Osoba

Ing. Peter Krištofovič


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Peter Krištofovič
Adresa:
Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
49 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
28
Aktívne na UVOstat.sk:
3
Obstarávaní:
24
Zmlúv:
24
V celkovej hodnote:
14,045,178 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
TWINLOGY s. r. o. 44187653 Áno
PREFA - STAV, spol. s r.o. 34102507 Nie
AXASOFT, a.s. 35738219 Áno
VNG Slovakia, spol. s r.o. 35972360 Áno
BIOPLYN BIEROVCE 2 s. r. o. 46897399 Nie
Bioplyn Hont, s.r.o. 44035764 Nie
Bioplyn Ladzany, s.r.o. 44097361 Nie
Bioplyn Horovce, s.r.o. 44035845 Nie
BARDENERGY, s.r.o. 43875548 Nie
ACS BIOMASA, s.r.o. 44976283 Nie
ALFIP, s. r. o. 44976283 Nie
TOMA, s. r. o. 31421695 Nie
HEDAK, a.s. 35769971 Nie
HEDAK, s.r.o. 35769971 Nie
AAH PLASTICS s.r.o. 48004723 Nie
3PACK PLASTICS s.r.o. 48004723 Nie
TeHo Bardejov, s.r.o. 51848520 Nie
TeHo Topoľčany, s.r.o. 51858584 Nie
KMET Handlová, a.s. 36334634 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
TWINLOGY s. r. o. 44187653 Áno
SOMO spol. s r.o. 17328519 Nie
Solar Ketron s. r. o. 45393877 Nie
Lexus s. r. o. 45541345 Nie
BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o. 45556521 Nie
BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o. 36502910 Nie
BIOENERGY TOPOĽČANY s.r.o. 35875208 Nie
BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. o. 47168099 Nie
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Servisná podpora a prispôsobenie softvérovej aplikácie subsystému Ekonomický informačný systém Komplexného informačného systému VšZP 436,800 EUR 11. Marec 2016
Pôdohospodárska platobná agentúra Servisná podpora IS IACS 9,360,000 EUR 27. December 2016
Obec Dolné Saliby Združená dodávka elektrickej energie 0 EUR 8. December 2017
Hotelová akadémia Dodávka zemného plynu 15,738 EUR 26. Apríl 2018
Exportno-importná banka Slovenskej republiky Poskytovanie služieb údržby a podpory prevádzky bankového informačného systému AXA DBS a vytváranie čiastkových diel 1,158,000 EUR 31. December 2018
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Dodávka zemného plynu - MALOODBER 75,900 EUR 30. Október 2017
Mesto Turany Dodávka zemného plynu 30,853 EUR 10. Apríl 2018
Základná škola s materskou školou Dodávka zemného plynu 51,826 EUR 4. Október 2017
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dodávka zemného plynu 68,917 EUR 19. December 2016
Exportno-importná banka Slovenskej republiky Upgrade, maintenance a aplikačný rozvoj bankového informačného systému AXA DBS 550,000 EUR 17. August 2015
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 1,573,862 EUR 31. Január 2019
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dodávka zemného plynu 0 EUR 26. Január 2018
Technické služby, príspevková organizácia mesta Dodávka zemného plynu 3,970 EUR 15. November 2017
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Zemný plyn 46,983 EUR 13. Apríl 2018
Tanečné divadlo Ifjú Szivek Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov alebo ekvivalent 21,831 EUR 13. Január 2021
Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou, 972 32 Chrenovec-Brusno Dodávka plynu 29,083 EUR 27. September 2017
Základná škola v Prievidzi Dodávka zemného plynu 28,648 EUR 6. Október 2017
Mesto Dubnica nad Váhom Združená dodávka elektrickej energie na rok 2018 175,328 EUR 5. December 2017
Mesto Dubnica nad Váhom Združená dodávka elektrickej energie na rok 2019 184,558 EUR 23. Október 2018
Obec Dulov stravné poukážky 5,629 EUR 15. Február 2016
Fond na podporu umenia Stravné poukážky na obdobie 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. 8,000 EUR 18. Február 2016
Dopravná akadémia, Trenčín Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent 47,817 EUR 13. Október 2017
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť Nákup a predaj zemného plynu na základe zmluvy "EFET" 100 EUR 12. Marec 2015
Mesto Dubnica nad Váhom Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017 171,336 EUR 6. December 2016

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×