CPV kód

38554000-3

Elektromery

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 331 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 465 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 117 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 119 118 843 374 EUR
Východoslovenská distribučná, a. s. 42 45 838 900 EUR
Východoslovenská distribučná, a. s. 8 0 Neuvedná
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 8 53 804 864 EUR
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 30 0 Neuvedná

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Pow-en a. s. 23 49 812 985 EUR
TRANSTECH, a.s. 10 19 942 054 EUR
MERTEC, s.r.o. 2 166 EUR
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 1 165 EUR
ZPA Smart Energy a.s. 31 44 490 501 EUR
ZPA Smart Energy a.s. 2 0 Neuvedná
Schrack Technik s.r.o. 25 35 194 987 EUR
Applied Meters, a.s. 20 14 091 585 EUR
LOGAREX Smart Metering, s.r.o. 3 2 558 777 EUR
IFT InForm Technologies, a.s. 1 10 285 000 EUR
ZPA Smart Energy 2 104 160 EUR
ZPA Smart Energy 1 0 Neuvedná
ADOTEL-HEX s.r.o. 1 1 262 000 EUR
LOGAREX Smart Metering s.r.o. 15 4 507 302 EUR
Meter&Control d.o.o. 2 10 802 580 EUR
D.A.L.I.-M.N., s.r.o. 1 11 635 000 EUR
Pow-en a.s. 10 4 951 097 EUR
LOGAREX Smart Metering, s.r.o. 4 2 305 894 EUR
TRANSTECH a.s. 1 207 678 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
Logarex Smart Metering, s.r.o. 1 435 479 EUR
Logarex Smart Metering, s.r.o. 5 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
Logarex Smart metering, s.r.o. 14 1 886 290 EUR
ODD Consulting Kft. 2 3 533 670 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
MERCONTROL s.r.o. 1 465 EUR
OSKO, a.s. 1 117 EUR
1 0 Neuvedná
ZPA Smart Energy 2 403 099 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
LOGAREX Smart Metering s.r.o 1 77 000 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zariadenia na meranie a skúšanie fyzikálnych vlastností Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra od 0 do 133 999 0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 325 061 325061.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 744 300 744300.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 543 620 543620.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 420 450 420450.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 363 350 363350.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 2 504 400 2504400.0 EUR 2016 Tovary Nie 6
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 4 511 200 4511200.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 628 500 628500.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 34 720 34720.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 1 849 999 1849999.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 655 902 655902.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 1 178 000 1178000.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 1 073 860 1073860.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 861 922 861922.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 5 075 537 5075537.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 5 565 400 5565400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 672 720 672720.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 10 265 000 10265000.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 5
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 433 075 433075.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 435 478 435478.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 207 678 207678.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 335 817 335817.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 3
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 423 800 423800.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 552 284 552284.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 169 169.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 1 040 474 1040474.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 75 102 75102.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 6 945 6945.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 902 240 902240.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 326 210 326210.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 403 632 403632.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 650 860 650860.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 69 457 69457.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 180 448 180448.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 69 440 69440.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 578 920 578920.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 252 800 252800.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 527 580 527580.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 457 680 457680.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 252 800 252800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2017 Tovary Nie 4
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 400 000 400000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 304 720 304720.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
NN statické elektromery (nízko napäťové) jednofázové a trojfázové Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2017 Tovary Nie 2
NN statické elektromery (nízko napäťové) jednofázové a trojfázové Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2017 Tovary Nie 2
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 1 082 688 1082688.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 252 185 252185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 491 440 491440.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 21 999 000 21999000.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 2018 Tovary Nie 2
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 126 400 126400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 493 092 493092.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
NN statické elektromery (nízko napäťové) jednofázové a trojfázové Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2017 Tovary Nie 1
NN statické elektromery (nízko napäťové) jednofázové a trojfázové Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2018 Tovary Nie 1
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2018 Tovary Nie 2
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II Západoslovenská distribučná, a.s. 4 399 200 4399200.0 EUR 2018 Tovary Nie 10
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II Západoslovenská distribučná, a.s. 140 590 140590.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP Západoslovenská distribučná, a.s. 246 060 246060.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 2 746 100 2746100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2018 Tovary Nie 2
Tester elektrických spotrebičov a elektrického náradia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 576 576.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 211 913 211913.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 593 800 593800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II Západoslovenská distribučná, a.s. 366 770 366770.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 1 569 200 1569200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 33 800 33800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II Západoslovenská distribučná, a.s. 242 580 242580.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 1 569 200 1569200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 2018 Tovary Nie 2
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 433 075 433075.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektromer Ústav na výkon trestu odňatia slobody 220 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2018 Tovary Nie 1
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 2018 Tovary Nie 1
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 2019 Tovary Nie 1
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 433 075 433075.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 158 000 158000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II Západoslovenská distribučná, a.s. 372 765 372765.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 1 647 660 1647660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 158 000 158000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II Západoslovenská distribučná, a.s. 324 930 324930.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 1 098 440 1098440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 2019 Tovary Nie 1
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 433 075 433075.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 27 300 27300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II Západoslovenská distribučná, a.s. 307 940 307940.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Špeciálne elektromery II Západoslovenská distribučná, a.s. 7 736 958 7736958.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II Západoslovenská distribučná, a.s. 580 470 580470.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Špeciálne elektromery Západoslovenská distribučná, a.s. 158 000 158000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 2 667 640 2667640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 808 198 808198.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 1 057 820 1057820.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
NN statické elektromery (nízko napäťové) jednofázové a trojfázové Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2020 Tovary Nie 2
Inteligentné meracie systémy - Elektromery Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2020 Tovary Nie 2
Prístroje na meranie elektrických a fyzikálnych vlastností Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 246 245.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
NN statické elektromery (nízko napäťové) jednofázové a trojfázové Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2020 Tovary Nie 2
Inteligentné meracie systémy - Elektromery Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2020 Tovary Nie 2
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II Západoslovenská distribučná, a.s. 177 810 177810.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 392 300 392300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II Západoslovenská distribučná, a.s. 17 785 17785.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Špeciálne elektromery II Západoslovenská distribučná, a.s. 710 000 710000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II Západoslovenská distribučná, a.s. 324 905 324905.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 1 647 660 1647660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
NN statické elektromery (nízko napäťové) jednofázové a trojfázové Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2019 Tovary Nie 2
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 235 380 235380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 2019 Tovary Nie 2
Elektromery IMS, potreba na rok 2021, 2. tranža Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2021 Tovary Nie 1
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 5 926 000 5926000.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 156 920 156920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II Západoslovenská distribučná, a.s. 266 700 266700.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Špeciálne elektromery II Západoslovenská distribučná, a.s. 603 500 603500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektromery IMS, potreba na rok 2021, 2. tranža Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2021 Tovary Nie 1
Prístroje na meranie elektrických a fyzikálnych veličín Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 166 166.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
NN statické elektromery (nízko napäťové) jednofázové a trojfázové Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2021 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II Západoslovenská distribučná, a.s. 195 010 195010.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 208 411 208411.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Špeciálne elektromery II Západoslovenská distribučná, a.s. 1 101 000 1101000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 235 380 235380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II Západoslovenská distribučná, a.s. 523 000 523000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 313 540 313540.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Špeciálne elektromery II Západoslovenská distribučná, a.s. 317 400 317400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II Západoslovenská distribučná, a.s. 640 000 640000.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 549 220 549220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inteligentné meracie systémy – Elektromery – 08/2021 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2021 Tovary Nie 1
Inteligentné meracie systémy – Elektromery – 08/2021 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 2022 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Elektromery NN priame statické Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 4 450 000 4450000.0 EUR 11. Marec 2021 12. Apríl 2021 Nie 2021-03-11 00:00:00 UTC 2021-04-12 12:00:00 UTC
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP IV. Západoslovenská distribučná, a.s. 6 200 000 6200000.0 EUR 18. Január 2022 11. Február 2022 Nie 2022-01-18 00:00:00 UTC 2022-02-11 10:00:00 UTC
Elektromery pre inteligentný merací systém s PLC Prime a G3 konektivitou, vrátane kompatibilných koncentrátorov Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. od 32 000 000 do 32000000.0 EUR 23. Júl 2014 18. August 2014 Nie 2014-07-23 00:00:00 UTC 2014-08-18 14:00:00 UTC
Inteligentné elektromery s GPRS modemom Východoslovenská distribučná, a. s. od 2 380 000 do 2380000.0 EUR 7. August 2014 23. September 2014 Nie 2014-08-07 00:00:00 UTC 2014-09-23 00:00:00 UTC
Elektromery statické NN (nízko napäťové) jednofázové a trojfázové Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. od 6 600 000 do 6600000.0 EUR 3. December 2014 19. Január 2015 Nie 2014-12-03 00:00:00 UTC 2015-01-19 14:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×