Vyhlásené obstarávanie

Zhromažďovanie dažďovej vody, jej využitie a likvidácia v meste Žiar nad Hronom.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Žiar nad Hronom
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
511 234,19
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
8. Jún 2018
Lehota na predkladanie ponúk:
9. Júl 2018
Dátum otvárania ponúk:
9. Júl 2018
Ponuka musí platiť do:
30. November 2018
Miesto otvárania ponúk:
Mestský úrad Žiar nad Hronom, ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, 1. poschodie, kancelária č. 8
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 4

Opis obstarávania

Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom v zmysle projektovej dokumentácie SO-01, SO-02, SO-03, SO-06, SO-07,SO-08, SO-09,SO-10. Predmetom projektu je riešenie zhromažďovanie dažďových vôd v nasledovných stavebných objektoch: SO-01- Základná škola Dr. Janského č.2 rieši retenčné nádrže, vsakovacie objekty a dažďové záhrady SO-02 Základná škola M. Štefánika č.17 rieši retenčné nádrže, vsakovacie objekty a dažďové záhrady SO-03 Základná škola Jilemnického č.2 rieši vsakovacie objekty a dažďové záhrady SO-06 Plaváreň - rieši retenčné nádrže, vsakovacie objekty a dažďové záhrady SO-07 Materská škola Dr. Janského č.6 - rieši vsakovacie objekty a dažďové záhrady SO-08 - Materská škola Rázusova č.6 rieši vsakovací objekt, dažďovú záhradu a zelenú strechu SO-09 Zimný štadión rieši retenčné nádrže, protipožiarnu nádrž a vsakovací objekt SO 10- Materská škola Rudenkova č.1 rieši vsakovací objekt, dažďovú záhradu a zelenú strechu

Doplňujúce informácie

Komunikácia s verejným obstarávateľom bude prebiehať výlučne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, s výnimkou podaní podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní. Odporúčame všetkým záujemcom, aby sa čo najskôr zaregistrovali v systéme JOSEPHINE, podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. UPOZORNENIE: ponuky sa budú predkladať výhradne elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×