Osoba

László Ivan


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
László Ivan
Adresa:
Fábryho 9 Moldava nad Bodvou 04501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
39 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
8
Aktívne na UVOstat.sk:
7
Obstarávaní:
59
Zmlúv:
147
V celkovej hodnote:
414,876,394 EUR

Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
ARRIVA Michalovce, a.s. 36214078 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 5,672 EUR 18. September 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 20,747 EUR 29. September 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 14,799 EUR 7. September 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 2,376 EUR 29. September 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava v regióne Bratislava 9,200 EUR 29. Jún 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava v regióne Bratislava 8,012 EUR 16. Jún 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 8,100 EUR 11. November 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 13,100 EUR 18. November 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 158,942 EUR 7. December 2020
Mesto Trnava MAD júl 2020 - marec 2021 1,500,000 EUR 30. Jún 2020
Mesto Žilina Zabezpečenie prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina 333,925 EUR 19. Január 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 9,125 EUR 6. November 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 6,000 EUR 18. November 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 5,250 EUR 21. November 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 3,968 EUR 18. November 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 1,600 EUR 20. Október 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 2 1,661 EUR 11. November 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 9,500 EUR 9. September 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 14,600 EUR 17. September 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 33,800 EUR 23. September 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 320,000 EUR 9. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 160,000 EUR 5. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 220,000 EUR 9. December 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 11,100 EUR 24. September 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 2,000 EUR 19. September 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 10,200 EUR 18. September 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 2,150 EUR 29. September 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 16,260 EUR 30. Jún 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 2,200 EUR 16. Jún 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 1,900 EUR 30. Jún 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 250 EUR 9. Jún 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 4,300 EUR 30. Jún 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava v regióne Bratislava 150,000 EUR 25. Apríl 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava v regióne Bratislava 150,000 EUR 11. Apríl 2016
Mesto Trnava Mestská autobusová doprava v meste Trnava 5,288,332 EUR 26. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 22,000 EUR 28. Jún 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 4,700 EUR 13. Jún 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 24,400 EUR 28. Máj 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 15,700 EUR 13. Jún 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 21,700 EUR 17. Jún 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 3,700 EUR 15. Jún 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 500 EUR 18. Máj 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 12,200 EUR 30. Jún 2020
Mesto Trnava Mestská autobusová doprava II 26,268,406 EUR 11. Marec 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 10,250 EUR 19. September 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 2 6,300 EUR 18. August 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 2 45,600 EUR 29. Jún 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 1,891 EUR 25. Marec 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 2,860 EUR 6. Marec 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 2,650 EUR 27. Marec 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 5,441 EUR 6. Marec 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 36,200 EUR 9. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 1,500 EUR 5. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 36,500 EUR 27. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 2,100 EUR 27. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 1,500 EUR 19. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 7,500 EUR 31. Október 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 3,818 EUR 31. Október 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 6,500 EUR 9. Október 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 11,300 EUR 31. Október 2019
Mesto Žilina Zabezpečenie prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina 139,287 EUR 16. Január 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 4,535 EUR 18. Apríl 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 5,600 EUR 6. Jún 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 2 414,000 EUR 31. Október 2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 2 15,000 EUR 24. Jún 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 6,978 EUR 8. Jún 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 11,331 EUR 24. Jún 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 6,048 EUR 18. Máj 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 1,500 EUR 18. Máj 2015
Mesto Šaľa Zabezpečenie služby vo verejnom záujme – Prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Šaľa 1,908,480 EUR 30. November 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 2 21,100 EUR 28. Október 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 49,800 EUR 19. September 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 98,900 EUR 19. September 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 10,200 EUR 26. September 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 2,278 EUR 11. Júl 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 11,629 EUR 26. Júl 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 15,500 EUR 27. November 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 5,100 EUR 22. November 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 27,190 EUR 14. November 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 14,700 EUR 28. November 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 14,700 EUR 28. November 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 2 4,500 EUR 29. September 2016
Nitriansky samosprávny kraj Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v Nitrianskom samosprávnom kraji 304,815,109 EUR 12. Február 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 4,250 EUR 17. Marec 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 3,300 EUR 17. Marec 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 29,900 EUR 23. Marec 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 47,850 EUR 29. Jún 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 4,450 EUR 5. Máj 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 27,700 EUR 16. Jún 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 2,500 EUR 26. Jún 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 3,700 EUR 26. Jún 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 27,927 EUR 22. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 1,750 EUR 25. August 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 7,200 EUR 21. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 8,500 EUR 29. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 8,421 EUR 29. September 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 7,200 EUR 21. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 1,500 EUR 15. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 5,900 EUR 21. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 8,900 EUR 21. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 16,200 EUR 27. Marec 2019
Mesto Trnava Mestská autobusová doprava v meste Trnava 449,625 EUR 26. Jún 2018
Žilinský samosprávny kraj Obstaranie dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Orava na obdobie rokov 2020-2022 19,404,000 EUR 29. November 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 7,766 EUR 3. November 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 13,250 EUR 4. November 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 4,027 EUR 5. November 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 1,100 EUR 9. November 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 4,120 EUR 24. Marec 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 1,597 EUR 18. Február 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 750,000 EUR 27. Apríl 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 750,000 EUR 18. Apríl 2017
Mesto Žilina Zabezpečenie prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina 112,276 EUR 16. Január 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 9,800 EUR 23. Marec 2020
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 2,200 EUR 18. Február 2020
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Pneuservisné práce pre vozidlá a mechanizmy 7,499 EUR 7. December 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 7,000 EUR 30. Marec 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 5,500 EUR 23. Marec 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 500 EUR 25. Február 2021
Mesto Zlaté Moravce Poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelná mestská autobusová doprava pre potreby cestujúcej verejnosti v Meste Zlaté Moravce 200,000 EUR 28. Apríl 2021
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava v regióne Bratislava 13,950 EUR 26. September 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava v regióne Bratislava 4,322 EUR 12. September 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 2 33,500 EUR 26. November 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 2 7,800 EUR 25. Marec 2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava v regióne Bratislava 150 EUR 17. Október 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava v regióne Bratislava 11,450 EUR 4. November 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 850,000 EUR 31. Január 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 770,000 EUR 31. Január 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 750,000 EUR 31. Január 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 78,900 EUR 12. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 3,720 EUR 31. Október 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 66,600 EUR 15. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 4,800 EUR 6. November 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 14,400 EUR 5. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 9,400 EUR 25. Máj 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 28,600 EUR 28. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 9,500 EUR 30. Máj 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 8,012 EUR 20. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 8,000 EUR 26. Jún 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 4,000 EUR 11. September 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 7,100 EUR 30. September 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 28,000 EUR 25. September 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 15,200 EUR 23. September 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Náhradná autobusová doprava 233,600 EUR 9. September 2019
Žilinský samosprávny kraj Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Liptov na obdobie rokov 2020-2021 20,386,080 EUR 13. November 2019
Mesto Liptovský Mikuláš Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy v meste Liptovský Mikuláš 13,000,665 EUR 25. Marec 2019
Mesto Levice Poskytnutie služieb vo verejnom záujme – pravidelná mestská autobusová doprava na území mesta Levice a jeho mestských častiach. 8,531,250 EUR 29. December 2017
Mesto Dolný Kubín Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy v meste Dolný Kubín 5,392,237 EUR 20. Október 2017

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×