Dodávateľ

ITSK, s.r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ITSK, s.r.o.

IČO: 36556050

Adresa: Zelená 29, Nitra

Registračné číslo: 2021/9-PO-F7560

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. September 2021

Záznam platný do: 28. September 2024

Posledná zmena: 29. September 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 190 080,00 EUR 2 2
2016 1 848 091,80 EUR 1372 1372
2017 1 477 805,30 EUR 943 943
2018 838 722,83 EUR 378 378
2019 643 593,28 EUR 265 265
2020 1 133 100,94 EUR 384 384
2021 79 393,87 EUR 23 23
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 190 080,00 EUR 2 2
2016 1 853 029,47 EUR 1374 1374
2017 1 472 867,63 EUR 941 941
2018 838 722,83 EUR 378 378
2019 643 593,28 EUR 265 265
2020 1 133 100,94 EUR 384 384
2021 79 393,87 EUR 23 23

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Zlaté Moravce 1 102,50 102.50 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 699,98 699.98 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 105,83 105.83 EUR
Obec Brezina 1 833,28 833.28 EUR
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 1 358,25 358.25 EUR
Evanjelická spojená škola 1 124,97 124.97 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 0,00 0.00 EUR
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 6 7 477,44 7477.44 EUR
Múzeum v Kežmarku 1 485,83 485.83 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 2 21 463,34 21463.34 EUR
Filozofický ústav SAV 6 4 202,50 4202.50 EUR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 85 122 257,76 122257.76 EUR
Ústav informatiky SAV 22 14 645,31 14645.31 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 12 234,72 12234.72 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 1 271,69 1271.69 EUR
Obec Veľké Kostoľany 1 4 721,12 4721.12 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 5 18 290,23 18290.23 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 9 165,00 9165.00 EUR
Občianske združenie BRIEŽDENIE 1 6 416,67 6416.67 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 767,00 767.00 EUR
Ústav polymérov SAV 27 20 669,14 20669.14 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 8 12 932,20 12932.20 EUR
Gymnázium 2 1 094,19 1094.19 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 966,29 966.29 EUR
Obec Nesvady 1 726,12 726.12 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 48 554,17 48554.17 EUR
Mesto Púchov 1 8 333,33 8333.33 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 7 916,65 7916.65 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 13 916,67 13916.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 532,50 532.50 EUR
Národný onkologický ústav 29 90 623,37 90623.37 EUR
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 1 35,83 35.83 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 1 49,98 49.98 EUR
Zdravé regióny 1 2 910,15 2910.15 EUR
Encyklopedický ústav SAV 6 15 080,10 15080.10 EUR
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 1 12 423,33 12423.33 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 229,97 229.97 EUR
Spojená škola 3 6 441,67 6441.67 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Levice 2 23 824,15 23824.15 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 7 849,15 7849.15 EUR
Dopravný úrad 7 12 649,89 12649.89 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 146 221 458,79 221458.79 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 520,79 520.79 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 16 11 450,92 11450.92 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 5 082,86 5082.86 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 42 30 290,75 30290.75 EUR
Spojená škola 4 678,20 678.20 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 49 95 818,74 95818.74 EUR
Technická akadémia 1 361,67 361.67 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1 3 390,82 3390.82 EUR
Elektrotechnický ústav SAV 1 185,83 185.83 EUR
Ing. Alfréd Choleva - CHANGE COMPUTER 1 101,99 101.99 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 202 288 019,42 288019.42 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 20 715,83 20715.83 EUR
Slovenský pozemkový fond 2 54 355,86 54355.86 EUR
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 1 1 752,50 1752.50 EUR
VIPO a.s. 1 1 047,00 1047.00 EUR
Výskumná agentúra 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno 1 1 624,17 1624.17 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 191,65 191.65 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 77 40 876,51 40876.51 EUR
Obec Varhaňovce 4 5 488,33 5488.33 EUR
Okresný súd Rimavská Sobota 1 8 916,65 8916.65 EUR
Národné rehabilitačné centrum 4 2 128,33 2128.33 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 7 13 202,94 13202.94 EUR
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia 1 7 083,32 7083.32 EUR
Múzeum vo Svätom Antone 1 44,99 44.99 EUR
Domov dôchodcov 1 381,85 381.85 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 1 24 997,50 24997.50 EUR
Národný bezpečnostný úrad 4 13 996,45 13996.45 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 14 6 612,74 6612.74 EUR
Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 2 9 230,00 9230.00 EUR
Stredná odborná škola 1 608,33 608.33 EUR
Inšpektorát práce Banská Bystrica 1 245,83 245.83 EUR
Ústav zoológie SAV 4 1 793,29 1793.29 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 255,82 255.82 EUR
"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 1 0,00 0.00 EUR
Archeologický ústav SAV 1 1 097,50 1097.50 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 1 5 844,17 5844.17 EUR
Základná škola 1 18 322,50 18322.50 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 2 11 840,00 11840.00 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 1 799,21 1799.21 EUR
Mesto Prievidza 1 1 699,99 1699.99 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 21 440,72 21440.72 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 649,17 649.17 EUR
Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927 1 301,67 301.67 EUR
Slovak Business Agency 1 5 999,87 5999.87 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 5 14 850,00 14850.00 EUR
Ekonomický ústav SAV 8 6 287,30 6287.30 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 5 3 607,11 3607.11 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 10 69 554,13 69554.13 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 18 21 593,89 21593.89 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 19 970,00 19970.00 EUR
Okresný súd Trnava 2 2 783,34 2783.34 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 1 916,67 1916.67 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 20 10 832,32 10832.32 EUR
Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča 1 3 083,32 3083.32 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 3 4 086,62 4086.62 EUR
Okresný súd Piešťany 4 5 885,84 5885.84 EUR
Mesto Malacky 1 40 043,42 40043.42 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 27 12 831,81 12831.81 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 55 76 323,07 76323.07 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 4 82 464,15 82464.15 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 10 1 284,10 1284.10 EUR
Centrum voľného času 1 499,99 499.99 EUR
Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto 1 4 225,00 4225.00 EUR
Mesto Považská Bystrica 3 10 406,67 10406.67 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 3 3 174,21 3174.21 EUR
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 1 1 620,52 1620.52 EUR
Okresný súd Nitra 4 4 991,76 4991.76 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 1 30,83 30.83 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 8 248,33 8248.33 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 11 996,59 11996.59 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 1 1 129,17 1129.17 EUR
Gymnázium ,Ul. 1. mája 905, Púchov 1 3 886,67 3886.67 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 498,33 498.33 EUR
Základná škola Šrobárova 1 229,17 229.17 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 3 211,16 211.16 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 28 41 703,73 41703.73 EUR
Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza 1 4 300,00 4300.00 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 3 39 599,99 39599.99 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 140 500,00 140500.00 EUR
Slovenská stavebná inšpekcia 1 174,17 174.17 EUR
Gymnázium 1 12 237,50 12237.50 EUR
Krajský súd v Košiciach 1 16 740,00 16740.00 EUR
Školský internát 1 1 876,67 1876.67 EUR
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 2 4 748,33 4748.33 EUR
Slovenské národné divadlo 3 1 510,83 1510.83 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 9 833,33 9833.33 EUR
Záchranná služba 5 2 655,01 2655.01 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 166,66 166.66 EUR
Mesto Turčianske Teplice 1 1 099,99 1099.99 EUR
Základná škola Eduarda Schreibera 1 432,61 432.61 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 38 49 084,12 49084.12 EUR
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 2 1 874,16 1874.16 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 4 13 069,13 13069.13 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 11 846,04 11846.04 EUR
Mesto Piešťany 2 16 247,50 16247.50 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 8 829,17 8829.17 EUR
Mesto Trenčín 2 32 349,16 32349.16 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 8 4 800,98 4800.98 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 102,50 102.50 EUR
Špeciálna základná škola sv. Anny, Štúrova 5, Stará Ľubovňa 1 1 374,99 1374.99 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 7 2 770,00 2770.00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 2 783,33 2783.33 EUR
IUVENTA 1 104,17 104.17 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 9 8 924,05 8924.05 EUR
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 1 412,50 412.50 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 1 492,50 492.50 EUR
BIONT, a.s. 2 4 905,00 4905.00 EUR
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 1 149,00 149.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 5 31 475,00 31475.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 861,12 861.12 EUR
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 1 1 333,32 1333.32 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 38 16 286,96 16286.96 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 6 4 996,97 4996.97 EUR
Mesto Komárno 21 8 882,60 8882.60 EUR
Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice 1 8 582,50 8582.50 EUR
Mesto Humenné 3 2 014,21 2014.21 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 1 395,00 1395.00 EUR
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 1 21 245,83 21245.83 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 16 15 783,38 15783.38 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 2 189,14 189.14 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 3 6 289,78 6289.78 EUR
Súkromná základná umelecká škola 2 1 450,00 1450.00 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 465,83 465.83 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 3 448,33 3448.33 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 1 375,00 1375.00 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 2 605,83 2605.83 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 14 9 484,26 9484.26 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 158 167 345,55 167345.55 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 3 1 789,10 1789.10 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 2 9 807,85 9807.85 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 4 3 673,75 3673.75 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 3 937,57 3937.57 EUR
CEIT a.s. 4 4 469,97 4469.97 EUR
Mestská knižnica Bratislava 1 2 833,32 2833.32 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 6 14 444,08 14444.08 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 7 13 079,16 13079.16 EUR
Slovenská národná galéria 2 24 279,16 24279.16 EUR
Mesto Handlová 1 3 733,33 3733.33 EUR
Mesto Dolný Kubín 1 370,00 370.00 EUR
Kancelária prezidenta SR 10 6 556,10 6556.10 EUR
Mesto Holíč 3 5 781,67 5781.67 EUR
Mesto Pezinok 1 20 816,67 20816.67 EUR
Mesto Zvolen 5 20 829,98 20829.98 EUR
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 2 4 902,49 4902.49 EUR
Mestská knižnica Ružomberok 1 354,34 354.34 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 2 408,25 2408.25 EUR
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 1 3 569,00 3569.00 EUR
Mesto Ilava 4 2 834,16 2834.16 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 3 4 376,67 4376.67 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 1 958,30 958.30 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 26 050,43 26050.43 EUR
Mesto Hlohovec 20 37 225,93 37225.93 EUR
Stredná odborná škola 7 3 641,44 3641.44 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 6 416,67 6416.67 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 2 093,40 2093.40 EUR
Dopravná akadémia 6 2 293,85 2293.85 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 5 21 869,32 21869.32 EUR
Ústav merania SAV 57 11 006,15 11006.15 EUR
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 3 4 227,52 4227.52 EUR
BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 11 2 986,05 2986.05 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 13 20 757,59 20757.59 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 4 35 154,71 35154.71 EUR
Zoologická záhrada 4 1 868,82 1868.82 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 4 848,00 4848.00 EUR
Slovenské národné múzeum 37 23 853,62 23853.62 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 7 4 930,73 4930.73 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 1 172,50 172.50 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 2 879,17 2879.17 EUR
Vojenský historický ústav 2 0,00 0.00 EUR
Hlavný banský úrad 2 589,43 589.43 EUR
Stredná zdravotnícka škola 3 2 374,99 2374.99 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 4 2 364,96 2364.96 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2 735,83 735.83 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 1 079,00 1079.00 EUR
Dopravná akadémia, Trenčín 1 0,00 0.00 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 5 1 989,14 1989.14 EUR
Obec Pruské 1 26 665,83 26665.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 6 180,67 6180.67 EUR
Mesto Nové Zámky 11 12 705,82 12705.82 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 74 57 332,03 57332.03 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 55 63 019,77 63019.77 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 6 4 311,28 4311.28 EUR
Okresný súd Topoľčany 2 737,50 737.50 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 2 3 720,83 3720.83 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 25 773,49 25773.49 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 4 150,34 4150.34 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 1 457,12 457.12 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 3 3 439,66 3439.66 EUR
Základná škola s materskou školou, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec 1 68,33 68.33 EUR
Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda, M.A.Beňovského 371/45, 922 03 Vrbové 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Tornaľa 5 0,00 0.00 EUR
Krajský súd v Nitre 1 0,00 0.00 EUR
Obec Hrádok 1 95 400,00 95400.00 EUR
Mesto Partizánske 4 16 713,97 16713.97 EUR
Obec Ducové 1 94 680,00 94680.00 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 11 6 128,35 6128.35 EUR
Gymnázium Milana Rúfusa 1 3 533,33 3533.33 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 46 99 479,39 99479.39 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 10 965,83 10965.83 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 22 10 518,75 10518.75 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 3 1 688,22 1688.22 EUR
Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 1 330,82 1330.82 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 1 5 890,00 5890.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 62 17 889,52 17889.52 EUR
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 4 7 047,00 7047.00 EUR
Mesto Michalovce 2 3 945,82 3945.82 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 5 80 876,69 80876.69 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 1 822,00 1822.00 EUR
PRIEMYSLOVKA-IPARI, n.f. 1 6 625,12 6625.12 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 3 11 647,50 11647.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 6 6 403,33 6403.33 EUR
Obec Košeca 1 18 082,50 18082.50 EUR
Okresný súd Bratislava III 1 2 603,12 2603.12 EUR
Základná škola 2 1 989,15 1989.15 EUR
Centrum právnej pomoci 1 2 754,17 2754.17 EUR
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 1 1 583,30 1583.30 EUR
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 3 2 067,49 2067.49 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 4 49 951,82 49951.82 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 1 26 000,12 26000.12 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 126 427,12 126427.12 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 9 123,31 9123.31 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 951,47 951.47 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 4 28 410,12 28410.12 EUR
Mesto Senec 1 210,83 210.83 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 2 32 340,00 32340.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 185 117 007,47 117007.47 EUR
Krajský súd v Trnave 3 5 347,30 5347.30 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 4 499,00 4499.00 EUR
Štátna školská inšpekcia 1 1 429,17 1429.17 EUR
Mesto Brezno 1 3 241,67 3241.67 EUR
Stredná umelecká škola v Trenčíne 1 485,83 485.83 EUR
Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad 1 22 225,00 22225.00 EUR
Divadlo Nová scéna 4 3 574,96 3574.96 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 22 6 427,46 6427.46 EUR
Vysoká škola výtvarných umení 14 1 659,68 1659.68 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 1 765,82 1765.82 EUR
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 7 14 758,32 14758.32 EUR
Verejná knižnica Mikuláša Kováča 1 1 190,83 1190.83 EUR
Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. 1 597,50 597.50 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 3 135,83 3135.83 EUR
Krajské centrum voľného času v Trenčíne 1 0,00 0.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 1 561,27 1561.27 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 2 758,79 2758.79 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 31 221,65 31221.65 EUR
Sociologický ústav SAV 5 5 294,37 5294.37 EUR
Mesto Nitra 7 54 754,05 54754.05 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 278 248 597,65 248597.65 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 6 165,83 6165.83 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 12 545,00 545.00 EUR
DataCentrum 2 51 408,33 51408.33 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 8 659,99 8659.99 EUR
1. Humenská a.s. 1 481,00 481.00 EUR
Mesto Kežmarok 1 445,83 445.83 EUR
Športové centrum polície 1 7 574,99 7574.99 EUR
Mesto Žilina 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 10 081,65 10081.65 EUR
Ústredná knižnica SAV 1 1 283,33 1283.33 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 140,82 140.82 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 12 881,33 12881.33 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín 1 7 708,33 7708.33 EUR
Spojená škola internátna 2 558,07 558.07 EUR
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2 2 409,00 2409.00 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 4 220,83 4220.83 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 13 27 980,63 27980.63 EUR
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 4 4 065,83 4065.83 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 2 4 270,00 4270.00 EUR
MsHKM Žilina, s.r.o. 2 395,00 395.00 EUR
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o. 1 0,00 0.00 EUR
Slovenská správa ciest 4 14 648,92 14648.92 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 8 18 141,24 18141.24 EUR
Mesto Poprad 4 21 566,00 21566.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 3 1 560,00 1560.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 12 9 871,29 9871.29 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 19 17 184,89 17184.89 EUR
Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 1 2 665,83 2665.83 EUR
Centrum účelových zariadení 1 1 500,00 1500.00 EUR
Obec Šenkvice 1 20 664,17 20664.17 EUR
Košický samosprávny kraj 1 2 749,17 2749.17 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 14 6 288,46 6288.46 EUR
Okresný súd Levice 1 910,86 910.86 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 34 377,40 34377.40 EUR
Generálna prokuratúra SR 4 10 590,41 10590.41 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 4 4 299,17 4299.17 EUR
AnMaŠi s. r. o. 1 135,00 135.00 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 472,66 472.66 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 4 097,50 4097.50 EUR
Mesto Senica 2 700,00 700.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 902,73 902.73 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 3 6 419,59 6419.59 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 5 13 233,00 13233.00 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 2 439,00 439.00 EUR
Mesto Prešov 3 8 264,14 8264.14 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 3 375,00 3375.00 EUR
Úrad vládneho auditu 3 1 804,68 1804.68 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 2 108,32 108.32 EUR
Špecializovaný trestný súd 1 2 249,17 2249.17 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 136,10 136.10 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 1 003,33 1003.33 EUR
Mestské kultúrne stredisko 1 298,33 298.33 EUR
Stredná odborná škola 1 1 215,83 1215.83 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 3 15 245,83 15245.83 EUR
METRO Bratislava, a.s. 2 1 907,00 1907.00 EUR
Spojená škola 1 5 832,50 5832.50 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 2 2 840,00 2840.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 4 10 749,62 10749.62 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 5 44 430,00 44430.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 1 481,44 1481.44 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 4 41 053,32 41053.32 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 11 975,00 11975.00 EUR
Základná škola s materskou školou Senohrad 1 7 575,00 7575.00 EUR
Obec Nálepkovo 1 3 908,33 3908.33 EUR
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 1 249,17 249.17 EUR
Mesto Galanta 1 3 324,17 3324.17 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 60 500,00 60500.00 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 941,67 941.67 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 3 8 633,90 8633.90 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 72 115 647,14 115647.14 EUR
Spojená škola, Tehelná 23, Lipany 1 5 915,83 5915.83 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 13 3 463,16 3463.16 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola Michalovce Krymská 5 1 2 824,17 2824.17 EUR
Slovenský metrologický ústav 1 0,00 0.00 EUR
Stredná priemyselná škola 1 421,65 421.65 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 0,00 0.00 EUR
Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 1 369,17 369.17 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 1 114,17 1114.17 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 9 5 362,23 5362.23 EUR
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 2 4 199,99 4199.99 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 13 31 001,96 31001.96 EUR
Spojená škola 1 311,67 311.67 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 43 28 308,98 28308.98 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 30 625,00 30625.00 EUR
Spojená škola, Školská 370/19, Nitrianske Pravno 1 1 729,47 1729.47 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 7 4 522,51 4522.51 EUR
Národná transfúzna služba SR 3 6 116,67 6116.67 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 4 357,49 357.49 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 23 87 543,79 87543.79 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 4 20 105,21 20105.21 EUR
Súkromná obchodná akadémia 1 6 414,15 6414.15 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 656,65 1656.65 EUR
HOREZZA, a.s. 14 9 753,62 9753.62 EUR
Trnavský samosprávny kraj 3 44 123,67 44123.67 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 2 0,00 0.00 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 38 957,50 38957.50 EUR
Nadácia EKOPOLIS 1 1 621,67 1621.67 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 1 29 490,83 29490.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 4 845,82 4845.82 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 11 91 679,09 91679.09 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 11 28 641,30 28641.30 EUR
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Košice 3 13 950,08 13950.08 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 2 300,00 2300.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 25 22 332,72 22332.72 EUR
Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 2 12 450,00 12450.00 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3 2 202,50 2202.50 EUR
Mesto Kolárovo 2 279,17 279.17 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 1 2 466,67 2466.67 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 4 19 254,15 19254.15 EUR
Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 1 4 790,83 4790.83 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 1 9 099,00 9099.00 EUR
Stredná odborná škola 2 3 687,46 3687.46 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy 1 2 033,33 2033.33 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 11 029,88 11029.88 EUR
Stredná odborná škola stavebná 2 666,61 666.61 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 83 99 359,09 99359.09 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 3 23 999,99 23999.99 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 12 195 000,13 195000.13 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 1 304,50 304.50 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 39 278,99 39278.99 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 10 3 179,42 3179.42 EUR
Spojená škola Kráľovnej pokoja 1 4 070,67 4070.67 EUR
Technická univerzita v Košiciach 16 15 441,77 15441.77 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 4 3 259,99 3259.99 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Hrádok Obec Hrádok 81 520,00 81520.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Ducové Obec Ducové 81 500,00 81500.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Diskové pole NAS Rozhlas a televízia Slovenska 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
OEM Windows Server Standard 2012 R2 x64 English DVD 4CPU/4VM Slovenská agentúra pre cestovný ruch 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - monitor, počítač Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie 4 v 1 - tlačiareň, skener, kopírka, fax Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 271,31 271.31 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP ProLiant ML350 Gen9 E5-2620v3 2.4GHz 6-core HOREZZA, a.s. 4 939,00 4939.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Apple iPad Air WiFi 3G 16 GB, MD791FD/B HOREZZA, a.s. 396,00 396.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová bez mrazničky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezdrôtové zálohovacie zariadenie s funkciou Wi-Fi základne, bezdrôtová klávesnica a bezdrôtový dotykový ovládač Katolícka univerzita v Ružomberku 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Webkamera Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 35,00 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike: USB kľúč, dotykové pero k tabletu, USB adaptér, bezdrôtová combo sada Štatistický úrad Slovenskej republiky 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka a objektív Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upgrade ABBYY Fine Reader Corporate Edition Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 647,60 1647.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo IdeaPad Y50-70 resp. ekvivalent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica Nitra 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica pre osobný počítač kompatibilná s počítačmi Lenovo ThinkPad T440s, T440p, T540p, W540p (ThinkPad Pro Dock 90 W alebo ekvivalent) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ASUS ZENBOOK UX303UB-R4016R alebo ekvivalent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
AutoCAD LT 2016 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela technika, ohrievač LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky softvérový balík Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
WiFi Router Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 65,00 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne Hewlett Packard Okresný súd Bratislava III 3 820,00 3820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dátové úložisko Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Informačno komunikačná technológia - Dátové úložisko a 4 x pevný disk Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačná pamäť pre notebook Ústav merania SAV 56,00 56.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k notebooku: batérie a matičná doska Ústav merania SAV 166,00 166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálny notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 131,30 1131.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Blu ray domáce kino Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk Ústav na výkon trestu odňatia slobody 484,43 484.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka s objektívom Technická univerzita v Košiciach 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý HDD, externá CD mechanika k notebooku TOSHIBA Hlavný banský úrad 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor, bezdrôtový prezentér Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dopravná akadémia 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň EPSON L565 alebo ekvivalent s potrebnými náplňami Ústav experimentálnej fyziky SAV 235,00 235.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS ROG G501 JW-FI198T alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 578,00 1578.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tablet Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 440,00 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 589,00 589.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 154,00 154.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
farebná laserová tlačiareň, scaner, kopírka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň Epson L 365 A4 Dopravná akadémia, Trenčín 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 250 G4 alebo ekvivalent Mesto Žilina 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tienený kábel prípojný VGA k monitoru 15M/15M 10 m Základná škola Pavla Jozefa Šafárika 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet a čítačky elektronických kníh Katolícka univerzita v Ružomberku 371,00 371.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne Mesto Partizánske 3 974,12 3974.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač HP ProDesk 400 G2 alebo jeho ekvivalent; notebook HP ProBook 470 G2 alebo jeho ekvivalent BIONT, a.s. 3 150,00 3150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky, tašky na notebooky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava+SW+ SM Mesto Ilava 675,00 675.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dotykový LED monitor Full HD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné multifunkčné zariadenie Centrum vedecko-technických informácií SR 440,00 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvér Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Apple iPad Air WiFi 3G 16 GB, MD791FD/B HOREZZA, a.s. 792,00 792.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All-in-One počítačová zostava Ibm/Lenovo ThinkCentre E73z AIO G3440stolový Vysoká škola výtvarných umení 525,00 525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 Standard Národná transfúzna služba SR 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač PC Lenovo TC M83 SFF + Technická podpora Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - monitor, počítač, klávesnica, myš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Projekčné plátno NOBO Wall Screen 240 x 181 cm Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Valec CANON C-EXV32/33 čierny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 217,00 217.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 2ks chladničiek s mrazničkou Generálna prokuratúra SR 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s monitorom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo počítačov: počítačové myši Katolícka univerzita v Ružomberku 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
GPS prístroj ručný Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 830,00 1830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 036,80 1036.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Panasonic Lumix DMC-FZ72 + batéria T6 power Panasonic DMW-BMB9E, 950mAh, +brašna Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 265,00 265.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad 300-15ISK Vysoká škola múzických umení v Bratislave 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablety s príslušenstvom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 034,00 2034.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 159,20 1159.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED monitor k PC Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová multifinkčná tlačiareň Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťový úložný systém (diskové pole) , ekvivalent Synology RS2416rp+ Rack Station Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projekčné plátno NOBO 240 x 181 cm Základná škola s materskou školou, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec 96,00 96.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná a čierna zobrazovacia jednotka pre MF zariadenie Ústredie ľudovej umeleckej výroby 924,00 924.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skener Epson Perfection Photo V850 Pro, tlačiareň EPSON L805, notebook HP EliteBook 840 G3, I7-6500U, 14“ QHD, 8GB, 512GB Vysoká škola výtvarných umení 2 580,00 2580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Switch 48 port Gigabit - sieťový prepínač Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 4 680,00 4680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Acronic True Image 2016 BOX CZ pre 1 PC alebo ekvivalent Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Televízor min. 40" max. 43", Nástenný držiak pre televízie, Kábel HDMI Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 304,00 304.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty na rozšírenie servera IBM X3550 M3 Ústav informatiky SAV 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC AiO s obrazovkou 23“ Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička Zanussi ZRG 11600 WA Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Dell OptiPlex MT3020 a monitor 24" Dell E2416H - LED, vrátane dopravy na miesto určenia Vysoká škola múzických umení v Bratislave 898,00 898.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý HDD 2,5", bezdrôtové optické počítačové myši Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 127,00 127.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SSD disk – 2.5 palcový Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 40,00 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosná tlačiareň samolepiacich štítkov Dymo, RHINO 6000, s kufríkom (PN: S0771970) + Sada 5x polyesterových pások s trvalým lepidlom s certifikáciou UL (UL969), a v súlade so smernicou RoHS, čierny text na bielej, vo veľkosti 6mm, 9mm, 12mm, 19mm, 24mm Národný onkologický ústav 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Disky na výmenu do servera Ústav informatiky SAV 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahový vysávač na suché vysávanie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 716,00 1716.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiele laserové multifunkčné zariadenie Centrum vedecko-technických informácií SR 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HDD do notebooku a adaptéry pre servery Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie Fakultná nemocnica Nitra 640,00 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener Mestská časť Bratislava - Ružinov 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HDD Rozhlas a televízia Slovenska 6 600,00 6600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC a mobilom (USB kľúče, nabíjačky) Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Samsung Galaxy A5 (2016), alebo ekvivalent Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 399,00 399.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom a laserové multifunkčné zariadenie (nové) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“, Lenovo IdeaPad 700-15ISK Gaming Black Vysoká škola výtvarných umení 1 110,00 1110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samsung SSD 850 EVO, SATA, 250GB Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 75,00 75.0 EUR 2016 Služby Nie 1
48 portový sieťový L3 prepínač switch original Cisco Catalyst 3650 Semi PoE (PN: WS-C3650-48PQ-L), doplnenie druhého napájacieho zdroja 640 WAC (PN: PWR-C2-640WAC=) Národný onkologický ústav 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup Notebooku pre potreby MŠ Mesto Komárno 738,00 738.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook a tlačiareň pre potreby MŠ Mesto Komárno 539,00 539.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektospotrebiče Stredná odborná škola 310,00 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Mestské kultúrne stredisko 440,00 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie ABBYY Finereader 12 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 108,33 108.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
projektor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 595,00 595.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook a príslušenstvo k IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 401,00 401.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty na zloženie workstation Ústav informatiky SAV 1 690,00 1690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie výpočtovej techniky/notebook/monitor Mesto Poprad 3 760,00 3760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela a čierna technika Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička monoklimatická, veľmi tichá, jednodverová, samostatne stajaca, biela, nová, 1. triedy do hotelových izieb Centrum účelových zariadení 1 630,00 1630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička, umývačka riadu, mikrovlná rúra Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 920,00 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická varná doska Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 475,20 475.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
batoh na notebook, taška na notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 132,00 132.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor a plátno Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 928,85 928.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové kancelárske počítače PC a LCD monitory 22" Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 40 660,29 40660.29 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All-In-One Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 930,00 930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 13,3" Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 550,80 550.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový notebook Lenovo IdeaPad Yoga 300-11IBR 80M1001NCK alebo ekvivalent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 390,00 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kuchynské zariadenia Slovak Business Agency EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor+Wifiouter Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica vrátane 90W napájacieho adaptéra Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 115,00 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner 6RO 1401 Magenta alebo ekvivalent Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s. 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilná atramentová tlačiareň HP Officejet 100 CN 551A Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kabel Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 20,00 20.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD LED Monitor Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 267,00 267.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý SSD disk Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pračka automatická Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 331,92 331.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminovačka a skartovačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook + originálna taška Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý HDD disk 3,5" Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 144,00 144.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
externé 2.5" disky na zálohovanie dát a iný spotrebný materiál Ústav polymérov SAV 973,00 973.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 15-af105nc Gréckokatolícka charita Prešov 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa televízora SAMSUNG UE40J5100 LED alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát a objektiv alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - monitor, počítač, klávesnica, myš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 990,00 990.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
procesor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 310,00 310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mulčovacia kôra Obec Jaslovské Bohunice 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička BEKO TS 190320, alebo ekvivalent Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty a PC príslušenstvo, stav - nový Mesto Hlohovec 2 420,00 2420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska multifunkčná laserová tlačiareň HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn alebo ekvivalent Mesto Kolárovo 390,00 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC Intel Core i5 4590 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 675,00 675.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 798,00 798.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminátor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom a monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 634,00 3634.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
presklená chladiaca skriňa Slovenské národné múzeum 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie HP LaserJetPro500 M570dn Gréckokatolícka charita Prešov 845,00 845.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička kombinovaná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 405,00 405.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebič- monoklimatická chladnička Zoologická záhrada 145,67 145.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň čiernobiela, laserová, multifunkčná Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 444,00 444.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nových, originálnych tonerov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky laminátor Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 65,00 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň laserová, čiernobiela, obojstranná tlač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Truhlicové mrazničky Zoologická záhrada 813,96 813.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač, klávesnica, myš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup notebooku Archeologický ústav SAV 1 450,00 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varná doska plynová Spojená škola internátna 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička vitrínová,mraznička,umývačka riadu,dvojplatnička so sklokeramickými platňami voľne stojaca/značky Whirpool,Liebherr,Bosch/ Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač ALL-IN-ONE Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 060,00 1060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostavy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 830,00 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň, Monitor 22 " Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 641,00 1641.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor, adaptér a multifunkčné zariadenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 883,00 883.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne Epson Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačový monitor Samsung LS24D300HS/EN/ Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 248,00 248.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 041,00 1041.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener HP Scanjet Enterprise Flow 7500 (L2725B) alebo ekvivalent alebo ekvivalent Štátny fond rozvoja bývania 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
NOBO roleta Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 135,00 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odsávač pár Spojená škola internátna 410,00 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery,klávesníca, pamať,káble Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk M3 Portable 1TB, 2,5", USB3.0, HX-M101TCB Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska PC zostava+multifunkčná tlačiareň Mesto Ilava 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 100,40 1100.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prídavné zariadenie pre počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 241,60 241.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Nikon D3300 + 18-105 VR (objektív) + blesk SB 700 + pamäťová karta + taška Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 857,50 857.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
All in one PC Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 11 400,00 11400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky, tašky na notebooky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 890,00 890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Mesto Považská Bystrica 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Scanner Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitor Slovenský hydrometeorologický ústav 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa elektrická chladiaca do 120 l Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 299,92 2299.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa elektrická chladiaca Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 769,96 5769.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa elektrická chladiaca Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 169,96 5169.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - kávovar a rýchlovarné kanvice Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 418,13 418.13 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 99,96 99.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica II Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 97,92 97.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varič elektrický dvojplatničkový II Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 361,92 361.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varič elektrický dvojplatničkový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 105,96 105.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát PANASONIC DMC-FT30 alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rádiomagnetofón s CD a USB Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originál tonerov do tlačiarne SAMSUNG CLX - 3305 Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové prvky IKT. Katolícka univerzita v Ružomberku 895,00 895.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD monitory k PC Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 638,00 1638.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - HP ProBook 450 G3 Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Laminovačky HT 230 photo - formát A4 alebo ekvivalent Národný bezpečnostný úrad 802,80 802.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet dotykový Katolícka univerzita v Ružomberku 64,00 64.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB data logger, operačná pamäť, pevný disk Katolícka univerzita v Ružomberku 960,00 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hardware print/tlač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 394,00 1394.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hardware Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 872,00 2872.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hardvér Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 495,00 495.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
externý harddisk (HDD) ADATA HD710 alebo ekvivalent Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Full HD Smart televízory Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 834,00 3834.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybrané komodity IKT a príslušenstvo rôzneho druhu Katolícka univerzita v Ružomberku 6 541,00 6541.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 3 850,00 3850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťový kábel a konektory na ethernetovú sieť Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalkulačky - kancelárska technika Sociálna poisťovňa, ústredie 3 631,00 3631.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SAT prijímač digitálny HD - SAT prijímač HD Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové komponenty Rozhlas a televízia Slovenska 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafická karta a harddisk Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 020,00 1020.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor, adaptér a multifunkčné zariadenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 060,00 1060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolný osobný počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC all in one Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 920,00 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný telefón a notebook s príslušenstvom na účely plnenia pracovných úloh pre medzinárodný projekt Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 178,72 2178.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
laserová tlačiareň farebná, multifunkčná (A4 tlačiareň/skener/kopírka/fax) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie HP 225dn Mesto Dolný Kubín 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie HP LaserJetPro500 M570dn alebo ekvivalent Gréckokatolícka charita Prešov 845,00 845.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k PC a notebooku Katolícka univerzita v Ružomberku 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 84,00 84.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC príslušenstvo - hard disk, batéria do notebooku , USB kľúč Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 226,00 226.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 375,00 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mokro suchý vysávač s tepovaním Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 84,00 84.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Lenovo ThinkPad L450 Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 975,00 975.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory pre osobné počítače Mesto Nové Zámky 920,00 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička s vyparníkom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor, HDMI kábel Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 038,00 1038.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad B50-80 s príslušenstvom alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 506,93 506.93 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač, klávesnica, myš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - monitor, počítač, klávesnica, myš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Laserové farebné multifunkčné zariadenie, tonery Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multimediálne audiovizuálne zariadenie s prístupom do mobilnej dátovej siete LTE Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 571,94 571.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablety, PC zostava, monitor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 459,00 1459.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 70,00 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná laserová duplexná sieťová tlačiareň Canon i-SENSYS LBP7210dn alebo ekv. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 572,00 572.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň, multifunkčné zariadnie, usb kľúč, externý HDD Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 613,00 613.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom a monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 554,00 3554.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SSD disk mSATA 500GB Ústav experimentálnej fyziky SAV 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC príslušenstvo-USB Kľúč Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 72,78 72.78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teleobjektív k fotoaparátu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 586,80 586.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač PC (ROG), 27 LED monitor IPS, reproduktory 2.1 bluetooth, set bezdrôtová klávesnica a myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 424,00 2424.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka vrátane objektívu s príslušenstvom Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Outdoorový GPS navigátor Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
oprava dataprojektora Ekonomická univerzita v Bratislave 608,00 608.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nový notebook - Lenovo alebo ekvivalent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 474,00 474.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 408,00 408.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafická karta Aeris Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pc komponenty Ústav experimentálnej fyziky SAV 492,20 492.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Microsoft office 2016 pre podnikateľov Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím 2 150,00 2150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predlžovacie káble s prepäťovou ochranou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 74,50 74.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, bezdrôtová myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 935,00 935.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie notebooku s brašnou na notebook Akadémia Policajného zboru v Bratislave 335,00 335.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
PC príslušenstvo-Harddisk model HDD WD Blue 1000GB 64MB cache, WD10EZRZ alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 62,00 62.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a atramenty Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“, Microsoft Office 2016 pre domácnosti a podnikateľov alebo ekvivalent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 908,00 908.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie s kopírkou Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 412,00 412.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
grafická karta do počítača 1024MB DDR3, PCI-E 2.0, Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 58,00 58.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kinect s adaptérom na pripojenie sa k pc Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tlačiarne,akumulátory,LCD monitor, zdroj,MS office, klavesnica Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 096,00 1096.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne, multifunkčné zariadenie, skartovacie stroje Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 505,00 505.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebič- kombinovaná chladnička+ ekologická likvidácia Zoologická záhrada 355,67 355.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
varič elektrický dvojplatničkový Ekonomická univerzita v Bratislave 162,00 162.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PHILIPS 3270QP alebo ekvivalent - 3kusy VIPO a.s. 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahový vysávač Ústav na výkon trestu odňatia slobody 84,00 84.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Blesk k fotoaparátu Nikon D5500 s batériami a nabíjačkou batérií Technická univerzita v Košiciach 415,00 415.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič Kärcher K7 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 410,00 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spínaný zdroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozvody Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Navigačný systém GPS Katolícka univerzita v Ružomberku 332,25 332.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet, adaptér, monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 852,00 852.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Dopravná akadémia 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný PC: ASUS Desktop G11CB,Počítačový monitor LCD: AOC E2470SWHE 24",Kábel HDMI typ M/M, 2.0m, prepojovací Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 3 536,00 3536.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 981,00 981.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitory pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náradie pre údržbu Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Práčka s vrchným plnením. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk Vysoká škola múzických umení v Bratislave 507,00 507.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 357,01 357.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple Smart Cover iPad Pro 9.7" alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 170,64 170.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple iPad Pro 9.7" Wi-Fi 32GB Space Grey alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 053,65 2053.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batéria pre Metrologic Typ 00-06260A alebo ekvivalent BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED televízory 4 ks Fakultná nemocnica Nitra 1 595,00 1595.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava (3ks) s LCD monitorom (2ks) Národný ústav reumatických chorôb 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové multifunčkné zariadenie A4 - HP Color LaserJet Pro MFP M44fn alebo ekvivalent Mesto Tornaľa 449,00 449.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 1 ks kávovar Dopravná akadémia 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Smart televízor Samsung UE60J6272 alebo ekvivalent HOREZZA, a.s. 824,00 824.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Držiak na televízor s uhlopriečkou 32'' HOREZZA, a.s. 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 475,00 475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC Zostava + monitor + USB flash disk Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 128,52 128.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP fuser - RM1-3146-070CN alebo ekvivalent Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“, Microsoft Office 2016 pre domácnosti a podnikateľov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 129,00 1129.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvér Pinnacle Studio 19 Plus CZ alebo ekvivalent Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 79,18 79.18 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 203,00 203.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektory Vysoká škola výtvarných umení 1 220,00 1220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s príslušenstvom Exportno-importná banka Slovenskej republiky 19 640,00 19640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Full HD LED Televízor s nástenným konzolovým otočným držiakom Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 8 800,00 8800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 32,00 32.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Základná škola 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s monitorom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 440,00 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
externý disk 2 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava PC a výmena komponentov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 801,60 801.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň Canon Pixma Pro-1 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery, LCD monitor, , tlačiarne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC - desktop Ústav informatiky SAV 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovacie stroje pre kancelárske využitie. Ekonomická univerzita v Bratislave 164,00 164.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 750,00 1750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Termochladnička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 156,00 156.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotokopírovacie zariadenie , pamätové médium Ústav experimentálnej fyziky SAV 317,67 317.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 4 961,00 4961.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Televízory a príslušenstvo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14 043,66 14043.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminátor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 182,50 182.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, PC zostava, monitor k PC, fotoaparát,Multifunkčné zariadenie, Televízor Spojená škola 7 100,00 7100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Presklená chladiaca skriňa GUZZANTI GZ 338 Technická univerzita v Košiciach 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interné pevné disky SSD Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 145,00 145.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová čiernobiela tlačiareň SAMSUNG SL-M2625D alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 153,00 153.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová farebná tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook ASUS F555UF-DM031T s taškou na notebook alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 687,62 687.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 483,00 1483.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobný počítač, počítačový monitor, video kábel, multifunkčné zariadenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 920,00 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovárne kanvice biele a v prevedení nerez NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 873,60 873.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plná verzia ABBYY FineReader 12 Professional Edition Box Sk desktopové riešenie OCR Krajská prokuratúra Trnava 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SSD disk SATA 500GB Ústav experimentálnej fyziky SAV 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor, HDMI kábel Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 076,00 2076.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová čiernobiela tlačiareň SAMSUNG SL-M2625D alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 76,50 76.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čítačka čiarových kódov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 15-AC023NP 15,6" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 531,30 1531.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servisný a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 172,03 1172.03 EUR 2016 Tovary Nie 1
original televízor SMART LED Samsung (PN: UE-40JU6472UXXH) 40", uhlopriečka 101cm, 4K Ultra HD 3840x2160, DVB-S2 / T2 / C, 4x HDMI, 3x USB, CI +, LAN, WiFi, DLNA, MHL, HbbTV, Tizen OS, energ. trieda A Národný onkologický ústav 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kemping parabola Micro EasyFlat Singel s ALU statívom, Amiko X-Finder -DVB-S2/T2/C +CA+CI +Multimedia, Satelitný Finder SF-560 Combo DVB-S2/T2 Technická univerzita v Košiciach 696,00 696.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP M277 dw JetIntelligence Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umyvacka riadu CANDY CPD 4609 biela Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 225,00 225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kabeláž SFTP pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, taška, myš Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 525,00 525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 354,00 1354.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný ventilátor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stropný držiak na projektor, kábel VGA Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 42,00 42.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 144,00 144.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Objektív Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 760,00 760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač all in one Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 914,16 1914.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servisný a spotrebný materiál 2 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 715,17 2715.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
WiFi access point original Cisco AIR-CAP2802I-E-K9 Národný onkologický ústav 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie- farebné Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počitačový monitor 24" Ústav experimentálnej fyziky SAV 138,00 138.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čítačky čiarových kódov alebo ekvivalent UNIVERZITA J. SELYEHO 391,80 391.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 2 796,00 2796.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Žilinský samosprávny kraj 7 728,00 7728.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič s hadicovým bubnom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminátor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 35,00 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 900-13ISK Silver, alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 320,00 1320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 900-13ISK Silver, alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 160,00 1160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač HP ProDesk 490 G3 alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 590,00 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske PC bez monitora alebo ekvivalent Mesto Považská Bystrica 8 800,00 8800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové multifunčkné zariadenie A4 - HP LaserJet Pro M125a alebo ekvivalent alebo ekvivalent Mesto Tornaľa 119,00 119.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač v monitore – Lenovo IdeaCentre 300-22ISU a bezdrôtové slúchadlá Sennheiser RS 120 II alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 735,61 735.61 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň Canon i-Sensys LBP-7100Cn alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 141,63 141.63 EUR 2016 Tovary Nie 1
Genius SW-2.1 375 PC audio system Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 20,00 20.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 625,00 625.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 570,00 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Asus F555UF-DM031T biely Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzne komponenty do PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 249,00 2249.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka laserových tlačiarní HP a skeneru Canon alebo ich ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 802,00 2802.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 484,15 484.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 116,30 116.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
MSI PX60 6QD-039CZ/i7-6700HQ Skylake/2x8GB/128SSD+1TB SATA 7200ot./GTX 950M, 2GB/15.6" FHD/BT/Win10 s príslušenstvom alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 240,00 3240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačné pamäte pre server HOREZZA, a.s. 215,00 215.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC, tabletu a mobilom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 860,00 860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6“ ASUS F555UF-DM031T biely alebo ekvivalent + bluetooth myš Vysoká škola výtvarných umení 666,00 666.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladničky s mrazničkou Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6 300,00 6300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 11z Touch s príslušenstvom alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 547,14 547.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kávovar KRUPS KP 100B NESCAFE DOLCE GUSTO PICCOLO alebo ekvivalentný UNIVERZITA J. SELYEHO 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická varná kanvica SWK 1780 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Práčka Electrolux EWT 1262 TDW alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň Canon i-SENSYS MF212w alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač - All in one 23“ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 626,00 1626.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač HP ProDesk 400 G2 alebo ekvivalent alebo ekvivalent Obec Brezina 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát s CMOS snímačom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 315,00 315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Bratislavský samosprávny kraj 2 670,00 2670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Acer Aspire Switch 10V 64GB Full HD + dock s 500GB HDD a klávesnicou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Stredná odborná škola stavebná 3 800,00 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED monitory Mesto Senica 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
D-LINK DIR-655 N DRAFT WIRELESS IP ROUTER Technická univerzita v Košiciach 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 91,67 91.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- monitor a počítač alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 537,00 537.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Tefal KO 29913 Expres alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 23,00 23.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook a USB flash disk Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 726,00 726.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová technika Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 4 585,40 4585.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cisco Catalyst 3650 Stack Module spare (PN: C3650-STACK-KIT=) + Cisco StackWise-160 1M Stacking Cable Spare (PN: STACK-T2-1M=) Národný onkologický ústav 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tablet Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook, myš, klávesnica, vysielačka, projektor, pamäť. médiá Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 6 150,00 6150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Televízor LED 32" Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová/kancelárska technika s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 367,88 2367.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
Práčka automatická spredu plnená alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. 730,00 730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny, príslušenstvo k mobilným telefónom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 050,00 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery,multifunkčné zariadenie,CD-R, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 22 483,98 22483.98 EUR 2016 Tovary Áno 1
Notebook Lenovo E31 - 80 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 584,00 1584.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň OKI MC362dn Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 315,60 315.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminovacia technika NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 125,00 125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie OKI MC342dn Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 258,00 258.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M125a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 132,00 132.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- monitor a počítač, notebook, multifunkčné zariadenie, externý disk, operačný systém alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 399,00 2399.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-počítač, monitor, tlačiareň alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 841,00 841.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý HDD, USB kľúč Ústav experimentálnej fyziky SAV 732,00 732.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 541,31 1541.31 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske aplikácie MS office Mesto Zvolen 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Optické myši a CAT5E FTP lanko cca 300m/box Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 23 220,00 23220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlná rúra Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 53,00 53.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Základná škola Eduarda Schreibera 520,00 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrického a ručného náradia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 763,92 763.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup náhradných dielov a externých periférií pre PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skartovače Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 764,00 1764.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminovacia technika NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 125,00 125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 870,00 4870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad E560 a taška na notebook Black Cherry (17,3ʺ) alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 712,80 712.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook AVER ASPIRE Switch Alpha 12 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 936,00 936.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tabletových počítačov a ochranných puzdier na tabletové počítače Stredná odborná škola 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP 250 G4 M9T44EA#BCM alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad E450 20DC0084XS alebo ekvivalent Mesto Hlohovec 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové prvky Fakultná nemocnica Nitra 1 720,00 1720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook - zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dátovy rozvádzač (rack) 9U, pre 19" zariadenie a spotrebný materiál Ústav polymérov SAV 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie 8- portových sieťových prepínačov-switchov. Ústav polymérov SAV 318,00 318.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramentové multifunkčné zariadenie –tlačiareň, skener, kopírka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 77,00 77.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovačka Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 55,00 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reproduktory k počítaču Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 65,00 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň multifunkčná Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Led Monitor alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
WiFi zosilňovač Kancelária prezidenta SR 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook: ASUS N751JX-T7229T Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 183,20 1183.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Stolový počítač: HP Pavilion 550-130nc 2. Počítačový monitor LCD: AOC LED E2470SWHE 24" Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 805,00 805.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň, A4 Okresný súd Nitra 975,00 975.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 324,91 324.91 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čierná technika Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 535,00 535.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom a monitorom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 8 413,00 8413.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarne HP Laser Jet P2035 Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 158,00 158.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý HDD Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - príslušenstvo alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 263,00 263.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup PC a notebooky Múzeum Slovenského národného povstania 11 850,00 11850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predlžovacie káble Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač HP ProDesk 490 G2 MT J8T40ES#BCM alebo ekvivalent, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 9 990,00 9990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory Mesto Hlohovec 3 120,00 3120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 991,50 991.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové kancelárske počítače PC a LCD monitory 22" Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 91 999,04 91999.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevné disky a externá optická mechanika Katolícka univerzita v Ružomberku 268,00 268.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica pre notebook Lenovo ThinkPad X250 Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dvojdverová chladnička s mrazničkou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 617,00 617.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťový adaptér HP 90W alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 25,87 25.87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 1 068,00 1068.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý úložný disk pre zálohovanie dát 1. Humenská a.s. 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo B50-80 a Projektor Epson EB-X31/ekvivalent Obec Nesvady 920,00 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň farebná, multifunkčná, A4 tlačiareň/skener/kopírka/fax Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor a príslušenstvo Katolícka univerzita v Ružomberku 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny - Samsung Galaxy A3 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 560,00 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Philips 223V5LSB2 a monitor Samsung S24D300H alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Nitra 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - Server Národný bezpečnostný úrad 9 120,00 9120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB kľúč alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 19,70 19.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická dvojplatnička LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup videoprojektorov Centrum výcviku Lešť 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 960,00 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB kľúč Kingston DataTraveler R3.0 G2 alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 66,15 66.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dopravná akadémia 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monoklimatická chladnčka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 470,00 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Stredná odborná škola 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovací stroj Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 32,00 32.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nabijačka univerzálna pre batérie AA/AAA/C/D/9V Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 498,00 498.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 680,00 4680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač: HP Pavilion 550-130nc Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 693,00 693.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1.CONNECT IT bezdrôtová vodotesná klávesnica+ myš combo SK, USB -1 ks 2. Transcend Jetflash 700 flashdisk 64GB USB 3.0, JetFlash Elite SW,černy,30/70MB/s - 1ks Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 31,50 31.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 1 194,00 1194.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mobilný telefón Ekonomická univerzita v Bratislave 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Televízne a rozhlasové prijímače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook, tlačiareň alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 796,00 796.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička, mikrovlnová rúra, jednoplatňový varič Mesto Kolárovo 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
576 GB RAM pre servery HP alebo ekvivalent Národná transfúzna služba SR 9 936,00 9936.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
externé 2.5" disky na zálohovanie dát Ústav polymérov SAV 345,00 345.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skartovač,HDD,tonery Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor, inštalačné a sieťové káble, pevné disky, wifi zariadenia Základná škola s materskou školou Župkov 2 670,00 2670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava kancelárskeho počítača Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Výskumný ústav vodného hospodárstva 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rychlovarná kanvica SENCOR SWK 1730BK, alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminátor, fólie na laminovanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 5 909,80 5909.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou, mikrovlnná rúra Technická univerzita v Košiciach 390,00 390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED televízory 2 ks Fakultná nemocnica Nitra 515,00 515.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 440,00 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 3 960,00 3960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický kávovar Delonghi ECAM 25.462.S alebo ekvivalent Technická univerzita v Košiciach 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inteligentné hodinky Samsung Gear S2 (SM-R720) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spätný projektor Dopravná akadémia 860,00 860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
viazací stroj NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 375,00 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty a PC príslušenstvo, stav - nový Mesto Hlohovec 1 380,00 1380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ventilátory Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom (klávesnica, myš), pamäť do PC Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Audio-video elektronika Mesto Prešov 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 12 966,60 12966.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál stolný počítač pre zberný dvor - nový alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 11 152,00 11152.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Elektronické zariadenia Technická univerzita v Košiciach 1 550,00 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamera Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevné disky do NAS Vysoká škola múzických umení v Bratislave 410,30 410.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dátový kábel RJ-45 UTP cat5e, LSOH, 305m, drôt Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačná pamäť do NB do NB Sony VAIO SVE111A11M Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 35,00 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 9 198,85 9198.85 EUR 2016 Tovary Áno 1
Office 365 Business Premium Mesto Banská Bystrica 12 096,00 12096.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 50 000,00 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne HP office Pro 8100 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 173,00 173.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
router, disk Ústav experimentálnej fyziky SAV 138,70 138.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batéria pre notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 40,00 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED televízor, chladnička 102 l a 395 l Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 799,00 799.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor a univerzálny držiak Stredná odborná škola 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska HP LTO3 Ultrium RW 800 GB C7973A Ľubovnianska nemocnica, n. o. 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu Národný ústav celoživotného vzdelávania 685,00 685.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Sieťový predlžovací kábel s prepäťovou ochranou a rozbočovacia zásuvka NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 837,00 837.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika /1x notebook, 2x laserová tlačiareň, 1x stolný počítač/ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 448,00 1448.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet UNIVERZITA J. SELYEHO 189,00 189.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záložný zdroj a náhradné batérie do záložných zdrojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 356,97 356.97 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záložný zdroj alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 97,00 97.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - Notebook a optická myš alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery,multifunkčné zariadenie,CD-R, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 510,00 510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Yoga 900-13ISK Silver, alebo ekvivalent Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor HP EliteDisplay S231d - F3J72AA#ABB Mestská časť Bratislava - Ružinov 6 450,00 6450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a spotrebný materiál, telefón Mesto Holíč 1 943,00 1943.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fototechnika k digitálnej zrkadlovke Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 3 474,00 3474.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Počítač Alza GameBox Neo GTX950+ s kapacitou SSD disku 250 GB alebo jeho ekvivalent; Tablet PC - HP Pavilion x2 10-n200nc Turbo Silver alebo jeho ekvivalent; Externý disk 3,5 "; LCD monitor 24" Dell S2415H alebo jeho ekvivalent. alebo ekvivalent BIONT, a.s. 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softver Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 912,00 912.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
klávesnica Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batéria do notebooku Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon i-Sensys MF-6180dw, Lenovo IdeaPad 300-80QH003YCK alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 182,15 1182.15 EUR 2016 Tovary Nie 1
Taška na notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 38,00 38.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednoplatňový elektrický varič Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43,00 43.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - chladnička, mikrovlnná rúra, automatická práčka, elektrická dvojplatnička alebo ekvivalent Stredná odborná škola 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad Yoga 260 Ekonomický ústav SAV 1 480,00 1480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad 700-15ISK Ekonomický ústav SAV 920,00 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák (varenie na plyn, rúra na pečenie elektrická) Obec Veľké Kostoľany 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebný televízny prijímač LED Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Optické patch káble Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezdrôtový prezentér Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 841,00 841.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, externý pevný disk Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 322,10 1322.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač elektrický - bezsáčkový Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čítačky QR kódov Univerzitná nemocnica Bratislava 11 420,00 11420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED televízor - 3ks Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 080,00 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Led Monitor Slovenské národné múzeum 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom (klávesnica, myš), Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová a audiovizuálna technika Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 733,00 733.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 19 280,00 19280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pamäťová karta 64GB Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 20,40 20.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilná klimatizácia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tablet PC HP Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 999,17 999.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvérová podpora na produkty VMware DataCentrum 22 750,62 22750.62 EUR 2016 Služby Nie 1
stolový počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook + originálna taška Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň etikiet Zebra GK420t Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 604,00 604.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Prestigio MultiPad 3797 biely alebo ekvivalent BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 375,00 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne Mesto Senica 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
skener Epson Perfection Photo V850 Pro alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 740,00 740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook alebo ekvivalent Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 4 751,82 4751.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videoprojektor alebo ekvivalent Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný telefón s príslušenstvom Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 7 700,00 7700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Lenovo IdeaPad 510-15ISK Pearl Black Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový skener pre A4 formát, k osobnému počítaču Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dell Inspiron 17z Touch sivý, 7778-6403 Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 290,00 1290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Slúchadlá Rada pre vysielanie a retransmisiu 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre kancelársku techniku Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka stojanových ventilátorov a bezvreckového vysávača Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Národné lesnícke centrum (NLC) 366,00 366.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička Domov dôchodcov 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablety UNIVERZITA J. SELYEHO 395,00 395.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovládacia myš k osobnému počítaču Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 15,00 15.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB flash disk Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 24,00 24.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prepojovacie káble Národný onkologický ústav 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Truhlicová mraznička alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 008,00 1008.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB kľúče Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1. Stolový počítač: HP Pavilion 550-130nc 2. Počítačový monitor LCD: AOC LED E2470SWHE 24" Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 758,00 758.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 679,62 13679.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner C-EXV 33 do kopírovacieho stroja CANON Image RUNNER 2520 Krajská prokuratúra Trnava 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Redukcia, Káble, slúchadla, predlžovacie káble Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 125,00 125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Káble, USB Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 36,00 36.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zariadenia Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 859,00 1859.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela technika Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 614,40 614.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Robotický vysávač Dolphin Spring Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 561,60 561.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 858,00 858.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batérie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompaktný digitálny fotoaparát podporujúci vymeniteľné objektívy, puzdro, SD karta, náhradná batéria Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 040,00 1040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 980,00 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15, 6´´ s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 830,00 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Adaptér a WiFi router Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie, termotlačiareň Fakultná nemocnica Nitra 930,00 930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika /notebook, záložný zdroj/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 050,00 2050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Kancelária prezidenta SR 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač PC Lenovo ThinkStation p500 Tower alebo ekvivalent Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 7 500,00 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - osobné počítače Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 486,12 17486.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 1 743,00 1743.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač All-In-One Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 680,00 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý pevný disk 2,5" Western Digital 2TB Kancelária prezidenta SR 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kingston DataTraveler HyperX Predator 512 GB, Kingston DataTraveler HyperX Predator 1000 GB Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1 180,00 1180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
odvlhčovač vzduchu Slovenské národné múzeum 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne batérie do UPS Národné rehabilitačné centrum 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet 32GB + kryt s klávesnicou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 468,00 468.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná farebná tlačiareň Epson L565 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Inšpektorát práce Banská Bystrica 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom, pamäť, USB klávesnica, USB myš Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 445,00 445.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IT technika a príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 680,00 680.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 240,00 1240.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Pamäťová karta Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 23,82 23.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 266,10 266.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk - externý Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 116,00 116.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Samsung S24D300HS alebo ekvivalentný UNIVERZITA J. SELYEHO 124,98 124.98 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet pre žiakov 1 Spojená škola Kráľovnej pokoja 4 980,00 4980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 223,60 223.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotoaparát CANON EOS 700D s objektívom EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a mobilný telefón Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 875,00 2875.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče a biela technika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 120,00 6120.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Mikrovlnná rúra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 630,74 630.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon 725 originál , Canon 728 originál , Canon 712 originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové multifunčkné zariadenie A4 - HP LaserJet Pro M225dn (CF484A) Mesto Tornaľa 242,00 242.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
MS Office 2016 Mesto Komárno 146,00 146.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originál strieborný Smart TV SAMSUNG UE40K5672SUXXH, Full HD, PQI 400, DVB-T2 / DBB-C / DVB-S2, H.265 HEVC, 1xCI, HbbTV , OS Tizen, Wi-Fi, Mobile to TV, zrkadlenie, DLNA, BLE, PVR, 3 x HDMI, 2 x USB, 1x LAN, 1x optic, TM1240, Ener. trieda A, VESA mounting + držiak na stenu Stell SHO 2040 Národný onkologický ústav 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 334,00 334.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
náhradné diely IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 196,00 196.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý box pre 2.5´´ SATA disky a SSD, USB 3.0, dodávané vr. púzdra a káblu USB Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 21,00 21.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička vstavaná NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Disk do PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pokladničná tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fototlačiareň atramentová A4 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HDMI kábel, HDMI repeater 1.4 (zosilňovač HDMI signálu) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 168,00 168.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručný vysávač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 207,00 207.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely k PC 08/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 900,00 11900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie záruky na 1 rok pre páskovú mechaniku Tape Library IBM TS 3200, PN/51J8790, PW 1 Year Onsite Repair 9x5 Same Business Day Žilinský samosprávny kraj 2 040,00 2040.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Elektrospotrebiče-chladničky, rýchlovarné kanvice, ventilátory, predlžovacie káble alebo ekvivalent Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 370,81 3370.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mraziacim boxom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mulčovacia kôra Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 232,11 232.11 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladničky,klimatizácia, umyvačká riadu Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné počítače, prezentéry a projektory Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela technika Kancelária prezidenta SR 101,00 101.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Monitor ACER 24" KA240HQAbid Mesto Tornaľa 363,00 363.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk 2,5´´ s kapacitou 1TB, obal na externý disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
rychlovarné kanvice, mikrovlné rúry Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30,00 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická dvojplatnička LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 40,00 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače a software Mesto Partizánske 19 632,00 19632.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Bratislavský samosprávny kraj 4 656,00 4656.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Výskumný ústav vodného hospodárstva 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Televízor 32" + držiak na stenu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 343,00 343.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 114,00 114.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň, usb kľúč, myš k PC, klávesnica k PC, switch Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 205,00 205.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M201dw alebo ekvivalentná alebo ekvivalent Dopravný úrad 193,56 193.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
prenosný počítač - notebook Súkromná obchodná akadémia 8 280,00 8280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Acer Aspire E15 Obsidian Black Aluminium alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
9,7 palcový tablet Apple iPad Air 2 Wi-Fi+Cellular 128GB MGWM2FD/A s obalom Dopravný úrad 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk Western Digital Elements Desktop 5TB USB alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 169,04 169.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač notebook ASUS (PN: F555UB-DM036T) 15,6" FHD, i5-6200U 8GB/2TB/GT940M 2GB/W10 čierny, operačný systém Microsoft Windows 10 64bit Národný onkologický ústav 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk SSD Kancelária prezidenta SR 1 472,40 1472.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebok Asus NB F540LA s príslušenstvom alebo ekvivalent Technická akadémia 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Voľne stojaca kombinovaná chladnička s mrazničkou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 373,33 6373.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Smartfón Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 710,00 710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Smart TV Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 585,00 585.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Instalacny IT material Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 148,10 1148.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika /1x notebook, 3x tablet, 1x prenosný externý disk/ alebo ekvivalent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 836,80 2836.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Lenovo PHAB Plus 6,8" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 672,00 672.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač-notebook Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 699,00 1699.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie výpočtovej techniky, IP telefónov a príslušenstva alebo ekvivalent Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 28 142,04 28142.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
mikrovlnná rúra Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 554,14 1554.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika – pevné disky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 84,90 84.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
1x serverová pamäť RAM HP 32GB (1x32GB) Quad Rank x4 PC3L-10600 (DDR3-1333) LRDIMM CAS-9 LP Memory Kit (PN: 647903-B21) Národný onkologický ústav 6 800,00 6800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom Mesto Zvolen 14 400,00 14400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske aplikácie MS office Mesto Zvolen 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav informatiky SAV 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook Lenovo Yoga 900-13ISK2 Champagne Gold alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače PRIEMYSLOVKA-IPARI, n.f. 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná farebná tlačiareň Canon i-SENSYS MF628Cw alebo kompatibilná Najvyšší súd Slovenskej republiky 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED televízor Ústav na výkon trestu odňatia slobody 165,00 165.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ASUS Zenbook UX330UA-FB018R Ekonomický ústav SAV 1 085,00 1085.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronika pre materskú školu_81 Mesto Komárno 576,00 576.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky, tašky na notebooky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 240,00 1240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítače -desktopy a laptop s operačnou pamäťou a OS Windows Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 4 100,00 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač notebook Lenovo TP E460 i3-6100U 2.3GHz 14.0" FHD IPS , operačný systém Microsoft Windows 10pro 64bit + Office 2016 pre podnikateľov, slovak Medialess Slovenská agentúra pre cestovný ruch 980,00 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná atramentová tlačiareň, pokladničná tlačiareň a RAM pamäť Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 790,00 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač s príslušenstvom Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 581,00 581.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika – tablet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 796,00 796.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Raspberry pi 3 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 6 500,00 6500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika UNIVERZITA J. SELYEHO 724,59 724.59 EUR 2016 Tovary Nie 1
Metalické prepojpvacie káble RJ45, ethernetové prepínače a príslušenstvo štrukturovanej kabeláže Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 140,00 1140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konvertibilný notebook - tablet PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 676,86 2676.86 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 165,00 165.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT Príslušenstvo-Externé disky, myš Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podložka na kolená pod notebook Esperanza EA155B DAMO Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 201,00 201.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skenery s podávačom pre obojstranné skenovanie. Okresný súd Nitra 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 460,00 1460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia, príslušenstvo PC Krajský súd v Trnave 4 100,00 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektory alebo ekvivalent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý harddisk Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty do notebooku Ústav experimentálnej fyziky SAV 318,74 318.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 Home and Business SZRB Asset Management, a.s. 690,00 690.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronika pre materskú školu_81 Mesto Komárno 488,00 488.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kärcher K 3 PREMIUM HOME LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kärcher T 7/1 Classic - vysávač LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencie Adobe Acrobat Profesional Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 4 950,00 4950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mraziaci box Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 678,00 678.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dátové úložisko NAS a pevné disky pre NAS Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 550,00 2550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC All In One Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 596,00 1596.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo Yoga Tablet 2 10 LTE 32GB Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
dátové uložisko - server Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 17 900,00 17900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC, All-in-one, SW, IKT Mesto Ilava 2 150,00 2150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie záruky diskového poľa HP MSA 2040 o tri roky. Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 559,00 2559.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie záruky servera HP ML 310 G8 o jeden rok. Výskumný ústav vodného hospodárstva 191,00 191.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Notebook, príslušenstvo k notebooku Ústav experimentálnej fyziky SAV 980,00 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý hardisk Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 126,00 126.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie a prenosný počítač Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 344,00 1344.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Indukčný varič, chladnička, automatická práčka, bezvreckový vysávač Ekonomická univerzita v Bratislave 724,00 724.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 372,00 372.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovačka Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 55,00 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Espresso kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvérové produkty Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3 240,00 3240.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
15"notebook s dokovacou stanicou a zárukou pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika- notebooky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 348,00 1348.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Phablet typ 4G Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Monitor 21,5" Philips 223V5LHSB2 Ústav merania SAV 115,00 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítačová skriňa Ústav merania SAV 40,00 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vŕtací skrutkovač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s počítačovými komponentami Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 309,00 2309.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
UPS EATON 5PX 2200i RT2U Netpack, batéria Eaton 5PX 48 RT EBM 2U pre záložný zdroj, alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové prvky, kabeláž a iné príslušenstvo pre zabezpečenie prevádzky LAN Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s počítačovými komponentami Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 478,00 478.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač s monitorom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 916,00 916.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor, pevný disk, klávesnica Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 657,00 657.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook Ústav zoológie SAV 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All-in-one PC 21,5" Stredná odborná škola stavebná 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 63,00 63.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 766,00 766.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klávesnica, myš Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 35,00 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor, pamäťová karta, klávesnica, myš Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 215,00 215.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň, náhradná batéria pre notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 138,00 138.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Lenovo PHAB Plus 6,8" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 336,00 336.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň A4 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 68,00 68.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC / Intel Core i7,Dell Vostro 3250 SFF, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač - zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Mesto Košice 1 752,00 1752.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatická práčka Mesto Košice 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viacúčelový vysávač Ekonomická univerzita v Bratislave 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Ústav merania SAV 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Ústav merania SAV 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - Lenovo ThinkPad 13 Black Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiele multifunkčné zariadenie, notebook Mesto Humenné 519,00 519.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook HP Omen Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 299,00 1299.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva Bratislavský samosprávny kraj 29 712,00 29712.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 1 440,00 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a príslušenstvo Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup fotoaparátu s objektívom Canon EOS 1200D+EF-S 18-55mm DC III Value Up Kit s brašňou alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 349,00 349.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dátové úložisko alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 295,00 295.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítačom a zariadeniam Ústav experimentálnej fyziky SAV 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač HP ProDesk 490 G3 MT T9S84ES#BCM alebo ekvivalent, vrátane dopravy na miesto dodania Mesto Hlohovec 7 310,00 7310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky (9ks), MS Office (9 ks) a tlačiarne (9 ks) Obec Nálepkovo 5 850,00 5850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Monitor Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Objektív na digitálny fotoaparát DSLR Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener, interný pevný disk (HDD) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT-Monitor, videokamera, externý disk, úložný priestor HDD Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 510,00 1510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače s príslušenstvom Základná škola 26 632,37 26632.37 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB flash disk Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 112,00 112.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Ústav merania SAV 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 35,90 35.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell XPS 13 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 291,67 1291.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava 3x, monitor, tlačiareň, príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 876,00 1876.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 525,00 525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LaserJet Pro M125nw Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Smartfón Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad Edge E460 alebo ekvivalent Nadácia EKOPOLIS 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chladnička kombinovaná Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Lenovo ThinkCentre Edge 73 TWR Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdealPad 700-15ISK biely Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotoapatát Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 409,00 409.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovač Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 257,80 257.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 189,00 189.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 302,00 302.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dátový rozvádzač Gymnázium 540,80 540.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač - All in one 23", full HD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač s príslušenstvom alebo ekvivalent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zanussi ZRG 10800WA Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 135,00 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC / Intel Core i7, 32GB RAM. na grafické práce Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová bezdrôtová myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 18,00 18.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prezentačné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 41,24 41.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vypočtová technika, príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 272,00 272.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 190,00 2190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevné disky do serverov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 970,33 970.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička a mraznička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 499,00 499.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1 699,00 1699.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramentová multifunkčná tlačiareň, prepojovací kábel Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 239,00 239.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biela technika-chladnička, mraznička, rýchlovarné kanvice Slovenské národné múzeum 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viacúčelový vysávač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - rýchlovarné kanvice, kávovary a chladnička s mrazničkou Sociálna poisťovňa, ústredie 32 759,51 32759.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
multifunkčná tlačiareň Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 870,00 870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák Concept a podstavný odsávač pár Mora LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT-Notebook 14" displej s rozlíšením HD Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 996,62 996.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové monitory Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 696,00 696.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nabíjačka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SAT prijímač digitálny HD - SAT prijímač HD Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 278,00 278.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Dell OptiPlex MT3020 a monitor 24" Dell E2416H - LED alebo ekvivalent , vrátane dopravy na miesto určenia Vysoká škola múzických umení v Bratislave 898,80 898.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 572,71 1572.71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálna náhradná batéria Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň Ústav experimentálnej fyziky SAV 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP 15-ba062nc Turbo Silver Filozofický ústav SAV 559,00 559.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záložný zdroj pre výpočtovú techniku Technická univerzita v Košiciach 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-Notebooky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 196,39 3196.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka rádioprijímača s prehrávačom CD Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický ohrievač-konvektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 61,00 61.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezdrôtové slúchadlá, externý disk Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 100,82 100.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Ústav experimentálnej fyziky SAV 977,57 977.57 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrofón a predlžovací audio kábel Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 23,00 23.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DVD+R, disk CD-RW, USB kľúče Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 309,00 309.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 3 ks počítačov a 3ks laserových tlačiarní Generálna prokuratúra SR 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC Hlavný banský úrad 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 554,00 554.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M426dw JetIntelligence Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 266,67 266.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Lenovo ThinkPad Yoga 260 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 125,00 1125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor + stropný držiak projektoru Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítač Dell OptiPlex 3040SFF a LED monitor BENQ BL2205PT 21,5 alebo ekvivalent , vrátane dopravy na miesto určenia Vysoká škola múzických umení v Bratislave 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 3 199,55 3199.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
GPS navigácia do auta Garmin Nuvi 68LMT alebo jej ekvivalent alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásuvková mraznička a kombinovaná chladnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 628,33 628.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
DPL projektor BenQ MW529 alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač Centrum sociálnych služieb - DEMY 650,00 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 pre podnikateľov Centrum sociálnych služieb - DEMY 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, mini notebook, taška na notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 054,00 2054.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prezentér bezdrôtový, USB WiFi adaptér, WiFi router Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 225,00 225.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava a notebok Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4 550,00 4550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový skener, taška na NB, bezdrôtová myš Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň atramentová, farebná Verejná knižnica Mikuláša Kováča 1 580,00 1580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotoaparát s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 120,00 2120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 499,00 1499.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
monitor 32" 4K Centrum vedecko-technických informácií SR 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou pre drobnochov Stredná odborná škola 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronická čítačka kníh bez reklám Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 156,68 156.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička americká Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 786,00 1786.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 944,00 944.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný stolový počítač do kancelárie s predinštalovaným operačným systémom Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 359,00 359.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad Y700-17ISK Black 17,3"/Intel Core i7-6700HQ/16GB/1TB/W10 alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP EliteBook Folio G1 Ekonomický ústav SAV 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Router/AP AirLive AirMax5X Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Philips 243V5LHAB 23,6" Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 116,67 116.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát SONY CyberShot DSC-HX300 alebo ekvivalent Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 364,00 364.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 104,00 1104.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batérie, nabíjačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 470,33 470.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Ústav experimentálnej fyziky SAV 230,72 230.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulačná vŕtačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 166,00 166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač: Intel® Core™ i3-4170 3.70 GHz, 4 GB RAM, 1 TB HDD, DVD-ROM, Windows 10 Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 443,00 443.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný telefón - Huawei E3372H alebo ekvivalent Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 47,39 47.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup Microsoft Lumia 550 čierny alebo ekvivalent Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 412,80 412.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
ASUS ZENBOOK FLIP UYX360UA-C4022T Sociologický ústav SAV 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Videokamera Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 399,00 399.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-Bezdrôtová myš a externý pevný disk Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 69,68 69.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teplovzdušný konvektor Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 21 300,00 21300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia. Katolícka univerzita v Ružomberku 1 936,00 1936.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač HP 260 G2 mini PC - NOVÝ Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 840,00 840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Microsoft Office Home and Business 2016 Slovak Medialess - ORIGINÁL Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 217,00 217.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 135,00 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 472,00 472.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom Mesto Levice 13 700,00 13700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
tablet pc Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 640,00 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav merania SAV 1 166,00 1166.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 339,22 339.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odvlhčovač a zvlhčovač vzduchu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 354,00 354.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-notebook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 687,20 687.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Ústav experimentálnej fyziky SAV 231,00 231.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Národné lesnícke centrum (NLC) 2 790,00 2790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Slovenský pozemkový fond 49 760,00 49760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
počítačové komponenty - pamäte RAM Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 104,00 1104.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný pevný disk+Obal,Prenos.tlačiareň+čier.+far. toner,Usb klúč,Gelová podložka,Podložka pod myš alebo ekvivalent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 557,00 557.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-ultrabook Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-notebooky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 345,62 1345.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk, Navigačné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické a kuchynské spotrebiče Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 708,00 2708.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky s príslušenstvom a monitor Dopravný úrad 7 181,63 7181.63 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminátor, rezačka papiera Evanjelická spojená škola 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia Windows Server 2016 Standard GOV Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Manažérsky prenosný počítač Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 950,00 950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k fotoaparátom Slovenské národné múzeum 165,00 165.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo IdeaPad Y700 15 80NV00MKCK Ekonomický ústav SAV 920,00 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske PC bez monitora Mesto Považská Bystrica 3 900,00 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie spotrebného materiálu výpočtovej techniky na prepoj budov "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 299,96 1299.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny - Samsung Galaxy A3 alebo ekvivalent Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 828,00 828.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 204,00 1204.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkoplošný 46" LCD monitor-multidotykový panel - iiyama ProLite TH4664MIS-B2AG-AMVA3 Stredná odborná škola - Szakközépiskola 1 699,00 1699.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo k VT Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 931,62 931.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
mobilné telefóny Ekonomická univerzita v Bratislave 1 896,00 1896.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky (7ks), MS Office (7 ks) Mesto Michalovce 3 750,00 3750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý hard disk s púzdrom Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC príslušenstvo Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 248,00 248.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diskové dátové úložisko a CISCO RV042G GIGABIT VPN DUAL WAN ROUTER Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica TOSHIBA HI-SPEED PORT REPLICATOR III s adaptérom 120W alebo 180W Ústav experimentálnej fyziky SAV 180,18 180.18 EUR 2016 Tovary Nie 1
naparovacia žehlička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Batéria HSTNN-DB30 HP Business NX7300*NX7400 series Li-lon 10,8V 5200mAh/56Wh Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 53,00 53.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED monitory Philips 243V5LSB /alebo ekvivalent/ - 10 kusov Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 276,00 1276.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC-osobné počítače Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 6 347,84 6347.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka modemu Huawei E3372H alebo ekvivalent Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 47,39 47.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý harddisk Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 94,00 94.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 328,00 2328.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 275,00 275.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Vysoká škola múzických umení v Bratislave 230,40 230.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 221,00 221.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kávovar DELONGHI ESAM 3000 alebo ekvivalent Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 491,48 1491.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP ProBook 440 G3 i5-7200U 14.0 FHD 4GB 256SSD+slot 2,5" DVD backlitKB FpR W10P Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 2 568,00 2568.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka počítačov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 6 470,00 6470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Transformer Book Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 217,00 1217.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - príslušenstvo Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 253,00 253.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske zariadenia-multifunkčné Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 342,97 342.97 EUR 2016 Tovary Nie 1
externa napalovacka, externy disk a tlaciaren Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 333,33 333.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 102,00 102.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske zariadenia-tlačiareň, skener Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 577,12 577.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
WD My Passport Ultra Metal 4TB Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 329,00 329.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná atramentová tlačiareň Epson Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 229,00 229.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčná zariadenie (nové A4 ) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HDD Samsung 1TB ST1000LM024 alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 70,00 70.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup počítačových zostáv. Mesto Nitra 25 000,00 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor a projekčné plátno so statívom Slovenské národné múzeum 437,00 437.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Smoothie maker SENCOR SNB 4301 RD alebo ekvivalent HOREZZA, a.s. 55,00 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
CANON Multifunkcia i-SENSYS MF724Cdw Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 371,00 371.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne batérie do UPS Národné rehabilitačné centrum 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely do PC Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 653,00 3653.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
komponenty Ústav experimentálnej fyziky SAV 758,45 758.45 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 360,00 360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Minipočítač, SSD disk Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hardware Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 580,00 1580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk, klávesnica s myšou Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ALL IN ONE Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Značkový pamäťový modul pre PC; PowerBank-a určená k dobíjaniu zariadení s USB, tabletov, smart telefónov a pod.; Výkonná PowerBank-a určená k dobíjaniu zariadení s USB, notebookov a pod. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 222,10 222.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná laserová multifunkčná tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 554,01 554.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač a príslušenstvo Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 811,00 811.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu alebo ekvivalent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 670,00 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika pre grafický dizajn + kolekcia softvéru pre grafický dizajn Vysoká škola výtvarných umení 4 128,00 4128.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Samsung 24" Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 101,67 101.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tenkí klienti 30 ks Slovenský pozemkový fond 22 980,00 22980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické a kuchynské spotrebiče Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 012,00 1012.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komunikačné zariadenie – mobilný telefón Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 410,00 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska technika Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 292,58 4292.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava s dvomi monitormi Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 416,00 1416.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk, USB kľúč Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-počítač a monitor Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 749,00 749.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - HP EliteBook 850 G3, P/N: V1C48EA#BCM alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne zadefinované požiadavky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 299,48 1299.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 403,21 403.21 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Ekonomický ústav SAV 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
odvlhčovač vzduchu Slovenské národné múzeum 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon MF3010 MFP Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 117,00 117.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tabletových počítačov a ochranných puzdier na tabletové počítače Stredná odborná škola 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plnoautomatický kávovar Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 655,81 655.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor - Epson EB-W31 Filozofický ústav SAV 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 917,00 917.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prezenter a príslušenstvo k PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 265,00 265.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske potreby-Páková rezačka na papier Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 42,85 42.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia na ochladzovanie vzduchu-Stojanový ventilátor Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 21,62 21.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
tlačiareň a externý disk Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 83,33 83.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia na ohrev vody-Varná kanvica Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20,09 20.09 EUR 2016 Tovary Nie 1
CD minisystém Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický bojler 120l Slovenské národné múzeum 175,00 175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klávesnica Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 124,00 124.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Minipočítače s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 583,33 583.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 5 932,17 5932.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED televízne prijímače Sociálna poisťovňa, ústredie 1 440,00 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminovacie stroje s príslušenstvom pre kancelárske využitie Ekonomická univerzita v Bratislave 425,00 425.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 435,64 1435.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístupový bod WiFi 802.11b/g/n Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač priemyslový ľahký Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-tablet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 601,27 601.27 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 185,00 185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 328,00 9328.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IT technika - Apple, Office MAC pre podnikateľov, USB flash, PC pamäť Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 950,00 4950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook CEIT a.s. 807,00 807.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dátové úložisko Synology RackStation RS815 + alebo ekvivalent Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 833,00 833.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
3D tlačiareň Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 416,00 1416.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafická karta do PC Ústav experimentálnej fyziky SAV 488,83 488.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Raspberry pi 3, Micro SDHC 16 GB Class 10 , Micro USB nabijačka, Switche triedy Enterprise Spojená škola 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 515,00 1515.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska technika a príslušenstvo-Digitálny diktafón Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 65,00 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia OLP Academic – Open Licence program Academic alebo ekvivalent Slovenská národná galéria 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom (taška, myš) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 970,17 970.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup páskového zálohovacieho zariadenia a príslušenstva Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 5 791,20 5791.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor + statívové plátno a multifunkčné zariadenie Mesto Humenné 609,00 609.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
All in One PC, skener, externy SSD Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálna zrkadlovka s príslušenstvom, batéria pre fotoaparát, UV filter na objektív, brašňa na fotoaparát a digitálna kamera s príslušenstvom, kufrík príslušenstva pre digitálnu outdoorovú kameru. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 110,00 1110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička kombinovaná Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 185,00 185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulačná vŕtačka Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kávovar Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Redukcia z konektora DisplayPort (M) na port DVI-D (F); Interný HDD pre NB; Optická myš, Optická myš mini Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 94,00 94.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra voľne stojaca Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 97,00 97.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 774,72 774.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet 7,9" s iOS a USB kľúč Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 583,33 583.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stropný držiak na dataprojektor s policou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 82,80 82.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
ND do výpočtovej techniky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie výpočtovej techniky Mesto Poprad 18 894,90 18894.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát NIKON COOLPIX B700 Technická univerzita v Košiciach 570,00 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Voľne stojacia mraznička zásuvková Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viacúčelový vysávač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie HP Color Laser JetPro M477 fdw CF379A Mestská knižnica Ružomberok 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup počítačov, počítačového príslušenstva a digitálneho fotoaparátu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 350,00 5350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED monitor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 274,00 274.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s uhlopriečkou 17‘‘ Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 835,00 835.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu na obnovu a rozšírenie HW zariadení a archiváciu dát Ústav polymérov SAV 597,00 597.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň farebná Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 324,00 324.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
BenQ GP30 Wireless Portable Mini Projector Technická univerzita v Košiciach 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Malý ručný vysávač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30,00 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šnúra elektrická predlžovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 43,00 43.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varič elektrický dvojplatničkový a rýchlovarná kanvica, chladiaca skriňa - mraznička Ekonomická univerzita v Bratislave 1 091,02 1091.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
mikrovlnná rúra Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 60,00 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 59,00 59.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skener Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook - prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 925,00 925.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka multimediálnych projektorov Ekonomická univerzita v Bratislave 3 954,00 3954.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB kľúče Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 80,00 80.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny - Samsung Galaxy A3 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pc komponenty + usb kluce Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý pevný disk Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabletový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabletový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotografické zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC, softvér, externý harddisk Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný externý disk, obal na pevný disk, taška na notebook, operačná pamäť, batéria pre notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Dell 24" Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 216,66 216.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačový monitor ASUS VC 239H Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farebná laserová tlačiareň Canon Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 136,00 136.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor LG 24" Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 126,00 126.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory k PC Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 3 400,00 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
televízny prijímač SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 9 672,00 9672.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook 15,6 Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 4 300,00 4300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predlžovacia súprava pre čističe na okná Kärcher WV LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 35,00 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistič na okná a hladké povrchy Kärcher WV 5 Plus Non-Stop Cleaning Kit LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 86,00 86.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická varná kanvica SWK 1780 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrabook ASUS F540LA-DM022T čierny Filozofický ústav SAV 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup výkonného počítača Encyklopedický ústav SAV 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup osobných počítačov Encyklopedický ústav SAV 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup počítačového monitora LED 24" Encyklopedický ústav SAV 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
externý disk, flash disk a mikrofón Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 85,42 85.42 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD monitor kancelársky štvorcový Fakultná nemocnica Trenčín 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty /ekvivalent alebo aj lepšie/ Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 837,74 1837.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 554,95 554.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor EPSON EB-585W Základná škola s materskou školou Župkov 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné farebné laserové zariadenie Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup bezpečnostnej techniky pre uzamknutie notebookov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Grafický softvér - na tvorbu grafických návrhov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 179,54 179.54 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskej techniky-atramentová tlačiareň so štartovacím originálnym tonerom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 176,00 176.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externé disky Vysoká škola múzických umení v Bratislave 144,00 144.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely k PC 11/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 10 900,00 10900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovládacia myš k osobnému počítaču, USB klávesnica SK/US, podložka pod myš, taška na NTB Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 165,70 165.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač podlahový KÄRCHER MV 3 Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zariadenia Ústav experimentálnej fyziky SAV 886,00 886.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 458,00 2458.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický plnoautomatický kávovar s kovovým viacstupňovým mlynčekom, model espresso Ekonomická univerzita v Bratislave 378,00 378.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk USB 3.0 s USB káblom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 66,00 66.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet, prezenter a príslušenstvo k PC Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 545,82 545.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 530,00 1530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 820,00 820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová konfigurácia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mraznička Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 320,00 1320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolový počítač Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 4 400,00 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná atramentová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 183,33 183.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šnúra elektrická predlžovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teplovzdušný ohrievač - konvektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 315,00 315.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stropný držiak na projektor, kábel VGA Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 37,00 37.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 152,00 1152.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-tablet s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 748,70 748.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektory, USB flash disky kovové. Katolícka univerzita v Ružomberku 886,39 886.39 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Dell Inspiron 15 alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 630,00 630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo IdeaPad 510S-13IKB Biely Ekonomický ústav SAV 680,00 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lenovo B51-80LM00QNCK Ekonomický ústav SAV 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 102,00 102.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 120,00 1120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 144,00 144.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT tovaru-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 016,62 2016.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Základná škola Šrobárova 336,00 336.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet PC, dokovacia stanica, WiDI dispej adaptér, dátové úložisko NAS, pevný disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 885,00 1885.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
rýchlovarná kanvica Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava a monitor LCD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 120,00 3120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
IKT zariadenia rôzneho druhu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 748,00 2748.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové multifunkčné zariadenie s funkciami kopírky – skenera – tlačiarne - faxu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 51 732,00 51732.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 308,33 308.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 116,00 116.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
24" neblikajúci Full HD monitor určený pre prácu s textom a grafikou Ústav experimentálnej fyziky SAV 165,00 165.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šnúra elektrická predlžovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup náhradných dielov do PC/NB a periférií pre PC/NB Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače a monitory pre použitie v laboratóriu Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 9 156,00 9156.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
externý disk, flash disk, klávesnica, myš Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 320,82 320.82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook: ASUS EeeBook E502SA-XX183T Spojená škola, Školská 370/19, Nitrianske Pravno 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USB kluc 64 GB AnMaŠi s. r. o. 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
APC BR1200G alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súpravy prenosných počítačov Národné centrum zdravotníckych informácií 5 297,00 5297.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač, monitor, grafická karta a switch Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 440,00 5440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Epson skener Perfection V370 Photo alebo ekvivalentný Dopravný úrad 137,00 137.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dataprojektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Switch HP 2530-24G alebo ekvivalent s príslušenstvom Mesto Hlohovec 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD Monitor, SSD disk, záložný zdroj a PC príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 639,00 639.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Gymnázium 860,67 860.67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Káble na prenos dát Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 576,00 576.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika k asistenčným technológiám pre študentov so špecifickými potrebami. Katolícka univerzita v Ružomberku 28 068,83 28068.83 EUR 2016 Tovary Nie 1
sušička bielizne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 365,00 365.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač - skladačka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 545,00 545.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač - skladačka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 545,00 545.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Desktop a monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 475,00 475.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka WEB kamier, vrátane ich dovozu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mobilné telefóny Ekonomická univerzita v Bratislave 1 674,00 1674.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 430,00 1430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Acer s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 458,50 458.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska technika a spotrebný materiál Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 3 449,00 3449.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook, ultrabook, tlačiarne, disk, projektor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 650,00 4650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Ústav merania SAV 132,00 132.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a monitory Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 2 640,00 2640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolový počítač Ústav merania SAV 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Original stolný počítače Microtower HP 280 G2 (P/N: X3K98EA#BCM) / Intel Pentium G3900 / 4GB / 500GB / Intel HD / DVDRW / Windows 10 Pro 64bit English, SVK USB klávesnica HP (PN: QY776AA#AKR), USB myš HP s kolieskom (PN: QY777AA) Národný onkologický ústav 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
original monitor HP Z22n (PN: M2J71A4#ABB) 22", LED IPS, FullHD, VGA, DVI-D, DP, Pivot, USB Národný onkologický ústav 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske aplikácie MS office Mesto Zvolen 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mraznička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 408,00 408.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál Cisco Aironet Power 802.3at PoE+ Universal PoE (UPOE®) Injector (PN: AIR-PWRINJ6) Národný onkologický ústav 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup PC kancelárske, monitory a multifunkčné tlačiarne Vysoká škola múzických umení v Bratislave 14 976,00 14976.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 034,00 1034.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolný počítač, monitor, tlačiareň Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 731,52 731.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook, prenosný počítač s príslušenstvom Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 180,00 1180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Epson skener Perfection V370 Photo alebo ekvivalentný Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň , externý disk Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 273,00 273.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Apple SE 64GB Space gray Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 1 680,00 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
switch 3 ks, externá dokovacia stanica 1 ks Centrum vedecko-technických informácií SR 470,00 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s monitorom Samsung LS24F350FHU Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitory, hard disky Štátny fond rozvoja bývania 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet a čítačky elektronických kníh Katolícka univerzita v Ružomberku 394,00 394.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 265,00 265.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 405,00 405.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike-USB 3.0 Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 47,84 47.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová a kancelárska technika-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 823,74 5823.74 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 1ks skener Generálna prokuratúra SR 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC komponenty Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 009,00 1009.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava klávesnice s myšou Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 51,00 51.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie komponentov počítača alebo ekvivalent Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 899,00 3899.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tlačiareň na potlač a tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 135,00 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický podlahový vysávač Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skartovač Bonsai 3S23 alebo ekvivalent Vysoká škola výtvarných umení 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Acer A1500 so stropným držiakom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 561,00 561.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 867,20 1867.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pamäťové médiá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 115,00 115.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky - Notebook 2 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 033,33 1033.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač - skladačka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 555,00 555.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 400,00 7400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty - ekvivalent /alebo lepší/ Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 7 329,90 7329.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Acer Aspire V13 "alebo ekvivalent" Sociologický ústav SAV 490,00 490.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zariadenia na ohrev vody-Varná kanvica Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20,00 20.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 28,00 28.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup drobného spotrebného materiálu k prezentácii Ústav polymérov SAV 298,00 298.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 175,00 175.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 64,00 64.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Ústav experimentálnej fyziky SAV 700,06 700.06 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač, Počítačové monitory a konzoly Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 4 779,28 4779.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 625,00 625.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 705,00 705.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebooky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk a kamera Vysoká škola výtvarných umení 940,00 940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook a projektor Vysoká škola výtvarných umení 1 386,00 1386.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook DELL XPS 13-9350 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 250,00 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk 2,5"WD Element Portable alebo ekvivalent Ústav merania SAV 82,00 82.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC-osobné počítače Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 793,48 793.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Objektív Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 626,66 2626.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup príslušenstva k výpočtovej technike Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 134,60 1134.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IdeaPad G70-80 Black alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 551,00 551.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk a pevný disk Ústav merania SAV 655,00 655.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externé HDD, multifunkčná tlačiareň, puzdra na notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 782,00 782.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecká do vysávača zn. KÄRCHER Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33,60 33.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk , USB disk Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 341,00 341.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk , puzdro na externý disk Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 340,00 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobný počítač s monitorom 24" Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 810,00 810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook Ústav zoológie SAV 860,00 860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý disk s kapacitou 3 TB Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Epson skener Perfection V370 Photo alebo ekvivalentný Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 545,00 545.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 880,00 880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserové multifunkčné zariadenie Vysoká škola výtvarných umení 761,00 761.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 200,00 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 245,00 1245.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC technika - laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenia a notebooky Krajský súd v Košiciach 21 200,00 21200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítač HP Slimline 260-a180nc (Y4K50EA) Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 740,00 740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová farebná tlačiareň; HP Laser Jet Pro M274n alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarne Okresný súd Trnava 6 344,00 6344.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladnička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet - 8 palcový displej s LTE konektivitou a OS Android 6.0 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 998,40 998.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externý harddisk 1 TB Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 440,00 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Monitor ACER 24" KA240HQAbid Mesto Tornaľa 242,00 242.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 651,99 2651.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Žilinský samosprávny kraj 1 080,00 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k VT Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 17,62 17.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné počítače s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ozvučenie konferenčnej miestnosti "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 277,28 1277.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad E560 20EVA-032 alebo ekvivalent Okresný súd Piešťany 3 720,00 3720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP LJ Enterprise M506dn JetInteligence alebo ekvivalent Okresný súd Piešťany 1 952,00 1952.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotoválec Ústav zoológie SAV 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE čierny alebo ekvivalent Okresný súd Piešťany 1 120,17 1120.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová a audiovizuálna technika Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie, LED monitor Mesto Humenné 1 459,00 1459.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotokopírovacie zariadenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie Trenčiansky samosprávny kraj 2 851,38 2851.38 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup PC Mesto Prešov 5 350,00 5350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Set klávesnica + myš Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 525,00 525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 720,00 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a diskové polia Národný bezpečnostný úrad 10 026,96 10026.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor - Epson EB-W31 MsHKM Žilina, s.r.o. 375,00 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň (HP LaserJet Pro 400 M401d) alebo ekvivalent Krajský súd v Nitre 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Licencia OEM MS Windows Server Datacenter 2016 Štátny ústav pre kontrolu liečiv 10 600,00 10600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mikrovlnná rúra a externý disk Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie pozáručnej záruky pre servery HP DL385 G7 a DL165G7 o 12 mesiacov Národná transfúzna služba SR 11 988,00 11988.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Ultrabook - ASUS ZENBOOK Pro UX501VW-FJ006R kovový s taškou alebo ekvivalent Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 533,00 1533.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Notebook Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor Samsung S24E650PL alebo ekvivalentný Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon i-SENSYS MF512x alebo ekvivalent Okresný súd Piešťany 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Národný ústav reumatických chorôb 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mobilný telefón Ekonomická univerzita v Bratislave 700,00 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plnoautomatické espresso Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 303,66 303.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenie, tlačiareň Katolícka univerzita v Ružomberku 458,33 458.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor a myš Dopravný úrad 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednodverová monoklimatická chladnička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 776,00 1776.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Gymnázium ,Ul. 1. mája 905, Púchov 5 486,00 5486.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny - Samsung Galaxy A3 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač - notebook. Stredná zdravotnícka škola 5 260,00 5260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tablet PC Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 300,00 4300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inovácia výpočtovej techniky 2 alebo ekvivalent Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 10 800,00 10800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozšírenie RAM Slovenská agentúra životného prostredia 307,00 307.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externé disky HDD Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Televízor 32" + držiak na stenu Stredná odborná škola 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Lenovo B51-30 80LK00P5CK, čierny Gymnázium 15 745,50 15745.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED Monitor Okresný súd Trnava 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky Dell Inspiron alebo ekvivalent Krajský súd v Banskej Bystrici 6 432,00 6432.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
notebook Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 290,00 1290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty a PC príslušenstvo, stav - nový Mesto Hlohovec 1 340,00 1340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný počítač, Notebook Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Televízor 32" + držiak na stenu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor Acer A1500 so stropným držiakom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 122,00 1122.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň, A4 Okresný súd Nitra 995,00 995.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nákup pamäťovej karty Encyklopedický ústav SAV 65,00 65.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
externý disk a USB kľúče Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a desktop PC Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 1 900,00 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné súčasti počítača a spotrebný materiál Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 6 270,00 6270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LCD obrazovka UHD - TV Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač pre materskú školu_171 Mesto Komárno 218,00 218.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ventilátor stĺpový Okresný súd Levice 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor prenosný alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 530,00 530.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kávovar Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 817,94 1817.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
NOTEBOOK 15.6" Mesto Partizánske 517,00 517.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ptrenosný počítač - notebook Mesto Žiar nad Hronom 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítače - výpočtová technika SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 10 702,00 10702.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projektor - Epson EB-W31 Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 10 800,00 10800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup PC Alza Top Office 3040, PC Lenovo Think Centre E73 Tower 10DS0-00K, alebo ekvivalenty, monitor, tlačiareň MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 800,00 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike : USB kľúče, externé disky, interne disky, myši, zdroje, káble Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 800,00 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové komponenty, výpočtová technika Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PC zostava Správa mestskej zelene v Košiciach 458,00 458.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon i-SENSYS MF728Cdw alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP ProBook 450 G3 (T6P21ES) alebo ekvivalent Centrum právnej pomoci 4 045,00 4045.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Optoma OCM815 univerzálny stropný držiak s teleskopickou tyčou alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 560,00 1560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Projekčné plátno Optoma DS-9092PWC alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 785,00 1785.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple iMac 21.5" Intel Core i5 Quad Core 2.7GHz Late 2013 ME086LL/A, A1418 (EMC 2638) alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačová klávesnica káblová Apple alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Apple Magic Mouse alebo ekvivalent Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 231,00 231.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Notebooky a laserová tlačiareň Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 423,36 2423.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
LED IP TV, monitor Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 940,00 3940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predlžovacie káble Štátny inštitút odborného vzdelávania 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Originálna náhradná batéria Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky Exportno-importná banka Slovenskej republiky 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290,00 290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň (HP LJ P1102W alebo ekvivalent) Národný ústav reumatických chorôb 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kávovar Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 169,00 169.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skartovačka Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Káble HDMI Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 27,00 27.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskej techniky-s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 80,00 80.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 475,00 475.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablety v prevedení Pro 8" s Win10 64bit Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 198,80 1198.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alkalické batérie Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 720,00 1720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Sencor SWK 1800 alebo ekvivalent Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 29,20 29.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
externé 2.5" a 3.5" disky na zálohovanie dát Ústav polymérov SAV 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Brašňa na notebook 40cm (15,6) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 28,30 28.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolík pod projektor a notebook Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 208,00 208.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné atramentové tlačiarne, multifunkčné laserové tlačiarne, laserové tlačiarne Vojenský historický ústav 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup - server INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 4 100,00 4100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet a čítačka elektronických kníh Katolícka univerzita v Ružomberku 204,00 204.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Printable médiá CD-R 8 cm Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 19,90 19.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou a automatický kávovar Technická univerzita v Košiciach 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Programové vybavenie PC (13_2017/1) Zoologická záhrada 1 196,50 1196.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
elekktrický radiátor Slovenské národné múzeum 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 090,00 2090.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 812,80 812.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysávač okien Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chladnička s mraziacim boxom, elektrický sporák Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 332,00 332.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC zostava, monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 340,00 2340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulačná vŕtačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 118,00 118.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrabook Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 500,00 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup Notebooku, Tabletu a príslušenstva PC/NB Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 840,00 840.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Varné kanvice BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti 114,00 114.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička so zabudovaným mraziacim oddielom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IKT doplnky, siete Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skartovač Elektrotechnický ústav SAV 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný počítač All in One Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 580,00 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Samsung Galaxy S6 edge 32GB Black Sapphire Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Stredná umelecká škola v Trenčíne 620,00 620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sieťové prvky, náhradné batérie, usb kľúče, tlačiareň a cartridge, cd/dvd/bluray médiá, dvd mechanika, bluray mechanika, pamäťové karty, vga kábel, hdmi kábel, batéria do notebooku, adaptéry k notebookom Základná škola s materskou školou Župkov 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 184,00 184.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty k výpočtovej technike Akadémia umení v Banskej Bystrici 164,70 164.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Okresný súd Nitra 1 560,00 1560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička Katolícka univerzita v Ružomberku 798,93 798.93 EUR 2017 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multimediálny LCD dataprojektor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 192,00 3192.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Variče, rýchlovarné kanvice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 980,00 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Espresso kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 415,00 415.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a súvisiaci tovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 833,00 833.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - počítač s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 425,00 425.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobný počítač s monitorom a notebook pre firemné prostredie s možným rozšírením HW Ústav polymérov SAV 2 620,00 2620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 12 240,00 12240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
notebook s príslušenstvom Základná škola 749,00 749.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskej techniky-s príslušenstvom: Laserové multifunkčné zariadenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 146,03 146.03 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 Professional Plus Národný ústav reumatických chorôb 430,00 430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela technika - rýchlovarné kanvice, termosky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 295,00 295.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
All In One PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 580,00 580.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Mesto Púchov 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačový zdroj Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 54,00 54.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obrazový valec do OKI MB471 w Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lenovo PHAB 2 Plus 32GB Gray Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 294,00 294.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompaktný teplovzdušný ventilátor s termostatom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 39,60 39.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitory pre osobné počítače alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Televízor 32" + držiak na stenu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 177,50 177.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podlahový vysávač Slovenské národné múzeum 45,00 45.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Viacúčelové vysávače Mestská časť Bratislava - Dúbravka 763,00 763.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický kávovar Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 733,00 733.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál toner Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská konsolidačná, a.s. 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k osobným počítačom NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 9 310,00 9310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada tonerov do tlačiarne Samsung Xpress color C460 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 334,00 334.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička a mikrovlnná rúra Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 930,00 930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Média konvertor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevný disk SSD pre server, náhradná lampa pre projektor Stredná zdravotnícka škola 612,00 612.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Služby Microsoft Office 365 Enterprise E1 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 564,00 3564.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Notebook, prenosný počítač Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Dopravná akadémia 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezdrôtová klávesnica ,USB kľúče Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 277,00 277.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň farebná, multifunkčná Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 451,00 451.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Outdoorový GPS prístroj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 385,00 385.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 132,67 132.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné počítače All in One Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 24 040,00 24040.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítače, monitory, reproduktory a klávesnica s myšou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 479,00 2479.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 184,00 184.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka pevných diskov do serverov Štátna školská inšpekcia 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 64,00 64.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové zostavy s príslušenstvom, softvérom a sieťovými prácami. "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 13 000,00 13000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál IT a periférne zariadenia Slovenská národná galéria 8 200,00 8200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička, výrobník ľadu Technická univerzita v Košiciach 11 300,00 11300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klávesnice Úrad vládneho auditu 341,64 341.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablet PC Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 16 046,10 16046.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné puzdro na tablet Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 20,86 20.86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Smartfón Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biela a čierna technika Občianske združenie BRIEŽDENIE EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskej techniky-s príslušenstvom: Laserové multifunkčné zariadenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 145,99 145.99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externé disky HDD Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 77,00 77.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Batéria do notebooku Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 55,00 55.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup chladničiek Divadlo Nová scéna 470,00 470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 22 219,20 22219.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kávovar Technická univerzita v Košiciach 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 978,00 978.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stropný držiak na projektor a káble HDMI a VGA Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 42,00 42.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 729,00 2729.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebooky HP 250 G4 i3-5005U alebo ekvivalent Krajské centrum voľného času v Trenčíne 28 835,29 28835.29 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevné disky HDD, SSD Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 550,00 8550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skartovačka Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 995,90 995.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Samsung 24" Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno 2 160,00 2160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Externý pevný disk Ústav merania SAV 90,00 90.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k audiovizuálnej technike-pamäťová karta do videokamery Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 55,49 55.49 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tablety Gymnázium Milana Rúfusa 4 590,00 4590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canon 725, Canon 728, Canon 712 - originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 256,00 256.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canon MF3010 MFP Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 117,00 117.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón s príslušenstvom Štátny inštitút odborného vzdelávania 280,20 280.2 EUR 2017 Tovary Áno 1
Osobný počítač Lenovo TC M600 Tiny J3710 alebo ekvivalent s rovnakou a vyššou špecifikáciou Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2016 Professional Plus Národný ústav reumatických chorôb 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava s príslušenstvom, tlačiarňou a kancelárskym SW Národný ústav reumatických chorôb 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát s príslušenstvom Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 169,00 169.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
sáčky do vysávača Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu pre potreby odboru informatiky. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 900,00 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT vybavenia Žilinský samosprávny kraj 3 170,40 3170.4 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup kancelárskej techniky s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 63,50 63.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 82,50 82.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová zostava + príslušenstvo a projektor Katolícka univerzita v Ružomberku 5 333,33 5333.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický prietokový ohrievač vody tlakový Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 140,00 140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Základná škola s materskou školou Senohrad 9 500,00 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 439,00 439.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačová sieť Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy 8 160,00 8160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička kombinovaná Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 440,00 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladničky bez mraziaceho boxu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 850,00 6850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
chladnička s výparníkom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PC komponenty - P2 Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multidotykový monitor 32" ELO 3202L kapacitný (PCAP) a interný mini PC kompatibilný s ELO3202L Fakultná nemocnica Trnava 11 994,00 11994.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvér Pinnacle Studio 20 Ultimate CZ Mesto Ilava 210,00 210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
VoIP telefóny Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 4 920,00 4920.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné projekčné plátno Slovenské národné múzeum 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysávač, vysokotlaký čistič Ekonomická univerzita v Bratislave 705,82 705.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook, Prenosná tlačiareň so skenerom, Bezdrôtová myš, Pracovná taška pre 16" notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 381,20 1381.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
USB3 panel, grafická karta, pevný disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný telefón iPhone 7, alebo ekvivalentný Kancelária prezidenta SR 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál IKT Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 85,00 85.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dátové úložisko Mesto Kežmarok 540,00 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrosporebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 257,00 2257.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Wifi AP - UBNT UniFi AP AC LR HOREZZA, a.s. 509,28 509.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 300,00 3300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilné telefóny Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 440,00 440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner - originál od výrobcu tlačiarní značky OKI Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kompaktné multifunkčné zariadenie a externý disk 2,5“, 2000 GB Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 223,68 223.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 350,00 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladnička Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k počítaču Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 803,50 803.5 EUR 2017 Tovary Nie 1