Dodávateľ

ŽOS Trnava, a. s.

Trnava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ŽOS Trnava, a.s.

IČO: 34108513

Adresa: Koniarekova 19, Trnava

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3265

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Jún 2020

Záznam platný do: 4. Jún 2023

Posledná zmena: 6. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 2 584 365,00 EUR 4 4
2014 4 333 335,00 EUR 6 6
2015 31 641 112,00 EUR 8 8
2016 13 253 947,00 EUR 14 14
2017 76 009 673,00 EUR 22 28
2018 170 055 571,00 EUR 21 22
2019 0,00 Nezverejnená 1 1
2019 10 687 869,00 EUR 15 19
2020 11 480 352,00 EUR 14 18
2021 219 380 779,00 EUR 13 22
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 590 408,00 EUR 5 5
2015 33 257 663,00 EUR 11 11
2016 12 977 267,00 EUR 12 12
2017 74 318 332,00 EUR 19 25
2018 172 857 465,00 EUR 25 26
2019 0,00 Nezverejnená 1 1
2019 9 588 681,00 EUR 14 16
2020 10 382 324,00 EUR 13 19
2021 222 454 863,00 EUR 18 27

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 184 520,00 184520.00 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 10 6 321 886,00 6321886.00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 129 532 920 597,00 532920597.00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 0,00 0.00 Neuvedná

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výmena monoblokov dvojkolesí osobných vozňov, opravy a údržba vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 491 104,00 491104.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 828 737,00 828737.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 215 476,00 2215476.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 352 735,00 352735.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 751 451,00 751451.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 457 869,00 457869.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 261 890,00 1261890.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 425 096,00 2425096.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 082 350,00 2082350.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 309 920,00 309920.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 653 879,00 2653879.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 444 323,00 444323.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 312 740,00 312740.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 485 143,00 485143.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 679 604,00 679604.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 545 893,00 2545893.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Modernizácia vozňov radu B Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 26 655 475,00 26655475.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 092 841,00 2092841.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a tlakové nádoby. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 442 538,00 1442538.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 299 337,00 299337.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 245 393,00 245393.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 287 986,00 287986.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 998 612,00 1998612.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výmena monoblokov dvojkolesí OV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 295 775,00 295775.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 074 947,00 2074947.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Výmena monoblokov dvojkolesí osobných vozňov, opravy a údržba vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 347 477,00 347477.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 778 676,00 2778676.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 752 000,00 5752000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 543 361,00 543361.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 637 677,00 1637677.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 89 279,00 89279.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 91 920,00 91920.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 10 289,00 10289.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 663 753,00 663753.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 11 864 000,00 11864000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 000 000,00 4000000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 245 900,00 1245900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 10 917 100,00 10917100.0 EUR 2017 Služby Nie 5
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 478 110,00 478110.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 219 300,00 1219300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 118 909,00 1118909.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 819 900,00 3819900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 551 979,00 551979.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 684 310,00 684310.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 466 176,00 466176.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 385 304,00 385304.0 EUR 2017 Služby Nie 1
MODERNIZÁCIA OSOBNÝCH VOZŇOV RADU Bmeer Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 37 425 000,00 37425000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 524 404,00 524404.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 872 850,00 872850.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 886 474,00 886474.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 437 576,00 437576.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 230 224,00 230224.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 523 782,00 523782.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 205 660,00 1205660.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nákup elektrických jednotiek Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 159 999 500,00 159999500.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 425 371,00 425371.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 386 938,00 386938.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 889 129,00 889129.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 268 628,00 268628.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 140 299,00 140299.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 443 930,00 443930.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 159 172,00 159172.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 619 607,00 1619607.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 111 610,00 111610.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 258 269,00 1258269.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 96 440,00 96440.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 628 028,00 628028.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Modernizácia (humanizácia) OV radu Bdtmee Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 281 529,00 1281529.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 176 290,00 176290.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 508 893,00 508893.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 950 810,00 950810.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 267 165,00 267165.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 24 153,00 24153.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 67 257,00 67257.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 831 043,00 831043.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 414 782,00 414782.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 728 084,00 1728084.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 963 018,00 963018.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy osobných vozňov radu Bdt a vložených vozňov radu 063 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 920 000,00 5920000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 92 600,00 92600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 569 798,00 569798.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 276 953,00 276953.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 666 591,00 666591.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 955 905,00 955905.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 879 249,00 879249.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 144 208,00 144208.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 272 909,00 272909.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 438 690,00 438690.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 296 770,00 296770.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 714 624,00 714624.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 8 234 400,00 8234400.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 254 340,00 254340.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 035 548,00 1035548.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 209 403,00 209403.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Modernizácia osobných vozňov radu Bdt do regionálnej dopravy Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 31 850 000,00 31850000.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 552 989,00 1552989.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 413 333,00 413333.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 004 993,00 1004993.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 395 344,00 395344.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 388 779,00 388779.0 EUR 2020 Služby Nie 1
R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bmeer, Bdghmeer, Bdteer, Bdgteer, WLABmee Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 13 597 500,00 13597500.0 EUR 2021 Služby Nie 3
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 367 536,00 367536.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 718 279,00 718279.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 265 276,00 265276.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 314 877,00 314877.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 643 679,00 643679.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 269 986,00 269986.0 EUR 2019 Služby Nie 1
R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu DDm Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 244 400,00 244400.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 427 486,00 427486.0 EUR 2021 Služby Nie 2
R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bmeer, Bdghmeer, Bdteer, Bdgteer, WLABmee Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 379 711,00 379711.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 461 164,00 461164.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 515 910,00 515910.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 519 536,00 519536.0 EUR 2021 Služby Nie 1
R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bmeer, Bdghmeer, Bdteer, Bdgteer, WLABmee Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 830 263,00 830263.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Nákup elektrických jednotiek Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 169 514 000,00 169514000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 597 235,00 597235.0 EUR 2021 Služby Nie 2
R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu Bmeer, Bdghmeer, Bdteer, Bdgteer, WLABmee Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 366 026,00 1366026.0 EUR 2021 Služby Nie 3
R2 opravy a neplánované opravy osobných vozňov radu DDm Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 51 982,00 51982.0 EUR 2021 Služby Nie 1

zos@zos.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 119 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
PhDr. Edita Poórová
Adresa:
L. Janáčka 34 Trnava 91700
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Natália Horváthová
Adresa:
Leoša Janáčka 34 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Vladimír Poór
Adresa:
Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Poór
Adresa:
Adama Štrekára 41 Trnava 917 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Daniela Náhliková
Adresa:
Hlavná 6 Šúrovce 91925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. August 2017
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Peter Náhlik PhD.
Adresa:
Starohájska ulica 9C Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. August 2017
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Jana Náhliková
Adresa:
Hlavná 6 Šúrovce 91925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. August 2017
Záznam do:
19. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Alena Gabrielová
Adresa:
Tehelná 19 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Miroslav Náhlik
Adresa:
Hlavná 11/6 Šúrovce 91925
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Vladimír Poór
Adresa:
Leoša Janáčka 34 Trnava 917 00
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SOPKO LEGAL s.r.o.
Adresa:
Paulínska 24 Trnava 91701
Meno:
JUDr. Alexander Floriš
Adresa:
Paulínska 24 Trnava 91701

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.10.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 2.03.2020 do: 29.10.2021

StiahniZáznam platný od: 19.02.2018 do: 2.03.2020

StiahniZáznam platný od: 10.08.2017 do: 19.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×