Dodávateľ

Pow-en a. s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Pow-en a. s.

IČO: 43860125

Adresa: Prievozská 4B, Bratislava

Registračné číslo: 2020/5-PO-F3083

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. Máj 2020

Záznam platný do: 18. Máj 2023

Posledná zmena: 29. December 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 271 335 711,00 EUR 11 11
2015 12 074 263,00 EUR 22 36
2016 7 565 455,33 EUR 14 24
2017 12 946 444,00 EUR 17 52
2018 309 064 198,00 EUR 22 31
2019 16 427 467,87 EUR 36 40
2020 11 848 077,47 EUR 22 29
2021 18 684 165,26 EUR 21 21
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 270 902 907,00 EUR 8 8
2015 8 794 337,00 EUR 17 26
2016 10 280 658,33 EUR 16 21
2017 13 089 116,00 EUR 20 64
2018 297 976 988,00 EUR 13 15
2019 21 853 588,87 EUR 37 45
2020 16 099 614,47 EUR 25 33
2021 17 043 340,26 EUR 24 27
2022 3 905 232,00 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 1 155 000,00 1155000.00 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 110 985,83 110985.83 EUR
Mesto Malacky 16 1 227 372,00 1227372.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 2 281 870,00 2281870.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 65 536 019 582,00 536019582.00 EUR
Mesto Žilina 1 39 666,67 39666.67 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 108 000,00 108000.00 EUR
Mesto Levoča 1 200 000,00 200000.00 EUR
Mesto Vráble 1 49 330,00 49330.00 EUR
Psychiatrická nemocnica 1 69 026,85 69026.85 EUR
Mesto Levice 2 851 386,00 851386.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 3 7 988 137,00 7988137.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 647 579,00 647579.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5 141 174,00 141174.00 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 100,00 100.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 3 1 102 882,41 1102882.41 EUR
Generálna prokuratúra SR 3 240 285,17 240285.17 EUR
Mesto Stupava 1 56 616,47 56616.47 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 198 844,97 198844.97 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3 709 368,00 709368.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 1 173 819,00 1173819.00 EUR
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 2 1 131 765,00 1131765.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 1 011 168,00 1011168.00 EUR
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 1 23 333,33 23333.33 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí 3 33 468,45 33468.45 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 2 846 900,00 2846900.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 2 214 751,00 214751.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 3 7 241 305,00 7241305.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 16 15 896 062,00 15896062.00 EUR
Obec Zemianske Kostoľany 2 85 777,59 85777.59 EUR
Mesto Senica 1 204 774,00 204774.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 92 098,00 92098.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 1 7 400,00 7400.00 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 196 860,05 196860.05 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 1 534 009,00 1534009.00 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 2 119 323,00 119323.00 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 55 808,94 55808.94 EUR
Mesto Detva 1 263 044,98 263044.98 EUR
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava 1 24 755,89 24755.89 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 1 354 349,24 354349.24 EUR
Mesto Banská Bystrica 19 7 449 720,00 7449720.00 EUR
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 1 176 625,00 176625.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 2 224 812,60 224812.60 EUR
Obec Liptovské Revúce 1 17 864,30 17864.30 EUR
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 7 8 862 668,00 8862668.00 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1 28 980,83 28980.83 EUR
Obec Bojná 1 14 853,26 14853.26 EUR
Obec Gajary 1 10 155,89 10155.89 EUR
Obec Lietavská Lúčka 1 40 833,33 40833.33 EUR
Obec Bešeňov 1 24 224,17 24224.17 EUR
Mesto Vrútky 1 192 960,00 192960.00 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 22 41 169 750,00 41169750.00 EUR
Východoslovenská distribučná, a. s. 4 9 088 735,00 9088735.00 EUR
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 1 290 294,00 1290294.00 EUR
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 3 4 850 852,00 4850852.00 EUR
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 1 30 531,72 30531.72 EUR
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 1 34 300,00 34300.00 EUR
Stredná odborná škola 1 21 008,39 21008.39 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 176 204,18 176204.18 EUR
Správa zariadení sociálnych služieb 3 189 756,04 189756.04 EUR
Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza 1 24 354,49 24354.49 EUR
AD HOC Malacky 1 27 383,33 27383.33 EUR
MBB a.s. 1 95 313,00 95313.00 EUR
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 1 11 228,28 11228.28 EUR
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 1 42 269,60 42269.60 EUR
Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 3 115 425,56 115425.56 EUR
Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom 1 26 700,12 26700.12 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka elektrickej energie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 118 400,00 118400.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre letisko Letisko Poprad - Tatry, a.s. 200 000,00 200000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 100 000,00 100000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Elektrická energia na rok 2015 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 570 574,00 570574.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 288 750,00 288750.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 288 750,00 288750.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 420 450,00 420450.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektriny Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 452 200,00 452200.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Elektrická energia na rok 2016 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 561 191,00 561191.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 4 511 200,00 4511200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup elektrickej energie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 115 200,00 115200.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Banská Bystrica 43 088,00 43088.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Elektrická energia Mesto Levice 851 386,00 851386.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 267000000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 1 849 999,00 1849999.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 155 000,00 1155000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa elektrickej energie na rok 2015 Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 59 823,00 59823.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Elektrická energia Mesto Levice od 0,00 do 0,00 0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Elektrická energia na roky 2016 a 2017 Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 092 737,00 1092737.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Výber dodávateľa elektrickej energie na rok 2016 Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 59 500,00 59500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 330 531,00 330531.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 655 902,00 655902.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 460 106,00 460106.0 EUR 2015 Tovary Nie 10
Dodávka elektrickej energie. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1 062 000,00 1062000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 94 303,00 94303.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Nákup a predaj elektriny na základe "EFET" zmluvy Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 100,00 100.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 460 106,00 460106.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 861 922,00 861922.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu pre Finančné riaditeľstvo SR Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 846 900,00 2846900.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 218 137,00 7218137.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 1 323,00 1323.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Banská Bystrica 1 717 173,00 1717173.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 672 720,00 672720.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Banská Bystrica 1 575 049,00 1575049.0 EUR 2015 Tovary Nie 5
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 191 773,00 7191773.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Dodávka elektrickej energie pre Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenský hydrometeorologický ústav 214 702,00 214702.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 286,00 286.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektriny pre rok 2017 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 236 602,00 1236602.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 1 401,00 1401.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie pre Nemocnicu sv. Michala, a.s. 2016 - 2018 Nemocnica svätého Michala, a. s. 194 832,00 194832.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Združená dodávka elektrickej energie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 220 486,00 220486.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 403 632,00 403632.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 034 008,00 7034008.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie Mesto Vráble 49 330,00 49330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Banská Bystrica 90 344,00 90344.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 9
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 302 625,00 302625.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 35
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 7 000 000,00 7000000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb pre mesto Senica Mesto Senica 204 774,00 204774.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Mestskú časť Bratislava – Ružinov, organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti a obchodné spoločnosti založené Mestskou časťou Bratislava – Ružinov Mestská časť Bratislava - Ružinov 2 620 217,00 2620217.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre rok 2018 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 485 094,00 1485094.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na rok 2018 Rozhlas a televízia Slovenska 450 000,00 450000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 213 182,00 213182.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 208 377,00 208377.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka elektrickej energie do roku 2019 Mesto Banská Bystrica 682 970,00 682970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 21 999 000,00 21999000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 299 049,00 299049.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 2 746 100,00 2746100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 1 398 002,00 1398002.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie alebo ekvivalent MBB a.s. 132 471,00 132471.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická energia Centrum pre liečbu drogových závislostí 16 800,00 16800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Generálna prokuratúra SR 116 900,00 116900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 35 349,85 35349.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 46 500,00 46500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 181 500,00 181500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie AD HOC Malacky 33 000,00 33000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Žilina 54 000,00 54000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektriny Obec Bešeňov 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 43 300,00 43300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická energia Centrum pre liečbu drogových závislostí 14 000,00 14000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Mesto Malacky 183 600,00 183600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 1 569 200,00 1569200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre rok 2019 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 274 293,00 1274293.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 267000000.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na roky 2019 a 2020 Rozhlas a televízia Slovenska 1 173 000,00 1173000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 1 569 200,00 1569200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 575 579,00 22575579.0 EUR 2018 Služby Nie 9
Dodávka elektrickej energie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 72 000,00 72000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 30 000,00 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Nemocnica svätého Michala, a. s. 720 750,00 720750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Generálna prokuratúra SR 130 710,00 130710.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Mesto Stupava 70 000,00 70000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 261 999,00 261999.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ekonomická univerzita v Bratislave 753 029,00 753029.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 1 647 660,00 1647660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava 34 000,00 34000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 76 330,00 76330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na roky 2020-2021 Mesto Dubnica nad Váhom 435 000,00 435000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Zemianske Kostoľany 45 000,00 45000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Správa zariadení sociálnych služieb 80 000,00 80000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 69 500,00 69500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 1 098 440,00 1098440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 94 090,00 94090.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre rok 2020 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 435 848,00 1435848.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie pre objekty LPS SR, š. p. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 472 534,00 1472534.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn_ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 600 000,00 5600000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 112 481,00 112481.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka silovej elektriny (od 01.01.2020 do 31.12.2021) pre všetky subjekty Mesta Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 3 000 000,00 3000000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 193 638,00 193638.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Gajary 13 100,00 13100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia 40 800,00 40800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie UNIVERZITA J. SELYEHO 169 193,00 169193.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Liptovské Revúce 21 441,00 21441.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Bojná 30 000,00 30000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany 14 000,00 14000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 41 150,00 41150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie na rok 2020 Stredná odborná škola 28 000,00 28000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrická energia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 131 688,48 131688.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2020 do 31.12.2021 Mesto Detva 315 958,23 315958.23 EUR 2019 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Nemocnica svätého Michala, a. s. 190 450,40 190450.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 149 000,00 149000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 95 000,00 95000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 349 069,00 349069.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 2 667 640,00 2667640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednofázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 324 000,00 324000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn_ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 386 822,00 386822.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. 38 200,00 38200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb. Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza 33 180,00 33180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Správa zariadení sociálnych služieb 66 666,67 66666.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie a súvisiace služby Mesto Levoča 256 646,94 256646.94 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn_ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 348 178,00 348178.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Ekonomická univerzita v Bratislave 780 980,00 780980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 42 312,00 42312.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemný plyn_ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 292 713,00 292713.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Lietavská Lúčka 60 140,00 60140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre rok 2021 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 689 441,00 1689441.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 98 368,44 98368.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Obec Zemianske Kostoľany 65 000,00 65000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrická energia Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 166 788,00 166788.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie UNIVERZITA J. SELYEHO 142 342,00 142342.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pozáručné servisné činnosti a opravy technologických zariadení 10 rekonštruovaných MVE pre roky 2019 - 2021 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 351 000,00 1351000.0 EUR 2020 Služby Nie 5
Dodávka elektrickej energie vrátane zabezpečenia distribučných služieb a prevzatí zodpovednosti za odchýlku na roky 2021 - 2024 Rozhlas a televízia Slovenska 2 420 000,00 2420000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 392 300,00 392300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednofázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 40 500,00 40500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn_ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 371 291,00 371291.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka elektrickej energie Slovenský hydrometeorologický ústav 49,00 49.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrická energia Centrum pre liečbu drogových závislostí 12 291,34 12291.34 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 372 699,00 20372699.0 EUR 2019 Služby Nie 5
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 1 647 660,00 1647660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 235 380,00 235380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Centrum výcviku Lešť 1 294 203,00 1294203.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 136 500,00 136500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
elektrická enegia Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom 43 150,80 43150.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 5 926 000,00 5926000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Generálna prokuratúra SR 123 180,00 123180.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrická energia Psychiatrická nemocnica 85 732,04 85732.04 EUR 2021 Tovary Nie 1
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 156 920,00 156920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednofázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 81 000,00 81000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemný plyn_ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 414 105,00 414105.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 22 575 579,00 22575579.0 EUR 2020 Služby Nie 4
Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 01.07.2021 do 30.06.2023 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 281 870,00 2281870.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Združená dodávka elektrickej energie Správa zariadení sociálnych služieb 95 000,00 95000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zemný plyn_ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 275 538,00 275538.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 208 411,00 208411.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na obdobie rokov 2022-2024. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2 438 700,00 2438700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 235 380,00 235380.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zemný plyn_ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 294 355,00 294355.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektriny pre rok 2022 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 289 190,00 1289190.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka elektrickej energie na obdobie 11/2021- 10/2023. Mesto Vrútky 247 580,00 247580.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektrickej energie a súvisiacich sieťových služieb Mestská časť Bratislava - Ružinov 3 534 651,00 3534651.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné statické elektromery Východoslovenská distribučná, a. s. 313 540,00 313540.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie pre VšZP, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 647 579,00 647579.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Dodávka elektrickej energie na obdobie rokov 2022 - 2023 Mesto Banská Bystrica 1 983 840,00 1983840.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 549 220,00 549220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zemný plyn_ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 469 683,00 469683.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

anna.kostalova@pow-en.sk
juck@4legal.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 150 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ivan Brhel
Adresa:
Rovinka 187 Rovinka 90041
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Eva Brhlová
Adresa:
Zámocká 16 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martina Ficel Brhlová
Adresa:
Sadová 3 Dunajská Lužná 90042
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Petra Brhlová
Adresa:
Kvetná 12 Dunajská Lužná 90042
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Brhel
Adresa:
Zámocká 16 Bratislava 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Brhel
Adresa:
Okružná 77 Rovinka 90041
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Brhel MBA
Adresa:
Bulíkova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Brhel
Adresa:
Zámocká 16 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Katarína Brhlová
Adresa:
Kvetná 870/12 Dunajská Lužná 90042
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. December 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zuzana Brhlová
Adresa:
Zámocká 16 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Brhel MBA
Adresa:
Bulíkova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. September 2019
Záznam do:
24. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Brhel
Adresa:
Zámocká 16 Bratislava 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. September 2019
Záznam do:
24. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Brhel
Adresa:
Okružná 77 Rovinka 90041
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. September 2019
Záznam do:
11. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Brhel
Adresa:
Zámocká 16 Bratislava 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Záznam do:
9. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Brhel
Adresa:
Okružná 77 Rovinka 90041
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. September 2018
Záznam do:
9. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Brhel
Adresa:
Rovinka 187 Rovinka 90041
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Apríl 2019
Záznam do:
9. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Brhel MBA
Adresa:
Bulíkova 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Január 2018
Záznam do:
9. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Brhel
Adresa:
Rovinka 187 Rovinka 90041
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Záznam do:
15. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Brhel
Adresa:
Rovinka 187 Rovinka 90041
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Brhel
Adresa:
Zámocká 16 Bratislava 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Barbora Balunová, s. r. o.
Adresa:
Námestie sv. Egídia 42 Poprad 05801
Meno:
Advokátska kancelária Barbora Balunová, s. r. o.
Adresa:
Hurbanovo námestie 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Karol Pudlák, s.r.o.
Adresa:
Štefánikova 70 Poprad 05801
Meno:
RR Legal Corp., s. r. o.
Adresa:
Humenské nám. 4 Bratislava - mestská časť Petržalka 85107

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.12.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 4.06.2021 do: 2.12.2021

StiahniZáznam platný od: 1.03.2021 do: 4.06.2021

StiahniZáznam platný od: 24.02.2020 do: 1.03.2021

StiahniZáznam platný od: 11.10.2019 do: 24.02.2020

StiahniZáznam platný od: 9.09.2019 do: 11.10.2019

StiahniZáznam platný od: 15.04.2019 do: 9.09.2019

StiahniZáznam platný od: 24.09.2018 do: 15.04.2019

StiahniZáznam platný od: 15.08.2018 do: 24.09.2018

StiahniZáznam platný od: 16.01.2018 do: 15.08.2018

StiahniZáznam platný od: 26.06.2017 do: 16.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×