Dodávateľ

KASON, s.r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KASON, s.r.o.

IČO: 51662787

Adresa: Dvorčianska 815, Nitra

Registračné číslo: 2021/5-PO-F6488

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. Máj 2021

Záznam platný do: 12. Máj 2024

Posledná zmena: 13. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 388 450,81 EUR 191 191
2019 581 409,24 EUR 182 182
2020 1 219 269,57 EUR 169 169
2021 198 076,63 EUR 23 23
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 388 450,81 EUR 191 191
2019 581 409,24 EUR 182 182
2020 1 227 269,48 EUR 170 170
2021 190 076,72 EUR 22 22

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 20 986,24 20986.24 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 31 499,00 31499.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 44 37 807,24 37807.24 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 2 499,17 2499.17 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 18 132,19 18132.19 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 145 113,00 145113.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 2 191,34 2191.34 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 986,98 986.98 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 1 789,16 1789.16 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 224,17 224.17 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 7 219,00 7219.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 35 48 824,27 48824.27 EUR
Prešovský samosprávny kraj 3 5 346,67 5346.67 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 15 491,67 15491.67 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 1 634,48 1634.48 EUR
Mesto Nitra 1 13 064,17 13064.17 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 11 11 575,29 11575.29 EUR
Trnavský samosprávny kraj 2 9 906,67 9906.67 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 64 583,32 64583.32 EUR
Národná transfúzna služba SR 3 7 396,83 7396.83 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 339,00 339.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 40 051,00 40051.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 9 5 350,81 5350.81 EUR
Košický samosprávny kraj 3 0,00 0.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 7 999,91 7999.91 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 676,46 676.46 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 583,33 583.33 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 31 322,00 31322.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 53 511,54 53511.54 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 4 12 693,88 12693.88 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 21 065,00 21065.00 EUR
Mesto Komárno 4 1 773,31 1773.31 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 44 53 836,74 53836.74 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 21 20 463,42 20463.42 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 3 65 037,89 65037.89 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 665,00 665.00 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 4 12 541,47 12541.47 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 358,33 358.33 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 14 657,02 14657.02 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 12 16 796,01 16796.01 EUR
Mesto Humenné 1 27 208,33 27208.33 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 1 304,99 304.99 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 4 22 281,74 22281.74 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 14 12 142,89 12142.89 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 59 289,99 59289.99 EUR
Mesto Senica 2 4 746,67 4746.67 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 26 732,41 26732.41 EUR
Mesto Nové Zámky 3 677,41 677.41 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 4 4 050,49 4050.49 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 32 000,00 32000.00 EUR
Slovenské národné múzeum 10 14 624,90 14624.90 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 4 967,99 4967.99 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 913,33 913.33 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 4 964,00 4964.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 0,00 0.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 16 117 044,02 117044.02 EUR
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 1 10 373,75 10373.75 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 3 541,66 3541.66 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 390,00 390.00 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 2 28 779,17 28779.17 EUR
Slovenská národná galéria 1 8 679,00 8679.00 EUR
Mesto Michalovce 1 625,00 625.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 1 999,17 1999.17 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 2 63 829,16 63829.16 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 1 1 078,40 1078.40 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 6 745,82 6745.82 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 792,49 792.49 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 9 10 422,46 10422.46 EUR
Záchranná služba 1 1 598,33 1598.33 EUR
Mesto Hlohovec 1 566,67 566.67 EUR
Obec Čečehov 1 597,49 597.49 EUR
Mesto Zvolen 1 11 702,50 11702.50 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 1 332,50 1332.50 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 18 233,33 18233.33 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 86 588,44 86588.44 EUR
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 3 42 279,67 42279.67 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 800,00 800.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 4 5 609,90 5609.90 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 114 909,99 114909.99 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 196,67 196.67 EUR
Okresný súd Žiar nad Hronom 1 1 049,15 1049.15 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 4 15 328,39 15328.39 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 1 165,83 1165.83 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 23 645,83 23645.83 EUR
Domov dôchodcov 1 41,65 41.65 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 20 18 869,74 18869.74 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 24 15 141,80 15141.80 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 3 559,99 559.99 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 5 875,00 5875.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 4 333,33 4333.33 EUR
Univerzitná knižnica v Bratislave 1 88 583,33 88583.33 EUR
Sociologický ústav SAV 1 1 008,33 1008.33 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 4 1 321,47 1321.47 EUR
Ústav polymérov SAV 2 2 691,50 2691.50 EUR
Stredná priemyselná škola 1 2 142,50 2142.50 EUR
Národný onkologický ústav 5 11 126,98 11126.98 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 41 999,17 41999.17 EUR
Okresný súd Zvolen 1 1 049,52 1049.52 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 4 157,50 4157.50 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 1 500,00 1500.00 EUR
Okresný súd Brezno 1 216,67 216.67 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 7 821,66 7821.66 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 1 33 149,99 33149.99 EUR
Obec Pohorelá 1 18 749,17 18749.17 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 2 8 460,99 8460.99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 3 015,81 3015.81 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Ústav informatiky SAV 1 549,99 549.99 EUR
Divadlo Nová scéna 1 349,99 349.99 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 126 140,83 126140.83 EUR
CEIT a.s. 1 192,00 192.00 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 37 241,66 37241.66 EUR
Ústredná knižnica SAV 1 1 558,00 1558.00 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 5 264,00 5264.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 316,65 316.65 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 2 2 172,32 2172.32 EUR
Múzeum v Kežmarku 1 129,16 129.16 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 566,64 566.64 EUR
Základná škola s materskou školou Župkov 1 1 616,66 1616.66 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 1 410,75 410.75 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 1 415,83 1415.83 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 2 410,81 2410.81 EUR
Ústav merania SAV 3 3 618,32 3618.32 EUR
Okresný súd Rimavská Sobota 2 9 958,31 9958.31 EUR
Spojená škola 2 6 132,16 6132.16 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 2 1 430,00 1430.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 7 2 895,54 2895.54 EUR
Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 1 233,33 1233.33 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 2 400,00 2400.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 666,67 666.67 EUR
Stredná odborná škola 1 1 090,00 1090.00 EUR
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 1 3 389,17 3389.17 EUR
Základná škola s materskou školou Gbely 2 20 470,00 20470.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 388,88 388.88 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 4 916,67 4916.67 EUR
Stredná odborná škola 1 24 099,17 24099.17 EUR
Historický ústav Slovenskej akadémie vied 4 13 237,49 13237.49 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 3 498,80 3498.80 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 0,00 0.00 EUR
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 1 1 155,71 1155.71 EUR
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 3 521,64 521.64 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 9 680,83 9680.83 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 59 497,50 59497.50 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1 20 825,00 20825.00 EUR
Spojená škola internátna Prakovce 1 838,33 838.33 EUR
Okresný súd Lučenec 2 6 560,83 6560.83 EUR
Spojená škola 1 1 249,98 1249.98 EUR
Okresný súd 4 5 894,62 5894.62 EUR
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 1 8 608,33 8608.33 EUR
Základná škola s materskou školou 1 19 995,00 19995.00 EUR
Stredná športová škola 1 12 957,50 12957.50 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 1 10 982,50 10982.50 EUR
Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov 1 5 141,67 5141.67 EUR
METRO Bratislava a.s. 1 4 770,00 4770.00 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 20 378,33 20378.33 EUR
Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava 1 14 999,17 14999.17 EUR
VRANA, s.r.o. 1 15 200,00 15200.00 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 1 10 879,17 10879.17 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica 1 1 620,00 1620.00 EUR
K - PRINT, s.r.o. 1 458,00 458.00 EUR
Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 1 2 613,33 2613.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Licencia Adobe Stock a Adobe CC Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 936,00 936.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač Dell Inspiron 3668 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 780,00 780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 115,00 1115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PC zostava Mesto Michalovce 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro M227sdn alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 230,00 230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače All-in-One Ústredná knižnica SAV 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
vysávač a ponorné čerpadlo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač - All in one 23.8", full HD, SSD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra, varič elektrický 2-platničkový, kanvica rýchlovarná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 246,67 246.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konvertibilný notebook / tablet (2v1), redukcia RJ 45 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 763,24 763.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
varič elektrický dvojplatničkový Ekonomická univerzita v Bratislave 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač (notebook) Okresný súd Zvolen 1 259,45 1259.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Puzdro Ekonomická univerzita v Bratislave 549,99 549.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Router Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 49,00 49.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače, monitor, príslušenstvo Vysoká škola múzických umení v Bratislave 4 537,00 4537.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Licencia kancelárskeho balíka Microsoft Office Standard 2016 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 31 550,00 31550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT vybavenie úre účely realizácie projektov cezhraničnej spolupráce v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ Trnavský samosprávny kraj 6 037,62 6037.62 EUR 2018 Tovary Áno 1
IKT vybavenie hospodárskej budovy v Budatíne Žilinský samosprávny kraj 1 190,83 1190.83 EUR 2018 Tovary Áno 1
Výpočtová technika Stredná odborná škola obchodu a služieb 18 367,07 18367.07 EUR 2018 Tovary Áno 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 780,00 780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo a spotrebný materiál k PC, NTB, tlačiarni Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 510,00 12510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka počítačov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 4 960,00 4960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné laserové tlačiarne, projektor a monitory Mesto Senica 1 780,00 1780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook, Tablet, Monitor k PC, Multifunkčné zariadenie, Televízor, držiak, kábel, Spojená škola 3 150,00 3150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 6 106,00 6106.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projektor Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 804,00 804.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
3LCD Dataprojektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 293,00 2293.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaný sporák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 225,00 225.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárska technika Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 207,16 207.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook vrátane tašky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenia na spracovanie údajov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 235,58 5235.58 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stolné počítače s monitormi, taška na notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 670,00 2670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor + laserové ukazovátko Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 325,00 325.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Televízor, interaktívna tabuľa, telefóny, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 17 679,69 17679.69 EUR 2018 Tovary Nie 1
GPS navigácia Katolícka univerzita v Ružomberku 581,66 581.66 EUR 2018 Tovary Áno 1
Monitor, časti a príslušenstvo PC Katolícka univerzita v Ružomberku 729,40 729.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarne a príslušenstva k počítaču Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
elektrické projekčné plátno s montážou Ekonomická univerzita v Bratislave 738,00 738.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné počítače s príslušenstvom a monitory Štatistický úrad Slovenskej republiky 19 235,04 19235.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 265,00 265.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 509,00 509.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skener mobilný A4, WiFi, Duplex, USB Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Žilinský samosprávny kraj 1 886,43 1886.43 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook + externý disk Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 780,00 780.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo IP 320-15 N4200 2.5 GHz 15,6" alebo ekvivalent Spojená škola 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Atramentová tlačiareň, farebné atramentové náplne Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 337,07 337.07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 350,00 3350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup softvéru pre úpravu PDF súborov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 366,45 2366.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Switch – 8x10/100/1000 Mbps Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 96,00 96.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 906,00 1906.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD monitor a počítačové komponenty Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 309,00 309.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
USB flash disk Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 73,00 73.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky, tlačiareň, prístupové body a mini PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 770,00 3770.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochladzovač vzduchu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 320,40 320.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
TP-LINK Archer MR200 Wireless Dual Band 4G LTE Router alebo ekvivalent Centrum vedecko-technických informácií SR 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Edukačné mikropočítače s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 917,60 1917.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač - All in one 23.8", full HD, SSD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 500,00 4500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Projekčné plátno ELITE SCREENS, roleta s elektrickým motorom, 125" (16: 9), 155,7x276,9cm, matne biele plátno, čierne okraje, čierne telo (PN: Electric125H) Národný onkologický ústav 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička na nápoje - Minibar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúpa 2 kusov televízorov Samsung 32" UE32M5002 alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň farebná multifunkčná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
4GB DDR3 1333MHz CL9 Signature Line Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 435,00 435.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - chladnička, mikrovlnná rúra, automatická práčka, elektrická dvojplatnička alebo ekvivalent Stredná odborná škola 1 255,00 1255.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Truhlicová mraznička 500 l Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 380,00 380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladničky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 377,99 377.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
projektor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 495,00 495.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Košický samosprávny kraj 507,60 507.6 EUR 2018 Tovary Áno 1
Počítače, príslušenstvo k počítačom, mobilné telefóny Slovenská národná galéria 9 600,00 9600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebook, monitor, počítače, fotoaparát Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 960,00 5960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monoklimatická chladnička samostatne voľne stojaca Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 104,00 1104.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mraznička truhlicová Whirlpool WHM 4611 / A+ alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 390,00 390.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stojan na notebook Advance black alebo ekvivalent Domov dôchodcov 50,00 50.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup tlačiarní Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 095,70 1095.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k PC Národné rehabilitačné centrum 1 380,00 1380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompaktný digitálny fotoaparát Košický samosprávny kraj 162,00 162.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Tlačiareň laserová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 274,00 274.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
výsuvný polohovateľný držiak pre TV 40" - 70" Stell SHO1005 Národný onkologický ústav 110,00 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny fotorámik Slovenské národné múzeum 149,75 149.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Data video projektor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dokovacie stanice CEIT a.s. 230,51 230.51 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monoklimatické chladničky na potraviny Národná transfúzna služba SR 498,00 498.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 690,00 1690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dataprojektor Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 3 978,70 3978.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mini PC, set bezdrôtová klávesnica s myšou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 294,00 2294.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysávač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD televízor, rádioprijímač Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 152,24 1152.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezkontaktná čítačka kariet Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 574,21 574.21 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 169,00 1169.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné zariadenia 77ks-Rámcová dohoda Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 27 700,00 27700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pevné disky SSD - náhradné diely pre PC Stredná zdravotnícka škola 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička Obec Streda nad Bodrogom 305,00 305.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná technológia Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 83 089,74 83089.74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školiaca miestnosť – Kancelárske stroje Prešovský samosprávny kraj 312,68 312.68 EUR 2018 Tovary Áno 1
Notebook MSI PL62 7RC-055CZ Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 398,34 1398.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školiaca miestnosť – prezentačné zariadenia Prešovský samosprávny kraj 2 863,37 2863.37 EUR 2018 Tovary Áno 1
Školiaca miestnosť – spotrebiče Prešovský samosprávny kraj 3 728,80 3728.8 EUR 2018 Tovary Áno 1
Smart TV Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 585,00 585.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biela technika - kávovar, chladnička, varná kanvica, vstavaná doska Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 567,00 1567.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup mikrovlnnej rúry a rýchlovarných kanvíc Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vzduchový kompresor Makita MAC 610 Slovenské národné múzeum 144,28 144.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynská technológia Technická univerzita v Košiciach 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
optický valec, tonery Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 160,00 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač Dell Inspiron 3668 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 770,00 770.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo ThinkPad E580 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 990,00 990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Národný ústav reumatických chorôb 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ND do výpočtovej techniky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 926,10 926.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Uhlová brúska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 266,00 266.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Televízna prezentačná jednotka, vybavenie a ND IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 200,00 3200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup chladničiek Divadlo Nová scéna 420,00 420.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolový počítač, notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 9 180,00 9180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skener 1200dpi, rýchlosť skenovania až 8s trán/min., USB 2.0 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač (notebook) Okresný súd Žiar nad Hronom 1 259,00 1259.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 167,00 167.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 680,00 680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biela technika - elektrospotrebiče Sociálna poisťovňa, ústredie 37 784,40 37784.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky - 3 ks + MS Office Košický samosprávny kraj 2 196,00 2196.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Elektronické komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook 12,5" (Part No.: 7290-3263) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 940,00 1940.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný stolový počítač All-in-One Okresný súd 5 349,00 5349.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - digitálny fotoaparát, pamäťová karta, externý disk, USB kľúč Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 462,68 462.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač (notebook) Okresný súd 1 259,00 1259.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitor Okresný súd 216,00 216.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťová karta pre záložný zdroj Okresný súd 265,00 265.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Truhlicový mraziaci box Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 339,00 339.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup IKT a príslušenstva Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 338,20 7338.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT-príslušenstvo k IKT Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 549,27 549.27 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kávovar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 58,00 58.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 1 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 985,00 985.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
All in One PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 080,00 1080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
DLP projektor, LED televízor, digitálna videokamera, statív Katolícka univerzita v Ružomberku 1 265,00 1265.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Voľne stojaca mraznička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 254,00 254.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronika pre potreby ŠJ_54 Mesto Komárno 80,00 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k fotografovaniu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 218,00 218.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosný počítač (notebook) Okresný súd Rimavská Sobota 1 250,00 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 611,00 1611.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný stolový počítač All-in-one Okresný súd Rimavská Sobota 10 700,00 10700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Monitory + komponenty Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 642,00 642.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlačové struny pre 3D tlač Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 474,00 474.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
prenosný počítač (notebook) alebo ekvivalent Okresný súd Lučenec 1 265,00 1265.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sieťová karta pre záložný zdroj Okresný súd Brezno 270,00 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovný stolový počítač All-in-One alebo ekvivalent Okresný súd Lučenec 6 693,00 6693.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 790,83 790.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Flash disk - USB 3.1 Gen 1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 85,00 85.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook Asus Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 131,66 1131.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
stolový počítač, monitor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC a príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
nákup kombinovaného sporáka Obec Čečehov 717,00 717.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
anténa Ekonomická univerzita v Bratislave 132,00 132.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dvojplatnička Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 115,00 115.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LCD monitor „24" Samsung S24D330HSX Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 97,00 97.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobný počítač- notebook Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
3D tlačiareň + prídavné veci k tlačiarni Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 370,00 1370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Informačná technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 430,00 1430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook – HP ProBook 440 G5 alebo ekvivalent Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 050,00 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Stredná odborná škola, Prakovce 282 2 540,00 2540.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
originál 43'' UHD 4K Smart LED TV UE43MU6172UXXH Série 5, 108 cm, UHD 4K, PQI 1300 (50 Hz), DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3x HDMI, 2x USB, CI+, LAN, WiFi, DLNA, HbbTV 1.5, BLE, Steam Link, Music Shazam, USB, VESA 200 x 200, reproduktory 20 W, čierná farba, A+, + výsuvný polohovateľný držiak Stell SHO1005 Národný onkologický ústav 4 200,00 4200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup notebook a príslušenstvo k PC Múzeum Slovenského národného povstania 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný počítač s monitormi Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 699,00 1699.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Športová kamera s príslušenstvom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 510,00 510.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Farebné laserové multifunkčné zariadenie A4, tlač aj skenovanie automaticky obojstranne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 740,00 740.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserová multifunkčná tlačiareň, A4 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenosné počítače - notebook, atramentová tlačiareň, USB HUB, USB kľúč Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook - osobný prenosný počítač Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 520,00 2520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook a príslušenstvo (taška na notebook, myš) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 830,00 830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 149,00 149.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
operačná pamäť RAM SO-DIMM 4GB DDR3 (1333MHz), CL9 DR Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebooky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 17 700,00 17700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prezentačná technika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 815,00 815.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT vybavenie úre účely realizácie projektov cezhraničnej spolupráce v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ Trnavský samosprávny kraj 6 037,62 6037.62 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stolový počítač s monitorom Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied 8 000,00 8000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pevný disk Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 60,00 60.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne a multifunkčné zariadenia Mesto Považská Bystrica 3 400,00 3400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skener Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 80,00 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 40,50 40.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skener s podávačom pre obojstranné skenovanie + konverzná súprava plochého skenera. Mestská časť Bratislava - Ružinov 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IP terminály Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 9 738,00 9738.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ultrabook, farebné A4 multifunkčné zariadenie a skladané PC z komponentov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 199,20 3199.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
tablet Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 611,00 611.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač a príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 827,00 827.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítač OV Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 6 064,00 6064.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítačová zostava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Počítače Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 892,99 2892.99 EUR 2018 Tovary Nie 1
IKT – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 890,00 890.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolný držiak na PC monitor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 175,00 175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hardvérové komponenty Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Notebook s taškou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 555,00 555.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitory a káble. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 485,00 485.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie informačnej techniky Úrad vlády Slovenskej republiky 62 426,63 62426.63 EUR 2019 Tovary Áno 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 5 214,00 5214.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky a stolový počítač Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 573,45 1573.45 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup 1 kus notebook s príslušenstvom Generálna prokuratúra SR 850,00 850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup elektrospotrebičov Úrad vlády Slovenskej republiky 35 828,00 35828.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
HP ProDesk 400 G5 Micro Tower alebo ekvivalent a redukcia DisplayPort na VGA Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 610,00 610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Implementácia pracovných staníc pre sekciu projektových podpôr Pôdohospodárska platobná agentúra 169 500,00 169500.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup drobného spotrebného materiálu na obnovu a rozšírenie HW zariadení a archiváciu dát Ústav polymérov SAV 950,00 950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Externé HDD, USB Flashdisky a BD-R media Ústav informatiky SAV 687,00 687.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obnova ročnej podpory produktu VMware Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9 900,00 9900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička Univerzita Komenského v Bratislave 215,75 215.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
automatická práčka Whirpool AWE 66710/ alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 290,00 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie elektrických prístrojov a spotrebičov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 10 200,00 10200.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Drobné spotrebiče Univerzitná nemocnica Bratislava 9 080,00 9080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač, žehlička Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 193,00 193.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 610,00 1610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kombinovaná chladnička s mrazničkou Univerzita Komenského v Bratislave 5 475,00 5475.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fotokopírovacie zariadenie formátu A4 s možnosťou tlače na formát A3 - tlač, kopírovanie, skenovanie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 668,00 5668.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 3 375,00 3375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farebná multifunkčná tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 249,00 249.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítače Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 1 386,87 1386.87 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 736,03 736.03 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 509,12 1509.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň farebná multifunkčná Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 290,00 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 591,00 591.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, scanner, PC All in One, stolový počítač bez monitoru, monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 700,00 3700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná laserová tlačiareň Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 280,00 280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 480,00 480.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka odsávača pár Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 140,00 140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 14 338,00 14338.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika a príslušenstvo Ústav merania SAV 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafický softvér pre 6-tich užívateľov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 389,47 389.47 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 790,00 790.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatická práčka pre MŠ Mesto Komárno 319,00 319.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
All in One PC Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 166,00 1166.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interaktívna tabula s príslušenstvom, počítačové zostavy Základná škola s materskou školou Gbely 12 500,00 12500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej techniky 9 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 560,00 560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 160,00 160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 545,00 545.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Ústav experimentálnej fyziky SAV 619,00 619.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 276,00 276.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 425,17 425.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
Externý SSD, micro SD karty, USB a powerbanky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 241,00 241.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie IKT a softvéru Základná škola s materskou školou 25 565,96 25565.96 EUR 2019 Tovary Áno 1
Okuliare na virtuálnu realitu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - nákup Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 25 500,00 25500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stolových počítačov Slovenské národné múzeum 6 666,67 6666.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, Tablet, príslušenstvo k PC a pod. Spojená škola 4 300,00 4300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
káble, konektory a monočlánky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 331,00 331.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rádio s CD prehrávačom Ústav na výkon trestu odňatia slobody 150,00 150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rýchlo varná kanvica Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 791,00 791.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sieťové dátové úložisko NAS Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 715,00 715.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s výparníkom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný Desktop Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 701,36 2701.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 208,33 1208.33 EUR 2019 Tovary Nie 1
kávovarm na kapsule Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 57,00 57.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 240,26 1240.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav experimentálnej fyziky SAV 16 800,00 16800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačová hlava Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 222,00 222.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup softvéru TeamViewer verzia Business Mesto Nové Zámky 407,00 407.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 789,31 3789.31 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 199,00 199.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multimediálny pracovný Desktop Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 701,36 2701.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 191,21 1191.21 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica z nerezovej ocele Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 42,00 42.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bojler - ohrievač vody Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 290,00 290.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačná technika Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Monitor Fujitsu B19-7 alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 640,00 640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 350,00 8350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 900,00 2900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné počítače All in One 23,8“, full HD, SSD + HDD Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 840,00 3840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC, monitor Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 073,00 2073.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 59,36 59.36 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 246,00 246.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné nástroje s pohonom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 472,00 1472.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Externé disky HDD Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 580,00 580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Interný bezdrôtový prístupový bod 802.11 ac, dvojpasmový Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 800,00 1800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup elektrospotrebičov Hlavné mesto SR Bratislava 4 702,00 4702.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skenovacie pero Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 177,26 177.26 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, náhradné diely, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 2 502,00 2502.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelárske stroje, zariadenia a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 63,00 63.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skener na kopírovanie kníh A4 Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 284,75 284.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 620,00 1620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Smart zariadenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 252,00 252.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 350,00 1350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar pre výpočtovú techniku Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 455,83 2455.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
IT zariadenie a príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 075,00 1075.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook, myš, batoh, redukcia, taška Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 820,00 2820.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dátové úložisko Synology DiskStation DS1618+ a Seagate IronWolf Pro (NAS) 3,5" HDD 10TB 7200RPM, 256MB, alebo ekvivalent Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 600,00 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stavebnice 3D tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Statív na fotoaparát Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 57,00 57.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SSD disk Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 100,00 100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
HDD disk Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 66,67 66.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zdroj Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 104,17 104.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC box Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 54,17 54.17 EUR 2019 Tovary Nie 1
RAM pamäť Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 328,44 328.44 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 320,00 1320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodné chladenie Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 50,00 50.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný počítač Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 400,40 1400.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT technika a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 73 050,00 73050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 460,00 460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Práčka s predným plnením Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 332,50 332.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička monoklimatická Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 665,83 665.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Skener, tlačiarne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 754,00 754.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 438,00 438.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 34,90 34.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezdrôtový prezentér Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 29,90 29.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
USB kľúč 32 GB, 64 GB, 128 GB Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 308,00 308.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačové struny a tryska k 3D tlačiarni Original Prusa i3 MK3_ Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29,00 29.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k systému predikcie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 315,00 315.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2019 Home and Business SK pre MAC OS (box) Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 807,00 807.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC do výpočtových laboratórii Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 15 600,00 15600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT predmety UNIVERZITA J. SELYEHO 313,50 313.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 191,00 2191.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD LED monitor 27" Philips 273V7QDSB alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 180,00 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač, Skompletizovaná počítačová zostava podľa špecifikácie + monitor 27" Mesto Senica 4 850,00 4850.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Grafická karta Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 85,00 85.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook – Typ 3 – Minimálna technická špecifikácia / Minimálne požadované hodnoty – odporučaný Lenovo X280 i7 Národný onkologický ústav 5 600,00 5600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výpočtová technika s príslušenstvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 700,00 5700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tablet a držiak na tablet Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 205,00 205.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Alkalické barérie, nabíjateľné batérie, predlžovací kábel Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 610,00 1610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT technika - tablet PC Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 612,83 1612.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 197,00 197.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stojanový ventilátor Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 145,00 145.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook VI Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 038,00 1038.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 189,00 189.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Batérie, nabíjačky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 234,00 234.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
notebook Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 060,50 1060.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup kábla FTP CAT 5E PVC, drôt Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 103,37 103.37 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný počítač s LCD monitorom Mesto Zvolen 16 500,00 16500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobný počítač, monitor, Software Slovenské národné múzeum 2 900,00 2900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Filamenty pre 3D tlačiareň Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 377,64 377.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup počítačových zostáv a notebookov s dokovacími stanicami Mesto Nitra 16 629,00 16629.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC zostava, monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 160,00 1160.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC komponenty 14/2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 8 528,00 8528.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hardvér a príslušenstvo k PC Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 673,00 2673.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 974,10 974.1 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pamäťová karta microSD Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 219,60 219.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatické kávovary, počet 10 kusov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 262,67 3262.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie TV prijímačov, odvoz a ekologická likvidácia starých TV prijímačov Sociálna poisťovňa, ústredie 4 080,00 4080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 325,00 2325.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pevný disk HDD 2TB Národné lesnícke centrum (NLC) 90,00 90.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Výpočtová technika (ff+pc) Katolícka univerzita v Ružomberku 5 975,50 5975.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 19 265,00 19265.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 220,00 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Farebné LCD televízory a držiaky na stenu Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 435,00 1435.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Monitor 27 UHD Slovenské národné múzeum 500,00 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Počítačový monitor Slovenské národné múzeum 1 000,00 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čítačka čiarových kódov Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 120,00 120.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
SanDisk SDXC 64GB Extreme UHS-I (V30) U3 (pamäťová karta) alebo ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 48,00 48.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dataprojektory Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 812,50 2812.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stavebnice 3D tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650,00 650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lenovo V530-15ICB Tower Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 550,00 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra voľne stojaca Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 380,00 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Externý prijímač set-top box DBV-T2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 225,00 225.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosný rádiomagnetofón s CD-R/RW/MP3/USB/BT/Kazeta prehrávaním Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 949,00 949.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup IKT Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 010,63 5010.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Zanussi ZRA 40100WA alebo ekvivalent Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 11 000,00 11000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 500,00 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 392,00 392.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Osobný počítač, LCD monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 254,22 2254.22 EUR 2019 Tovary Nie 1
Externý pevný disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 162,00 162.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LCD monitor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 345,00 345.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
PC all in one Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 610,00 610.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčná tlačiareň Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Voľne stojaca chladnička jednodverová monoklimatická Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 475,00 475.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
AutoCAD LT 2020 Mestská časť Bratislava - Petržalka 6 240,00 6240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 398,00 1398.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Notebook VI Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 038,00 1038.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Projekčné plátno Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 204,00 204.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 264,00 264.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
USB adaptér COMET LP003 pre LOGGER S3120E. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 245,00 245.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
1. Stolový počítač2. Monitor 3. Multifunkčná tlačiareň - čiernobiela alebo ekvivalent od rôznych výrobcov4. Multifunkčná tlačiareň - farebná alebo ekvivalent od rôznych výrobcov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 000,00 4000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup mikrovlnných rúr, varných kanvíc, elektrických varičov a elektrickej mini rúry Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 523,00 523.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačiareň v kvalite EPSON L4160 Eco Tank Mesto Komárno 259,00 259.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chladnička jednodverová Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 241,67 241.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
MikroTik Cloud Router Switch - CRS125-24G-1S-IN Múzeum v Kežmarku 155,00 155.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kombinované elektrospotrebiče Univerzita Komenského v Bratislave 5 580,00 5580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Automatická práčka Záchranná služba 2 020,56 2020.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka počítača Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 590,00 590.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty počítača -Pamäť RAM,SSD disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 73,00 73.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka IKT Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 12 142,96 12142.96 EUR 2020 Tovary Áno 1
Notebook, dokovacia stanica, monitor Národné lesnícke centrum (NLC) 1 626,00 1626.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook 5/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 811,67 811.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup PC, monitorov a softvéru Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 40 450,00 40450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toner do multifunkčného zariadenia Canon i-sensys MF264dw Krajská prokuratúra Trnava 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tovar ku PC Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 542,00 1542.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laserová tlačiareň, kopírka, skener Canon PRINT Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 240,00 240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tlačiareň HP,Klávesnice a myši Logitech Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 625,00 625.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook, Wacom tablet, príslušenstvo Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 006,00 2006.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 3 167,00 3167.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava 19 500,00 19500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 607,00 1607.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladničky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 248,00 248.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a projektora Ekonomická univerzita v Bratislave 5 842,00 5842.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný počítač vrátane príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 260,00 1260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operačné pamäte Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 720,00 720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
NAS – inteligentné dátové úložisko vrátane príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 283,40 1283.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 739,53 739.53 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laserové tlačiarne, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 850,00 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kancelársky počítač Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 15 000,00 15000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka IKT Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 12 142,96 12142.96 EUR 2020 Tovary Áno 1
Notebook Ústav merania SAV 3 485,00 3485.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky METRO Bratislava a.s. 4 920,00 4920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bezvreckový, multicyklónový vysávač, vysávač na papierové filtračné vrecká Mesto Nové Zámky 301,34 301.34 EUR 2020 Tovary Nie 1
Microsoft Office 2019 Home and Business SK pre Windows 10 Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 3 800,00 3800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty PC 7/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 933,69 933.69 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 709,00 709.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný počítač ( All-in-One ) + klávesnica do NB Katolícka univerzita v Ružomberku 655,66 655.66 EUR 2020 Tovary Nie 1
Slúchadlá Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 212,00 212.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tablet Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 100,00 100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Disky do servera Základná škola s materskou školou Župkov 2 200,00 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrospotrebičov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 10 336,01 10336.01 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT vybavenie učební pre ZŠ s MŠ Obec Pohorelá 23 197,07 23197.07 EUR 2020 Tovary Áno 1
Multifunkčná tlačiareň laserová farebná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 367,68 367.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
LCD monitory kancelárske Fakultná nemocnica Trenčín 5 800,00 5800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Katolícka univerzita v Ružomberku 296,63 296.63 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 117,00 2117.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče a akumulátory Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 3 540,15 3540.15 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 254,00 254.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook a príslušenstvo, USB disky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 029,00 1029.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vektorový grafický editor - kompletný balík Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 132,19 132.19 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k výpočtovej technike - grafická karta Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 211,84 1211.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
USB Externý pevný disk 1 TB Slovenské národné múzeum 142,75 142.75 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobný počítač ( All-in-One ) Katolícka univerzita v Ružomberku 604,74 604.74 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladnička s mrazničkou Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 325,00 325.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Multifunkčné farebné laserové zariadenie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 252,00 252.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digitálny fotoaparát (kompakt) + príslušenstvo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
stolové počítače s SSD diskom v prevedení mini PC pre firemné prostredie Ústav polymérov SAV 2 280,00 2280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia a vybavenie pre multimediálnu produkciu - časť B) Počítačové zariadenia a príslušenstvo VRANA, s.r.o. 19 721,11 19721.11 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup stolových počítačov Slovenské národné múzeum 1 250,00 1250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Alternatívny toner Canon Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 22,18 22.18 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačová zostava kancelárska s monitorom pivot Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 200,00 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kamerový stabilizátor, Duálny grip na stabilizátor (DG), Fotobatoh, Kamerové svetlo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 846,00 846.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 626,31 2626.31 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 546,00 1546.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 182,00 182.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor 27" Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Webkamera Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 785,00 785.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 375,00 375.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Truhlicová mraznička Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 225,00 225.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Externý disk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 92,00 92.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 9 600,00 9600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook - výkonný, grafický Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 100,00 3100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor, projektor, stropný držiak na dataprojektor, HDMI kábel Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 922,00 922.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný počítač vrátane príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 700,00 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 050,00 1050.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup profesionálnej výpočtovej techniky Stredná odborná škola drevárska 24 454,00 24454.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvukové a obrazové prostriedky s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 000,00 4000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sieťové úložisko, jednodoskový počítač, SSD disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 850,00 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Projektor vrátane príslušenstva Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 226,06 1226.06 EUR 2020 Tovary Nie 1
pevný disk Ústav merania SAV 238,00 238.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 540,84 540.84 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové vybavenie pre sčítanie domov a bytov Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 780,00 2780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 157,76 1157.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 47 291,00 47291.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 5 349,00 5349.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna 3 260,00 3260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 158,00 158.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook HP Pavilion Gaming 16-a0000nc, čierny alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 760,00 760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - stylus Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 134,56 134.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT príslušenstvo - redukcia Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 146,63 146.63 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný tovar, príslušenstvo a doplnkový tovar k PC Ekonomická univerzita v Bratislave 4 426,00 4426.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Set notebookov s príslušenstvom Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 982,35 2982.35 EUR 2020 Tovary Áno 1
Stroj skartovací Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 233,00 233.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pamäťová karta, USB kľúč Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 56,04 56.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolový počítač a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - Mini PC, grafická karta,USB Bluetooth adaptér, dokovacia stanica, Powerline - LAN Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty výpočtovej techniky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 564,04 2564.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
nákup IKT Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 105,00 1105.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC ALL IN-ONE Acer Aspire / SSD 512 GB / Windows 10 Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 5 040,00 5040.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Grafický tablet Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 401,79 3401.79 EUR 2020 Tovary Nie 1
IT technika Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 435,83 2435.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - notebooky Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 11 800,00 11800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 98,57 98.57 EUR 2020 Tovary Nie 1
notebook (LENOVO ThinkPad L15, 20U30015CK) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 11 100,00 11100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Videoprojektory, Prenosný počítač, Slúchadlá Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica 1 633,83 1633.83 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitor, multifunkčné zariadenie (tlačiareň) Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 360,00 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Externý pevný disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT ( informačné a komunikačné technológie ) Národné lesnícke centrum (NLC) 74 030,00 74030.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Lenovo Yoga C740-15IML, 81TD005DCK alebo ekvivalent Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 1 200,00 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook a multifunkčná tlačiareň Mesto Komárno 1 454,46 1454.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup Informačno komunikačných technológií Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 48 339,00 48339.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Príslušenstvo k PC Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 597,00 1597.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup notebookov Stredná športová škola 16 147,68 16147.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 808,00 2808.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monitory Mesto Hlohovec 920,00 920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítač s príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 333,00 1333.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
VDSL2 Router Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 70,00 70.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie Informačných a komunikačných technológii Národný bezpečnostný úrad 7 766,99 7766.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 10 712,00 10712.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pamäťové médiá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 210,00 210.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky Základná škola s materskou školou Gbely 14 600,00 14600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PC zostava s monitorom Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 310,00 1310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup stolových počítačov Mesto Humenné 44 243,88 44243.88 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 536,56 536.56 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup notebookov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 153,00 3153.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príslušenstvo počítačov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 565,21 565.21 EUR 2020 Tovary Nie 1
Záložný zdroj Ústav na výkon trestu odňatia slobody 780,00 780.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook 15,6" Výskumný ústav vodného hospodárstva 860,00 860.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - Notebooky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 2 170,00 2170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Dell G5 15 Gaming (5500) Black Sociologický ústav SAV 1 210,00 1210.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
VÝPOČTOVÁ TECHNIKA 1 Slovenská inšpekcia životného prostredia 29 498,57 29498.57 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook 13.3"-14" Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2 200,00 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook HP Pro Book 445 G7, 12X21EA, strieborný alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 935,00 935.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolové počítače Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 15 480,00 15480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie IKT pre projekt Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 28 353,34 28353.34 EUR 2020 Tovary Áno 1
Notebook Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 34 020,00 34020.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup notebookov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 67 278,00 67278.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladničky Univerzita Komenského v Bratislave 15 900,00 15900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 82 911,01 82911.01 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup notebookov na dištančné vzdelávanie Spojená škola Banská Bystrica 40 000,00 40000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov 7 745,00 7745.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Ultrabook, pevný disk Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 100,00 1100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 6 950,00 6950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Acer Aspire 5 (NX.HV7EC.002) alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 940,00 940.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Upgrade náhradných dielov - HW komponentov PC. Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 618,00 1618.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 48,00 48.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 55 920,00 55920.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebooky vrátane operačného systému Slovenské národné múzeum 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vstavaná rúra ELECTROLUX SURROUNDCOOK EOF3H40X LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 220,00 220.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný počítač a zariadenia súvisiace s počítačmi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 600,00 2600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Informačno-komunikačné technológie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 30 340,80 30340.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
notebook (HP Spectre x360 13-aw0109nc, 187L7EA) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 1 370,00 1370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka IKT Univerzitná knižnica v Bratislave 135 808,00 135808.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ústav na výkon trestu odňatia slobody 278,00 278.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výpočtová technika 36/2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 563,14 1563.14 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové príslušenstvo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 189 141,00 189141.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
notebook (HP EliteBook 840 G7, 1J6E9EA) Historický ústav Slovenskej akadémie vied 4 100,00 4100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Western Digital Red Pro 3,5" HDD 8TB NAS 7200RPM 256MB SATA III 6Gb/s, PN: WD8003FFBX (CMR) Národný onkologický ústav 940,00 940.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Notebook Katolícka univerzita v Ružomberku 926,68 926.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
skener Czur ET 16+ alebo ekvivalent Slovenské národné múzeum 340,00 340.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Grafické programy Mesto Nové Zámky 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dokumentový skener formátu A3 ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 699,00 1699.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselné zobrazovacie jednotky pre operátorské pracoviská Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 5 586,00 5586.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Drobná výpočtová technika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 5 659,22 5659.22 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup monitora (EKS) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 573,62 573.62 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup IT zariadení Správa ciest Košického samosprávneho kraja 31 665,58 31665.58 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál, rôzne počítačové vybavenie, príslušenstvo počítačov Stredná zdravotnícka škola 71 602,04 71602.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup infraštruktúry - IKT Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 11 618,49 11618.49 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup komponentov na zloženie stolových počítačov Stredná odborná škola 29 000,00 29000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Televízor,držiak na stenu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 215,03 215.03 EUR 2020 Tovary Nie 1
Teplovzdušný ventilátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pozáručný servis na zariadenia HP Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 8 333,50 8333.5 EUR 2021 Služby Nie 1
Príslušenstvo, periférne zariadenia a spotrebný materiál k existujúcej výpočtovej technike Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 762,43 40762.43 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebooky a multifunkčné zariadenia Národná transfúzna služba SR 3 800,00 3800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Počítačová zostava pre grafické práce K - PRINT, s.r.o. 1 216,84 1216.84 EUR 2021 Tovary Áno 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 625,00 625.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Teplovzdušný konvektor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 123,80 123.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 709,00 1709.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tablety a príslušenstvo Spojená škola internátna Prakovce 1 012,00 1012.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dataprojektory Ekonomická univerzita v Bratislave 2 758,00 2758.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Grafický tablet Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 491,67 491.67 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebooky a multifunkčné zariadenia Národná transfúzna služba SR 3 800,00 3800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tlačiareň, monitory a slúchadlá Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 559,00 1559.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 808,33 808.33 EUR 2021 Tovary Nie 1
RAM do notebooku, set bezdrôtovej klávesnice a myši Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 70,00 70.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - PC zostava a monitor Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 003,49 1003.49 EUR 2021 Tovary Nie 1
Notebook Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 980,00 980.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT zariadenia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 064,00 2064.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky Ekonomická univerzita v Bratislave 13 660,00 13660.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pracovný notebook s dokovacou stanicou + set klávesnica a myš Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 137 907,03 137907.03 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT - príslušenstvo k IKT Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 9 163,75 9163.75 EUR 2021 Tovary Nie 1
Stolové počítače Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 4 498,00 4498.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Výpočtová technika Stredná priemyselná škola 2 610,62 2610.62 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 590 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Katarína Sonnenscheinová
Adresa:
Letná Nitra 94905
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
a Audit, s. r. o.
Adresa:
Mickiewiczova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103
Meno:
a Audit, s. r. o.
Adresa:
Ul. 29 Augusta 2B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 17.07.2018 do: 2.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×