Vyhlásené obstarávanie

ZMENA EXISTUJÚCEJ STAVBY ŠKOLY PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU NA ZARIADENIE PRE SENIOROV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Žiar nad Hronom
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 092 546,42
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
20. Máj 2019
Lehota na predkladanie ponúk:
7. Jún 2019
Dátum otvárania ponúk:
7. Jún 2019
Ponuka musí platiť do:
31. Máj 2020
Miesto otvárania ponúk:
Mestský úrad Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom, kancelária č. 8, I. poschodie
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom je realizácia diela Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou na zariadenie pre seniorov v zmysle projektovej dokumentácie. Miesto realizácie projektu : Budova školy, Ul. SNP 1247/16 A, 965 01 Žiar nad Hronom, p. č. 1635/4, 1635/2, 1634/1 Predmetom návrhu stavebno-architektonického a dispozičného riešenia je : Predmetom úprav sú v podstate všetky stavebné časti, hlavne všetky fasádne steny, strecha, ako aj vnútorné deliace konštrukcie a celková dispozícia. Zásadný tvar a veľkosť objektu sa nemení. Prístavby bude tvoriť hlavne zimná záhrada s terasou a vstupom v prednej časti, ako aj mohutná bezbariérová rampa v zadnej časti budovy. Ide aj o zateplenie všetkých exteriérových stien, zateplenie strechy, ako aj výmeny všetkých vonkajších aj vnútorných okenných a dverných výplní.

Doplňujúce informácie

Objednávateľ oboznamuje zhotoviteľa a zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo s názvom "Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou na zariadenie pre seniorov" bude financované z dotácie Štátneho fondu rozvoja bývania, a z vlastných zdrojov objednávateľa. Objednávateľ oboznamuje zhotoviteľa a zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo s názvom "Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou na zariadenie pre seniorov" bude financované z dotácie Štátneho fondu rozvoja bývania a v prípade, že financie z fondu nebudú poskytnuté zákazka nebude realizovaná.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×