CPV kód

24930000-2

Fotochemický materiál

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 22 414 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 2 730 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 170 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ITSK, s.r.o. 1 1 360 EUR
Fotofinish s.r.o. 1 22 414 EUR
PRO. Laika spol. s r.o 1 170 EUR
KASON, s.r.o. 1 1 370 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Fotomateriál Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 414 22414.0 EUR 2013 Tovary Áno 1
Fotomateriál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 211 210.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
3D tlačiareň + prídavné veci k tlačiarni Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 370 1370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
3D tlačiareň + prídavné veci k tlačiarni Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 360 1360.0 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×