CPV kód

50222000-7

Opravy a údržba vozňov

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 1 396 217 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 184 520 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 6 3 737 521 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 215 242 763 545 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 0 Neuvedná

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
EKOSYASTÉMY s.r.o. 3 1 396 217 EUR
ŽOS Vrútky a.s. 99 104 123 050 EUR
ŽOS Trnava, a. s. 117 132 686 969 EUR
ŽOS Trnava, a. s. 1 0 Neuvedná
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. 1 9 005 786 EUR
4RAIL, a.s. 4 425 581 EUR
DMG, s.r.o. 1 173 500 EUR
ŠKODA PARS a.s. 1 270 700 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výmena monoblokov dvojkolesí osobných vozňov, opravy a údržba vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 491 104 491104.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 828 737 828737.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 215 476 2215476.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 352 735 352735.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 457 869 457869.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
R2 oprava osobného vozňa radu DDm, ev. č. 51 81 98-70 016-4 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 123 130 123130.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 261 890 1261890.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 425 096 2425096.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 082 350 2082350.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 309 920 309920.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 653 879 2653879.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 312 740 312740.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 485 143 485143.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 545 893 2545893.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 092 841 2092841.0 EUR 2015 Služby Nie 2
R2 oprava osobných vozňov radu B, Bcee a Bceer Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 330 502 330502.0 EUR 2015 Služby Nie 1
R2 oprava osobného vozňa WWRm Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 172 644 172644.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 299 337 299337.0 EUR 2015 Služby Nie 2
R2 oprava osobného vozňa radu DDm, ev. č. 51 81 98 045-3 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 137 950 137950.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 245 393 245393.0 EUR 2014 Služby Nie 2
R2 oprava osobného vozňa radu DDm Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 114 976 114976.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 287 986 287986.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 998 612 1998612.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 295 775 295775.0 EUR 2015 Služby Nie 2
R2 oprava osobného vozňa DDm Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 49 976 49976.0 EUR 2015 Služby Nie 1
R2 oprava osobných vozňov radu Bc, Bcee a Bceer Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 525 416 525416.0 EUR 2015 Služby Nie 1
R2 oprava osobného vozňa radu WRRm Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 186 472 186472.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 074 947 2074947.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Výmena monoblokov dvojkolesí osobných vozňov, opravy a údržba vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 347 477 347477.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 200 000 1200000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 778 676 2778676.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 752 000 5752000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 543 361 543361.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 637 677 1637677.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 89 279 89279.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 91 920 91920.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 10 289 10289.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 483 646 483646.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 74 771 74771.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 663 753 663753.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 11 864 000 11864000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 77 732 77732.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 23 645 692 23645692.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 245 900 1245900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 10 917 100 10917100.0 EUR 2017 Služby Nie 5
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 478 110 478110.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 219 300 1219300.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 118 909 1118909.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 321 332 321332.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 819 900 3819900.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 551 979 551979.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 005 786 9005786.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 684 310 684310.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 466 176 466176.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 385 304 385304.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 076 748 2076748.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 131 013 4131013.0 EUR 2017 Služby Nie 1
MODERNIZÁCIA OSOBNÝCH VOZŇOV RADU Bmeer Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 37 425 000 37425000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 524 404 524404.0 EUR 2017 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 872 850 872850.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 280 968 2280968.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 886 474 886474.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 437 576 437576.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 230 224 230224.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 523 782 523782.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 425 371 425371.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 386 938 386938.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 889 129 889129.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 268 628 268628.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 207 010 1207010.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 140 299 140299.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 443 930 443930.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 159 172 159172.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 273 585 1273585.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 111 610 111610.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 258 269 1258269.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 96 440 96440.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 628 028 628028.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 176 290 176290.0 EUR 2018 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 508 893 508893.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 950 810 950810.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 354 767 1354767.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 267 165 267165.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 250 050 250050.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 24 153 24153.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 67 257 67257.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 831 043 831043.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 414 782 414782.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 963 018 963018.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy osobných vozňov radu Bdt a vložených vozňov radu 063 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 920 000 5920000.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Bezpečnostné prehliadky, periodická údržba, technické kontroly a bežné opravy železničných vozňov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 870 1000870.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 92 600 92600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 569 798 569798.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 276 953 276953.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 773 347 773347.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 666 591 666591.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 955 905 955905.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 132 511 132511.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 547 274 1547274.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 879 249 879249.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 151 200 151200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 144 208 144208.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 272 909 272909.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 438 690 438690.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 008 547 1008547.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 296 770 296770.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 132 511 132511.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 714 624 714624.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 254 340 254340.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 108 030 108030.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 035 548 1035548.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 053 178 2053178.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 209 403 209403.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 095 222 3095222.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 552 989 1552989.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy osobných vozňov radu Bdt a vložených vozňov radu 063 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 303 862 303862.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 395 344 395344.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 388 779 388779.0 EUR 2020 Služby Nie 2
R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bdmpeer, Ampeer, Bmpeer Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 14 554 400 14554400.0 EUR 2021 Služby Nie 2
R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bmeer, Bdghmeer, Bdteer, Bdgteer, WLABmee Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 13 597 500 13597500.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 367 536 367536.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 718 279 718279.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 265 276 265276.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 545 638 545638.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 314 877 314877.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 643 679 643679.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 269 986 269986.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 099 475 1099475.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 190 358 190358.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy osobných vozňov radu Bdt a vložených vozňov radu 063 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 395 998 395998.0 EUR 2019 Služby Nie 1
R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu DDm Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 244 400 244400.0 EUR 2021 Služby Nie 2
R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bmeer, Bdghmeer, Bdteer, Bdgteer, WLABmee Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 379 711 379711.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 461 164 461164.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 438 315 438315.0 EUR 2020 Služby Nie 1
R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu ARpeer, WRReer, WRRmeer, BDsheer, Aeer, Beer, Apeer, Bpeer Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 15 203 200 15203200.0 EUR 2021 Služby Nie 6
R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bdmpeer, Ampeer, Bmpeer Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 872 072 872072.0 EUR 2021 Služby Nie 2
R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bmeer, Bdghmeer, Bdteer, Bdgteer, WLABmee Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 830 263 830263.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Bezpečnostné prehliadky, periodická údržba, technické kontroly a bežné opravy železničných vozňov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 230 840 230840.0 EUR 2019 Služby Nie 1
R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bdmpeer, Ampeer, Bmpeer Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 935 852 935852.0 EUR 2021 Služby Nie 2
R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bmeer, Bdghmeer, Bdteer, Bdgteer, WLABmee Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 366 026 1366026.0 EUR 2021 Služby Nie 3
R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu DDm Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 51 982 51982.0 EUR 2021 Služby Nie 1
R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu ARpeer, WRReer, WRRmeer, BDsheer, Aeer, Beer, Apeer, Bpeer Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 557 109 1557109.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Opravy trakčných podvozkov elektrických poschodových jednotiek radu 671 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 270 700 270700.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Bezpečnostné prehliadky, periodická údržba, technické kontroly a bežné opravy železničných vozňov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 164 507 164507.0 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bdtmee, Bdgtmee a WLABmee Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 886 100 4886100.0 EUR 22. Júl 2021 24. August 2021 Nie 2021-07-22 00:00:00 UTC 2021-08-24 09:00:00 UTC
Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 5 400 306 5400306.0 EUR 16. Február 2015 30. Marec 2015 Nie 2015-02-16 00:00:00 UTC 2015-03-30 11:00:00 UTC
Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 91 920 91920.0 EUR 16. November 2016 2. December 2016 Nie 2016-11-16 00:00:00 UTC 2016-12-02 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×