Dodávateľ

SKLÁDKY a ODPADY s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LS a. s.

IČO: 34122303

Adresa: Slávičie údolie 106, Bratislava

Registračné číslo: 2019/12-PO-F1873

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. December 2019

Záznam platný do: 19. December 2022

Posledná zmena: 4. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 298 350,00 EUR 2 4
2015 793 189,00 EUR 3 3
2016 6 437 998,83 EUR 14 14
2017 46 166,00 EUR 1 1
2018 89 840,00 EUR 1 1
2019 1 998 076,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 298 350,00 EUR 2 4
2015 793 189,00 EUR 3 3
2016 6 437 998,83 EUR 14 14
2017 46 166,00 EUR 1 1
2018 89 840,00 EUR 1 1
2019 1 998 076,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Žilina 1 108 280,00 108280.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 76 865,00 76865.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 133 460,00 133460.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 5 576 536,00 5576536.00 EUR
Obec Lysica 1 89 833,00 89833.00 EUR
Mesto Piešťany 1 19 610,83 19610.83 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 215 225,00 215225.00 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 89 840,00 89840.00 EUR
Obec Zohor 1 41 672,00 41672.00 EUR
Obec Dlhé Pole 1 264 083,00 264083.00 EUR
Bratislavské regionálne ochranárske združenie 1 74 300,00 74300.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 1 46 166,00 46166.00 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 114 891,00 114891.00 EUR
Mesto Trenčín 1 83 125,00 83125.00 EUR
Obec Kráľová pri Senci 1 48 796,00 48796.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 30 327,00 30327.00 EUR
Obec Mojmírovce 1 10 500,00 10500.00 EUR
Obec Slatinka nad Bebravou 1 487 434,00 487434.00 EUR
Obec Ivanovce 1 64 750,00 64750.00 EUR
Obec Chorvátsky Grob 1 89 850,00 89850.00 EUR
Rudné bane, štátny podnik 1 1 998 076,00 1998076.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA NA TOKU V OBCI LYSICA Obec Lysica 89 833,00 89833.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zohor - Benátky - Splašková a dažďová kanalizácia Obec Zohor 36 505,00 36505.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Opatrenia na ochranu pred povodňami, oprava a regulácia potoka v obci Dlhé Pole Obec Dlhé Pole 309 459,00 309459.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Oprava letného kúpaliska v Kamennom mlyne - Trnava Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 114 891,00 114891.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Búranie nekrytých tribún mestského futbalového štadiónu v Trenčíne Mesto Trenčín 87 500,00 87500.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Pozemkové úpravy v katastri Slatinka nad Bebravou Obec Slatinka nad Bebravou 575 489,00 575489.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa strechy budovy telocvične a šatní Žilinský samosprávny kraj 76 865,00 76865.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Prírodné drvené kamenivo frakcie 4-8 mm, 2-5 mm, 2-4 mm s dovozom. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 361 102,00 361102.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Kamenivo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 576 536,00 5576536.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
OPATRENIA NA PRÍTOKOCH HANDLOVKY – JALOVSKÝ POTOK SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 60 811,00 60811.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Kysucké Nové Mesto - stavebné práce Mesto Kysucké Nové Mesto 89 840,00 89840.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Revitalizácia Karloveského ramena VZ Sihoť Bratislavské regionálne ochranárske združenie 117 000,00 117000.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Likvidácia a spracovanie biologického rozložiteľného odpadu Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Úprava verejného priestranstva, zlepšenie vzhľadu obce Obec Ivanovce 100 000,00 100000.0 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 27 000,00 27000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Likvidácia stavebného odpadu Obec Mojmírovce 14 000,00 14000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spracovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu Mesto Žilina 140 000,00 140000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Revitaliácia vodného toku - zeleň a mobiliár Mesto Piešťany 26 900,00 26900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kráľová pri Senci Obec Kráľová pri Senci 73 509,19 73509.19 EUR 2016 Služby Áno 1
Realizácia prístrešku-cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 151 876,00 151876.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Voda, plyn, kanalizácia a zavlažovanie Obec Chorvátsky Grob 117 756,69 117756.69 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Sanácia lokalít Rudné bane, štátny podnik 4 432 596,00 4432596.0 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 50 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavel Strapec
Adresa:
Dunajská 15 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Krzysztof Wlodzimierz Komorniczak
Adresa:
Nike 43A Warszawa 02-447
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. August 2017
Záznam do:
20. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lukasz Rafal Mazur
Adresa:
Opletalova 84 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. August 2017
Záznam do:
20. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r.o.
Adresa:
Námestie sv. Anny 20 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.11.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 7.06.2019 do: 5.11.2019

StiahniZáznam platný od: 20.02.2019 do: 7.06.2019

StiahniZáznam platný od: 2.08.2018 do: 20.02.2019

StiahniZáznam platný od: 24.08.2017 do: 2.08.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×