motorové vozidlo nižšej strednej triedy (segment "C") 58,583 EUR 9. Január 2019
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Správa vozidlového parku a servis osobných motorových vozidiel 1,320 EUR 5. Marec 2020
Hlavné mesto SR Bratislava Servis a oprava vozidiel 25,273 EUR 4. November 2019
Hlavné mesto SR Bratislava Servis a oprava vozidiel 26,488 EUR 4. November 2019
Zemplínske múzeum Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Combi alebo ekvivalent alebo ekvivalent 14,583 EUR 17. Október 2017
Katolícka univerzita v Ružomberku Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb a batožiny 23,149 EUR 23. Marec 2018
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Nákup dopravných prostriedkov - motorové vozidlo so špeciálnou úpravou na prevoz psov 146,250 EUR 24. Jún 2021
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Osobné motorové vozidlo SUV - nové 17,900 EUR 19. Júl 2021
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Správa vozidlového parku a servis osobných motorových vozidiel 866 EUR 5. Marec 2020
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Nákup špeciálnych dopravných prostriedkov 99,950 EUR 11. Jún 2015
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Nákup špeciálnych dopravných prostriedkov 30,900 EUR 11. Jún 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Servis osobných motorových vozidiel ústredia Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 7,839 EUR 30. September 2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Servis osobných motorových vozidiel ústredia Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 16,020 EUR 31. December 2014
Záchranná služba Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 115,904 EUR 30. Jún 2018
Štatistický úrad Slovenskej republiky Osobný automobil - limuzína 33,325 EUR 19. Február 2019
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) Osobné motorové vozidlo nižšej strednej triedy - segment "C" 97,917 EUR 26. Február 2019
Záchranná služba Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 200,000 EUR 13. Marec 2020
Záchranná služba Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 46,399 EUR 12. Marec 2020
Hlavné mesto SR Bratislava Nákup motorových vozidiel 131,799 EUR 31. Marec 2020
Hlavné mesto SR Bratislava Nákup motorových vozidiel 67,329 EUR 31. Marec 2020
Hlavné mesto SR Bratislava Servis a oprava vozidiel 6,910 EUR 4. November 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Vykonanie prípravy a absolvovanie TK a EK ŠKODA OCTAVIA 2,0 TDI 103 KW- vykonanie TK a EK 100 EUR 9. August 2016
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Oprava a údržba osobných motorových vozidiel – pozáručný servis 22,300 EUR 15. August 2016
Katolícka univerzita v Ružomberku Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb a batožiny 25,299 EUR 19. Júl 2018
Sociálna poisťovňa, ústredie Nákup osobných motorových vozidiel 138,442 EUR 20. September 2018
Záchranná služba Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 42,425 EUR 13. Marec 2020
Záchranná služba Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice 51,352 EUR 13. Marec 2020
Mestská časť Bratislava - Dúbravka Nový úžitkový automobil Fiat Doblo cargo combi P.L. 1.6 MultiJet 105k Base N1 E alebo ekvivalent 0 EUR 21. Marec 2017
Mestská časť Bratislava - Dúbravka Nový osobný automobil Fiat Tipo 1.4 95k alebo ekvivalent 0 EUR 21. Marec 2017
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove Nové osobné motorové vozidlo Škoda Rapid Spaceback Ambition Plus TSI 81kW 6-stup. MP alebo ekvivalent 11,250 EUR 4. Máj 2017
Slovenská inovačná a energetická agentúra Nákup osobného automobilu 11,083 EUR 21. Jún 2017
Okresný súd Ružomberok Nové osobné motorové vozidlo 20,000 EUR 23. Marec 2018
Ústav pamäti národa Osobné motorové vozidlo kategórie M1 19,917 EUR 12. November 2020
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice Nákup osobného automobilu 16,775 EUR 28. Apríl 2017
Hlavný banský úrad Nákup troch nových osobných automobilov (zn. ŠKODA alebo ekvivalent) 43,417 EUR 12. Máj 2017
Škola úžitkového výtvarnictva J.Vydru Motorové vozidlo na prepravu osôb 20,830 EUR 18. Február 2016
Okresný súd Piešťany Nové osobné motorové vozidlo 16,275 EUR 28. Apríl 2017
Vojenský historický ústav Osobný automobil ŠKODA Octavia Combi 18,333 EUR 14. Október 2020
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Nové osobné motorové vozidlo 30,667 EUR 8. November 2017
Hydromeliorácie, š.p. Nákup osobného motorového vozidla s pohonom oboch náprav 25,900 EUR 26. Február 2019
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup služobných motorových vozidiel 1/2020 165,900 EUR 26. August 2020
Okresný súd Dunajská Streda Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Ambition 1.6 TDI 81 kW 5-stup. mech. 16,417 EUR 21. Marec 2016
Spojená škola Nový osobný automobil Octavia Combi Business 1.4 TSI 110 kW 6-stup. mech. 17,887 EUR 14. Júl 2016
Trnavský samosprávny kraj Nové osobné automobily Škoda Rapid alebo ekvivalent 39,292 EUR 20. December 2016
Štátny fond rozvoja bývania Nové osobné motorové vozidlá 62,667 EUR 15. Júl 2016
MH Invest II, s.r.o. Nákup motorového vozidla vyššej strednej triedy 31,950 EUR 22. Február 2018
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Nákup služobných motorových vozidiel. 412,275 EUR 9. Marec 2020
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup služobných motorových vozidiel 15,833 EUR 5. Apríl 2016
Stredná odborná škola Nákup osobného motorového vozidla 19,961 EUR 5. December 2016
Trnavský samosprávny kraj Nákup nových osobných motorových vozidiel 215,196 EUR 27. Október 2020
Trnavský samosprávny kraj Nákup nových osobných motorových vozidiel 29,296 EUR 27. Október 2020
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup služobných motorových vozidiel (2) 53,920 EUR 22. Jún 2016
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Osobné automobily 167,520 EUR 16. Marec 2015
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Nákup služobných motorových vozidiel (1/2017) 81,900 EUR 31. Marec 2017
Trnavský samosprávny kraj Nový osobný automobil 31,550 EUR 16. Apríl 2021
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Služobné motorové vozidlá 1/2021 40,700 EUR 16. Apríl 2021
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči Osobné motorové vozidlo Škoda Rapid Ambition 1,2TSI 81kW/110k 6 st. MP 11,080 EUR 7. Marec 2017
Okresný súd Bratislava V Nové osobné motorové vozidlo 20,350 EUR 15. Jún 2018
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami Nový osobný automobil Fabia Combi Style 1.2 TSI 81 kW 6-stup. mech. 13,004 EUR 14. Jún 2016
Štátny fond rozvoja bývania Nové osobné motorové vozidlá 36,450 EUR 21. September 2018
Trnavský samosprávny kraj Nový osobný automobil 32,433 EUR 16. Apríl 2021
Stredná odborná škola Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb 18,783 EUR 8. Júl 2016
SPP CNG s.r.o. Osobné motorové vozidlo 17,220 EUR 5. Február 2016
Technická inšpekcia, a.s. Osobné motorové vozidlo 34,700 EUR 12. Marec 2018
MH Invest, s.r.o. Osobný automobil 29,999 EUR 16. Jún 2017
SPP CNG s.r.o. Osobné motorové vozidlo CNG combi 13,163 EUR 25. Február 2016
SPP CNG s.r.o. Osobné motorové vozidlo combi 17,828 EUR 11. Február 2016
Generálna prokuratúra SR Nákup osobného automobilu vyššej strednej triedy 20,250 EUR 20. November 2014
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých Osobný automobil 0 EUR 26. Apríl 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×