CPV kód

90610000-6

Služby na čistenie a zametanie ulíc

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mesto Prešov 1 3 481 976 EUR
Mesto Komárno 1 1 209 520 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 565 002 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 10 62 160 017 EUR
Mesto Hlohovec 5 1 582 822 EUR
Mesto Zvolen 1 349 125 EUR
Mesto Banská Bystrica 2 11 287 000 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 42 917 EUR
Mesto Lučenec 1 1 414 558 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
EKOM PLUS, s.r.o. 1 565 002 EUR
RAKI s. r. o. 10 62 160 017 EUR
SVOMA, s.r.o. 1 1 414 558 EUR
Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II. 5 1 582 822 EUR
ZÁHRADA REAL, s.r.o. 1 3 481 976 EUR
BEGBIE, s.r.o. 2 11 287 000 EUR
VAHOKAD s.r.o., 1 349 125 EUR
CLEAN CITY spol. s r.o. 1 1 209 520 EUR
Quatro Finance s.r.o. 1 23 928 EUR
Váš Komfort s. r. o. 1 18 989 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch, ich zimná údržba a zber zmesového odpadu zo zberných nádob. Mesto Hlohovec 160 059 160059.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií v meste Zvolen na roky 2014-2018 Mesto Zvolen 418 950 418950.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Čistenie miestnych komunikácií,chodníkov a spev.plôch ver.priestranstiev,ich zimná údržba a zber zmesového komunál.odpadu zo zberných nádob umiestnených na ver.priestranstvách, na území mesta Hlohovec Mesto Hlohovec 208 258 208258.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev na území mesta Hlohovec Mesto Hlohovec 145 316 145316.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Čistenie verejných priestranstiev Mesta Komárno Mesto Komárno 1 011 536 1011536.0 EUR 2018 Služby Nie 1
„Letná údržba miestnych komunikácii na území mesta Dunajská Streda“ Mesto Dunajská Streda 565 002 565002.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovanie zastávok a zber odpadu z košov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 24 000 24000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie zastávok a zber odpadu z košov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 24 000 24000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 42 896 888 42896888.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Čistenie a údržba verejných priestranstiev v meste Prešov Mesto Prešov 3 481 976 3481976.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 300 221 300221.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zimná údržba, údržba dopravného značenia a čistenie komunikácií Mesto Lučenec 1 414 558 1414558.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 4 565 355 4565355.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb letnej a zimnej údržby chodníkov Mesta Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 15 719 824 15719824.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených plôch verejných priestranstiev a ich zimná údržba na území mesta Hlohovec Mesto Hlohovec 355 681 355681.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 2 435 633 2435633.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 935 197 935197.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 2 333 945 2333945.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 1 882 291 1882291.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 3 755 628 3755628.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených plôch verejných priestranstiev a ich zimná údržba na území mesta Hlohovec Mesto Hlohovec 713 524 713524.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 1 385 461 1385461.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 1 669 398 1669398.0 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Čistenie chodníkov a komunikácií od hygienicky nebezpečného odpadu a jeho odstránenie Hlavné mesto SR Bratislava 51 875 51875.0 EUR 20. Október 2021 5. November 2021 Neuvedené 2021-10-20 00:00:00 UTC 2021-11-05 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×